Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 123

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V NEGI I, II, III IN IV,   TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,   HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA,  ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (F027021) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOČI STANOVALCEV, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE STANOVA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI, IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaKOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC- SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI-PRIPRAVNIK, ZA POTREB UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SP...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (INTERNA MEDICINA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (INTERNA MEDICINA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN ...

POSLUŽEVALEC-NASTAVLJALEC STROJEV ZA POLNJENJE ČRNILNIH VLOŽKOV - M/Ž. POSLUŽEVALEC STROJA SMD, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVITEV STROJA ZA POLNJENJE ČRNILNIH VLOŽKOV,  PRIPRAVA MATERIALOV, ODPRAVA MANJŠIH NAPAK NA STROJIH, ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KONTROLNIH POSTOPKOV , DELA, KI NISO OPI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOT...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA IZMENE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V PROIZVODNJI PO PLANU IN PO NAVODILU VODJE PROIZVODNJE, ZAGOTAVLJANJE, NADZIRANJE IN UKREPANJE, DA SE DELO IZVAJA KAKOVOSTNO IN V SKLADU S PREDPISI O VARNOSTI IN...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO V MIZARSKI DELAVNICI (SESTAVLJANJE POHIŠTVA, DELO Z RAZLIČNIMI MIZARSKIMI STROJI IN NAPRAVAMI), RAZUMEVANJE IN BRANJE TEHNIČNIH NAČRTOV. PRIČAKUJEMO: NATANČNOST, MOTIVIRANOST, ZANESLJIVOST, VESTNOST, VZTRAJNO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, , POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB UPORABNIKA IN POROČANJE, VODEN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE PRIPRAVE IN VZDRŽEVANJA BIVALNIH PROSTOROV TER PERILA, STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV, ČIŠČENJE IN DEZINFICIRANJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PR...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA DIMNIKOV IN PREZRAČEVALNIH SISTEMOV. DELO POTEKA TUDI NA VIŠINI., Opis dela: Postavitev dimnikov in prezračevalnih elementov zajema izdelavo prebojev in odprtin...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA V ZDRAVSTVENI NEGI., Kandidati naj posredujejo vlogo za zaposlitev z vso potrebno prilogo (potrdilo o zaključeni izobrazbi) na e...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC II. PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV,- UREJANJE PERILA IN POSTELJE,- PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV,-...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ENOTI INTENZIVNE NEGE - PEDIATRIČNA SLUŽBA IN GINEKOLOŠKO - PORODNIŠKA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI E035037, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN PO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE;  PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA;  DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE;  ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO;  DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V ...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI ILIRSKE BISTRICE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vest...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO PRIPRAVLJENOST ZA UVAJANJE V DELO ZA DELO KOORDINATORJA V ZDRAVSTVENI NEGI. OPIS DELOVNIH NALOG: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE P...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT ZA PODROČJE VETERINARSKE MEDICINE NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI (D010001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca (prib. 1 leto), polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠT...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaPROJEKTNI INŽENIR II. - M/Ž. INŽENIR ELEKTROAVTOMATIKE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PODPORA KUPCEM IN INTEGRATORJEM , POMOČ IN SVETOVANJE PRI PROJEKTIRANJU IN IZVAJANJU PROJEKTOV Z OPREMO LASTNE   PROIZVODNJE, DORAZVOJ IZDELKOV ZA POTREBE PROJEKTOV, VODENJE, USKLAJE...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN VODI DELO, IZDELA PREDLOGE LETNIH NAČRTOV DELA, PRIPRAVLJA VLOGE ZA RAZPISE NA KONCESIJE, PREDLAGA DISCIPLINSKE UKREPE IN SODELUJE V DISCIPLINSKIH POSTOPKIH, PREDLAGA SPREJEME, ODPU...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA, IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,- IZVAJ...

FARMACEVTSKI TEHNIK I (E025003) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, UPRAVLJANJE IN VODENJE - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA PRIPRAVE GALENSKIH IN MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH V OBIČAJNIH IN V ASEPTIČNIH POGOJIH, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA ENOTE POD N...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI...

Más ofertas: << · 62 · 92 · 107 · 115 · 119 · 121 · < · 123 · > · 125 · 127 · 131 · 139 · >>