Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 55

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPECIALNI -REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s porodniške, polni delovni čas, 40, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI. DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN NAVODILIH RAVNATELJICE., Komunikativnost, sodelova...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE PPD2 / ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Zaželeno znanje odčitavanja rezultatov nuklearne magnetne resonance. Kandidati morajo poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje:...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoSAMOSTOJNI MONTAŽER – CNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, -DELO NA CNC STROJU, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE MONTAŽNIH DEL NA...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE / ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROČJA, Kandidati morajo poleg pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: končana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specia...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1/ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTIČNEGA PODROČJA, Zaželeno znanje nefrologije ali endoskopije prebavnega trakta. Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati še pos...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM E035017) ; ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnih delavcev na delo, polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE   ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVA...

. farmacéutico/farmacéuticaFARMACEVT III - M/Ž. LEKARNIŠKI FARMACEVT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL BREZ IN NA RECEPT, SVETOVANJE, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA, PRIPRAVA MAGISTRALNIH ZDRAVIL., OBVEZNO K VLOGI PREDLOŽITI POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, VELJAVNO LICENCO LZS, ...

. repostero/reposteraSLAŠČIČAR - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA PEKO SLAŠČIC IN PEKOVSKIH IZDELKOV, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, PEKA IN PORCIONIRANJE SLAŠČIC IN PEKOVSKIH IZDELKOV, POMOČ PRI KUHANJU IN PORCIONIRANJU HRANE, POMIVANJE, ODNAŠANJE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT/PRODAJALEC - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MANIPULACIJA Z NADOMESTNIMI DELI IN DROBNO KMETIJSKO MEHANIZACIJO, KOMISIONIRANJE BLAGA, SVETOVANJE STRANKAM, PRODAJA NEPOSREDNO STRANKAM. KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, PREJEM, PREVZEM, SVET...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN PORCIONIRANJE NAVADNE IN DIETNE PREHRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVLJANJE SLAŠČIC IN DRUGIH IZDELKOV IZ TESTA, PRIPRAVLJANJE MALICE ZA DELAVCE IN ABONENTE, DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL ...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraLOGIST (VILIČARIST) - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO Z VILIČARJEM (NAKLAD/RAZKLAD IZDELKOV IN SUROVIN, NOTRANJI TRANSPORT MATERIALA,  POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO PROIZVODNIH HALAH, SPREJEM MATERIALA IN POLIZDELKOV V SKLADIŠČE, VHODNA KONTROLA SUROVIN IN POLIZ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA IZKOPE V TERENU RAZNIH KATEGORIJ - NAKLADA IZKOPANI MATERIAL NA TRANSPORTNO SREDSTVO - RAZKLADA IN POLAGA CEVI ZA KANALIZACIJO - PLANIRA IN UREJA BREŽINE IN KANALE , , dopoldan

VARNOSTNIK - RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKA DELA, OBHODNO VAROVANJE IN VIDEONADZOR, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, TELEFONSKI KLICI., Urejenost, komunikativnost, prijaznost, poštenost. Za opravljanje dela potreben NPK ...

IZMENOVODJA VARILCEV - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO ORGANIZIRA IN VODI DELO V MANJŠI SKUPINI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, USPOSABLJANJE NOVOZAPOSLENIH – MENTORSTVO, V ODSOTNOSTI OBRATOVODJE LE-TEGA N...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V LESNI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZREZ DESK V ELEMENTE TER ZLAGANJE IN SORITIRANJE ELEMENTOV , , dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ORODIJ IN STROJA ZA IZDELAVO PLASTIČNIH PROFILOV, PRIPRAVA VHODNEGA MATERIALA, SKLADIŠČENJE KONČNIH IZDELKOV, DELO SE VRŠI NA NASLOVU: CELJSKA ...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónH017001 ASISTENT - 65 - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, -RAZISKOVALNO DELO PRI PROJEKTIH, -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV, -DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA ALI NEPOSREDNEGA VODJE....

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje delavke v bolniškem staležu, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE; OPRAVLJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKE MLADINE IN ODRASLI...

INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, -VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, -IZVAJANJE UKR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V SPLOŠNI AMBULANTI., potrdilo o zaključku šolanja - pridobljen naziv tehnik zdravstvene nege (ali drug temu ustrezen naziv), opravljen strokovni izpit.,

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UREDITEV SERVISNIH VOZIČKOV - RAZPOREJANJE MIZ IN STOLOV, PRIPRAVA POGRINJKOV, JEDILNIK LISTOV - SPREJEM GOSTA, SPREJEM NAROČILA IN POSTREŽBA - PRIPRAVA RAČUNA, POSPRAVLJANJE MIZE - OSTALA DELA PO NAROČILU DELODAJALCA, , popoldan

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioDELAVEC NA ODPREMI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE KOVINSKIH POLIZDELKOV PO BARVANJU, PAKIRANJE KOVINSKIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, POPRAVILO POVRŠINSKE ZAŠČITE POLIZDELKOV, DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Pričakujemo: Ročne spretnosti, Ustrezne delovne nava...

SVETNIK ZA STANOVANJSKE ZADEVE V INVESTICIJSKEM SEKTORJU - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH ZA INVESTICIJE STANOVANJSKE GRADNJE IN VODENJE PROJEKTOV STANOVANJSKE GRADNJE: PRIPRAVA, PLANIRANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE, IZVEDBA IN SPREMLJANJE POSTOPKOV ZA IZVEDBO NOVI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I (E037017), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONIČNIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU OPRAVIL ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, KI SO RAZVRŠČENI V STOPNJO III. IN IV. ZDRAVSTVENE NEGE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH  OPRAVIL POVEZANIH S FIZIOLOŠKIMI FUNKCIJAM...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA M/Ž - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, UČITELJ ŠPORTA M/Ž OPIS DEL IN NALOG: - NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: O IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAK...

DELAVEC V PROIZVODNJI, SESTAVLJANJE DROBNIH KOVINSKIH ELEMENTOV, PAKIRANJE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE DROBNIH KOVINSKIH ELEMENTOV, PAKIRANJE, DELO JE ZELO RAZGIBANO, NATANČNOST, VOLJA DO DELA. DELO POTEKA SAMO V ENI IZMENI BREZ NADUR, DRUŽINI PRIJAZNO PODJ...

. pintor de obra/pintora de obraPLESKAR - M/Ž. PLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POVRŠIN ZA PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV, PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV  Z RAZLIČNIM POSTOPKI NANOSA BARV, MEŠANJE BARV PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, KONTROLA NANOSOV BARV V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA MATERIALA ZA VARJENJE, -IZVAJANJE VARILSKIH DEL, -DOLOČANJE VARILNIH PARAMETROV, KJER NI DEFINIRANO S TEHNIČNIMI PODATKI, -VARJENJE PO STANDARDNIH POSTOPKIH VARJENJA (MIG, MAG, TIG IN REL POSTOPKU) -DELA PO N...

Más ofertas: << · 28 · 41 · 48 · 51 · 53 · < · 55 · > · 57 · 60 · 66 · 78 · 101 · >>