Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,973 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 119

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. controlador de tráfico ferroviario/controladora de tráfico ferroviarioPROMETNIK III - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PROMETNEM PLANIRANJU IN PLANIRANJU STANDARDOV IZVAJANJA PREVOZOV; POMOČ PRI USKLAJEVANJU VOZNIK REDOV ZA ŽELEZNIŠKI IN AVTOBUSNI PROMET, podrobnosti javnega razpisa najdete na spletni strani družbe: https://www.dujpp.si /,...

BLAGAJNIK - RECEPTOR - M/Ž. BLAGAJNIKI, PRODAJALCI VSTOPNIC IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL NA RECEPCIJI IN VODENJE EVIDENC ZASEDENOSTI NAMESTITVENIH KAPACITET, SPREJEMANJE, EVIDENTIRANJE IN INFORMIRANJE OBISKOVALCEV NA RECEPCIJI TER VODENJE EVIDENC OBISKOVALCEV, VODENJE IN...

. reparador de lunas de automóvil/reparadora de lunas de automóvilSERVISER AVTOSTEKEL V PE KRŠKO - M/Ž. ZASTEKLJEVALEC VOZIL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEMONTAŽE IN MONTAŽE VSEH STEKEL NA MOTORNIH VOZILIH V DELAVNICI IN NA TERENU, POPRAVILA POŠKODB NA VSEH STEKLIH MOTORNIH VOZIL, VODENJE DOKUMENTACIJE., Lahko tudi drug ustrezen poklic, smise...

. lencero/lenceraVZDRŽEVALEC PERILA III V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALEC PERILA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN LIKANJE PERILA IN GARDEROBE, ODDAJA PERILA IN GARDEROBE V ŠIVANJE, ODDAJA ZLIKANEGA PERILA IN GARDEROBE, SPREJEMANJE, RAZVRŠČANJE, PRANJE, SUŠENJE ZAHTEVNEJŠEGA PERILA, OBLEK IN DRUGIH TEKSTILN...

PRODAJALEC V PAPIRNICI (SUPERNOVA NOVA GORICA) - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V PAPIRNICI, FOTOKOPIRANJE IN VEZAVE, VESELJE DO DELA Z LJUDMI IN PRODAJE, POZNAVANJE DELA Z BLAGAJNO IN DENARJEM, SMISEL ZA ESTETIKO, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO PRODAJALNE., ZAŽELENO ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIK...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POZIVOV, REZERVACIJ, INFORMACIJ, ODGOVORNOST PRI RAČUNALNIŠKI IN OSTALI PRODAJI VSTOPNIC IN ABONMAJEV, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE IN DNEVNO ZAKLJUČEVANJE, OBRAČUNAVANJE BLAGAJN...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJALEC - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI PRIPRAVI TER DOSTAVA NAROČIL KONČNIM KUPCEM (SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA)., DOSTAVLJA SE NA TEREN OBALNO KRAŠKE REGIJE TER MANJŠI DEL HRVAŠKE ISTRE., dopoldan

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoNASTAVLJALEC ORODIJ - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MENJAVA ORODIJ NA STISKALNICAH V KOVINSKI INDUSTRIJI, PRIPRAVA IN NASTAVITVE RAZNIH STISKALNIC, STROJEV IN NAPRAV TER OPRAVLJANJE STROJNIH BOLJ ZAHTEVNIH DEL NA NAJBOLJ ZAHTEVNIH PROIZVODIH. NA...

DELAVEC V SKLADIŠČU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL V SKLADIŠČU, RAZKLADANJE, PAKIRANJE, DEKLARIRANJE, TEHTANJE, NALAGANJE, SKLADIŠČENJE, UPRAVLJANJE IN VODENJE VILIČARJEV, IZVAJANJE POTREBNIH DEL PRI ZAM...

OBDELOVALEC KOVIN - KLEPAR - M/Ž. KLEPARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KLEPARSKA DELA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, BRUŠENJE IN POLIRANJE KABIN TER PRIPRAVA KABIN NA LAKIRANJE., Poznavanje delovanja različnih strojev in naprav; poznavanje hidravličnih in pnevmatskih krmilj. Zaželeno znanje...

STROKOVNI DELAVEC NA CSD - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL ,– IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, – SKRBI ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVNAVO...

. jefe de compras/jefa de comprasSTROKOVNI SODELAVEC ZA OSNOVNA SREDSTVA VII/2-II - M/Ž. REFERENT ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU , VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV: REGISTRI OSNOVNIH SREDSTEV UPRAVE IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI, REGISTER KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, REGI...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNI RAZVOJ PODROČJA IN USKLAJENOST Z ZAKONODAJO IZVAJANJE FINANČNE FUNKCIJE, SODELOVANJE S FINANČNIMI INSTITUCIJAMI, PRIPRAVA FINANČNIH ELABORATOV IN POROČIL RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE (LETNI NAČR...

STROKOVNI SODELAVEC ZA JJP III - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JPP; POMOČ PRI NADZORU NAD STROŠKI, VODENJEM EVIDENC IN PRIPRAVI POROČIL; VKLJUČEVANJE IN USKLAJEVANJE Z OSTALI...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI DELAVEC ZA KUHINJO HOSTLA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IZ DELOVNEGA PODROČJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, LETNIH POROČIL, PLANOV ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVA KRATKOROČNIH IN DOL...

STROKOVNI SODELAVEC ZA JPP I - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NADZORU NAD IZVAJANJEM OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JPP; POMOČ PRI NADZORU NAD STROŠKI, VODENJEM EVIDENC IN PRIPRAVI POROČIL; VKLJUČEVANJE IN USKLAJEVANJE Z OSTALI...

GRADBENI DELAVEC M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. SEZONSKO DELO, polni delovni čas, 40, POMOŽNA GRADBENA DELA NA VOZIŠČIH, GRABIŠČIH, POPRAVILO BANKIN, POMETANJE CESTIŠČA IN VSA DRUGA DELA ,..., TOČEN, SPRETEN NATANČNE, POSLUŠEN, DELOVNE NAVADE, SMIS...

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC, ŠIFRA DM:H027002 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO RAZVOJNE POLITIKE NA STROKOVNEM PODROČJU PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA RAZLIČNE NALOGE ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE V RAZISKOVALNO RAZVOJNIH IN DRUG...

OSEBNI ASISTENT Ž/M - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH DELIH, SPREMSTVO, POMOČ PRI UPORABI TEHNIČNIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, OSEBNA POMOČ, IŠČEMO POZITIVNO NARAVNANO OSEBO, KI BI BILA PRIPRAVLJENA OPRAVLJATI ...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE MESA IN DRUGEGA BLAGA, PRIPRAVA MESA IN MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, VODENJE BLAGAJNE, PRIPRAVLJANJE DEKLARACIJ, OZNAČEVANJE BLAGA, UREJANJE (POLNJENJE IN I...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la salud(E047052) PSIHOLOG III-PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PSIHO EDUKATIVNIH DELAVNIC TEHNIKE SPROŠČANJA, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO, PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO, SPOPRIJEMANJE S STRESOM, SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA, POMOČ PRI IZVAJAN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM: E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 20. 12. 2024 oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNACEVANJE S CENO,..., Smisel za del...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoDELAVEC MONTAŽER- POMOČNIK CNC OPERATERJA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC STROJU, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH, - IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PRE...

. formador para empresas/formadora para empresasSPECIALIST ZA IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENEGA OSEBJA V PODJETJIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD PRIPRAVO TER REALIZACIJO LETNEGA IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA ZA DRUŽBO, ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE POTRJENIH IZOBRAŽEVANJ OB DELU, ORGANIZACIJA IN NADZOR IZVEDBE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoSAMOSTOJNI MONTAŽER – CNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, -DELO NA CNC STROJU, -OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE NALOG, -VZDRŽEVANJE POTREBNE...

. coordinador de operaciones portuarias/coordinadora de operaciones portuariasPRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC (DM 305) V KAPITANIJI, IZPOSTAVI PIRAN - M/Ž. PRISTANIŠKI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG PO POSEBNIH POOBLASTILIH V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; NADZOR POMORSKEGA PROMETA; NADZOR NAD STANJEM OBJEKTOV ZA VARNOST PLOVBE; UPRAVLJANJE S PLOVNIMI OBJEKTI ORGANA TER Z RADIJSKIMI SRED...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA DELA ZA POTREBE PODJETJA, OSNOVE MATERIALNEGA POSLOVANJA (PREVZEMI, IZDAJA BLAGA, IZDAJA RAČUNOV IN PRIPRAVE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE RAČUNOVODSTVA) – PODJETJE UPORABLJA INFORMACIJSKI SISTEM ...

REŠEVALEC IZ VODE V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJENOST NA POTREBNO REŠEVANJE LJUDI IZ VODE, VZDRŽEVANJE KOPALIŠKEGA REDA, ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN ZAVEDANJE ODGOVORNOSTI, KI JO IMA REŠEVALEC NA DELOVNEM MESTU ITD., Opravlj...

. director de compras/directora de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI DIREKTOR ZA NABAVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, - PREVZEM DOKUMENTOV, - UGOTAVLJANJE VERODOSTOJNOSTI DOKUMENTOV, - OPREMA DOKUMENTOV S POTREBNIMI PODATKI, - PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL, - ROČNA IN STROJNA OBDELA...

Más ofertas: << · 60 · 89 · 104 · 111 · 115 · 117 · < · 119 · > · 121 · 124 · 130 · 142 · >>