Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 62

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesPOSLUŽEVALEC ZAHTEVNIH LINIJ IN NAPRAV - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, TRANSPORTIRANJE IN ZALAGANJE POLIZDELKOV,SESTAVLJANJE IN OZNAČEVANJE IZDELKOV, PRIPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE AVTOKONTROLE,...
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesVODJA LOGISTIKE - M/Ž. VODJA LOGISTIKE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ORGANIZACIJO IN RACIONALIZACIJO TER ZMANJŠEVANJE STROŠKOV, ORGANIZACIJA DELA V SKLADIŠČU, ODGOVORNOST ZA NEMOTEN POTEK DELA V SKLADIŠČU, SPROTNO REŠEVANJE PROBLEMOV, POVEZANIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje delavke na bolniškem, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo, da kandidat ni...
 • . Supervisores de industrias manufacturerasVODJA ODDELKA - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE OSNOV STROJNIŠTVA IN TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, VODSTVENE SPOSOBNOSTI, DELO Z RAČUNALNIKOM, IZOBRAZBA OD 4. RAVNI NAVZGOR, STROJNIŠTVO ALI NARAVOSLOVJE, VODSTVENE SPOSOBNOSTI, dvoizmensko
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ODPRAVA NAPAK NA STROJIH, GLEDE NA TRENUTNO STANJE - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN PREGLED STOJEV - PREDLAGANJE IN IZVEDBA NOVIH REŠITEV ZA ODPRAVO NAPAK - DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA....
 • . Personal directivo de la administración públicaVODJA ODDELKA NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO V UPRAVNI ENOTI KOPER - M/Ž. VODJA SLUŽBE DRŽAVNIH ORGANOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V NOE, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - (KASNEJE VODJA) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME PO NAVODILIH IN STANDARDIH DELA V SKLADU Z OPERATIVNIM PLANOM PE, PREVZEMANJE NALOG NEPOSREDNO OD RV, ODGOVARJANJE NEPOSREDNO VODJI NAROČNIKA, OBVEŠČANJE...
 • . Electricistas de obras y afinesDEŽURNI ELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEŽURNIH EL. DEL, ZAHTEVNEJŠA POPRAVILA ELEKTRO NAPRAV, VGRAJEVANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH OMREŽIJ IN ELEKTRIČNE OPREME,...., zaželjene delovne izkušnje pri vzdrževanju elektro...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . EconomistasRAZVIJALEC TRGOV - M/Ž. EKONOMIST ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EKONOMIST, FINANČI ANALITIK, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, do sveta na splošno, zanimanje za poklicni...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSTVO, ADMINISTRACIJA, Pomembne lastnosti: samoiniciativnost, zanesljivost in spoštovanje do sodelavcev, splošna razgledanost, odprtost do različnosti, zanimanje za poklicni razvoj in rast. Obvladovanje...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Empleados de centros de llamadasSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI SODELAVEC - TELEFONIST, KLICANJE STRANK, SPREJEM KLICEV, IZKUŠNJE Z DELOM V KLICNEM CENTRU, Z DELOM S STRANKAMI, DELOVNI ČAS OD 9-17 URE,
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER DODATNA STROKOVNA POMOČ, USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.Kandidat...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)MEDFAZNI KONTROLOR V ODDELKU KAKOVST V PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE V PROCESU TER SPROŠČANJE IN ZAKLJUČEVANJE PROCESOV, SPREMLJANJE TEHNOLOGIJO PROCESA PROIZVODNJE, IZVAJANJE NADZORA AVTOKONTROLE TER PRENOS ZNANJA AVTOKONTROLE, POSLOVANJE...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI Z AVTOMOBILSKIMI REZERVNIMI DELI - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE STRANKAM, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA KOLIČINO IN VREDNOST ZALOGE BLAGA V TRGOVINI, PREVZEM BLAGA, RAZVOZ BLAGA, SKRB ZA UREJENOST TRGOVINE, ZAŽELENE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA INŠTITUTA ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL ZDRAVSTVENE NEGE, KOPANJE, UMIVANJE, OBLAČENJE, HRANJENJE, VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV, empatija do starejših, komunikativnost, strpnost,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OSKRBA UMRLEGA, VOŽNJA STANOVALCEV...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesI017160, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, 1000-6/2018-30 - DOLOČEN ČAS, 1 IZVAJALEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV IN DOKUMENTACIJE ZA PRAVNE POSTOPKE, PRAVNO SVETOVANJE, IZDELAVA POSAMIČNIH IN SPLOŠNIH AKTOV, IZDELAVA PRAVNIH PREDLOGOV, OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN, DRUGE NALOGE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN OSKRBA STAROSTNIKA, POSTILJANJE POSTELJE, POMOČ PRI HRANJENJU, UMIVANJU, KOPANJU, SLAČENJU, OBLAČENJU, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, TRANSPORT IN SERVIRANJE...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PONUDBA IN SKLEPANJE NOVIH ZAVAROVANJ, Najmanj V. stopnja izobrazbe, odlično pisno in pogovorno izražanje, samostojnost, samoiniciativnost, osnovne prodajne veščine oz. veščine...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERACIJ OBDELAVE ULITKOV IN IZDELAVE MODELOV NA OSNOVI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SKIC, NAČRTOV V PREDPISANIH KAKOVOSTNIH OKVIRIH, STRUŽENJE IN REZKANJE NA KLASIČNIH OBDELOVALNIH STROJIH RAZREZ,...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE ( AMBULANTA, TEREN), K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, LICENCO ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE,
 • . Expendedores de gasolinerasPRODAJALEC NATAKAR - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. Možnost podaljšanja., polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA, VODENJE IZMENE, SVETOVANJE KUPCEM, SAMOSTOJNI OBRAČUN DNEVNE PRODAJE, STREŽBA V BARU..., ROČNE SPRETNOSTI, PRIJAZNOST, SMISEL ZA TEAMSKO...
 • . Expendedores de gasolinerasPRODAJALEC NATAKAR - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. Možnost podaljšanja., polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA, VODENJE IZMENE, SVETOVANJE KUPCEM, SAMOSTOJNI OBRAČUN DNEVNE PRODAJE, STREŽBA V BARU..., ROČNE SPRETNOSTI, PRIJAZNOST, SMISEL ZA TEAMSKO...
Más ofertas: << · 31 · 46 · 54 · 58 · 60 · < · 62 · > · 65 · 69 · 77 · 92 · >>