Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,241 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 122

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero técnico químico/ingeniera técnica químicaUPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE - M/Ž. TEHNIK ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL PO RECEPTURAH, DELOVNIH POSTOPKIH, VELJAVNIH STANDARDIH IN LASTNEM STROKOVNEM ZNANJU, UPRAVLJANJE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IN POLIZDELKOV, NASTAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV, ODP...

. fontanero/fontaneraVODOVODNI INŠTALATER, CENTRALIST Z IZKUŠNJAMI - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV MONTIRA ALI VGRAJUJE VODOVODNE INŠTALACIJE, POLAGA CEVOVODE, MONTIRA SANITARNO OPREMO IN IZTOČNE ARMATURE, MONTIRA SISTEME ZA PRIPRAVO TOPLE VODE, SOLARNE SISTEME, ZAMENJA ALI PO...

. recepcionistaRECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RECEPCIJSKIH DEL PO NALOGU DELODAJALCA, SPREJEM OBISKOVALCEV, SPREJEM NAROČIL, POSREDOVANJE INFORMACIJ, ORGANIZACIJA DELA, EVIDENTIRANJE NAROČIL IN OPRAVIL, REŠEVANJE REKLAMACIJ, IZSTA...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (E045007) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KI ZA SPECILANO LAB. DIAGNOSTIKO - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO - IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV - POTRJEVANJE REZ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 1. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC, 2. VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV PR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, VODENJE ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA, Nekaznovanost po 107. a členu ZOFVI (potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev): potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), potrdilo, da oseba ni...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME V ŠOLI IN VRTCU., Vlogi je potrebno priložiti: - potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za pravosodje)  in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče).,

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ZA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROČJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE,

. ayudante de recursos humanosKADROVSKI REFERENT - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV IN KADROVSKE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE KADROVSKIH PROCESOV (PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, UREJANJE KADROVSKIH DOKUMENTOV, PRIJAVE/ODJAVE DELAVCEV, DELOVNA DOVOLJENJA), S...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLICANJE OBSTOJEČIH STRANK IN PRIDOBIVANJE NOVIH, DOGOVARJANJE SESTANKOV ZA FINANČNE SVETOVALCE , UREJANJE URNIKOV IN VNAŠANJE PODATKOV V BAZO TER DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, ,

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTNI VODJA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN EFEKTIVNOST DEL PO NALOGU NADREJENEGA TER DOSEGANJE CILJEV, SAMOSTOJNO IZVAJA NALOGE NA DODELJENEM STROKOVNEM PODROČJU IN GA RAZVIJA. ORGANIZIRA IN IZVAJA DELA NA PROJEKTIH, IZDELUJE TERMINSKE IN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO DIPL.ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU V EKIPI NRV NMP., VELJAVNA LICENCA ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE. TELESNA KONDICIJA ZA DELO NA TERENU. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO O U...

. representante comercialZASTOPNIK ZA PRODAJO KNJIG - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA KNJIG NA TERENU, ZBIRANJE NAROČIL, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, SVETOVANJE KUPCEM, SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, POROČANJE O UGOTOVITVAH IN ZAHTEVAH KUPCEV., Zaželeno je, da ste odzivni in komunikativni, imate...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZIS...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZKOPI NA TERENU ZA CEVNO KANALIZACIJO - GRADI SE OPTIČNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE, izpit B, C, delo na terenu po sloveniji, izkopi z bagerjem prevoz materiala na teren, urejenost, točn...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI; POMOČ PACIENTU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI; PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERA...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV; - OSNOVNO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCA; - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH PRIPOMO...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC IN SERVISER STROJNIH NAPRAV - ŠIFRA 5179 - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAČUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V E...

PODSEKRETAR (M/Ž) POD ŠIFRO 6737 V SLUŽBI ZA DIGITALIZACIJO IZOBRAŽEVANJA V MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, DOLOČEN ČAS, 43 MESECEV OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA DIGITALIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NA RAVNI OŠ, SŠ IN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 43 mesecev oz. oz.do konca trajanja projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ i, polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRU...

J016011 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJSKIH STORITEV IN OMREŽNE OPREME - VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE, OMREŽNI...

. empleado bancario/empleada bancariaOSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA CENTER V LJUBLJANI - M/Ž. BANČNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, S...

DELAVEC ZAČETNIK IV., ST. STR. (29104) USPOSOBITEV ZA LIVAR I (10635) - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE SPLOŠNIH SPECIALNIH ZNANJ, POVEZANIH Z DELOM VLIVANJA ULITKOV NA LIVNEM STROJU, PRIPRAVA LIVNEGA STROJA ZA DELO, OSKRBOVANJE LIVNEGA STROJA ZA IZBOLJŠANJE KAKO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA POSAMEZNIKA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAG...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. responsable de salud y seguridadE047065 SANITARNI INŽENIR I - PRIPRAVNIK - M/Ž. SANITARNI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO VLOGO Z DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE) PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: KADROVSKA#SB-IZOLA.SI, dopoldan

SODELAVEC V SEKTORJU ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE (SPREJEMNA PISARNA) - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNE OZIROMA TEHNIČNE NALOGE S PODROČJA DELA, - OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH ...

. técnico en alarmas de seguridad/técnica en alarmas de seguridadVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. VARNOSTNI TEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA VIDEONADZORNIH, ALARMNIH, POŽARNIH SISTEMOV, SERVISIRANJE , MONTAŽE ALARMNIH, VIDEO, POŽARNIH SISTEMOV VAROVANJA, MONTAŽE PRISTOPNE KONTROLE,  REGISTACIJA DELOVNEGA ČASA, TIMSKO DELO, SAMOINICIATIVNOST, NATANČNOST...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadPOOBLAŠČENEC V KONTROLI KVALITETE IN RAZVOJ DOBAVITELJEV - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, reševanje reklamacij, meritve, merilni protokoli, razvoj dobaviteljev, natančnost, sposobnost dela v teamu, poznavanje ISO 9001, obvadovanje merilnih orodij, dopoldan

VOZNIK AVTOMEHANIK - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN POPRAVIL VOZNEGA PARKA; PRANJE IN ČIŠČENJE VOZNEGA PARKA; VOŽNJA VOZIL; UPRAVLJANJE Z AVTODVIGALI, HIDRAVLIČNIMI KOŠARAMI IN DRUGO MEHANIZACIJO; OPRAVLJANJE...

Más ofertas: << · 61 · 91 · 106 · 114 · 118 · 120 · < · 122 · > · 124 · 127 · 132 · >>