Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,410 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 147

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (M/Ž), ŠIFRA DM: E035013 ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO, KIRURŠKA KLINIKA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnive začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH/ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZ...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. operador de máquina de hacer cadenas/operadora de máquina de hacer cadenasTEHNIK - DELAVEC V HITRI IZDELOVALNICI KLJUČEV IN PRODAJALNI VARNOSTNIH ELEMENTOV LJUBLJANA - M/Ž. IZDELOVALEC KOVINSKIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KLJUČEV, POPRAVILO ČEVLJEV, PRODAJA KLJUČAVNIC, BRUŠENJE REZIL IN SVETOVANJE STRANKAM., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO ROČNE SPRETNOSTI, NATANČNOST, TEHNIČNA ZNANJA, PRILAGODLJIVOST IN IZNAJDL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (J017136) ZA POTREBE PE INFORMACIJSKI CENTER, ODDELEK ZA OPERATIVO - M/Ž. TEHNIKI ZA PODPORO UPORABNIKOM NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE IN POMOČ PRI INTEGRACIJI IZVAJALCEM NA KZZ, PK IN DRUGE KOMPONENTE SISTEMA KZZ. UPRAVLJANJE POOBLASTIL NA PK. A...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI(E037021)ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK KO ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZIDANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z RAZLIČNIMI VRSTAMI OPEKE, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH RUŠITVENIH DEL KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV, MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA IN FASADERSKA DELA, NAJZAHTEVNEJŠA GRADBENA REMONTNA DELA (POP...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 14, IZVAJA POUK V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJA DODATNO IN DOPOLNILNO DELO ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, UVAJA ZANIMIVE ZAPOSLITVE ZA UČENC...

VARUH NEGOVALEC V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 20.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, VARUH NEGOVALEC V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA., PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM IN POTRDILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ODDATI PO POŠTI.POTREBNO ODDATI POTRDILO O NEKAZN...

UPRAVLJAVEC PROCESOV POVRŠINSKE ZAŠČITE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV, NAPRAV,  LINIJ IN PRIPADAJOČE OPREME  NAMENJENE POVRŠINSKI ZAŠČITI, IZVAJANJE ENOSTAVNIH  FIZIKALNO KEMIJSKIH ANALIZ PROCESOV IN IZVAJANJE UKREPOV PO PL...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónUPRAVLJAVEC PROIZVODNIH PROCESOV - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE  STROJEV, NAPRAV IN PROIZVODNIH LINIJ, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTI PO DOKUMENTACIJI IN NAVODILIH VODJE, NASTAVLJANJE STROJEV, NAPRAV IN PROIZVODNIH LINIJ, SKRBI ZA PRVI NIVO VZDR...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V LESNI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, pomoč pri izdelavi in montaži kopalniškega pohištva, pohištva za avtodome, lahko z izobrazbo ali brez...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV STAVBE, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, TOALETNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN, SKRB ZA UREJENOST PROSTOROV,... DELO SE OPRAVLJA V CERKVENJAKU., vestnost, odgovo...

REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZE OBDELANIH PODATKOV IN USTREZNO POROČANJE, MESEČNO OZ. OBDOBNO IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKOV STATISTIČNEGA URADA RS, REDNO SPREMLJANJE SPREMEMB ZAKONODAJE IN PREDPIS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA PATRONAŽNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUŽINE IN SKUPNOSTI, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSEČNICE, OTROČNICE IN NOV...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaFINANČNIK VII/1 V SLUŽBI ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloženim obrazc...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., Organizacijske sposobnosti,znanje iz osebne higiene, higienskega minmuma-HACCP, kandidati na vlogi p...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ KUHARJU PRI PRIPRAVI OBROKOV, ČIŠČENJE KUHINJE IN OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH KUHARJA IN RAVNATELJA., Organizacijske sposobnosti, znanje iz osebne higiene, higienskega minmuma-...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA/RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIGOVODSKA DELA V RAČUNOVODSKEM SERVISU, V NAŠI POSLOVNI ENOTI TRZIN (STEKLENA PIRAMIDA)., Poznavanje predpisov s področja računovodstva, davkov, samostojnost, dobra organiziranost, natančnost., dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ANGLEŠČINA - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI IN NA PREDMETNI STOPNJI, Opravljen strokovni izpit v VIZ, kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku. Ka...

. auxiliar de enfermeríaSR.ZDRAVSTVENIK I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotne delavke na porodniški odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN  DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST – KANDIDAT (ŠIFRA DM 6225), V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, V SEKTORJU ZA TRETMA, V ODDELKU ZA VARNOST - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA., Sprejem vlog na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV RAZREDNEGA POUKA, Potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku;  potrdilo o neobsojenosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.,

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT, D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE OTORINOLARINGOLOGIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012289, 2012288 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20, TELEFONIST V KLICNEM CENTRU - DIREKTNA PRODAJA PREHRANSKIH DOPOLNIL ŽE OBSTOJEČIM STRANKAM, KOMUNIKATIVNOST, ODGOVORNOST. Delo od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00. Prijavo z življenjepisom poslati na e-mail.  Odlično znanje sl...

INFORMATIK VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN DRUGO, ZAGOTAVLJANJE POMOČI UPORABNIKOM, SKRBNIŠTVO INFORMACIJSKIH SISTEMOV, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO OPREMO SODIŠČA, NUDENJE POMOČ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR,PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, ZASTOPANJE STRANK PO PO...

Más ofertas: << · 74 · 110 · 128 · 137 · 142 · 144 · 145 · < · 147 · >>