Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 123

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE POSLOVNIH ZGRADB VRTCA, SKRB ZA INVENTAR IN OSNOVNA SREDSTVA VRTCA, SKRB ZA VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE NAPELJAVE, ZA PROTIPOŽARNO VARNOST VRTCA, ZA VARNO UPORABO ELEKTRIČNE NAPELJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSOBARICA/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE HOTELSKIH IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV TER HODNIKOV, PISARN, STOPNIŠČ IN SANITARIJ, PREGLED FUNKCIONALNOSTI NAPRAV V SOBAH, DNEVNO ODDAJANJE IN SPREJEMANJE PERILA IZ ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA KARDIOLOŠKEM ODDELKU, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, večizmensko

. representante comercialTERENSKI PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TERENSKA PRODAJA IN PREDSTAVITEV PRODUKTOV.  - PRIPRAVA PONUDB IN POGODB, IZDELAVA KALKULACIJ.   - ORGANIZACIJA PRODAJNIH AKTIVNOSTI (DEGUSTACIJE, IZVAJANJE ANKET O ZADOVOLJSTVU).   - SKRB ZA ISKANJE NOVIH MOŽNOSTI ZA ŠIRITE...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2021, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, Prijavi priložite: 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnj...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, PREDVEM PA IZVAJA NEPOSREDNO DELO Z UČ...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA, VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, -...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOČKOV PRIPRAVA NAPRAV, ...

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVALEC ZA PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. PRODAJALEC PO TELEFONU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNO SVETOVANJE IN PODPORA UPORABNIKOM, PRODAJA STORITEV, POMOČ NAROČNIKOM PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV (E-POŠTA, DRUŽBENA OMREŽJA, TELEFON), ZBIRANJE POVRATNIH INFORMACIJ UPORABNIK...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónSKUPINOVODJA V GRADBENIŠTVU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZPREJA IN VRŠI NADZOR NAD MANJŠO SKUPINO DELAVCEV PRI GRADBENIH DELIH, VODI EVIDENCO DELOVNIH UR, ODGOVARJA ZA RED IN DISCIPLINO NA GRADBIŠČU, NAROČA MATERIALE SKRBI ZA KVALITETO IZVRŠENIH DEL IN OP...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI NA KARDIOLOŠKEM ODDELKU, veljavna licenca zdravstvene nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice , večizmensko

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, POMOČ ZIDARJEM IN TESARJEM NA GRADBIŠČU, POMOŽNA DELA PRI GRADNJI ENOETAŽNIH IN DVOETAŽNIH STANOVANJSKIH HIŠ. DELO JE V SLOVENIJI NA OBMOČJU MARIBORA, , dopoldan

. encargado de almacén de materias primas/encargada de almacén de materias primasVODJA EKIPE - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZPOREJANJE IN ORGANIZACIJA TERENSKEGA DELA, USKLAJEVANJE URNIKOV IN DOPUSTOV, VODENJE SESTANKOV, MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH IN SKRB ZA NJIHOVO DOBRO POČUTJE, UVAJANJE NOVOZAPOSLENIH, SPREJEMANJE IN REŠEVANJE REKLAM...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPROJEKTNO DELOVNO MESTO - VZGOJITELJ ZAČETNIK V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA "UČIM SE BITI UČITELJ" - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROK...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER VOZNIK TOVARNJAKA - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH NALOG S PODROČJA SLUŽBE,  - IZVAJANJE PREVOZOV ZA POTREBE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL.  - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL,  -SAMOSTOJNO VODENJE GRADBENE DOKUMENTACIJE.  - IZVAJANJE VSEH ...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 1188) V ODDELKU ZA CESTE V SEKTORJU ZA CESTE IN CESTNI PROMET V DIREKTORATU ZA KOPENSKI PROMET - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH AN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V ODDELKU VRTCA, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, delovne izkušnje na enakih delih v vrtcu. KANDID...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI NA ODDELKU ZA HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO, veljavna licenca zdravstvene   nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice, večizmensko

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 36, NAČRTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTIČNI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI V SKLADU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTIČNE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037019 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI (VII/1) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTIČNE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM BLAGA, KOMISIONIRANJE BLAGA, ZLAGANJE BLAGA IN EMBALAŽE, DEKLARIRANJE BLAGA, SPREMLJANJE ROKOV UPORABNOSTI BLAGA, POSPRAVLJANJE SKLADIŠČA, PO POTREBI DOSTAVA BLAGA DO KUPCA...

. auxiliar de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODEL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK INTERNE MEDICINE) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. auxiliar de enfermeríaE035017 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, SODEL...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POMOŽNA GRADBENA DELA NA NIZKIH GRADNJAH -POMOČ PRI IZVEDBI DELOVNIH PROCESOV V GRADBENIŠTVU (OPAŽEVANJE, BETONIRANJE, ZIDANJE, MONTAŽA ARMATURE, IZKOPI...). -IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037016 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I (INTERNA MEDICINA) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOGA DMS NA ODDELKU HEMODIALIZE. PRIPRAVA PACIENTA IN PRIKLJUČITEV PACIENTA NA DIALIZO. IZVEDBA POSTOPKA, ZAKLJUČEK IN BELEŽENJE POSTOPKOV V ZDRAVSTVENI DOKUMENT. ZDRAV...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V (J035091) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME, ENOTA MEDICINSKE TEHNIKE - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVISIRANJA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH APARATOV ZA TERAPIJO, DIAGNOSTIKO IN POSEGE TER MEDICINSKIH APARATOV SEKUNDARNEGA POMENA, - VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE VZDR...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. VLOGI PRILOŽITE DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZAPOSLITEV. ,

Más ofertas: << · 62 · 92 · 107 · 115 · 119 · 121 · < · 123 · > · 126 · 129 · 135 · >>