en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,317 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 46

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja projekta POK., polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA VSEBINSKEM IN ORGANIZACIJSKO TEHNIČNEM PODROČJU PROJEKTA,... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Ecónomos y mayordomos domésticos: GOSPODINJEC V ZASEBNEM GOSPODINJSTVU, Določen čas, 1 mesec oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE OBROKOV, PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE MIZE, ČIŠČENJE KUHINJE IN POMAGANJE PRI KUHINJSKIH OPRAVILIH, VKLJUČNO S POMIVANJEM POSODE,... CIGÜT ŠTEFAN - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMA VHODNE SUROVINE, REZERVNE DELE, SVEŽE SADJE IN DRUGE MATERIALE NA OSNOVI SPREMNE DOKUMENTACIJE, KONTROLIRA KOLIČINO IN KAKOVOST (VIZUALNO) PREVZETEGA BLAGA, GA OZNAČI Z USTREZNIMI ETIKETAMI... FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
 • . Cuidadores de animales: OSKRBNIK KONJ, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NEGA KONJ IN POMOČ PRI REJSKIH DELIH (VKLJUČNO S KRTAČENJEM IN PRIPRAVO KONJ TER SPREHAJANJEM IN IZPUŠČANJEM KONJ), POMOČ PRI PRIPUSTIH, PREDSTAVITEV KONJ NA PRIREDITVAH, DELO S KONJI NA TLEH (SPREHAJANJE, LONŽIRANJE... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Instructores de educación física y actividades recreativas: INŠTRUKTOR JAHANJA, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, TRENING KONJ, PRIPRAVA NA NASTOPANJE V PROGRAMU DRESURE, UJAHAVANJE MLADIH KONJ, PRIPRAVA KONJ ZA DELOVNI TEST, PRIPRAVA KONJ (NEGA, SEDLANJE SPREHAJANJE ITD.), SKRB ZA DODELJENE KONJE (TRENING, SPREMLJANJE SPLOŠNEGA... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI ASISTENT, Določen čas oz. do 30.9.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE... UM; UM, FF.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAROČANJE IN PREVZEM ŽIVIL, KONTROLA ROKA TRAJANJA ŽIVIL, PRIPRAVA OBROKOV V SSKLADU S KOLIČINSKIMI NORMATIVI IN RECEPTURAMI, SKRB ZA HIGIENO IN ČISTOČO V KUHINJI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN SESTAVLJANJU... REINA, GOSTINSKE STORITVE IN TRGOVINA, D.D.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico: UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo spremembe v nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, MENJAVA IN NASTAVITEV ORODIJ NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE, PRIPRAVA PLASTIČNIH GRANULATOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI IZDELKOV.,... KOŠAN, elektrokovinsko podjetje, d.o.o.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja za nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA MALI IN JEDI PO NAROČILU , zaželjen izpit B kategorije , samostojnost pri delu , delavnik od 8 do 15.ure in od 15. do 22.ure , petek - sobota do 23.ure... GOSTILNA IN PIZZERIA "ITALIA" - SMREKAR FRANCI S.P.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOZNIK V MEDNARODNI ŠPEDICIJI,AVSTRIJA,ITALIJA,NEMČIJA, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, gibljiv/nestalen... DARJAN PAUMAN S.P., AVTOPREVOZNIŠTVO.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, 1. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP 2. MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE, 3. PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJE... UP; UP FVZ.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 22.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Directores generales y gerentes generales: PROKURIST, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GENERALNI DIREKTORJI/GENERALNE DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBE OBLIKUJEJO IN PREGLEDUJEJO POLITIKO TER NAČRTUJEJO, USMERJAJO, USKLAJUJEJO IN OCENJUJEJO SPLOŠNE DEJAVNOSTI PODJETIJ ALI ORGANIZACIJ (RAZEN INTERESNIH... LOT-GRADNJA, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.
 • . Otros profesores de música: UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, OPRAVLJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA IN DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov -... GLASBENA ŠOLA KRANJ.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: MONTER CEVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA CEVNIH SISTEMOV IN KONSTRUKCIJ, DELO POTEKA V KRANJU, rezanje in spajanje cevi, samostojnost, delo na višini,znanje TIG in avtogenega varjenja je prednost, ročne spretnosti, natančnost, delovna... ICI, INDUSTRIJA CEVNIH INSTALACIJ, D.O.O., KRANJ.
 • . Otros profesores de música: UČITELJ KLARINETA, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni čas, 16 ur, POUČEVANJE KLARINETA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POTRDILO... JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST ORTOPEDIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, V SKLADU Z DOKTRINO, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MED. PREGLEDOV... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Mecánicos y reparadores en electrónica: SERVISER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SERVISIRANJE GSM APARATOV SAMSUNG, SKRB ZA STRANKE IN OBDELAVA REKLAMACIJ, PRODAJA REZERVNIH DELOV IN STORITEV SERVISIRANJA., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dvoizmensko RAM 2 TRGOVINA, PROIZVODNJA, ZASTOPANJE IN INŽENIRING, D.O.O.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, Določen čas oz. predvidoma do 26. 9. 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA; IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV; SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV; VODENJE... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas): KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja, možnost nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA KONTROLNIH PROTOKOLOV, PREGLED IZDELKOV, MERJENJE: DIMENZIJ, POLOŽAJA...PREVERJANJE KAKOVOSTI... KAL PODJETJE ZA KOOPERACIJO, VZDRŽEVANJE, INŽENIRING IN MARKETING D.O.O.
 • . Oficinistas generales: VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V ZVEZI Z VODENJEM VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV, SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE SODIŠČA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZBIRANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE DELAVCA V PROIZVODNJI I, 3.st.iz.-poklici ustrezne smeri, 2.st.iz.-končana osnovna šola, za 3.st.iz.-6 mesecev oz. 2.st.iz. 1 leto delovnih izkušenj pri zahtevni... MODULI SG avtomobilski sklopi d.o.o.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V ANMP, SPREMLJANJE, TRIAŽIRANJE IN EVIDENTIRANJE BOLNIKOV, PRIPRAVA... ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, RAZLIČNA DELA V PROIZVODNJI (ROČNO PAKIRANJE, DELO ZA STROJEM)., Pripravljenost na delo v izmenah. Ročne spretnosti in natančnost. Z možnostjo podaljšanja del. razmerja. DELO... TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... M-FINANCE RAČUNOVODSKE,KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI,DAVČNO SVETOVANJE MELITA ZUPANC S.P.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE KLEPARSKIH IN DRUGIH DEL NA VOZILIH, OSNOVNO UGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZIL, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL MOTORNIH VOZIL IN KOLES, VZDRŽEVANJE... POŠTA SLOVENIJE d.o.o.; POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTNI LOGISTIČNI CENTER MARIBOR.
 • . Asesores financieros y en inversiones: FINANČNI IN NALOŽBENI SVETOVALCI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE OBRAČUNA OSEBNIH DOHODKOV, DAVKOV IN PRISPEVKOV, IZDELOVANJE OBRAČUNSKIH LISTOV, VODENJE KUMULATIVNE EVIDENCE O IZPLAČANIH OSEBNIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA, KONTROLA DOKUMENTOV IN KNJIŽENJE... Geološki zavod Slovenije.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ZAPOSLITEV ZA 1... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.