Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 128

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. inspector de motores de vehículos/inspectora de motores de vehículosTEHNIK KONTROLOR II - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK - PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI - POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL...

PROGAR - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU PROGE IN OBJEKTOV TER IZVAJANJE-DRUGIH DEL, KI SO TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA Z VZDRŽEVANJEM., Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev sklad...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR V DIREKTORATU ZA PRORAČUN, SEKTORJU ZA PRORAČUN (ŠT. DM: 7103) ŠT. RAZPISA: 1003-26/2022 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke zaradi porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, - VODENJ...

. auxiliar de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA, IŠČEMO ZOBNEGA ASISTENTA / ZOBNO ASISTENTKO ZA POLOVIČNI DELAVNI ČAS, ZA DELO V POPOLDANSKEM ČASU. OD KANDIDATA/KANDIDATKE PRIČAKUJEMO PREDVSEM DOSLEDNOST, NATANČNOS...

STROKOVNI SODELAVEC ZA KONTROLING - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE OPERATIVNEGA POSLOVANJA ODDELKOV IN ANALIZA STROŠKOV POSLOVANJA  - ANALIZIRANJE ODMIKOV OD NAČRTOVANIH PLANOV TER ISKANJE RAZLOGOV ZA ODMIKE - PLANIRANJE POSLOVNIH STROŠKOV, VIROV FINANCIRANJA INVESTI...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialORGANIZATOR DELA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA  OPTIMALNO IZRABO RESURSOV IN DOSEGANJE CILJEV ZNOTRAJ IZMENE ORGANIZIRA DELO DELAVCEV V OKVIRU IZMENE VODI PRESTAVITVE TIPOV IZDELKOV NA POSAMEZNIH DELOVNIH OPERACIJAH IN S...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZA LAKIRANJE, OBEŠANJE NA OBEŠALA, EMBALIRANJE, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI, DRUGA PODOBNA DELA, PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS MOŽNOST SKLENITVE NOVE PO...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (I) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ANALIZIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH RAČUNOV, K...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I (NEGA III IN IV) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV TRANSFER STANOVALCEV OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE VZDRŽEVANJE BIVALNEGA OKOLJA ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E037044, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV PRED SPREJEMOM V BOLNIŠNICO, TEKOM HOSPITALIZACIJE, PRED ODPUSTOM IN PO ODPUSTU, - OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE, DOKUMENTIRANJE IN V...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠCEMO KUHARJA OZIROMA OSEBO Z VOLJO DO DELA ZA PRIPRAVO HAMBURGERJEV, TOPLIH SENDVICEV, SOLAT,..., Delo poteka v MAK BARU V LUCIJI. Urnik je od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00, SOBOTA od 8:00 do 14:00, Nedelja in pra...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PISARNIŠKA DELA, KOT SO SPREJEM IN ODPIRANJE POŠTE, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV, VNOS PODATKOV IN SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, PREVZEM BLAGA V SISTEMU, INTRASTAT, IPD., Željeno poznavanje poslovnega programa Panth...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI VODENJU GLAVNE KNJIGE (KONTIRANJE IN KNJIŽENJE, USKLAJEVANJE S POMOŽNIMI KNJIGAMI, RAZČIŠČEVANJE KONTOV GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVA TEMELJNIC), -SODELOVANJE IN POMOČ ...

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA, POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH, AVTOKAROSERIST V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPP V UČNI DELAVNICI Z MLADOSTNIKI ČVM, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihičnih in čustvenih obremenitev, odgovornost....

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠ...

VOZNIK POGREBNIK - M/Ž. GROBARJI, POGREBNIKI IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MEDNARODNI PREVOZI POKOJNIKOV, DELO NA TERENU, OBLAČENJE IN POLAGANJE TRUPEL V KRSTO, UREJANJE POGREBNIH STORITEV, OPRAVLJANJE RAZGOVOROV ZA ORGANIZACIJO POGREBA, POMOČ PRI IZBIRI KRSTE ALI ŽARE TER D...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKEGA CENTRA ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJN...

. director de productos/directora de productosPRODUKTNI VODJA - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE PRODUKTNEGA PORTFELJA ,IZBIRA IN USPEŠNO LANSIRANJE NOVIH IZDELKOV, ANALIZA TRŽNIH TRENDOV KUPCEV IN KONKURENCE, IZBOR IZDELKOV ZA SPECIFIČNE SKUPINE KUPCEV, IZBOR IZDELKOV ZA OGLAŠEVANJE IN AKC...

. psicólogo/psicólogaSVETOVALNI DELAVEC VII/2, PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, V SKLADU Z NAVODILI RAVNATELJA, V SKLADU S PREDPISI IN SISTEMATIZACIJO., Kandidat mora imeti sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihi...

. camarero de pisos/camarera de pisosPROTOKOLARNA SOBARICA III (VILA BLED) - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.10.2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE INVENTARJA, OBJEKTOV IN OKOLICE – POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE, LOŠČENJE, IDR.,  IZVAJANJE DEL V PRALNICI (PRANJE IN LIKANJE) POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA PERILA IN VZDRŽEV...

. operador de sala de control de planta química/operadora de sala de control de planta químicaIZDELOVALEC IV. - M/Ž. UPRAVLJAVEC KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, TOČENJE IZDELKOV V EMBALAŽO, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA MATERIALA ZA POTREBE DELA V PROCESU - PODROBNA PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA IN CNC STROJA - NADZOROVANJE PRAVILNOSTI DELOVANJA CNC STROJA - OSNOVNO TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV IN OPREME - S...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónDELOVODJA GRADBINEC - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE DELAVCEV NEPOSREDNO NA DELOVIŠČU POROČANJE NADREJENIM O POTEKU DEL IN O MOREBITNIH NAPAKAH V DOKUMENTACIJI VODENJE IN IZVAJANJE DEL NA DELOVIŠČU OPRAVLJANJE NADZORA NAD PRAVILNO UPORABO S...

OSEBNI ASISTENT Ž/M - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ OSEBI PRI OSEBNI HIGIENI, POMOČ V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, IŠČEMO POZITIVNO NARAVNANO OSEBO, KI BI VESTNO IN POTRPEŽLJIVO OPRAVLJALA DELO OSEBNEGA ASISTEN...

KERAMIČAR - M/Ž. KERAMIKI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, keramičarska dela, pomoč pri obrtniških delih, Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in dobrimi referencami. Nudimo dinamično delo v skupini, delo je dopoldansko od 8. do 16. ure. Možnost dolgoročnega sodelovan...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónPRAVOSODNI SODELAVEC (VODJA VPISNIKOV) - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI,PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODLOČB TER POTRDIL IZ PRISTOJNOSTI ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISA...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSISTEMSKI INŽENIR ZA VZDRŽEVANJE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA NAČRTOV OPTIMIZACIJ OBSTOJEČIH ELEKTRARN – PREHODI NA NOVE SISTEME RAZSMERNIKOV IN DATA LOGERJEV, POPRAVKI OBSTOJEČIH NAČRTOV, NAČRTOVANJE POSODOBITEV OBSTOJEČIH ELEKTRARN, REŠEVANJE T...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI; - POMOČ PACIENTU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI; - PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis in potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti...

Más ofertas: << · 64 · 96 · 112 · 120 · 124 · 126 · < · 128 · > · 130 · 133 · 139 · >>