Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 127

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV IN NAČRTOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, DOLOČITEV TEHNOLOGIJE IN ZAHTEV ZA KAKOVOST, IZDELAVA TERMINSKIH PLANOV, NAROČILO MATERIALOV, IZDELAVA ZAČETNIH VZORCEV, IZDELAVA MERILNIH POROČIL, ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST ZA NALEZLJIVE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI) - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ IN OSEBNA NEGA, POMOČ V GOSPODINSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, POMOČ PRI MOBILNOSTI (OSEBNO SPREMSTVO IN OSEBNI PREVOZ), POMOČ PRI KOMUNIKACIJI., Iščemo prilagodljivo, splošno ...

. vendedor especializado/vendedora especializadaPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC ELEKTROTEHNIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREDLOGOV NABAVE PRODAJNIH ARTIKLOV, OBLIKOVANJE PREVZEMA, SKLADIŠČENJE PRODAJNIH ARTIKLOV NA PRODAJNE POLICE, SVETOVANJE KUPCEV IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE ..., ,...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 22.5.2022, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN POMOČ PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK, SAMOSTOJNO DELO Z OT...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., ZANESLJIVOST, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ANGLEŠČINA - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Pričetek dela takoj. Opravljen strokovni izpit v VIZ. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Kand...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSNAŽILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI IN ORODJI. - ČIŠČENJE PROSTOROV. - UREJANJE OKOLJA. - DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA ., Prednost pri izbiri imajo kandidati z izku...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI-PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, skrajšan delovni čas, 20, - POUČEVANJE V ODDELKIH PREDMETNE STOPNJE OSNOVNE ŠOLE - OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER PO NAVODILIH VODSTVA - IZ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, POMOČ PRI POUKU, PREHRANI IN GIBANJU TER OSTALA DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA., Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pr...

PRIUČEN DELAVEC V PRAŠNI LAKIRNICI - M/Ž. LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V PRAŠNI LAKIRNICI: PRIPRAVA KOSOV ZA LAKIRANJE, OBEŠANJE KOSOV, POBIRANJE KOSOV, AVTOKONTROLA, VODENJE SPREMNE DOKUMENTACIJE. ŽAŽELJENO POZNAVANJE DELA Z LIČARSKO PIŠTOLO OZ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V CENTRU LJUBLJANE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA ČOKOLADNEGA IN ČAJNEGA ASORTIMANA IN SVETOVANJE PRI NAKUPU. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, PREVZEM BLAGA, PRIPRAVA BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI IN CENAMI, PRIPRAVA PRODAJNEGA PROSTORA. VODENJE TRGOVSKIH EVIDE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAMEŠČANJE MATERIALOV NA STROJ IN ZAMENJAVA ARTIKLA, POZNAVANJE KVALITETE IZDELKA, KI SE OBDELUJE, SPREJEM IZDELKA NA DE...

SKLADIŠČNIK/VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, DOSTAVA BLAGA ZNANIM STRANKAM... , Zaželeno je vozniško dovoljenje kategorije C - ni pa pogoj. Hkrati je zaželen tudi izpit za viličarja., dvoizmensko

STROJNI VZDRŽEVALEC V OBRATU CEZLAK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPROTNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V OBRATU, ORGANIZACIJA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMIČNEM STROJU, DELA V DOGOVORU Z DELOVODJEM OBRATA,..., ŽELIM...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POSTOPKOV DELOVNIH PROCESOV V SKLADU S POSTOPKI V LABORATORIJU ZA CITOLOGIJO IN P...

VZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV V OBRATU CEZLAK - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV, ORGANIZACIJA VEČJIH ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL V OBRATU, OSTALA DELA NA PODROČJU ELEKTRO VZDRŽEVANJA V DOGOVORU Z NADREJENIM VODJEM OBRATA,...,, delovno mesto nudimo na naslovu...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KAMNIK/MENGEŠ/DOMŽALE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN TRGOVINSKE STORITVE. OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA. SPREMLJANJE ZALOGE IN ZALOŽENOSTI Z BLAGOM V POSLOVALNICI. VSAKOKRATNA OPERATIVNA NAVODILA ZA DELO S STRANI NADREJENEGA. 2 IZMENSKO DELO, NEDELJE IN P...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL, VODENJE GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVA POROČIL ZA BANKO SLOVENIJE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, VODENJE PREDPISANIH FINANČNO RAČUNOVODSKIH EVIDENC, DRUGA DELA PO NAVODILIH ...

. agente y comisionista de aduanasCARINSKI DEKLARANT V LJUBLJANI - M/Ž. CARINSKI DEKLARANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMERCIALNA OBDELAVA ZAHTEVNEJŠIH POZICIJ, KALKULIRANJE STROŠKOV IN OPRAVLJANJE OPERATIVNIH DEL S PODROČJA LOGISTIKE V SKLADU Z ZAKONI IN DRUGIMI PREDPISI, KORESPONDENCA IN KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, ZBIR...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA NALEZLJIVE BOLEZNI, CEPILNI CENTER - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V   MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO ...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPOZNAVANJE PROIZVODNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA KALKUALACIJ, PRIPRAVA POGODB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČIL. REŠE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I., II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE IN MATERIALA, VZDRŽEVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE PEDIATRIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 2012119. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. SODEL...

. inspector de calidad de la construcción/inspectora de calidad de la construcciónGRADBENI INŠPEKTOR V OE LJUBLJANA (DM: 172) - M/Ž. GRADBENI INŠPEKTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PORTALA GOV.SI (PROSTA DELOVNA MESTA V DRŽAVNI UPRAVI): HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/. PRIJAVA SE OBVEZNO ODDA ...

. electricistaSERVISER ZA TISKARSKE STOJE S PODROČJA ELEKTRIKE- M/Ž - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo da, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, servisiranje strojev, odpravljanje elektro težav na stroju, Pričakujemo: zaželeno dobro znanje  ali nemškega ali angleškega jezika, eno do treh let delovnih izkušenj, odgovornost, resen pristop, samostojnost, organiziranost in natančno...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA ELEKTO LABORATORIJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZVAJANJE MERITEV TER PREIZKUSOV V ELEKTRO LABORATORIJU. VODENJE EVIDENC IN OBDELAVA REZULTATOV PREIZKUSOV IN MERITEV. IZDELAVA PROTOKOLOV TER IZDAJANJE STROKOVNIH MNENJ IN CERTIFIKATOV. IZDELAVA PON...

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE DELOVANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA – IZVAJANJE VZDRŽEVANJA IN POMOČ SAMOSTOJNEMU VZDRŽEVALCU, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH OKVAR NA INFRASTRU...

. operador de máquinas de moldear plástico por inyección/operadora de máquinas de moldear plástico por inyecciónPOSLUŽEVALEC II - DELO V LAŠKEM - M/Ž. VBRIZGOVALEC PLASTIKE, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PRIPRAVA PREDMETOV ZA DELO, EMBALIRANJE, EVIDENTIRANJE KOLIČIN IZDELANE PROIZVODNJE, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH ZAPOSLENIH, VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA I...

Más ofertas: << · 64 · 95 · 111 · 119 · 123 · 125 · < · 127 · > · 129 · 132 · 137 · >>