Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 70

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VZDRŽEVALEC-SERVISER LETAL - M/Ž. LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO PRI VZDRŽEVANJU JADRALNIH LETAL: DEMONTAŽA, BRUŠENJE, KITANJE, LAMINIRANJE, BARVANJE, POLIRANJE, POPRAVILA, OSTALA DELA, , DELAVEC V PROIZVODNJI  - Delovnik: pon-pet 6h-14h, urejeno delovno okolje, st...

AVTOMEHANIK-AVTOELEKTRIČAR (VZDRŽEVALEC MOTORNIH VOZIL) - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POPRAVILO OSEBNIH IN TOVORNIH MOTORNIH VOZIL - POPRAVILO STROJEV IN OPREME - DIAGNOSTICIRANJE NAPAK IN OKVAR - ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME., , dopoldan

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaSODELAVEC V ODDELKU KONSTRUKCIJE - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -OPTIMALNA DINAMIČNA PORAZDELITEV IZREZA POLIZDELKOV RAZLIČNIH OBLIK NA LESENIH PLOŠČAH, -OPTIMIZACIJA ZAPOREDJA DELOVNIH OPERACIJ (CNC), -AŽURIRANJE KOSOVNIC, -IMPLEMENTACIJA NOVOSTI IN SPREMEMB V POSTOPK...

RAZISKOVALEC (H017004) - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. od predvidoma 1.1.2022 do 30.9.2024, polni delovni čas, 40, - DELO BO ZAJEMALO RAZVIJANJE NOVIH METOD GLOBOKEGA UČENJA ZA REŠEVANJE SPLOŠNIH IN SPECIFIČNIH PROBLEMOV RAČUNALNIŠKEGA VIDA, PREDVSEM U...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, RAZNOVRSTNA PISARNIŠKA IN POMOŽNA DELA, NPR. SPREJEM, ODPIRANJE TER RAZVRŠČANJE POŠTE, POŠILJK, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV, VODENJE EVIDENCE O PREJETI IN POSLANI POŠTI, PRIPRAVLJANJE DOPISOV, UREJANJE BESEDILA IN FOTOKO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 24, A) DELO Z UČENCI, STARŠI - DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, OBLIKOVANJE ODDELKOV INDIVIDUALNI RAZGOVORI Z UČENCI, STARŠI, ZAZNAVA IN UKREPANJE OB SOCIALNI PROBLEMATIKI UČENCEV SVETOVANJE I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REFERENČNI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE REFERENČNE AMBULANTE Z ODDAJO VSEH POTREBNIH POROČIL,  POMOČ V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE,   SPREJEM PACIANTOV, ADMINISTRATIVNA DELA, VODENJE KARTOTEK IN DRUGIH EVIDENC PACIENTOV,  DRUGA DELA IN NALO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, A) DELO Z UČENCI, STARŠI - DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, OBLIKOVANJE ODDELKOV INDIVIDUALNI RAZGOVORI Z UČENCI, STARŠI, ZAZNAVA IN UKREPANJE OB SOCIALNI PROBLEMATIKI UČENCEV SVETOVANJE I...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ, PREVZEM IN RAZDELJEVANJE OBROKOV UPORABNIKOM, - SKRB ZA USTREZNO HIGIENO OPREME, PERILA, OKOLICE, PROSTOROV, - POMOČ PRI IZVAJANJU IN VZDRŽEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOS...

. auxiliar de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI V ZD KRANJ, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELJENE IZKUŠNJE V ZOBOZDRAVSTVU, DELO Z RAČUNALNIKOM, NACIONALNA POKLICNA KVALI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE MATERIALOV OD DOBAVITELJEV IN IZ PROIZVODNJE TER IZDAJANJE MATERIALOV ZA KUPCE TER ZA POTREBE PROIZVODNJE, VODENJE ZAPISOV IN EVIDENC O PREJETEM IN IZDANEM MATERIALU, ZALOGAH, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATE...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ/RAVNATELJICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. oziroma za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA. KANDIDAT/-KA MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA/-ICE IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU S 53. ČLENOM ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (URAD...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: ČIŠČENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE,...

BOLNIČAR-NEGOVALEC II. (I.) NEGA III. IN IV. - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV, POMOČ PRI PREMIKANJU IN PREVOZU UPORABNIKOV, OPAZOVANJE STANJA UPORABNIKOV IN POROČANJE, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTIH UPORABNIKOV, POMOČ PRI VZDRŽEVA...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 4, A) DELO Z UČENCI, STARŠI - DELO S ŠOLSKIMI NOVINCI, OBLIKOVANJE ODDELKOV INDIVIDUALNI RAZGOVORI Z UČENCI, STARŠI, ZAZNAVA IN UKREPANJE OB SOCIALNI PROBLEMATIKI UČENCEV SVETOVANJE I...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTA II - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO VODJO PROJEKTA II S PODROČJA ELEKTRO IN GRADBENE STROKE, KI BI IZVAJALA CELOVITO VODENJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV, SKRBELA ZA PRIDOBIVANJE NOVIH NAROČIL, PROJEKTOV, IZVAJALA DELA VODJE NADZORA, VODJE GRADNJE ALI ...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, Z DOSTAVO BLAGA PO SLOVENIJI IN HRVAŠKI, SKRB ZA...

. operador de máquina perfiladora de metal/operadora de máquina perfiladora de metalŽIČAR/METALURŠKI DELAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA VLEČENJE KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA VLEČNIH IN VARILNIH STROJIH, DELO NA RAVNALNIH STROJIH, DELO NA RAZREZNI LINIJI, DELO NA PEČI ZA TERMIČNO OBDELAVO, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM IN MOSTNIM DVIGALOM ..., , večizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA-M/Ž - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, NAJKASNEJE DO 31.08.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, PRILOŽITI NASLEDNJA DOKAZILA: POTRDILO O PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKI IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O AKTIVNE...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE OBRAČUNOV PLAČ IN POSREDOVANJE PODATKOV O IZPLAČANIH PLAČAH PRISTOJNIM INSTITUCIJAM, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV IN TEKOČE USKLAJEVANJE Z GLAVNO KNJIGO, -...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. 30. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 20, FIZIČNA IN DRUGA POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI TER SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ODDELKU PREDŠOLSKE VZGOJE., Kandidati morajo ...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA 354) V SLUŽBI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH RE...

. director de ventas/directora de ventasVODJA PRODAJE PROGRAMA GASTRO - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BI BIL LOCIRAN V ENOTI PC LJUBLJANA (SAVLJE), VENDAR PRETEŽEN DEL DELA POTEKA TUDI NA TERENU PO CELOTNI SLOVENIJI. V PROGRAMU GASTRO GRE PREDVSEM ZA BLAGO (ŽIVILA) ZA OSKRBO GOSTINSTVA. NJEGOVE NALO...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI VELIKE POLANE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. ves čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLO...

OSEBNI ASISTENT V LENDAVI - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. ves čas trajanja projekta, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P.  JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLOVE...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoPOMOŽNI ŽELEZOKRIVEC - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI - ODREŽE IN OBLIKUJE JEKLENE PALICE ALI MREŽE, POMOČ PRI RAZVRSTITVI IN PRIPRAVI ZA TRANSPORT IN TRANSPORT NA GRADBIŠČE. DELO NA VIŠINI IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan

. mecánico electricista/mecánica electricistaTEHNIK ASISTENT VZDRŽEVANJA - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO INTERNEM PROGRAMU ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG NA PODROČJU VZDRŽEVANJA, OPRAVLJANJE REDNIH DEL IN NALOG S PODROČJA VZDRŽEVANJA, IZVAJANJE DEL V SKLADU Z ADMINISTRATIVNIMI IN PROCESNIMI POSTOPK...

. director de restaurante/directora de restaurantePOSLOVODJA BIFEJA - M/Ž. GOSTINSKI POSLOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA, PRIPRAVA IN VODENJE USTREZNE EVIDENCE IN DOKUMENTOV ZA RAČUNOVODSTVO, VODENJE EVIDENCE HACCP, NABAVA IN PREVZEMI BLAGA, REŠEVANJE REKLAMACIJ SKRB ZA ZALOŽENOST IN UREJENOST LOKAL...

SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (M/Ž), (ŠIFRA DM 7003) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR BREŽICE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, - IZDELAVA OCEN ...

Más ofertas: << · 35 · 52 · 61 · 65 · 67 · 68 · < · 70 · > · 72 · 75 · 81 · 92 · 114 · >>