Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,133 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 125

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADR...

OPLEMENJEVALEC KVARCITA IN PESKA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA OBDELAVO RUDE IN KAMNIN, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR TEHNOLOŠKEGA PROCESA PRANJA, SEPARIRANJA, SUŠENJA IN DROBLJENJA OBRAT MIRNA (ODVISNO OD DNEVNEGA RAZPOREDA),   ZAGON IN USTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA PRA...

. auxiliar de enfermeríaE035036 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI (Ž) / SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PRIMARNI DEJAVNOSTI (M) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA TOČKI ZA ODVZEM BRISOV - COVID-19; ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH; PRIPRAVA IN IZV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

KOORDINATOR VII/1-PRIPRAVNIK, ŠIFRA DM: 7001 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA OKOLJSKO ZDRAVSTVO, HIGIENO, ZDRAVSTVO PRI DELU IPD., poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU SO: IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, USPOSABLJANJE ZA DELO IZ DELOVNEGA PODROČJA,  OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA MATERIALA V SKLADIŠČE (SKLADNOST Z DOKUMENTACIJO), PREVERJANJE IN ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNIH ZALOG V OBRATU, PRIPRAVA MATERIALA IN DRUGEGA SKLADIŠČENEGA BLAGA (ZA...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNIK VOZI IN SKRBI ZA IZPRAVNOST VOZILA IN PRIKOLICE, SKRBI DA JE TOVOR PRIMERNO NALOŽEN, PREVERJA, DA JE TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA PRAVILNO IZPOLNJENA, SLEDI NAVODILOM DISPONENTA IN RAV...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaORGANIZATOR LOGISTIKE V LJUBLJANI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLEPANJE DOGOVOROV S STRANKAMI GLEDE ORGANIZACIJE IN STROŠKOV PRI ORGANIZACIJI LOGISTIČNE STORITVE, - SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV, SPREMEMB IN OSTALIH NOVOSTI S PODROČJA DELA IN SKRB ZA ZAKONITOST POSLO...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO VODENJE PROJEKTOV SKLADNO S PROCESOM, SODELOVANJE Z OSTALIMI ODDELKI V PODJETJU TER ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO PROJEKTA, TERMINSKO PLANIRANJE PROJEKTOV, PREGLEDOVANJE TEHNIČNE SKLA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI, Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE TER RAZDELJEVANJE OBROKOV SKRB ZA K...

MERILEC - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MERITEV NA KOORDINATNEM MERILNEM STROJU, OSTALIH PRIPRAVAH, POTRJEVANJE PROCESA, OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA, obvezne izkušnje na merilnem stroju,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, asistiranje zobozdravnici, vodenje administrativnih del ordinacije, sterilizacija instrumentov, koordinacija in naročanje pacientov, skrb za urejeno delovno okolje, naročanje materiala, ..., pogo...

KAKOVOSTNIK - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas  oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU KAKOVOSTI, IATF STANDARDA, PROJEKTNO VODENJE IN OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA., ,

SVETOVALEC V PRAVOSODJU (SAMOSTOJNI SODNIŠKI POMOČNIK ZA PODROČJE IZVRŠBE), V NAZIVU SVETOVALEC V PRAVOSODJU I, II IN III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA PRAVNE ZADEVE IN ZASEBNI DETEKTIVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH OBRAVNAVAH, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGAN...

GOSPODINJEC / SOBAR - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE SOB, ČIŠČENJE OSTALIH PROSTOROV OBJEKTA, PRIPRAVA IN IZDAJA PERILA PRALNICI, PREVZEM PE...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI,..., preizk...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ZA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROČJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE,

. ayudante de recursos humanosKADROVSKI REFERENT - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV IN KADROVSKE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE KADROVSKIH PROCESOV (PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, UREJANJE KADROVSKIH DOKUMENTOV, PRIJAVE/ODJAVE DELAVCEV, DELOVNA DOVOLJENJA), S...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLICANJE OBSTOJEČIH STRANK IN PRIDOBIVANJE NOVIH, DOGOVARJANJE SESTANKOV ZA FINANČNE SVETOVALCE , UREJANJE URNIKOV IN VNAŠANJE PODATKOV V BAZO TER DRUGA ADMINISTRATIVNA DELA, ,

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTNI VODJA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN EFEKTIVNOST DEL PO NALOGU NADREJENEGA TER DOSEGANJE CILJEV, SAMOSTOJNO IZVAJA NALOGE NA DODELJENEM STROKOVNEM PODROČJU IN GA RAZVIJA. ORGANIZIRA IN IZVAJA DELA NA PROJEKTIH, IZDELUJE TERMINSKE IN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO DIPL.ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU V EKIPI NRV NMP., VELJAVNA LICENCA ZBORNICE ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE. TELESNA KONDICIJA ZA DELO NA TERENU. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO O U...

. representante comercialZASTOPNIK ZA PRODAJO KNJIG - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA KNJIG NA TERENU, ZBIRANJE NAROČIL, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV, SVETOVANJE KUPCEM, SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, POROČANJE O UGOTOVITVAH IN ZAHTEVAH KUPCEV., Zaželeno je, da ste odzivni in komunikativni, imate...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH,STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ,PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV ZA NABAVLJANJE RAZIS...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZKOPI NA TERENU ZA CEVNO KANALIZACIJO - GRADI SE OPTIČNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE, izpit B, C, delo na terenu po sloveniji, izkopi z bagerjem prevoz materiala na teren, urejenost, točn...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI; POMOČ PACIENTU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI; PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERA...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV; - OSNOVNO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCA; - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH PRIPOMO...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC IN SERVISER STROJNIH NAPRAV - ŠIFRA 5179 - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, NADZIRANJE, SERVISIRANJE, POSLUŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STROJNE OPREME, STROJEV, NAPRAV TER RAČUNALNIŠKE OPREME. ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL V E...

PODSEKRETAR (M/Ž) POD ŠIFRO 6737 V SLUŽBI ZA DIGITALIZACIJO IZOBRAŽEVANJA V MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, DOLOČEN ČAS, 43 MESECEV OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA DIGITALIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NA RAVNI OŠ, SŠ IN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 43 mesecev oz. oz.do konca trajanja projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ i, polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRU...

Más ofertas: << · 63 · 94 · 109 · 117 · 121 · 123 · < · 125 · > · 128 · 131 · >>