Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 62

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)SODELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ENOSTAVNA DELA NA PODROČJU PRIPRAVE VLAKNIN, PRIPRAVE LESA, PRIPRAVE IN DOSTAVE KURIVA V KURILNO NAPRAVO IN IZNOSA OSTANKOV GORENJA -ENOSTAVNA DELA V PROCESU SUŠENJA, PREV...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN V POSEBNEM PROGRAMU, UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 33, POUČEVANJE V PRILAGOJENEM PROGRAMU, V POSEBNEM PROGRAMU IN JUTRANJEM VARSTVU, STROKOVNI IZPIT, IZJAVA O NAKAZNOVANJU ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA ALI KAZNI ZAPORA V TRAJANJU VEČ KOT ŠEST MESECEV IN IZJAVA, DA NI P...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V RENTGENSKI DIAGNOSTIKI (ZOBNI RENTGEN), RAZKUŽEVANJE IN PRIPRAVA RTG APARATOV IN PRIPOMOČKOV, PRIPRAVA PACIENTA NA SLIKANJE, IZVEDBA SLIKANJA IN/ALI SODELOVANJE PRI RTG PREISKAVI, DIGITALNA OBDELA...

VIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, UPUMS, ICZR, ODDELKU ZA USPOSABLJANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB ZAPOSLENIH VODENJE EVIDENC O IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNO ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE DELA, NAKLADANJE, RAZKLADANJE, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE, KOMISIONIRANJE, MANIPULACIJA IN NOTRANJI TRANSPORT, , dopoldan

PRIPRAVLJALEC MATERIALA ZA STROJE - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV -VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA PROIZVODNIH MESTIH - PREVZEMANJE IN PREGLEDOVANJE DELOVNIH NALOGOV, RECEPTUR IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE TER MAT...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODJA VII/1 M/Ž VODI GLAVNO IN POMOŽNE KNJIGE, EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELUJE RAČUNOVODSKO POROČILO IN IZKAZE, PREMOŽENJSKO BILANCO, STATISTIČNA POROČILA TER OSTALA MESEČNA IN LETNA POROČILA, PRIPRAVLJA FI...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANJKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA REDNO VZDRŽ...

. contableRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V RAČUNOVODSTVU ZAVODA., Zaželeno je poznavanje VASCO programov. Kandidati  naj pošljejo življenjepis in opis delovnih izkušenj, ki naj vsebuje tudi navedbo delodajalca in skupen čas trajanja dela. ,

NASTAVLJALEC IN POSLUŽEVALEC CNC STROJA (OPERATER 2) - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDELAVA SIMULACIJ S KONČNO KONTROLO VODJE IZMENE, SAMOSTOJNA NASTAVITEV STROJA S KONČNO KONTROLO VODJE IZMENE, - VPENJANJE IN STRUŽENJE KOVINSKIH IN OSTALIH PREDMETOV, - KONTROLA PROCESA OBDELOVANJA IN DIMEN...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC III - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NUDENJE PRVE SOCIALNE POMOČI IN USMERJANJE STRANK, TRIAŽIRANJE ODKRITE PROBLEMATIKE, INDIVIDUALNA SOCIALNA OBRAVNAVA Z BOLNIKI IN SVOJCI, KI IMAJO PSIHIČNE  TEŽAVE, DALJŠA   SOCIALNA OBRAVNAVA Z BOLNIKI IN SVOJCI, ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINAH S PREDŠOLSKIMI OTROKI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, DELA PO LDN TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. DELO BO POTEKALO V VOJNIKU IN NA NAŠIH ENOTAH. OD 5.1. - 31.8....

VARNOSTNIK - RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIK RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKA DELA, OBHODNO VAROVANJE IN VIDEONADZOR, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, TELEFONSKI KLICI., Urejenost, komunikativnost, prijaznost, poštenost. Za opravljanje dela je p...

. contableRAČUNOVODJA/SALDAKONIST - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE IN ANALIZIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV Z RAČUNOVODSKIM POROČANJEM, SAMOSTOJNO VODENJE SALDAKONTOV, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH POROČIL, BLAGOVNO-MATERIALNO POSLOVANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANOV, FINANČNIH...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA DELA V SKLADIŠČU, TRANSPORT SUROVIN, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, PREVZEM IN NAKLADANJE BLAGA IN VODENJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE (SPREJEMANJE NAROČIL TER PRIPRAVA IZDAJNIC BLAGA), o...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do najdlje 31. 8. 2022 z možnostjo podaljšanja zaposlitve v NDČ, polni delovni čas, 40, SVETOVALNO DELO V VRTCU IN ŠOLI, DELO V ODDELKU OPB, diploma o končani izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo i...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC INSTRUMENTACIJE (M/Ž) - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA SISTEMIH INSTRUMENTACIJE (ELEKTRO PNEVMATSKI/HIDRAVLIČNI SISTEMI ITD.) - SAMOSTOJNO KONTROLIRANJE PRAVILNOSTI DELOVANJA NAPRAV IN SISTEMOV INSTRUMENTACIJE - SODELOVANJE Z ODGOVORNIMI OSEBA...

SAMOSTOJNI POSLOVNI TEHNOLOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA POSLOVNIH IN FUNKCIONALNIH SPECIFIKACIJ NA PODLAGI PRIDOBLJENIH NAROČNIŠKIH ZAHTEV IN POTREB, -KOMUNIKACIJA IN KOORDINACIJA S PROGRAMERJI IN NAROČNIKI GLEDE VS...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaTEHNOLOG PRIPRAVE DELA - ELEKTRO INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OGLED IN PRIPRAVA PONUDB ZA ELEKTRO DELA NA TERENU IN IZDELAVO ELEKTRO RAZDELILNIKOV. PRIPRAVA, VODENJE IN OBRAČUN ELEKTRO DEL IN PROIZVODNJE ELEKTRO RAZDELILNIKOV. IZDELAVA DZO DOKUMENTACIJE., Pooblaščeni inženi...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. predvidoma od 10.1.2022 do 11.5.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK., Opravljen strokovni izpit za dejav...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III. - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOČI NA DOMU IN SICER POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMOČ IN POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, , gibljiv/nestalen urnik

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesG027012 KUSTOS (KUSTOS PEDAGOG) - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE STROKOVNIH MUZEJSKIH PEDAGOŠKIH/ANDRAGOŠKIH PROGRAMOV ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE - USPOSABLJANJE IN NADZIRAN-JE MUZEJSKIH VODNIKOV, ANIMATORJEV, PROSTOVOLJCEV IN ČUVAJEV - PRIPRAVA IN IZDELAVA PRIPOMOČKOV, PONAZOR...

BOLNIČAR-NEGOVALEC I. - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE  PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, -UREJANJE PERILA IN POSTELJE, -SKRB IN POMOČ PRI  HIGIENI STANOVALCA, -PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA, -POMOČ PRI O...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 18, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SVETOVALNEGA DELAVCA V VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU., Priložiti je potrebno dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ter potr...

. ayudante de cocinaKUH. POMOČNIK - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev oz. 31.7.2022, polni delovni čas, 40, DELO KUH. POMOČNIKA V ŠOLSKI KUHINJI, Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - RAZREZ MATERIALA, - POTRJEVANJE NALOGOV, - SAMOOSKRBA Z MATERIALOM, - OPRAVLJANJE INT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE, -SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV, -PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PR...

KNJIGOVODJA/RAČUNOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, V RAČUNOVODSKEM SERVISU., , dopoldan

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, kopanje jarkov na težko dostopnih mestih, postavljanje robnikov, jhaškov, čiščenje gradbišča, druga zaključna gradbena dela, pomoč pri zidanju kamnitih zidov in druga preprosta gradbena de...

SAMOSTOJNI INŽENIR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE V ODDELKU CTRM PODPORE BODO OBSEGALE: NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJ IN ORODJI ZA PODPORO TRGOVANJU TER AVTOMATIZACIJO PROCESOV, ANALIZ, ...

Más ofertas: << · 31 · 46 · 54 · 58 · 60 · < · 62 · > · 65 · 68 · 74 · 86 · 110 · >>