Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 135

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cocinero/cocineraKUHAR - ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI - ORGANIZIRANJE DELA. ,  PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE - DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO - VESELJE DO TIMSKE...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBČANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN URGENTNI SLUŽBI NA TERENU., Veljavna licenca z...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE OZ. EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV USPOSABLJANJA IN I...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ŠOLE IN VRTCEV, OKOLJA IN OPREME, PREVOZI UČENCEV., Nekaznovanost po 107. a členu ZOFVI (potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev): potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (s...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -NALOGE V SKLADU S POKLICNIMI AKTIVNOSTMI IN KOMPETENCAMI V ZDRAVSTVENI NEGI -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SVETOVANJE BOLNIM, POŠKODOVANIM, NESPOSOBNIM -POMOČ ZDRAVNIKOM PRI IZVAJANJU MEDI...

STROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, REMONT STROJEV IN DELOV STROJEV, ROČNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV, DODELAVA ORODJA, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽE...

DELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, NADZOR PRAVILNEGA DELOVANJA IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, VRTANJE, OBREZOVANJE, ŠTANCANJE IN NANO...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosPODROČNI VODJA-KULINARIK-ŽIVILSKI TEHNOLOG ZA ŠTAJERSKO IN KOROŠKO - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA - VODENJE, UREJANJE, KONTROLA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBRATOV IN REGIJE   - VODENJE, MOTIVIRANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV, ZAPOSLOVANJE, IZVAJANJE KADROVSKE POLIT...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG OPERATER - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA CNC PROGRAMOV OPERATER CNC STROJEV., Medsebojno sodelovanje,ročno spretnost,vestnost in natančnost pri delu,samostojnost in samoiniciativnost,odnos do dela in sodelavcev. Dinamično delo,stimulativno plačil...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEKA V LJUBLJA...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEKA V ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN INFRASTRUKTURI. VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. , , gibljiv/nestalen urnik...

SODELAVEC NA PODROČJU EKONOMIKE IN POLITIKE KMETIJSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN DRUGE TEMATIKE, POVEZANE S KMETIJSTVOM IN OKOLJEM (NA PRIMER OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAV...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBN...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoDELAVEC NA SORTIRANJU IN BALIRANJU - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE IN BALIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE STISKALNICE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI, PRAVOČASNO JAVLJ...

. engrasador/engrasadoraSTROJNIK VZDRŽEVALEC ŽIČNIČAR - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, NADZOROVANJE NAD DELOVANJEM IN VZDRŽEVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV. OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OKOLICI IN PRIPADAJOČI ŽIČNIŠKI INFRASTRUKTURI.POSREDOVANJE INFORMACIJ I...

DELOVODJA V PROGRAMU GRANULACIJE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE REMONTOV V PROIZVODNJI Z VODJEM PROIZVODNJE, USKLAJEVANJE ZAPOSLENIH PO IZMENAH Z VODJEM PROIZVODNJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE S STROJNO OPREMO V PROIZVODNJI GRANULACIJE, NADZ...

SKLADIŠČNIK-CA - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, SKLADIŠČENJE IN UREJANJE BLAGA V SKLADIŠČU, VODENJE EVIDENC BLAGA V SKLADIŠČU, PREVOZ BLAGA Z VILIČARJEM, ČIŠČENJE SKLADIŠČA, UREJANJE OKOLICE POSLOVNIH PROSTOROV-KOŠNJA, ...., , dopoldan...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

DOKTOR ZNANOSTI NA PODROČJU EKONOMIKE IN POLITIKE KMETIJSTVE - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN DRUGE TEMATIKE, POVEZANE Z EKONOMIKO KMETIJSTVA IN OKOLJA. PREGLED SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (SKP), OKOLJSKIH POL...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT/PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN KOMERCIALNO SVETOVANJE STRANKAM, IZDELAVA PONUDB S PODROČJA OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA (KLIMATSKE NAPRAVE, TOPLOTNE ČRPALKE, PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO, INDUSTRIJSKA KLIMATIZACIJA), PRAVILN...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE OZ. EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN DRUGA DELA V AMBULANTI DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA PO ODREDBI DIREKTORJA ORGAN...

. barrendero/barrenderaSORTIREC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE MATERIALA PO VRSTAH, KAKOVOSTI IN UPORABNOSTI, OBČASNO OPRAVLJANJE DEL TUDI NA RAZREZU MATERIALA,  UPRAVLJANJE VILIČARJA, ITD., UPRAVLJANJE VILIČARJA,

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST/VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 - SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - PORODNIČAR - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA V SKLADU Z DOKTRINO TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PRED...

. enfermero especializado en atención de urgencias/enfermera especializada en atención de urgenciasSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU, DOLOČENO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Priložiti je potrebno dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, fotokopijo vozniškega dovolje...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTNI VODJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV IZGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN V SKLADU S SMERNICAMI PODJETJA, USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI MED NAROČNIKOM, POSAMEZNIMI ODDELKI V PODJETJU IN ZUNANJIMI IZVAJALCI V DEFINIRANIH ROKIH...

OSEBNI/A ASISTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH STORITEV OSEBNE ASISTENCE: OSEBNA POMOČ UPORABNIKU, POMOČ UPORABNIKU PRI VSAKDANJIH OPRAVILIH IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO  UPORABNIKA, POMOČ UPORABNIK...

SOCIALNI DELAVEC-PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE -PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV -INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STAN...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE...

Más ofertas: << · 68 · 101 · 118 · 126 · 130 · 132 · 133 · < · 135 · > · 137 · 140 · 145 · >>