Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,548 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 46

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - POMIVALEC - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMIVANJE POSODE IN DELOVNIH PROSTOROV TER POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI, DELA OD PON.-PET. SAMO DOPOLDNE, poznavanje dela v gostinstvu (HACCP), kliči po 14h, dopoldan
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesTEHNIK ZA ANTENE - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE, MONTIRANJE IN VZDRŽEVANJE VISOKOFREKVENČNIH MEHANSKIH SKLOPOV IN KONSTRUKCIJ, IZDELOVANJE NAČRTOV ZA MEHANSKE KONSTRUKCIJE VODENJE EVIDENC IN SPREMLJANJE ZALOG REZERVNIH...
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK, OPRAVLJANJE DENARNIH STROITEV NA TERENU, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, UPORABA IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DRUGA DELA V SKLADU...
 • . Empleados de servicios de correosSODELAVEC NA POŠTI II - ŠIFRA 4012 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA. REŠEVANJE REKLAMACIJ. ODPRAVLJANJE...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 , SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, IZVAJANJE VISOKO...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) V PROJEKTNI ENOTI ZA DELOVANJE SISTEMA SOCIALNE AKTIVACIJE V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (DM 16018 - OP EKP SA) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 11. 9. 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA; IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV; SODELOVANJE...
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVENI INŽENIRING - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (VZD) TER VARSTVA PRED POŽARI (VPP) PRI NAŠIH NAROČNIKIH: STORITVE POOBLAŠČENCA ZA VZD IN VPP (ORGANIZACIJA, SVETOVANJE, NADZOR, KONTROLNI...
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesŽELEZOKRIVEC - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRADIJO OJAČENA ŽELEZOBETONSKA OGRODJA IN KONSTRUKCIJE, IZDELUJEJO KALUPE ZA VLIVANJE BETONA, UTRJUJEJO BETONSKE POVRŠINE, CEMENTIRAJO ODPRTINE V STENAH ALI OHIŠJA ZA VODNJAKE, ZAKLJUČUJEJO IN POPRAVLJAJO...
 • . Empleados de servicios de correosUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - ODPREMA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČA GOTOVIH IZDELKOV; ETIKETIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE; SORTIRANJE IN PRIPRAVA IZDELKOV ZA DOSTAVO; DOSTAVA IZDELKOV IN PREVZEM MATERIALA..., natančnost, vestnost, prilagodljivost...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOVODNI INŠTALATER III - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -ZAHTEVNA DELA PRI MONTAŽNIH DELIH NA JAVNEM VODOVODU - ZAHTEVNA IZVEDBA VODOVODNIH INSTALACIJ - IZVEDBA ZAHTEVNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV IN VODOMEROV - SAMOSTOJNA MONTAŽA SANITARNE OPREME -...
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM,...
 • . CocinerosPROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DELA V IZMENI (KUHINJI) SPREMLJANJE RAZVOJA KULINARIKE IN KULINARIČNIH TEHNOLOGIJ DOMA IN V SVETU PREDLAGANJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE NAČRTOVANEGA RAZVOJA KULINARIKE...
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afinesDELAVEC V ŽIVILSKI PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZDELOVANJE VSEH VRST PEKOVSKIH IZDELKOV, PREVZEMANJE IN PRIPRAVLJANJE SUROVIN PO RECEPTURI, UPRAVLJANJE KOMORE, PEČI, STROJNE LINIJE IN PAKIRNEGA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (V NEGI) - ENOTA NAKLO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, PRIPRAVA IN POMOČ STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBA MATERIALA,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO MED DRUGIM OBSEGA: SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJNEGA PROCESA NA PODROČJU PODATKOVNIH SKLADIŠČ, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH ZBIRK MS SQL, PRIPRAVA PODATKOV...
 • D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI S PEKOVSKIMI IZDELKI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI IN POMOČ STRANKAM PRI NAKUPU, DOPEKA PEKOVSKIH IZDELKOV, DELO ZA BLAGAJNO, NABAVA BLAGA, DELO Z RAČUNALNIKOM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., PRIČAKUJEMO: ODGOVORNE KANDIDATE, KI SO...
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesE047036 INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II - PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR ZOBNE TEHNIKE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V TIMU ZA PREDPISOVANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, IZDELOVANJE IN APLICIRANJE VSEH VRST MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV, NAROČANJE NAD STANDARDEN TEHNIČNI MATERIAL ZA IZDELAVO...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR III - PRIPRAVNIK - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, VZDRŽEVANJE MEJ UREDITVENIH ENOT, zahtevana...
 • . Agrónomos y afinesREVIRNI GOZDAR V - M/Ž. REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK, VZDRŽEVANJE MEJ...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRŽNIK POSLOVNE LITERATURE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, TRŽENJE STROKOVNIH ON-LINE PORTALOV IN REŠITEV PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, VZPOSTAVLJANJE STIKOV Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI STRANKAMI, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK., Zaradi povečanega obsega...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, KONTROLA IZDELKOV, ROČNA DODELAVA POLIZDELKOV, PAKIRANJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, KUHARSKI POMOČNIK IN ČISTILEC ZA POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV, OSTALE NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Izobrazbeni...
 • . Empleados de servicios de correosPRIPRAVLJALEC POŠILJK - ŠIFRA 2003 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZIČNIH IN POMOŽNIH DEL V SKLADU Z NAVODILI....
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. SESTAVLJAVCI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, PROGRAMIRANJE, TESTIRANJE, MONTAŽA, PAKIRANJE IN DRUGE PROIZVODNE OPERACIJE ELEKTRONSKIH POLIZDELKOV, IZDELKOV, PRIPRAVA ELEKTRONSKIH KOMPONENT ZA PROIZVODNE PROCESE, POMOČ...
 • . Ingenieros electricistasSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL (PROTOKOLOV), certifikat - NPK Preglednik za manj zahtevne električne instalacije in instal. zaščite pred delovanjem strele, delo z orodjem Avtocad zaželen...
 • . Empleados de servicios de apoyo a la producciónMATERIALNI OSKRBNIK - M/Ž. PLANER MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED RAZPISANE MATERIALNE LISTE ZA PRIPRAVO REPROMATERIALA IN EMBALAŽE PRED ZAGONOM LINIJE KVALITATIVNI IN KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA OD NABAVNEGA SKLADIŠČA Z VPISOVANJEM LOT-OV IN PRAVOČASNA...
Más ofertas: << · 23 · 34 · 40 · 43 · 44 · < · 46 · > · 48 · 50 · 55 · 64 · 82 · >>