Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,484 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA NOVO MESTO - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA POS...

. analista de riesgos en aseguradorasZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA PRODAJO OSEBNIH ZAVAROVANJ - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE ZAVAROVALNIH PONUDB NA TERENU, OPRAVLJANJE PRODAJNIH RAZGOVOROV PRI STRANKAH, KI JIH ZAVAROVALNI ZASTOPNIK PRIDOBI SAM ALI NA PODLAGI DODELJENIH TERMINOV S STRANI DELODAJALCA, SODELOVANJEM PR...

. mozo de equipaje/moza de equipajePORTIR - M/Ž. HOTELSKI NOSAČ, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV, NUDENJE OSNOVNIH INFORMACIJ IN NAPOTKOV, RAZVOZ PRTLJAGE, IZ/DO AVTOMOBILOV IN AVTOBUSOV, PRENOS PRTLJAGE DO/IZ SOB GOSTOV, RAZNAŠANJE POŠTE IN DRUGIH DOKUMENTOV, DELOVNIH SREDSTEV, APARATOV, POHIŠ...

BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. oz do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA OPRAVILA IN POMOČ, STREŽENJE NESTERILNIH PRIPOMOČKOV,POMOČ PRI TRANSPORTU BOLNIKOV (DVIGOVANJE, PRELAGANJE) (INŠTRUMENTARSKA SLUŽBA), , večizmensko

POSLOVODJA TRGOVINE - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA V POSLOVALNICI, VODENJE HACCP, PREVERJANJE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH IN REALIZACIJA KORIŠČENJA LETNIH DOPUSTOV, NABAVA IN PREVZEM BLAGA, KALKULACIJA CEN BLAGA, REŠEVANJE REKLAMACIJ, SKRB ...

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, RAZVRŠČANJE ZDRAVIL IN DRUGEGA POTROŠNEGA MATERIALA, TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA V LABORATORIJ IN IZVIDOV NA ODDELKE.( ODDELEK ZA NEAKUTNO OBL. OBRAV. ...

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI PLASTIČNIH IZDELKOV - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POVEZOVANJE CEVI, ČIŠČENJE PROFILOV, MLETJE PLASTIČNIH MAS, POMOČ PRI NATOVARJANJU IZDELKOV, DRUGA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI., Urejenost, zanesljivost, redoljubnost, prilagodljivost., dopoldan

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH ZA POTREBE DOMA IN ZUNANJE ODJEMALCE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IZ SKLADIŠČA IN OD DOBA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. asistente bibliotecario/asistente bibliotecariaMANIPULANT IV (ŠIFRA DM J034035) - M/Ž. KNJIŽNIČNI URADNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, -ZAVIJANJE, OPREMA IN ZAŠČITA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA -POPRAVILA MANJ POŠKODOVANEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, -UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, -PRINAŠANJE GRADIVA IZ SKLADIŠČ IN VRAČANJE GRADIVA V SKLADIŠČ...

PRODAJALEC-SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJA  ARTIKLOV ASORTIMANA PODJETJA POSTELJA D.O.O. V POSLOVNI ENOTI 1 LJUBLJANA. , PO IZTEKU POGODBE MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS. OBVEZNE IZKUŠNJE V PRODAJI, gibljiv/nestalen urnik

. auxiliar de enfermería035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE IN USPOSOBLJENOSTI, SODELUJE PRI UGOTAVLJANJU BOLNIKOVIH POTREB, SODELUJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH., Kan...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI ZA PRIPRAVO IN KUHANJE TER DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IZ SKLADIŠČA IN OD DOBAVITELJEV V PRIMERU ODSOTNO...

. operador de centro de datos/operadora de centro de datosUPRAVLJALEC INFORMACIJSKEGA SISTEMA - M/Ž. RAČUNALNIŠKI OPERATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z IS PODJETJA, SKRBI ZA NEMOTENO DELOVANJE LOKALNIH DELOVNIH POSTAJ PODJETJA, TEHNIČNA PODPORA ZAPOSLENIM V DRUŽBI, STRANKAM, KOOPERANTOM DRUŽBE VSEBINSKA PODPORA PRI VSEH NEPOSREDNO IN POSR...

. director de ventas/directora de ventasVODJA MALOPRODAJE - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA POSLOVALNIC, SKRB ZA DOSEGANJE MALOPRODAJNIH CILJEV NADZOR NAD PRODAJNIMI REZULTATI IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, SODELOVANJE IN KOORDINACIJA S KOMERCIALO, LOG...

VIŠJI SVETOVALEC ZA SISTEMSKOPRAVNE ZADEVE (M/Ž) V SEKRETARIATU GENERALNEGA SEKRETARJA, PRAVNI SLUŽBI, ODDELKU ZA SISTEMSKOPRAVNE IN MEDNARODNOPRAVNE ZADEVE, ZA NEDOLOČEN ČAS, S TRIMESEČNO POSKUSNO DOBO (ŠIFRA DM: 101180). - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE STROJA ZA POLNJENJE PIJAČ,- IZVAJANJE ČIŠČENJA OPREME IN PROSTOROV, - POMOČ PRI PRESTAVITVI OPREME, - SODELOVANJE PRI REMONTIH IN IZVAJANJE LAŽJIH VZDRŽEVA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V LJUBLJANI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ANGLEŠČINA - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI V SKLADU Z LDN-JEM, Opravljen strokovni izpit v VIZ, priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Ka...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN STROJEV. POMOČ PRI KUHANJU. PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV TER SERVIRANJE HRANE. DRUGE NALOG...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED II (V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE PREVENTIVE, SNEMANJE,USMERJENE LOGOPEDSKE IN SURDOPEDAGOŠKE ANAMNEZE IN IZBOR DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV, IZVAJANJE OBRAV...

. asistente en educación primariaLABORANT II, S ŠIFRO DM D026002 ZA PODROČJE ŽIVILSTVA, MIKROBIOLOGIJE, NARAVOVARSTVA IN BIOLOGIJE - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izv...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZDELAVA FASAD, MONTAŽA KNAUFA, SLIKOPLESKARSKA DELA, OMETI IN RAZNA DRUGA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, Potrebujemo resno osebo, ki se je pripravljena priučiti naše stroke,

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 15, OPRAVLJANJE DELA Z OTROKI, SODELOVANJE S STARŠI, SODELOVANJE Z VODSTVOM ZAVODA, VZGOJITELJI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, OSTALA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODIL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaUSKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOLOČANJE DELOVNEGA ČASA OSEBNIH ASISTENTOV, DOLOČANJE URNIKOV DELA, UREJANJE PRAVIC OSEBNIH ASISTENTOV V ZVEZI Z DELOVNIM ČASOM IN DOPUSTOM, PRIPRAVA USTREZNE DOKUMENTACIJE O DELU OSEBNIH ASISTE...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG POD VODSTVOM VODJE PROJEKTA NA PODROČJU DELA MATIČNE OE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, IZDELAVA POROČIL, VODENJE EVIDEN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI(E037029) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLINIKA, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZI...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT V AML SEKTORJU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE ZADOLŽITVE: SPREJEMANJE NAROČIL, ORGANIZACIJA DOMAČEGA IN MEDNARODNEGA CESTNEGA PREVOZA IN IZVEDBA NAROČIL ZA DELNE IN ZBIRNE NAKLADE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN PREVOZNIKI, VNOS ...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM: 59479) V DIREKTORATU ZA STVARNO PREMOŽENJE, SEKTORJU ZA INVESTICIJE, ZA NEDOLOČEN ČAS, S 6-MESEČNIM POSKUSNIM DELOM - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEKTNIH SKUP...

Más ofertas: << · 30 · 45 · 52 · 56 · 58 · < · 60 · > · 62 · 65 · 71 · 82 · 105 · >>