Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ingenieros industriales y de producciónRAZVOJNI TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZDELAVA, UVAJANJE IN OPTIMIZIRANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SPREMLJANJE NOVOSTI NA PODROČJU TEHNOLOGIJ IN STROJEV, RAZVOJ IN PRIPRAVA USTREZNIH MATERIALOV, ,...
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOŠKI INŽENIR III (VII/1) E047056 - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve s porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI...
 • . Camareros de mesasRECEPTOR / NATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE. SKRB ZA ZALOGE IN NEPOSREDNO DELOVNO OKOLJE, OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA, SPREJEM IN REGISTRACIJA GOSTOV, IZROČANJE SOB, VODENJE EVIDENC., Nudimo možnost dolgoročnega sodelovanja....
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-II, V RAZISKOVALNEM SEKTORJU DELOVNO RAZMERJE BOMO SKLENILI ZA DOLOČEN ČAS, ZARADI ZAČASNO POVEČANEGA OBSEGA DELA, OD 01. 11. 2018 DO 30. 04. 2022 (ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTOV) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 42 mesecev, polni delovni čas, 40, FINANČNO VODENJE, NADZOR IN SPREMLJAVA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI REVIZORJI PRI REVIDIRANJU PROJEKTOV,POMOČ RAZISKOVALCEM PRI PRIJAVLJANJU...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK-SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN DOSTAVA TRGOVSKEGA BLAGA PREDVSEM PIJAČ, zaradi dvigovanja težjih bremen iščemo fizično pripravljenega delavca, dopoldan
 • . Técnicos en redes y sistemas de computadoresANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV - SVETOVALEC ZA DELO V RAZVOJU PODPORE SODELOVANJU - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIFIKACIJA FUNKCIONALNOSTNIH ZAHTEV POSLOVNO INFORMACIJSKIH REŠITEV, ANALIZA IN NAČRTOVANJE OBSTOJEČIH TER NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ANALIZA FUNKCIONALNIH SKLADNOSTI IN NAPAK V DELOVANJU...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK C ALI E KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA, NAKLADANJE TRGOVSKEGA BLAGA, RAZKLADANJE TRGOVSKEGA BLAGA, PRIČETEK IN ZAKLJUČEK DELA V NOVEM MESTU, RAZVOZ BLAGA PO SLOVENIJI., , dopoldan
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR AKTIVNOSTI - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV IN OSTALIH AKTIVNOSTIH PO DOGODKIH: KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA DOGODKA IN SLEDENJE, POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI: PREDAVANJA, DELAVNICE...
 • . CocinerosKUHAR (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR - PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM, Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,...
 • . Directores de ventas y comercializaciónVODJA KATEGORIJE (IGRAČE, OTROŠKA OPREMA) - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSEGANJE CILJEV IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRODAJE. ODGOVORNOST ZA ŠIRITEV IN POGLABLJANJE PRODAJNEGA ASORTIMANA ZNOTRAJ KATEGORIJE. ZAGOTOVITEV ZADOSTNEGA STANJA ZALOG ZA PRODAJNE AKTIVNOSTI IN NADZOR...
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesE045009 ORTOPEDSKI TEHNIK I - M/Ž. TEHNIK ZA ORTOPEDSKO TEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE POSAMEZNE FAZE TEHNIČNEGA POSTOPKA PRI IZDELAVI MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, IZDELOVANJE VSEH PRIPOMOČKOV PO NAVODILIH INŽENIRJA, VODENJE SKUPINE TEHNIČNIH...
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, DELA IN NALOGE TEHNIKA...
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosBANČNI SVETOVALEC ZA DELO S STRANKAMI V PODRUŽNICI OSREDNJESLOVENSKA - JUG - M/Ž. BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT DOBI V DELO DOLOČENO ŠTEVILO PODJETIJ KATERA SO ŽE SEDAJ IZREDNO UREJENA. RAČUNOVODJA OBDELA VSE POSLOVNE DOGODKE V GK PO SRS, KNJIŽENJE IR, -KNJIŽENJE PR, -KNJIŽENJE TEM, -OBRAČUN DDV,...
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas oz. do prvega opravljanja strokovnega izpita a največ 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN DELA V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA V DIAGNOSTIČNEM IN HEMATOLOŠKEM LABORATORIJU., ,
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV, PRIPRAVA HRANE, DELITEV OBROKOV, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, Uporaba programa za blagajniško poslovanje. Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja in potrdilo o nekaznovanosti...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC (FIN. VSRS) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC V PRAVOSODNIH ORGANIH, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12.2018 (fin. VSRS), polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE, SPREJEM ODLOČITEV., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrajno sodišče...
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesVALJAVEC I., - M/Ž. INDUSTRIJSKI VALJAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČANJE IN UVAJANJE VALJANCEV V KALIBRE NA VALJIH VALJAVSKIH OGRODIJ GLEDE NA PREDPISAN PLAN VTIKOV, PRESTAVLJANJE IN NASTAVLJANJE VALJARSKE ARMATURE, SODELOVANJE PRI VGRADNJI IN IZGRADNJI OGRODIJ,...
 • . Conductores de autobuses y tranvíasVOZNIK AVTOBUSA - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Prevozi potnikov v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, prevozi šolskih otrok, KODA 95, eno leto izkušenj, urejenost, komunikativnost, gibljiv/nestalen urnik
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA...
 • . Ingenieros mecánicosKONSTRUKTER M/Ž - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE, SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE PROJEKTOV PRI PLASTIČNIH KOMPONENTAH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, ODGOVORNOST ZA DOKUMENTACIJO IN PRAVILNO DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, SPREMLJANJE...
 • ASISTENT Z DOKTORATOM NA INŠTITUTU ZA BIOKEMIJO V OKVIRU ARRS PROJEKTA J3-8212 » VLOGA INTRAKRINEGA DELOVANJA ESTROGENOV PRI HORMONSKO ODVISNIH BOLEZNIH-POMEN ZA ZDRAVLJENJE« - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31.5.2020, polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosREFERENT V RAČUNOVODSKEM SERVISU - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VSA KNJIGOVODSKA OPRAVILA (KONTIRANJE, KNJIŽENJE, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV ITD.), - VSAJ SREDNJEŠOLSKA IZOBRAZBA EKONOMSKE SMERI - VSAJ ENO...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasINŠTALATER VODOVODNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ OGREVANJA - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALATER VODOVODNIH INŠTALACIJ IN INŠTALACIJ, Monter strojnih instalacij, Izdelava kompletnih strojnij instalacij (vodovod, ogrevanje, prezračevanje,...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorTEHNIK-KONTROLOR - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA OSEBNA IN TOVORNA VOZILA IN KONTROLA TAHOGRAFOV, pogoj je srednja strokovna izobrazba in sicer STROJNA ALI PROMETNA, MEHANIK 3+2, deljen delovni čas
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK OSEBNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, Prevozi potnikov s kombiniranim vozilom v mednarodnem in notranjem cestnem prometu. Prevozi šolskih otrok in prevozi oseb s posebnimi potrebami, urejenost, komunikativnost., gibljiv/nestalen...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V ŽIVILSKI TRGOVINI (FRANŠIZA MERCATOR), DELO NA BLAGAJNI, DELO NA DELIKATESI IN KRUHU, ZLAGANJE BLAGA NA POLICE,ITD, Iščemo prijazno in komunikativno osebo, ki je samoiniciativna in natančna.,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC POHIŠTVA V SALONU IN NA TERENU - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KAKOVOSTNO SVETOVANJE IN PRODAJA SEDEŽNIH GARNITUR, POČIVALNIKOV, … KUPCEM V RAZSTAVNEM SALONU, ORGANIZACIJA, SVETOVANJE IN PRODAJA NA OBČASNIH PRODAJNIH AKCIJAH NA TERENU (SEJMI, PREDSTAVITVE,…),...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasREZALEC I. - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA REZANJE KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NA PODLAGI DELOVNE DOKUMENTACIJE IN VRSTNIM REDOM VALJANEGA MATERIALA IZVAJA RAZREZE VALJANCEV NA PREDPISANO DOLŽINO, NA HLADILNI MIZI IN PRI RAZREZU LOČUJE VALJANE PROFILE PO...
 • VZGOJITELJ - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, SEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O OTROKU/MLADOSTNIKU TER IZVEDE...
Más ofertas: << · 30 · 45 · 52 · 56 · 58 · < · 60 · > · 63 · 67 · 74 · 89 · >>