Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 147

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z UČITELJI, STARŠI IN UČENCI VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC PRIPRAVA RAZLIČNE DOKUMENTACIJE SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI, kandidati naj na vlogi navedejo številko...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, PREDVIDOMA  DO JANUARJA 2023, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAG...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S KOLEKTIVNO POGODBO (KPJS) IN KOLEKTIVNO POGODBO ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RS, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. od takoj do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V SKLADU S PROGRAMSKIMI SMERNICAMI SLUŽBE IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, OPRAVL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), -ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, -ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI) IN -OPRAVLJANJE ...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje dolgotrajno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE ŠOLE, Opravljen strokovni izpit,  - obvladovanje slovenskega knjižnega jez...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVN...

. vendedor de piezas de repuesto de automóviles/vendedora de piezas de repuesto de automóvilesPRODAJALEC REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA OSEBNA VOZILA (POTREBNE IZKUŠNJE V PRODAJI), SVETOVANJE IN SEZNANJANJE KUPCEV S PONUDBO, PRIJAZNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, POSREDOVANJE INFORMACIJE O LASTNIH STO...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU IZVAJANJE NALOG...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (M/Ž), ŠIFRA DM: E037003, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA - ORGANI...

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V – OBRAČUN OD - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBRAČUNAVANJE PLAČ, NADOMESTIL PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, VODENJE EVIDENC S PODROČJA PLAČ TER ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO PLAČE, PRIPRAVLJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na daljši bolniški, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POUKA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LDN IN OPISU DEL IN NALOG...

J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068, - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINI...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037006, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE IN NADZ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II (I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ, ...

VZDRŽEVALEC VODOVODNEGA IN HIDRANTNEGA OMREŽJA I. - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POLAGANJE VODOVODOV,   - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VODOVODOV IN VODOHRANOV, - ODKRIVANJE IN POPRAVILO NAPAK NA CEVOVODIH, - PREGLEDOVANJE HIDRANTOV, - MERJEN...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VOŽNJA IN SKRB ZA TOVORNO VOZILO TER LAŽJA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZILU IN ČIŠČENJE, IN VZDRŽEVANJE TOVORNEGA VOZILA, - SKRB ZA BREZHIBNOST ORODJA IN TOVORNEGA VOZILA,- NAKAZOVANJE POTREB PO MATERIALI...

VIŠJI SVETOVALEC-ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA V SOU SAŠA REGIJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIP...

. consultor empresarial/consultora empresarialJ017961 - VODJA SKUPNIH SLUŽB III - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN NADZOR VSEH PODROČJI DELA V SKUPNIH SLUŽBAH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV ZAVODA, SKRB ZA SPREMLJANJE ZAKONODAJNO-PRAVNIH AKTOV IN DELO V SKLADU S PREDPISI, TER ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNA DELA, IZDAJA IN PREJEM MATERIALA, KNJIŽENJE, IZDELAVA VSEH POTREBNIH SKLADIŠČNIH DOKUMENTOV, PREVOZI MATERIALA, SKRB ZA ZAKONITO SKLADIŠČNO POSLOVANJE, USKLAJEVANJE SKLDIŠČNEGA POSLOVANJA Z MATERIALNIM K...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, POMOČ PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV,...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualLUČNI MOJSTER (G025019), ŠIFRA 42 - M/Ž. LUČNI MOJSTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI - USKLAJEVANJE TEHNIČNE REALIZACIJE S PRODUCENTI, SCENOGRAFI IN REŽ...

. conductor de camión de transporte de mercancías peligrosas/conductora de camión de transporte de mercancías peligrosasVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - SILOS, CESTERNA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA ZA PREVOZ NEVARNIH SNOVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, slovensko govoreči voznik tovornega vozila - silosa ali cisterne v domačem in mednarodnem prevozu (Nemčija, Italija, Hrvaška, Madžarska, Slovaška..), , gibljiv/nestalen urnik

PODROČNI SEKRETAR V SEKTORJU ZA FARMAKOEKONOMIKO, SPREMLJANJE ZDRAVIL V PROMETU IN HTA - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S ...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR - JUNIOR - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH KOPIJ TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV. DNEVNO UPRAVLJANJE IN ADMINISTRACIJA STREŽNIKOV, OMREŽJA, SLUŽBENE TER NAROČNIKOVE TEHNOLOGIJE. POMOČ NAROČNIKOM IN NOTRANJI EKIPI PRI...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA ELEKTRO NAPRAV, IZVAJANJE ELEKTRO INSTALACIJ, VLEČENJE KABLOV, IZVAJANJE MODIFIKACIJ OZ. ELEKTRO PROJEKTOV, IZVAJANJE ELEKTRO INSTALACIJ PO PROJEKTIH, MONTAŽA LASTNIH IZDELKOV, PREGLED IZDELKOV PO NAČRTIH OB UPO...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE TRANSPORTA - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO KUMUNIKATIVNO OSEBO Z DOBRIMI POGAJALSKIMI SPOSOBNOSTMI IN ZNANJEM TUJIH JEZIKOV ZA DELO V NABAVI TRANSPORTA. GLAVNE NALOGE: - VODENJE NABAVNEGA ODDELKA IN VPELJEVANJE NABAVNE STRATEGIJE GRUPE CAT, - PODP...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR/VARILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU, RAZREZ MATERIALA PO DOSTAVLJENIH NAČRTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA ZAHTEVNIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU: VODSTVO-PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU ...

PODROČNI SEKRETAR V SEKTORJU:VODSTVO–PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKI...

Más ofertas: << · 74 · 110 · 128 · 137 · 142 · 144 · 145 · < · 147 · > · 149 · 151 · >>