Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 92

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER GOSTINSKE OPREME - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA, NA PROSTO MESTO VABIMO KANDIDATA, KI BI GA ZANIMALO SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GOSTINSKE OPREME. DELO JE RAZNOLIKO, DELO SE OPRAVLJA TAKO NA TERENU KOT V...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Brežicah. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE VEČ...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR -ČISTILEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TALNO ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV V HOTELU IN RESTAVRACIJI TRIPIČ, ČIŠČENJE SANITARIJ, POMIVANJE OKEN, SKRB ZA ČISTOČO OBJEKTA IN OKOLICE, POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB., Začetna bruto plača se poviša ob samostojnem in...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK KOMBIJA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU, SKRB ZA VOZILO (10-PALETNI KOMBIJI S CERADO IN SPALNO KABINO) IN TOVOR., Zaželjene so predhodne izkušnje.  Vozniki so na poti od ponedeljka do petka,...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST  POŠILJK, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG II, V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, RAZVOJNA AMBULANTA S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZGODNJE ODKRIVANJE MOTENJ V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU OTROK, NAČRTUJE REHABILITACIJSKO OBRAVNAVO OTROK, IZVAJA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO PREDŠOLSKIH IN ŠO...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM; - OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL NA CNC STROJIH; - NASTAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE CNC STROJ...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST  POŠILJK, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, PREDVSEM PA: PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE; VODENJE POMOŽNI...

. empleado administrativo/empleada administrativa»PODROČNI SVETOVALEC I – SKRBNIK PROJEKTOV« ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU »NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO)«, NA UKREPU KREPITEV EKOSISTEMA ZA KROŽNO GOSPODARSTVO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.6.2026 PROJEKT, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTOV IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH; POMOČ PRI PRIPRAVI ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ IN DRUGIH GRADIV; POMOČ PRI PRI...

SKLADIŠČNIK M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA NA PALETAH ZA ODVOZ IN SPREJEM MATERIALA V SKLADIŠČE, ROČNO OVIJANJE PALET IN OPREMLJANJE PALET S PALETNIM - RAČUNALNIŠKIM DOKUMENTOM, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE SKLADIŠČA IN ...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA GRADBIŠČA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOM GRADBIŠČA IN NADZOR NAD GRADBENIMI, KOOPERANTSKIMI, OBRTNIŠKIMI IN INSTALACIJSKIMI DELI NA GRADBIŠČU TER ZAPIS O IZVEDENIH DELIH, strokovni izpit iz gradbeništva, dopoldan

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIK (M/Ž) - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA NALOGE PRI PRIPRAVI VZDRŽEVALNIH DEL IN NAČRTOVANJU PRIPRAV IN OPREME, TER OPRAVLJA ZAHTEVNEJŠA DELA NA PODROČJU OPERATIVNEGA VZDRŽEVANJA, POPRAVILA TER IZDELAVE STROJEV IN OPREME ALI NA PODROČJU OSKRBE Z...

. empleado administrativo/empleada administrativaUDELEŽENEC V OPERACIJI "PODJETNO NAD IZZIVE V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI - PONI LUR" - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, RRA LUR OBJAVLJA 6. JAVNI RAZPIS ZA VKLJUČITEV DO 11 OSEB S STALNIM ALI ZAČASNIM BIVALIŠČEM V ENI IZMED OBČIN LJUBLJANSKE URBANE REGIJE S POSLOVNO IDEJO V PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI....

VODJA PROGRAMA TRGOVINA (TEHNIČNE TRGOVINE) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POSPEŠEVANJA PRODAJE IN PROMOCIJE ZA TRI TEHNIČNE TRGOVINE (AGROCENTER METLIKA, SEMIČ IN VINICA) . IZDELAVA LETNEGA PLANA IN ZADOLŽITEV ZA IZVAJANJE PLANA PO TEH ENOTAH. NADZOR NAD SI...

STROKOVNI DIREKTOR SB NOVO MESTO - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, daje mnenje k imenovanju oziroma razrešitvi predstojnika sektorja in oddelka, vodje organizacijske enote in pomočnika direktorja za zdravstveno nego, vodi strokovni svet, izvaja strokovni nadzor in daje ...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR (M/Ž) - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA VZDRŽEVANJA POVRŠIN IN POMOŽNA DELA PRI DRUGIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA PODROČJU MIZARSTVA, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA OSTALA DELA IZ DELOVNEGA PODROČJA, KI USTREZAJO NJEGOVI STROKOVNI IZOBRAZBI, ZNANJU I...

FINANČNIK VII/1 (DM J017016) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA, VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA PRORAČUN OZIROMA PRORAČUNSKE UPORABNIKE ALI VEČ PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV, IZVAJANJE R...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICSVETOVALEC V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO PODPORO IN ORGANIZACIJO POSLOVNIH PROCESOV - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNALNIŠKE SISTEME IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM, NAMEŠČANJE IN UPRAVLJANJE UPORABNIŠKE STROJNE OPREME (DELOVNE POSTAJE, TISKALNIKI, MOBILNE NAPRAVE..) UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE DELOVANJA STREŽNIŠKE INFRASTRUKT...

ŠIVILJEC ZA POPRAVILA DELOVNIH OBLAČIL - M/Ž. KROJAČI, ŠIVILJCI, IZDELOVALCI, USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL, KLOBUČARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO OBSEGA POPRAVILA RAZLIČNIH TEKSTILNIH ZAŠČITNIH OBLAČIL TER DRUGA LAŽJA FIZIČNA DELA V SPECIALIZIRANEM OBRATU, KI SE UKVARJA Z INOVATIVNIMI ...

. representante comercialKOMERCIALNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo nedoločen čas, polni delovni čas, 40, AKTIVNA PRODAJA BLAGA V PODJETJU LESOPRODUKTA, OPEKARNIŠKA CESTA 2, CELJE ZBIRANJE NAROČIL, VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM,  ZBIRANJE, ANALIZIRANJE IN VODENJE VSEH POTREBNIH INFORMACI...

MANIPULANT V ODPREMI - M/Ž. ODPREMNIK BLAGA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - DELO V SKUPINI PRI ODPREMI OBJEKTOV, - zaželen opravljen izpit za vožnjo viličarja - vestnost, natančnost, odgovornost, sposobnost za delo v skupini - po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogo...

. asistente de actuarioSVETOVALEC V SEKTORJU ZA POKLICNO ZAVAROVANJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ZAVAROVALNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, RAZVOJ, NADGRADNJA, TESTIRANJE, VZDRŽEVANJE IN DOKUMENTIRANJE PODATKOVNIH IN PROGRAMSKIH REŠITEV, ANALIZA POSLOVNIH ZAHTEV IN PODATKOVNIH TOKOV, KOORDINIRANJE ZUNANJIH IZVAJA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, FIZIČNO DELO, NATIKANJE KOVINSKIH DELOV NA OBEŠALA IN TRANSPORT OBEŠAL. POTREBNA JE ZBRANOST, NATANČNOST IN VODENJE SLEDLJIVOSTI KOSA., , dopoldan

BOLNIČAR - NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE  PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV ; UREJANJE PERILA IN POSTELJE; SKRB IN POMOČ PRI  HIGIENI STANOVALCA; PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA; POMOČ PRI OB...

. director de programación artística o cultural/directora de programación artística o culturalVODJA PROGRAMA VII/2 - VODJA XCENTRA GO! 2025 - M/Ž. SVETOVALEC ZA KULTURNO-UMETNIŠKE PROGRAME, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. do zaključka Evropske prestolnice kulture Go! 2025 (februar 2026), polni delovni čas, 40,  VODENJE RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OKVIRU DEJAVNOSTI XCENTRA, PRIPAVA PROJEKTOV S PODROČJA KREATIVNIH INDUSTRIJ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V RAZSTAVNO PRODAJNEM SALONU V CELJU - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo nedoločen čas, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ZALOŽENOST IN UREJENOST RAZSTAVNO PRODAJNEGA SALONA POMOČ IN SVETOVANJE KUPCEM , KOMUNIKACIJA S STRANKAMI , PRODAJA BLAGA FIZIČNIM OSEBAM, PODJETNIKOM IN PRAVNIM OSEBAM , BLAGAJ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH; SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE; OPRAVLJANJE DEL S ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V DNEVNEM CENTRU ZA ODVISNIKE ODNEDOVOLJENIH DROG - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE UPORABNIKOM, VODENJE IN UREJANJE STROKOVNE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva (ostali stroko...

. electricistaELEKTRIČAR (M/Ž) - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA VZDRŽEVANJA POVRŠIN IN POMOŽNA DELA PRI DRUGIH VZDRŽEVALNIH DELIH NA ELEKTRO PODROČJU, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA OSTALA DELA IZ DELOVNEGA PODROČJA, KI USTREZAJO NJEGOVI STROKOVNI IZOBRAZBI...

Más ofertas: << · 46 · 69 · 80 · 86 · 89 · 90 · < · 92 · > · 95 · 99 · 106 · 121 · >>