Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,927 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 55

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PEDIATRIJE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . DentistasZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, DELO V MLADINSKEM ZOBOZDRAVSTVU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, LICENCA ZDRAVNIŠKE... ZDRAVSTVENI DOM LITIJA.
 • . ContablesRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAČUNOVODSTVU. PRIPRAVA PODATKOV, ANALIZ ZA FINANČNO NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI, ANALIZA FINANČNIH REZULTATOV POSLOVANJA ZAVODA. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV. IZDELAVA ZAKLJUČNEGA IN POLLETNEGA... OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, SPREJEM IN IZROČITEV DISPOZICIJ IN DRUGIH BLAGOVNIH LISTIN, POROČIL IN MOREBITNIH ZAPISNIKOV ZA MANIPULACIJO Z BLAGOM, SODELOVANJE... INTEREUROPA, GLOBALNI LOGISTIČNI SERVIS, DELNIŠKA DRUŽBA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesODKUPOVALEC-PRODAJALEC RABLJENIH VOZIL - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ODKUPOVALEC RABLJENIH VOZIL, ELEKTRONSKE DRAŽBE, SPREMLJANJE SPLETNIH PORTALOV, OGLED VOZIL NA TERENU , PRODAJALEC RABLJENIH VOZIL., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... EKOMOBIL CAR, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG KONSTUKTER II V PROGRAMU ODKOVKI V OBRATU ORODJARNA - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTERSTVO, KOVINSKI IZDELKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OSVAJANJU IN UVAJANJU NOVIH PROIZVODOV V PROIZVODNJO, RAZVIJANJE TEHNOLOŠKO PROIZVODNIH PRIPRAV (VPENJALNE PRIPRAVE, NAMENSKA ORODJA), angleški jezik... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Recepcionistas de hotelesRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VAŠE DELO BO ZAJEMALO: -SPREJEM IN EVIDENTIRANJE GOSTOV, -OBLIKOVANJE PONUDB IN POTRDITEV REZERVACIJ, -SPREMLJANJE IN AŽURIRANJE PODATKOV NA PRODAJNIH KANALIH, -OBRAČUN STORITEV, IZDAJA RAČUNOV IN PRIPRAVA POROČIL,... MONIS-H d.o.o., gostinstvo in turizem.
 • . Médicos especialistasE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST (PEDIATER) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. za čas trajanja projekta do 31. 12. 2019., skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE NADGRADENJ PRI PREVENTIVNIH PREGLEDIH OTROK IN MLADOSTNIKOV: IZVAJANJE PREGLEDOV ZA OGROŽENE OTROKE SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE S ŠOLO... ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje... ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje... ZAM SERVIS, družba za storitve in trgovino, d.o.o.o.
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREPROSTIH KOMUNALNIH DEL, UREJANJE, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN, POMOČ PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH FIZIČNIH DEL, DRUGA DELA IN NALOGE PO ODREDBI... OBČINA ŠALOVCI.
 • . Agentes inmobiliariosORGANIZATOR UPRAVLJANJA OBJEKTOV - M/Ž. UPRAVITELJ NEPREMIČNIN, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA, ORGANIZACIJA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV (ELEKTRO, ENERGETSKE IN DRUGE STROJNE INŠTALACIJE TER GRADBENI ELEMENTI), ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA STAVB V SKLADU S SZ, OBČASNA... METALKA STANOVANJSKE STORITVE PODJETJE ZA STANOVANJSKE STORITVE IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O.
 • . Organizadores de conferencias y eventosKOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV - M/Ž. ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, Določen čas oz. 31. 12. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA PORG. DELA, OBLIKOVANJE I, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI, PRIPRAVA PROMOCIJSKIH MATERIALOV, DELO NA PODROČJU STIKOV Z JAVNOSTJO VODENJE IN... POSAVSKI MUZEJ BREŽICE.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesPOMOŽNI NAMEŠČEVALEC/VZDRŽEVALEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE OGLASNIH SPOROČIL, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, DELOVNO MESTO V LJUBLJANI MEDIA BUS PODJETJE ZA EKONOMSKO PROPAGANDO D.O.O.
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V VEDENJU IN ČUSTVOVANJU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO... ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI, ŠIFRA DM E037022 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE AKTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA NADZORA NAD RIZIČNIMI SKUPINAMI PREBIVALSTVA TER VAROVANCEV, KI ŽIVIJO V NEUREJENIH SOCIALNIH RAZMERAH ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NEGE BOLNIKOV... Zdravstveni dom Kočevje.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBA STROJEV Z MATERIALOM, PREBIRANJE, PAKIRANJE IN KONTROLA IZDELKOV, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, večizmensko SMAL, proizvodnja, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvilTRAKTORIST STROJNIK IV - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -UPRAVLJANJE S TRAKTORJI IN OSTALIMI KMETIJSKIMI STROJI, -VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN OSTALIH STROJEV -UPRAVLJANJE GRADBENE MEHANIZACIJE, -KOŠNJA TRAVE, -PLUŽENJE SNEGA, -VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST... OBČINA DESTRNIK.
 • . Supervisores de industrias manufacturerasVODJA ODDELKA PAKIRNICA-DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA ŽIVILSTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN IZDELOVANJE OBRAČUNOV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE... PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE STROJEV IN PROIZVODNIH PROCESOV BRIZGANJA PLASTIČNIH MAS, KONTROLA, PAKIRANJE, PRIPRAVA DELA, ČIŠČENJE. ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN SODELAVCEV.... DUMIS, PODJETJE ZA PREDELAVO PLASTIČNIH MAS, ORODJARSTVO IN TRGOVINO D.O.O.
 • . Empleados de servicios de transporteDISPONENT - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE PREVOZOV, KONTAKTIRANJE S STRANKAMI IN VOZNIKI, PISANJE NALOGOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje... GA+GR transport, transportne in računovodske storitve d.o.o.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesSTREŽNIK NA ŽIČNIŠKI NAPRAVI - M/Ž. UPRAVLJAVCI ŽERJAVOV, DVIGAL IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STREŽNIŠKIH DEL NA ŽIČNIŠKI NAPRAVI IN POLETNI SANKAŠKI PROGI, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV,... INFRASTRUKTURA BLED D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE, KOLIČINSKI PREGLED IN SKLADIŠČENJE BLAGA, KOMISIONIRANJE BLAGA, DOSTAVA MATERIALOV NA USTREZNE LOKACIJE, VODENJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA... TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI VODJA V PROJEKTU SOCIALNA AKTIVACIJA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje delavke zaradi porodniškega dopusta (do 30.6.2019), polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN NADZOR PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, - SKRB ZA IZVEDBO S POGODBO DOGOVORJENIH OBVEZNOSTI, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAHTEVKOV, - PISANJE... ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ADMINISTRATIVNA DELA (VPISOVANJE POŠTE, KORESPONDENCA S STRANKAMI, PRIPRAVA DOPISOV, PREGLED SPISOV), PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV TOŽB, ODGOVOROV NA TOŽBE IN PRIPRAVLJALNIH VLOG TER PRITOŽB V SODNIH POSTOPKIH S PODROČJA DELOVNEGA,... Odvetniška družba Markelj Pečečnik & Jančič o.p., d.o.o.
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, pisarniško delo, pospeševalec prodaje-terensko delo, delo z strankami (sedež podjetja je v Kozini), urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje... LACTEUS KOPER trgovina in proizvodnja d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DINAMIČNO RAZNOVRSTNO DELO V PROIZVODNJI: POMOČ PRI PRIPRAVI MATERIALOV, POMOČ V SKLADIŠČU, POMOČ PRI OPERATIVI STRUŽENJA IZDELKOV., večizmensko KOVINSKI IZDELKI HRAST D.O.O.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VSEH POMOŽNIH DEL V GRADBENIŠTVU ZA NIZKE GRADNJE (GRADNJA VODOVODA), SKRB ZA GOSPODARNO UPORABO MATERIALA IN RAVNANJE Z ORODJEM. , TIMSKO DELO EPADA, pretovarjanje in druge storitve, d.o.o.
 • . Vendedores de comidas al mostradorMCCAFE DELAVEC - M/Ž. PRODAJALCI HITRE HRANE (ZA STREŽNIM PULTOM), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA UREJENOST, NAPOLNJENOST IN IZGLED VITRINE, PRIPRAVA KAVNIH, MLEČNIH IN OSTALIH NAPITKOV, SKRB ZA ČISTOČO LOBBY-A (MCCAFE DELA), DELA ZA BLAGAJNO, večizmensko ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSRED. MED. SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
Más ofertas: << · 28 · 41 · 48 · 51 · 53 · < · 55 · > · 57 · 60 · 65 · 76 · >>