Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 119

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

PRODAJNIK MEDICINSKE OPREME - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO TEHNIČNIH IN MEDICINSKIH IZDELKOV (RAZEN IKT), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRODAJA IN PROMOCIJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU, - IZVAJANJE PREDSTAVITEV PRODAJNEGA PROGRAMA MEDICINSKIH NAPRAV, - UČE...

. químico/químicaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. KEMIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MOLEKULARNO BIOLOŠKEM IN CELIČNEM LABORATORIJU, NPR. PRIPRAVA GOJIŠČ, STERILIZACIJA, MOLEKULSKO KLONIRANJE, TRANSGENEZA SESALSKIH CELIC, PREUREJANJE GENOMA (GENOME EDITING), PRIPRAVA GENSKO SPREMENJENIH ORGANI...

PROJEKTNO DELOVNO MESTO: UČITELJ ZAČETNIK V SVETOVALNI SLUŽBI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30. 6. 2022, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADU Z JAVNIM RAZPISOM UČIM SE BITI UČITELJ, KI GA JE OBJAVIL ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO., Učitelj začetnik je lahko oseba, ki ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II-II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN SORTIRANJE UMAZANEGA POSTELJNEGA IN OSTALEGA PERILA, PRIPRAVA LE-TEGA ZA ODDAJO NA PRANJE IN NOTRANJI TRANSPORT UMAZANEGA POSTELJNEGA IN OSTALEGA PERILA DO SKLADIŠČA UMAZANEGA PERILA, DNEVNO...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELAVNIC, SVETOVANJ, SKLADNO S STROKOVNIMI USMERITVAMI NIJZ, IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, IZVEDBE DELAVNIC, PREDAVANJ, DOGODKOV, SVETOVALNA TERAPEVTSKA DEJAVNOST, VODENJE OB...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III, V SLUŽBI ZA KAKOVOST ZA NADOMEŠČANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA, S POLNIM DELOVNIM ČASOM (40 UR/TEDEN) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, - IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, - SPREML...

. atrezzistaREKVIZITER V - M/Ž. REKVIZITER, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega zaposlenega, polni delovni čas, 40, PRED VAJAMI, GENERALKAMI IN PREDSTAVAMI PRIPRAVI VSE REKVIZITE IN OSTALE PRIPOMOČKE ZA PREDSTVAO, SKRBI ZA SPROTNO ZAMENJAVO IN NADOMESTILO PORABLJENIH REKVIZITOV TER NJIHO...

. auxiliar de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (PEDIATRIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAV. NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NAČ...

SERVISNI ASISTENT, REFERENT ZA REŠEVANJE REKLAMACIJ - M/Ž. URADNIKI ZA REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN ORGANIZIRANJE SERVISNE DEJAVNOSTI VOZIL, REŠEVANJE REKLAMACIJ Z DOBAVITELJI IN KUPCI, SODELOVANJE PRI TERMINSKIH PLANIH PROIZVODNJE, POMOČ PRI PRIPRAVI PLANA NABAVE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI(E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZI...

. tornero/ torneraOBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA,  OBLIKOVANJE KOVIN (REZANJE, KRIVLJENJE, VRTANJE, BRUŠENJE, VARJENJE, STRUŽENJE IN DRUGA POTREBNA OBDELOVALNA DELA),  ZAŽELENA SAMOSTOJNA IZDELAVA POLIZDELKOV/IZDELKOV PO NAVODILIH/NAČRTIH,  IZVAJANJE DEL, KI SO P...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTRA ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

. pintor de obra/pintora de obraPLESKAR - M/Ž. PLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA POVRŠIN ZA PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV, -PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV  Z RAZLIČNIM POSTOPKI NANOSA BARV, -MEŠANJE BARV PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, -KONTROLA NANOSOV BARV V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK/-CA II (I) J032023 - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do 21. 8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OKOLJA STANOVALCA; OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL PRI OSKRBI STANOVALCEV (SKRB ZA OSEBNO PERILO, UREJANJE OMAR STANOVALCEV, POSTILJANJE P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO IMUNOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

NATAKARICA - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM IN STREŽBA GOSTOV, -KOMUNIKACIJA Z GOSTI, -IZSTAVITEV RAČUNOV IN OBRAČUN BLAGAJNE NA KONCU IZMENE, -SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, -OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. , -urejenost, komunik...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJA KLJUČAVNIČARSKA DELA  Z ROČNIMI ELEKTRIČNIMI ORODIJ ZA OBDELAVO POZICIJI (PREDVSEM BRUŠENJE) -OPRAVLJA KLJUČAVNIČARSKA DELA NA MANJ ZAHTEVNIH STABILNIH STROJIH, -OBDELAVA,  PRIPRAVA, MONTAŽA IN PRIPRAVA ZA P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM: E037021) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA, ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE, PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA LETNO ODMERO DOHODNINE, UPRAVA ZA DAVKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) (J034095) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN DRUGE OPREME, ENOTA KOVINSKA IN MIZARSKA DELAVNICA - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDRŽEVANJA - OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPR...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearSTRUGAR SPECIALIST - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CNC STRUŽENJE (PRIPRAVA IN IZBIRA PROGRAMOV, IZVAJANJE PROGRAMA OBDELAVE NA CNC STRUŽNICI, NASTAVLJANJE, PRIPRAVA CNC STRUŽNICE, PRIPRAVA ORODIJ IN PRIPRAV ZA DELO), DELO PO NAČRTI...

. montador de puertas/montadora de puertasMONTER - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELA IN MONTAŽA, DELO NA TERENU, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PRIPRAVA PONUDB, SVETOVANJE STRANKAM, DELO IN POMOČ V PROIZVODNJI, PREVOZ, Zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas, redno plačilo,...

PRIPRAVNIK SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, - USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Podrobnejše info...

. supervisor de producción de industria de la madera/supervisora de producción de industria de la maderaVODJA ŽAGE - M/Ž. DELOVODJA LESARSTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA ŽAGI, ŽAGANJE NA ŽAGI, RAZREZ NA ŽAGI , SKRB ZA PRAVILNO IN AŽURNO DOSTAVO MATERIALA V PROIZVODNJO, RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POTREBNA DELOVNA MESTA, KONTROLA OSNOVNE SUROVINE, IZDELAVA ŠABLON, VZORCEV,...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC-HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVALEC-HIŠNIK VZDRŽUJE FUNKCIONALNI OBJEKT-POSLOVNE ZGRADBE, OPRAVLJA PREPROSTA OPRAVILA IN ORGANIZIRA DELO ZUNANJIH IZVAJALCEV., prilagodljivost in komunikativnost, logika, dopoldan

VIŠJI SVETOVALEC V REFERATU ZA TERJATVE IN OBVEZNOSTI CELJE, UPRAVA ZA PRIHODKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT, - PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAH...

. director del área de alojamiento/directora del área de alojamientoVODJA HOTELSKEGA RESORTA - M/Ž. VODJA HOTELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE HOTELSKIH OPERACIJ -VODENJE IN DELEGIRANJE NALOG ZA CELOTNO SKUPINO ZAPOSLENIH -PREVZEM ODGOVORNOSTI ZA NEMOTENO IN UGLEDNO POSLOVANJE HOTELA,  -OBVLADOVANJE LASTNEGA DELA IN ČASA, -UČENJE IN UVAJANJE NOVIH ...

Más ofertas: << · 60 · 89 · 104 · 111 · 115 · 117 · < · 119 · > · 122 · 126 · 134 · >>