Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,808 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A010-02) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA OSNUTKOV UPRAVNIH ODLOČB, SKLEPOV IN DRUGIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE... AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Lavanderos y planchadores manualesVZDRŽEVALEC TEKSTILIJ - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM IN IZDAJA OBLAČIL, KEMIČNO ČIŠČENJE, PRANJE, SUŠENJE IN LIKANJE, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... MEHURČEK PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST (ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOG) M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA V SKLADU Z DOKTRINO TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI (ZA TEKOČIM TRAKOM), PRIPRAVLJANJE IN OBDELAVA IZDELKOV, DELO V TREH IZMENAH, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, RAZPOREJANJE... AMO Mont, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioVODJA SKLADIŠČA IN PROIZVODNJE - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM IN ODPREMA BLAGA, VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV, VODENJE EVIDENC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... ORGAN IC, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o.
 • . ConserjesHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL, UPRAVLJANJE KURILNICE, UPRAVLJANJE AVDIOVIZUALNIH SREDSTEV, PREVOZ UČENCEV S KOMBIJEM. , slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, NASTOP SLUŽBE... OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI.
 • . CocinerosKUHAR V KTC ROGLA - M/Ž. KUHARJI, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE JEDI PO VELJAVNIH RECEPTURAH, TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNJE IN HIGIENSKE PRAKSE,IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA.,... UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
 • . ContablesRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE GLAVNE IN POMOŽNIH KNJIG, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL, LIKVIDACIJA RAČUNOV ZAVODA, IZDAJANJE... OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI.
 • . Directores de industrias manufacturerasVODJA PROIZVODNJE V KOVINSKI INDUSTRIJI - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELOVNEGA PROCESA V PROIZVODNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, angleški jezik razumevanje... Konstrukcije Metaliks d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC III. - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE ZDRAVSTVENIH PROSTOROV., Poznavanje tehnologije čiščenja. Čistijo se zdravstveni domovi v Ljubljani., popoldan CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o.
 • . ElectrotécnicosPOMOČNIK SERVISERJA HLADILNE TEHNIKE - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: POMAGA PRI IZVAJANJU SERVISNIH POSEGOV IN VZDRŽEVALNIH DELIH NA INDUSTRIJSKIH HLADILNIH SISTEMIH IN HLADILNICAH V SLOVENIJI IN TUJINI, SODELUJE PRI IZVAJANJU... EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOBDELOVALEC KOVIN III M/Ž - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ZLAGANJE IN POSLUŽEVANJE RAZNIH STROJEV IN NAPRAV, V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ OBVEŠČANJE NEPOSREDNO NADREJENEGA, IZVAJANJE AVTOKONTROLE IN CPV., ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE IZ PODROČJA STROJNIŠTVA, SPOSOBNOST OPRAVLJANJA... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V OE ZD KRANJ, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA SAMOSTOJNO DELO V ZDRAVSTVU, ZAŽELENE IZKUŠNJE... OZG; OZG, OE ZD Kranj.
 • . Directores de servicios de educaciónRAVNATELJ SREDNJE ŠOLE - M/Ž. RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD IN JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA; ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA; IMENUJE POMOČNIKE RAVNATELJA V SKLADU Z NORMATIVI; SPREJEMA SPLOŠNE AKTE ZAVODA; PRIPRAVLJA PROGRAM RAZVOJA... Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosJ032025.30 STREŽNICA II (III) - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ČISTOČE NA BOLNIŠKEM ODDELKU, PRILAGAJANJE DELA TRENUTNIM POTREBAM ODDELKA IN POSAMEZNIKA, TEDENSKO NAROČANJE IN DVIGOVANJE ČISTIL IZ SKLADIŠČA, DNEVNO ODVAŽANJE... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSAMOSTOJNI SVETOVALEC ZAGOVORNIKA V KABINETU ZAGOVORNIKA NAČELA ENAKOSTI (ŠIFRA DM 102) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA ORGANA; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH... ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI.
 • . Oficinistas generalesJ025025 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VRŠI ADMINISTRATIVNI SPREJEM PACIENTOV NA URGENTNEM CENTRU IZOLA. VRŠI ADMINISTRATIVNA OPRAVILA PRI HOSPITALNI IN AMBULANTNI OBRAVNAVI PACIENTA (ZAKLJUČEVANJE AMBULANTNIH IN HOSPITALNIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales no clasificados bajo otros epígrafesFAZANERIST - M/Ž. REJEC DIVJADI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG PRI VZREJI IN TRANSPORTU DIVJADI TER OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH IN OPREMI ZA VZREJO DIVJADI PO NAVODILIH VODJE, SODELOVANJE NA LOVSKIH POGONIH KOT GONJAČ,... Zavod za gozdove Slovenije.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1- - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA POSTOPKE JAVNIH RAZPISOV, VODI, KOORDINIRA, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA PROJEKTE DOMA, -NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE VSEH KADROVSKIH DEL, -PRIPRAVI... DOM PETRA UZARJA.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, montaža stavbnega pohištva (okna, vrata, senčila), suhomontažna in zidarska dela, zaključna dela v gradbeništvu., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... NAGODETI LOGATEC OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesTALILEC - M/Ž. TALILEC LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LIVARSKEGA VLOŽKA TER TRANSPORT SKOZI ZAKLADANJE ZALOGOVNIKOV, IZVAJANJE POSTOPKA TALJENJA NA INDUKCIJSKIH PEČEH V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN TEHNOLOGIJAMI PRIPRAVE TALINE, NADZIRANJE... OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, OSKRBI IN DNEVNIH AKTIVNOSTIH STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH, SPREMSTVO, VODENJE EVIDENC, TRANSFER MATERIALA..., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC NA TERENU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA BLAGA (ortopedske obutve) NA TERENU V SLOVENIJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, potreben lasten avto, dopoldan INN trgovina d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA ODDELKA – KOORDINATOR ZA UGOTAVLJANJE DISKRIMINACIJE IN ZAGOVORNIŠTVO V ODDELKU ZA UGOTAVLJANJE DISKRIMINACIJE, SVETOVANJE IN ZAGOVORNIŠTVO (ŠIFRA DM 113) - - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA ORGANA; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE; VZPOSTAVITEV IN VODENJE PRAVNO-INFORMACIJSKEGA... ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI.
 • . Representantes comercialesPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN NAJEM POKLICNIH OBLAČIL IN OSEBNE VAROVALNE , poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Od kandidatov pričakujemo visoko izobrazbo iz tekstilne ali druge ustrezne smeri. Pričakujemo poznanje tekstilne... ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE IN TRŽENJE D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG BOLNIČARJA - NEGOVALCA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV, POMOČ VAROVANCEM PRI OSKRBI, OSEBNI NEGI IN DNEVNIH OPRAVILIH, slovenski jezik... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, Določen čas oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas., polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE UPORABLJENIH OPEK IN OPRAVLJANJE PREPROSTIH DEL PRI RUŠENJU GRADBENIH KONSTRUKCIJ. NALAGANJE IN RAZKLADANJE GRADBENIH MATERIALOV. BARVANJE IN... TESARSTVO IN KROVSTVO JOŽE ŠUŠTAR s.p.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoUPRAVLJALEC STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE V CELJU - M/Ž. PREDELOVALEC PLASTIKE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM STROJEV GLEDE NA ZAHTEVE DELOVNE DOKUMENTACIJE IN NAVODILA NADREJENEGA,IZVAJANJE MENJAVE ORODIJ PO DELOVNEM NALOGU,SPREMLJANJE IN KONTROLIRANJE, IZVAJANJE PROIZVODNIH POSTOPKOV PO DOKUMENTACIJI,IZVAJANJE... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorASISTENT Z DOKTORATOM NA PODROČJU INFORMATIKE IN RAZVOJA PROGRAMSKIH ORODIJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA, PODATKOVNIH ZBIRK TER RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje... KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE.
 • . Ingenieros mecánicosSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMU KOVINARSTVA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZASLEDOVANJE RAZVOJA TEHNOLOGIJE, PROIZVODOV, MATERIALOV IN UPORABE POMOŽNIH SREDSTEV, PREDPISOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, IZDELAVA PREDKALKULACIJ IN KALKULACIJ, IZDELAVA PONUDB, IZRAČUNAVANJE DIMENZIJ,... BODOČNOST PODJETJE ZA REHABILITACIJO IN ZAPOSLITEV INVALIDOV MARIBOR D.O.O.
Más ofertas: << · 30 · 45 · 52 · 56 · 58 · < · 60 · > · 62 · 64 · 68 · 77 · >>