Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 46

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, OPRAVLJEN IN VELJAVEN NPK VARNOSTNIK. Strokovnost, zanesljivost, odgovornost, pripravljenost na delo v timu, ustrezna fizična in psihična sposobnost., večizmensko

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II NA ENOTI SEVNICA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI IN POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, SPREMLJANJE SPREMEMB...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM, PRIPRAVA IN IZDELAVA BLAGA ZA ODPREMO, PREVZEM BLAGA IN RAZPOREJANJE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA IN STROJNEGA PARKA, SKRB ZA USTREZNO DOKUMENTACIJO., ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA, IZDELAVA IN SESTAVA MANJ ZAHTEVNIH ELEMENTOV IN SESTAVNIH DELOV. KONTROLA IZDELKOV., , dopoldan

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) - KARIERNI SVETOVALEC, ŠIFRA DM: J017102 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZACIJA DOGODKOV KARIERNEGA SVETOVANJA OZ. OSEBNEGA IN PROFESIONALNEGA RAZVOJA ŠTUDENTOV (NPR.: POLETNE ŠOLE, INFORMTIVNI DNEVI, DNEVI ZAPOSLOVANJA IN KARIERE, PROMOCI...

PRODAJNIK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA PRODAJNE KOMUNIKACIJE S KUPCI V KLICNEM CENTRU (SPREJEMA IN VRAČA KLICE, VNAŠA NAROČILA, POSPEŠUJE PRODAJO, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO), 40 urni delovnik, dvoizmensko delo.,

. cocinero/cocineraKUHAR V ČRNOMLJU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV, VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA SODELAVCEV, KUHARSKIH POMOČNIKOV., DELO V DVEH IZMENAH. PRIČAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI DIET...

DELAVCI V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI MATERIALA ZA PROIZVODNI PROCES (TEHTANJE), SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE KALUPOV ORODIJ ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, ODJEMANJE PLASTIČNIH PROIZ...

. contableSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA V SEKTORJU RAČUNOVODSTVO - KONTIRANJE IN KNJIŽENJE RAČUNOV V POMOŽNE KNJIGE IN GLAVNO KNJIGO, SKENIRANJE IN VNAŠANJE FAKTUR V PROGRAM, USKLAJEVANJE KONTOV GLAVNE KNJIGE IN POZNAVANJE DDV, USKLAJEVANJE ODPRTIH ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zd...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRO DOKUMENTACIJE NA PODROČJU STROJEGRADNJE - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO PROJEKTANT NA PODROČJU AVTOMATIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV -  PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V STROJEGRADNJI / AVTOMATIZACIJI, IZDELAVA NAČRTOV IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,  PROJEKTIRANJE V EPLAN ORO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpit...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E027018), KK, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Čiščenje poslovnih prostorov v centru Celja. Popoldanski delovni čas od 16:00 do 22:00. Naročnik zahteva slovensko državljanstvo ali izpit A1 iz slovenskega jezika. Zažel...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KK ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANI...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJNIH IN ELEKTRO SKLOPOV STROJEV IN NAPRAV ZA PRIMARNO PREDELAVO LESA, Zaželjene izkušnje na področju vzdrževanja hidravlike in pnevmatike. Delo v t...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026,KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRB...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH NALOG NA PRAVNEM PODROČJU V SKLADU Z AKTI DRUŽBE IN PREDPISI PRAVNO SVETOVANJE V OKVIRU DRUŽBE IN SKRB ZA IZVAJANJE PREDPISOV TER ZAKONITOST POSLOVANJA IZDELAVA POGODB, SPORAZUMOV, INTERNIH AKTOV...

. cocinero/cocineraKUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE HRANE PO JEDILNIKU, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE POSAMEZNE DIETNE OBROKE, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKEMU POMOČNIKU PRI PRIPRAVI ŽIVIL,  SPREJEMANJE IN SHRANJEVANJE ŽIVIL, DOLOČANJE TEHNOLOGIJE PRIPRAVE H...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotnih delavk, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMOČ: PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, NABAVA ŽIVIL, POMIVANJE POSODE, OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTO...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE, AKTIVNA PRODAJA PONUDBE RESTAVRACIJE IN KAVARNE, UREDITEV KAVARNE, RESTAVRACIJE IN OMIZIJ, PRIPRAVA DROBNEGA INVENTARJA IN OPREME, DNEVNO SEZNANJANJE S PONUDBO, SPREJEM GOSTOV IN NARO...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V RAČUNOVODSTVU, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ZPIZ-a, zd...

UPRAVLJALEC ROBILNEGA STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE ROBILNEGA STROJA, ROBLJENJE ŽAGARSKEGA LESA, SORTIRANJE STRANSKIH ŽAGARSKIH PROIZVODOV PO KVALITETI IN DIMENZIJAH, UPRAVLJANJE PROFILNEGA SKOBELJNIKA, IZVA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, E037026, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE, AMBULANTA ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PR...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA ŠOLSTVA IN OTROŠKEGA VARSTVA, SODELUJE PRI PRIPRAVI PRORAČUNSKIH AKTOV IN POROČIL, PRIPRAVLJA  DOK. RAZPISOV ZA DODELITEV PRORAČ. SR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilTEHNIK ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZACIJI DEL NA GRADBIŠČU, PRIPRAVA POPISOV DEL, IZMER IN PREDRAČUNOV, KONTROLA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA, LABORATOR...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR NA STROJU - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. OBLIKOVANJE MATERIALA. DELO SE IZVAJA NA STROJIH ZA RAZREZ PLOČEVINE, "ŠTANCAH", UPOGIBNIH STOJIH, CNC STROJIH, LASARJU, PREBIJALN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH-ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

Más ofertas: << · 23 · 34 · 40 · 43 · 44 · < · 46 · > · 49 · 52 · 58 · 71 · 97 · >>