Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 46

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conserje de edificioHIŠNIK, VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, dela hišnika in vzdrževalca v nakupovalnem središču, zaželeno je, da ima oseba šolska predznanja iz elektro, gradbene ali strojne šole (ni pa obvezno), osnovna računalniška znanja za uporabo e poš...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA ENOSTAVNA PROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL - PRETEŽNO DELO V PAKIRNICI, SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU USPOS...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (KATEDRA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM DELU. STROKOVNA POMOČ PRI IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV DOMA IN V TUJINI. SKRB ZA USTREZNE POGOJE VARSTVA PRI DELU. STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPO...

PRODAJALEC/KA V KMETIJSKO VRTNARSKI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČA BLAGO PRI DOBAVITELJIH IN V GLAVNEM SKLADIŠČU . SPREJEMA BLAGO IN DELA KALKULACIJE PREJETEGA BLAGA . POLNI POLICE Z BLAGOM . AŽURNO OPREMLJA BLAGO OZ. POLICE S CENAMI . PREGLEDUJE BLAGO GLEDE ROKA TRAJANJA IN KVA...

POBIRANJE ŠAMPINJONOV - M/Ž. POBIRALEC ZELENJAVE, poskusno delo , Določen čas , polni delovni čas, 40, POBIRANJE ŠAMPINJONOV IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, Ročne spretnosti, Iščemo za stalno ampak za začetek zaposlitev za določen čas! Možnost dolgoročnega sodelovanja. , gibljiv/nestalen urnik

UČITELJ STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE NA PROGRAMU TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE PNEVMATIK, IZDELOVANJE ŽIČNIH JEDER, VULKANIZIRANJE PLAŠČEV, MEŠANJE ZMESI, OPERATER KONČNE KONTROLE, REZANJE KORDA , PRIPRA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OPRAVLJA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH: - SPREJEMA PACIENTE IN IZVAJA TRIAŽO PACIENTOV NA OSNOVI ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE TER S SODELOVANJEM ZDRAVNIKA, - NAROČA PACIE...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (KATEDRA ZA AGRARNO EKONOMIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2025, skrajšan delovni čas, 4, SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM DELU. STROKOVNA POMOČ PRI IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV DOMA IN V TUJINI. SODELOVANJE V PEDAGOŠKEM PROCESU. SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDE...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, VODENJE KNJIGE PREJETIH RAČUNOV, KONTROLA IZDANIH RAČUNOV, VODENJE POMOŽNIH RAČUNOVODSKIH EVIDENC, IZDAJANJE IN KNJIŽENJE POTNIH NALOGOV, POMOČ PRI...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V TEHNIČNO-VZDRŽEVALNI SLUŽBI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS DEL IN NALOG: SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, IN...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV, STREŽBA JEDI IN PIJAČ, ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUN STORITEV. IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV (FLAMBIRANJE, RAZKOSAVANJE, GARNIRANJE, DODELAVA IPD.). SPREJEM IN RAZPOREJANJE GOSTOV TER REŠEVA...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE VSEH VRST JEDI IZ PONUDBE GOSTINSKEGA OBRATA, IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI, PREVZEMANJE ŽIVIL, PREDPRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL., , dvoizmensko

VODJA SPLETNE TRGOVINE - M/Ž. VODJA SPLETNE PRODAJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SPLETNE TRGOVINE (PRIPRAVA IN IZVEDBA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI, UREJANJE SPLETNE TRGOVINE,...), OGLAŠEVANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, NABAVA IZDELKOV, SKRB ZA ZALOGE IN UREJENOST SKLADIŠČA, SPREJEMANJE IN ODPR...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TISKANJE ETIKET NA RAZLIČNIH MATERIALIH Z RAZNOVRSTNIMI TISKARSKIMI STROJI, NASTAVITEV STROJA, ORODJA IN TISKOVNEGA MATERIALA, KONTROLA TISKA, PO POTREBI NUMERIRANJE, RAZREZ MATERIALA, OSTALA TISKARSKA IN PROIZVODNA DEL...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, KNJIŽENJE DRUGIH POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA IZDANIH FAKTUR, EVIDENCA IN NADZOR IZTRŽKOV, SPREMLJANJE TERJATEV IN OPOMINJANJE NEPLAČNIKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ, P...

SOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, PRIPRAVI HRANE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE ORGANIZIRANJE IN VZDRŽEVANJE HIGIENE PROSTOROV, OKOLJA, OPREME IZVAJANJE VARSTVA IN POMOČ PRI N...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN SPREMLJANJE INVESTICIJ (STROKOVNO, FINANČNO) TER IZVAJANJE TEKOČEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH OBJEKTOV,PRIPRAVA ALI USKLAJEVANJE PROJEKTNIH NALOG, INVEST...

. empleado administrativo/empleada administrativaTAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK ORGANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavca z bolniške, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH POSLOV OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKIH POSLOV IN VODENJE BLAGAJNE OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, potrdilo o nekaznovanosti , dopoldan

. subdirector de centro educativo/subdirectora de centro educativoPOMOČNIK RAVNATELJA - M/Ž. POMOČNIK RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČNIK RAVNATELJA POMAGA RAVNATELJU PRI OPRAVLJANJU NALOG, ZA KATERE GA PISNO POOBLASTI RAVNATELJ. ZAHTEVANA JE NAJMANJ IZOBRAZBA, PRIDOBLJENA PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE DRUGE STOPNJ...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasORGANIZATOR PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, IZVAJANJE, PREVERJANJE ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA, IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH, PRIPRAVA JEDILNIKOV, VODENJE ZALOG ŽIVIL, OSTALA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., Na prosto delovno mesto se lahko prijav...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001- ASISTENT (KATEDRA ZA REJO IN PREHRANO ŽIVALI) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.9.2024, skrajšan delovni čas, 20, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNEGA PROCESA, IZVAJANJE MERITEV VZORČNIH PROIZVODOV, ODOBRITEV PROIZVODNEGA PROCESA., Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelova...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SKUPINAH S PREDŠOLSKIMI OTROKI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, DELA PO LDN TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA. ZA DOLOČEN ČAS OD 1.2.2023 DO 31.8.2023.  , Prednost pri izbiri...

. asesor económico/asesora económicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - MENTORIRANJE POTENCIALNIM PODJETNIKOM IN MSP S PODROČIJ: (1) PRIPRAVE POSLOVNIH MODELOV/NAČRTOV, (2) MARKETINGA, (3) VODENJA PODJETIJ, (4) GOSPODARSKEGA IN STATUSNEGA PRAVA, (5) UPRAVLJANJA S ČL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V URGENTNI DEJAVNOSTI, DELO NA TERENU SPODNJE SAVINJSKE DOLINE IN V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI, vlogi je potrebno priložiti krat...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI ZAKLJUČNIH DEL IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRADBENI DELAVEC NA DELOVIŠČIH PO VELENJU IN OKOLICI., Interes ter volja do dela na deloviščih. Volja do poučitve osnovnih gradbenih del. Možnost poučitve pri zaposlitvi ter poučitev dela z mini...

VIŠJI SVETOVALEC V GENERALNEM SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE, ODDELEK ZA POSLOVNE REŠITVE (ŠT. DM: 3317) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ/ICA VIOLONČELA - M/Ž. UČITELJ VIOLONČELA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke na delovno mesto., skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE VIOLONČELA, KOMORNE IGRE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z ZAKONSKIMI DOLOČILI IN INTERNIMI AKTI ŠOLE. PREDVIDOMA OD 22.5.2023., Kandidat mora izpolnjevati splošne zak...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠČANJE STANOVALCEV O NAČINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUČEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA I...

Más ofertas: << · 23 · 34 · 40 · 43 · 44 · < · 46 · > · 49 · 52 · 59 · 73 · 101 · >>