Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,169 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 62

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GOSPODINJSTVA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V RAZREDU IN IZVEN NJEGA, DELA V SKLADU Z LDN, OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., Kandidati naj k življenjepisu priložijo potrdilo o nekaznovanosti, potrdila o dokončani stopnji izobrazbe.,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE - ZA DELO V ZDRAVSTVENEM DOMU LENART.  NALOGE, ODGOVORNOSTI IN ZAHTEVE: IZPRAZNITEV KOŠEV, PEPELNIKOV IN ODNOS SMETI V KONTEJNER, BRISANJE PROSTIH DELOVNIH POVRŠIN, BRISANJE OKENSKIH POLIC,  BR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE V RAZREDU, OSTALA DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Življenjepis, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o strokovnem izpitu in pridobljeni izobrazbi. Potrebna izobrazba...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST V KLICNEM CENTRU - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KLICEV V SLOVENSKEM JEZIKU, ADMINISTRATIVNA DELA, VNOS PODATKOV, KONTAKTIRANJE STRANK, UPRAVLJANJE IN VODENJE CRM, POROČANJE. , PRIČAKUJEMO: KOMUNIKATIVNOST KANDIDATOV, SPOSOBNOST HITREGA UČENJA IN REŠEV...

. ferrallistaSUPERVIZOR - VODJA MONTAŽ - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL NA  MONTAŽAH, PLANIRANJE DELA MONTERJEV NA TERENU, PRIPRAVA IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE MONTAŽ, JAVLJANJE IN SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU NESKLADNOSTI, PRIPRA...

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaVODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA IN POPRAVIL DELOVNIH SREDSTEV, STROJEV,OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE. NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE MED ODDELKI IN KONTROLIRANJE POTEKA DEL. SODELOVANJE PRI REMONTIH IN INSTA...

KOMUNALNI DELAVEC II - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do 30.11.2022 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE IN UREJA JAVNE POVRŠINE, UREJA CVETLIČNE NASADE, ZELENICE IN DREVOREDE, IZVAJA POTREBNA DELA PRI POBIRANJU IN NAKLADANJU ODPADKOV,  VKLJUČNO Z VZDRŽEVANJ...

. soldador/soldadoraVARILEC CEVI - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARILSKIH DEL: VPENJANJE IZDELKOV V  POZICIONERJE, VARJENJE IN OBRAČANJE IZDELKOV, PRIPRAVLJANJE ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA VARJENJE, TRANSPORT MATERIALA IN IZDELKOV, NADZIRANJE DELOVANJA DELOVNE OPREME. , Za vsa v...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK POTNIKOV - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO USTREZNEGA KANDIDATA ZA VOZNIKA POTNIKOV Z KOMBIJEM. VOZI SE 8 POTNIKOV HKRATI. POTREBEN VOZNIŠKI IZPIT ZA B KATEGORIJO. DELAVNIK JE RAZGIBAN, VEČIZMENSKO DELO. POTREBNE SO DELOVN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE,  NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJ, UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH OSN...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK KOMBIJA ZA PREVOZ BLAGA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO USTREZNEGA KANDIDATA ZA VOZNIKA KOMBIJA ZA PREVOZ BLAGA. POTREBEN JE VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. PRIČETEK IN KONEC DELA JE V KRANJU. V DOPOLDANSKEM ČASU SE  BLAGO NALOŽI NA PALETE ...

. ayudante de recursos humanosSTROKOVNI SODELAVEC ZA KADROVSKE ZADEVE M/Ž - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI KREIRANJU KADROVSKE POLITIKE IN JO IZVAJA V PRAKSI, KOORDINIRA, USKLAJUJE IN IZVAJA AKTIVNOSTI NA PODROČJU KADROVANJA, ORGANIZIRA AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM DELAVCEV, SODELUJE PRI...

. técnico en construcción de vías férreas/técnica en construcción de vías férreasPROGAR - M/Ž. PROGAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU PROGE IN OBJEKTOV, -DRUGA DELA, KI SO TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA Z VZDRŽEVANJEM., Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto /. Pr...

. sastre/sastraŠIVILJEC - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVILJEC ZA ŠIVANJE BLAGA IN USNJA ZA POTREBE OBLAZINJENEGA POHIŠTVA. DELO SE OPRAVLJA NA INDUSTRIJSKIH ŠIVALNIH STROJIH, ZATO JE POZNAVANJE ŠIVANJA NA TAKIH STROJIH PREDNOST., IŠČEMO OSEBO, KI BO OPRAVLJALA NALOGE: - ...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

KOMERCIALIST (M/Ž)-SKRBNIK KLJUČNIH STRANK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN AŽURIRANJE KORESPONDENCE STRANK, IZVAJANJE VSEH PROCEDUR V PRODAJI, OBDELAVA IN PREGLED STANJA NAROČIL KUPCEV, SKRB ZA KUPCE, PRIPRAVA LOGISTIČNIH DOKUMENTOV PRED ODPREMO IN KO...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTOV IN OKOLICE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, VZDRŽEVANJE NAPRAV, STROJNIH INSTALACIJ NA OSNOVI NAVODIL ZA DELO, POSLOVNIKA CČN IN NAVODIL VOD...

. fabricante de instrumental quirúrgicoSERVISER - M/Ž. SERVISER PRECIZNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE WALTIS S TRIDESETLETNIMI IZKUŠNJAMI NA PODROČJU RAZVOJA IN PROIZVODNJE KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE, S SPECIALIZIRANIM RAZVOJEM POPOLNOMA AVTOMATSKIH KOTLOV NA PELETE. K SODELOVANJU VABI...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVODJA DELAVNICE - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - TIG/MIG VARJENJE -  JEKLO IN NERJAVEČE JEKLO, - VIZUALNA, TLAČNA KONTROLA ZVAROV, - POZNAVANJE CNC OBDELAVE, - NADZOR SESTAVE REZERVNIH DELOV, - BRANJE NAČRTOV, - VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL ODDELKA, - SLEDE...

ŽIVILSKI TEHNOLOG-VODJA PROIZVODNJE M/Ž - M/Ž. INŽENIRJI KEMIJE, ŽIVILSTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNJE MLEČNIH IN MESNIH IZDELKOV, POZNAVANJE HACCP STANDARDOV, NADZOR IN VODENJE EVIDENC HACCP, PLANIRANJE PROIZVODNJE IN NADZOR, KOMUNICIRANJE IN POSREDOVANJE PODAT...

SVETOVALEC ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: C027005) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE: -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN D...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev oz. do 1.10.2022, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; SPREMLJANJE IN PROUČEV...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZIDARSKIH DEL: ZIDANJE, OMETAVANJE, BETONIRANJE, PRIPRAVA STEN,TAL... ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV, OBZIDAVANJE ELEMENTOV, IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZU...

STROKOVNI DELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM: J017131) V TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SLUŽBI - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.05.2024, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: IZVAJANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNOADMINISTRATIVNEGA DELA, IZVAJANJE POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA, VODENJE RAZNIH KARTOTEK , EVIDENC, ZAPISOV, PRIPRAV...

ANALITIK - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, izvajanje priprave vzorcev in analiz, sodelovanje pri uvajanju in validaciji preskusnih metod, izvajanje vzorčenj, skrb za preskusno opremo, opravljanje nalog, navedenih v poslovniku kakovosti laboratorija in pri...

KURIR-DOSTAVLJAVEC POŠILJK IN BLAGA NA RELACIJI LJUBLJANA-KOROŠKA-LJUBLJANA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE POŠILJK NA RELACIJI LJUBLJANA-KOROŠKA-LJUBLJANA. DELO SE VRŠI MED 08:00 IN 16:00 URO. VIKENDI IN PRAZNIKI SO DELA PROSTI. DOBRO PLAČILO IN DODATNO MESEČNA STIMULACIJA. , OD KANDIDATA/KE PRIČAKU...

STROKOVNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO NA PODROČJU MORSKEGA RIBIŠTVA: IZVAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG NA PODLAGI ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU IN DRUGIH PODROČNIH PREDPISOV, PRIPRAVA STROKOV...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ( ODD...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, SKRB ZA PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO TER DRUGO INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO OPREMO, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA,...

Más ofertas: << · 31 · 46 · 54 · 58 · 60 · < · 62 · > · 64 · 66 · 71 · 81 · 100 · >>