Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,609 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 117

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

TEHNIK KONTROLOR NA TEHNIČNIH PREGLEDIH MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, 3 leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil vozil. Pravilnik  o tehničnih pregledi...

VODJA FAKTURNEGA ODDELKA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG : VODENJE IN KOORDINIRANJE NALOG FAKTURNEGA ODDELKA, SPREMLJANJE IN KONTROLA PRODAJNIH POGOJEV, SODELOVANJE Z RAČUNOVODSKO IN FINANČNO SLUŽBO, IZ VIDIKA AŽURNO...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV PRI REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH TER PROAKTIVNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VČLANJEVANJE, PRODAJANJE DOK...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL, OSNOVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ZAGOTAVLJANJE OPERATIVNOSTI DELOVNIH STROJEV, NAPRAV IN PROIZVODNIH LINIJ, ODPRAVLJANJE OKVAR...

. soldador/soldadoraKLJUČAVNIČAR / VARILEC – NOVA GORICA - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KLJUČAVNIČARSKIH NALOG TER NALOG VARJENJA, SPENJANJA, ZARISOVANJA, EMBALIRANJA, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, SESTAVLJANJE IN NASTAVLJANJE ORODJA, LEPLJENJE KOVINSKIH PREDMETOV, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNE...

SEKRETAR (ŠT. DM: 15), NA URADU RS ZA NADZOR PRORAČUNA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRAVNA POMOČ PRI OPRAVLJANJU STROKOVNIH NALOG Z DELOVNIH PODROČIJ URADA - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE - SAM...

. agente de investigación criminalKRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR - PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 74022) V GENERALNI POLICIJSKI UPRAVI, NACIONALNEM FORENZIČNEM LABORATORIJU, ODDELKU ZA FIZIKALNE PREISKAVE - M/Ž. KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA,- PO NAROČILU NADREJENEGA OPRAVLJA DRUGE NALOGE S SVOJEGA PODROČJA, Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pridobljeno najmanj visokošolsko strokovno ali viso...

MIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZREZ LESA. KROJENJE PLOSKOVNIH MATERIALOV. CNC OBDELAVE (PREDNOST ZA KANDIDATE Z IZKUŠNJAMI NA CNC STROJIH) FURNIRANJE. BRUŠENJE LESA. PRIPRAVA LESA ZA POVRŠINSKO OBDELAVO. POVRŠINSKA OBDELAVA LESA. MONTA...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR JEKLENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SESTAVLJANJE ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO DELAVNIŠKIH NAČRTIH (OBVEZNO POZNAVANJE DELAVNIŠKI NAČRTOV) - PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO - BRUŠENJE, POLIRANJE Z BRUSILNIKOM, - ROČNO IN ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ENOTA ZA NAROČANJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DELO V ENOTI ZA NAROČANJE JE VEČINOMA ADMINISTRATIVNE NARAVE IN POTEKA PRETEŽNO ZA RAČUNALNIKOM. NAROČANJE POTEKA PO TELEFONU, PREKO ELEKTRONSK...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - M/Ž. ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE : IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBSEGU KOT TO DOLOČAJO PREDPISI ,  VODENJE EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA D...

OSEBNI ASISTENT V BEGUNJAH NA GORENJSKEM - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. arquitecto/arquitectaSODELAVEC ZA SPREMLJANJE GRADENJ - M/Ž. ARHITEKT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UNIV. DIPL. INŽ. ARH./MAG. INŽ. ARH. ALI UNIV. DIPL. INŽ. GRAD./MAG. INŽ. GRAD., 4-5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ, ZNANJE IZ PROJEKTIRANJA IN SPREMLJANJA GRADNJE, OBVLADOVANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA, ORGANIZACIJSKE IN POGA...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAV...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN TRANSPORTIRANJE BLAGA, VODENJE IN UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, STROKOVNO, KAKOVOSTVO IN PRAVOČASNO OPRAVLJENE NALOGE, PRAVOČASNA IN KAKOVOSTNA OSKRBA Z MATERIALOM., , večiz...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III), (E045024), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 27.6.2024 oz. do povratka začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE, - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), - SODELO...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E047050, OPCIJSKO DELOVNO MESTO PSIHOLOG III, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E047052 - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA: UPORABA PSIHODIAGNOSTIČNIH SREDSTEV (A, B, C) IN IZDELAVA PSIHOLOŠKIH IZVIDOV IN MNENJ, PSIHOTERAPEVTSKO DELO (INDIVIDUALNO / SKUPINSKO – SOCIOTERAPEVTSKE TEHNIKE, SVETOVANJE, SPROSTITVENE TEHNIKE...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasPREHRANSKI SVETOVALEC I, ZA POTREBE SLUŽBE BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZDRAVO PREHRANO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DIETETSKIH OPRAVIL (INDIVIDUALNA PREHRANSKA OBRAVNAVA BOLNIKOV) - SVETOVANJE BOLNIKOM IN OSTALIM - NADZOROVANJE PRIPRAVE IN IZDAJE HRANE Z DIETETSKEGA STALIŠČA - KO...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MONTAŽNIH, ELEKTRO-INŠTALATERSKIH, PLESKARSKIH, KLJUČAVNIČARSKIH, KLEPARSKIH, MIZARSKIH, TESARSKIH, STROJNIH INŠTALACIJ IN DRUGIH TEHNIČNIH DEL SKLADNO S PROCES...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT (ŠIFRA DM 12) V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,- IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI,- OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG,- OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POT...

. obrero de la construcción/obrera de la construcciónPOMOŽNI DELAVEC - ZIDAR - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI GRADNJI STAVB, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, pomoč pri vzidavanju kaminov, peči, kurišč in druga zidarska, pečarska in keramičarska dela pri strankah, ostala dela po navodilih nadrejenega, Visoko stimulativno plačilo glede na delovne i...

. cocinero/cocineraKUHAR – MARIBOR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KUHANJE, VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA, DELITEV IN RAZVOZ MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., PRIČAKUJEMO: Ustrezna izobrazba: Kuhar ali gostinski/živilski tehnik. Vsaj ...

. técnico en ortoprótesis y productos de apoyo/técnica en ortoprótesis y productos de apoyoDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - MAVČAR - M/Ž. TEHNIK ZA ORTOPEDSKO TEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPL. M. S. /DIPL. ZN. V MAVČARNI JE SPECIALIST ZA IMOBILIZACIJO PACIENTOV PO RAZLIČNIH POŠKODBAH. SODELUJE PRI NUJNIH STANJIH PRI RAZLIČNIH VRSTAH POŠKODBE, KOT TUDI PRI ZDRAVLJENJIH ZLOMOV S POMOČ...

. representante comercialSAMOSTOJNI KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ISKANJE NOVIH STRANK, ZBIRANJE, UREJANJE IN SPREMLJANJE PODATKOV O TRŽIŠČIH IN O TRŽNIH RAZMERAH, PRIPRAVA PONUDB, POGAJANJA IN SVETOVANJE KUPCEM, UREJANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE, SPREJEMANJE IN POS...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadOPERATER - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA RAČUNALNIŠKIH MREŽ: OPTIČNE IN BAKRENE POVEZAVE., Kandidat mora imeti odličen vid, ročne spretnosti, pozitiven odnos do dela.. Delo je v pisarni in na terenu. Podjetje nudi urejeno okolje z dolgor...

. cocinero/cocineraKUHAR – AJDOVŠČINA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KUHANJE, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., PRIČAKUJEMO:  Ustrezna izobrazba: Kuhar ali gostinski/živilski tehnik. Vozniški izpit B kategorije. Izkušnje ...

. montador de productos de madera/montadora de productos de maderaMONTER LESENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. SESTAVLJALEC DRUGIH IZDELKOV IZ LESA IN PODOBNIH MATERIALOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA LESENIH KONSTRUKCIJ NA TERENU PO SLOVENIJI. PRIPRAVA MATERIALA IN PRIPRAVA ORODIJ V PROIZVODNJI. PRIPRAVA ELEMENTOV ZA MONTAŽO, IZVAJANJE VMESNE KONTROLE MONT...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZEMELJSKIH IN RUŠITVENIH DEL (IZKOP GRADBENE JAME, DEPONIRANJE IN RAZPROSTIRANJE IZKOPANEGA MATERIALA, IZKOP KANALA, ZASIP KANALA IN UTRJEVANJE NASUTEGA MATERIALA, ...), UPRAVLJANJE STA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavca nazaj iz porodniškega staleža., polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA ČAS NADOMEŠČANJA PORODNIŠKE ODSOTNOSTI DELAVCA, KI BO UPORABNIKU NUDIL OSEBNO POMOČ, POMOČ PRI NEGI, V ...

Más ofertas: << · 59 · 88 · 102 · 109 · 113 · 115 · < · 117 · > · 119 · 121 · 126 · 135 · >>