Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 86

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. montador de muebles/montadora de mueblesOBDELOVALEC – SESTAVLJALEC - M/Ž. SESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ALUMINIJASTEGA STAVBNEGA POHIŠTVA (OKNA, VRATA). DELO ZAJEMA: -SESTAVA ALUMINIJASTEGA STAVBNEGA POHIŠTVA (OKNA, VRATA) -VODENJE MANJŠE SKUPINE, -MONTAŽA OKOVJA, -PREMEŠ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ĆIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, Delo je v popoldanskem času. K vlogi priložite potrdilo o nekaznovanosti, dokazila o izobrazbi in navedite registrsko številko razpisa.,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJA...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH IN STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV IN DOKUMENTOV Z DELOVNEGA PODROČJA, -PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV Z DELOVN...

LUŽILEC - M/Ž. LUŽILEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN PREGLED AGREGATOV PRED OBRATOVANJEM  - JAVLJANJE IN POMOČ PRI ODSTRANJEVANJU OKVAR  - SKRB ZA DELOVANJE LUŽILNICE V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI  - SPREJEM IN IZVAJANJE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - ZABOJNIKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ LADIJSKIH ZABOJNIKOV PO EU. VLAČILEC IN POLPRIKOLICA, KODA 95, SPOSOBNOST UPORABE PAMETNEGA TELEFONA, NAVIGACIJE. ZNANJE KAKŠNEGA TUJEGA JEZIKA NI PA POGOJ. ŽELJA PO DELU, VOLJA, PROFESIONALNOST. STAND...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/1 ALI VII/2 ALI TAJNIK VIZ VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJA KADROSKE ZADEVE ZA DELAVCE, ORGANIZIRA IN VODI TAJNIŠTVO ZAVODA IN OSTALO GLEJ PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI D.M.OBJAVLJEN NA NAŠI SPLETNI STRANI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO, DA NISTE V KAZENSKEM POST...

. montador de muebles/montadora de mueblesPROIZVODNI DELAVEC - POMOČNIK - M/Ž. SESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ALUMINIJASTEGA STAVBNEGA POHIŠTVA. DELO ZAJEMA: -POMOČ PRI SESTAVI ALUMINIJASTEGA STAVBNEGA POHIŠTVA (OKNA, VRATA) -MONTAŽA OKOVJA, -PRIPRAVA ORODIJ IN OPREME ZA POTR...

KOORDINATOR PROJEKTOV REVIZIJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KOORDINACIJA PROJEKTOV REVIZIJE Z SDC - NADZOR NAD REVIZIJSKIMI URAMI V SDC - PREGLED ODPRTIH PROJEKTNIH KOD ZA REVIZIJO - OPOZARJANJE NA USTREZNO ŠTEVILO ODDANIH PROJEKTOV V SDC - UPORABA NAPR...

TELEFONIST V KLICNEM CENTRU - M/Ž. TELEFONISTI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PO TELEFONU DOGOVARJANJE SESTANKOV S STRANKAMI IZ IMENIKA, TERMINIRANJE FIKSNIH SESTANKOV ZA FINANČNO SVETOVANJE, DELO SE OPRAVLJA V PISARNI 7.00-15.00, FIKSNO IN STIMULATIVNO PLAČILO, , dopoldan

VIŠJI SVETOVALEC (1038) V GENERALNEM URADU, SEKTORJU ZA SPLOŠNE, PRAVNE IN EKONOMSKE ZADEVE, ODDELKU ZA PRAVNE ZADEVE S PODROČJA IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; REŠEVANJE RAZLIČNIH ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO IZBRANEGA KANDIDATA BO OBSEGALO PREDVSEM: - PREVZEM, KOMISIONIRANJE, ODDAJA BLAGA IN MATERIALA - SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA - MANIPULACIJA Z VILIČARJEM , , dopoldan

VOZNIK/SERVISER - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE WC KABIN NA TERENU IN SKLADIŠČU, DOSTAVA IN ODVOZ WC KABIN, PREVAŽANJE RAZNIH VRST PROIZVODOV, POLIZDELKOV IN DRUGEGA MATERIALA IZ PROGRA...

. médico especialista/médica especialistaE018019 ZDRAVNIK SPECIALIST - ANESTEZIOLOG - M/Ž. ANESTEZIST, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA STROKOVNO MEDICINSKO DEJAVNOST NA SPECIALISTIČNI RAVNI V BOLNIŠNIČNEM IN AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN UPOŠTEVAJOČ NAČELA KLINIČNE POTI TER MATERIALNE MOŽNOSTI IN PLANSKE OMEJITVE BOLNIŠNICE, SKRBI ZA ST...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC II, E047068, ODDELEK AMBULANTNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. povečan obseg 2 meseca , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE BOLNIKU IN SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU, REHABILITACIJI IN ZDRAVSTVENI VZGOJI, SVETOVANJE BOLNIKOM O UPORABI PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV ZA DOMAČO NEGO IN OSKRBO, S TEHNIČNIMI PRIPOM...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónDELOVODJA - GRADBENI TEHNIK - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PISARNI IN NA TERENU. PREBIRANJE SPECIFIKACIJ ZA DOLOČITEV GRADBENIH ZAHTEV IN POSTOPKOV NAČRTOVANJA, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIROV, KI SO POTREBNI ZA IZVEDBO...

VOZNIK/SERVISER - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE WC KABIN NA TERENU IN SKLADIŠČU, DOSTAVA IN ODVOZ WC KABIN, PREVAŽANJE RAZNIH VRST PROIZVODOV, POLIZDELKOV IN DRUGEGA MATERIALA IZ PROGRA...

STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU SISTEMOV NOTRANJEGA KMETOVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN RAZISKOVANJE NA PODROČJU NOTRANJIH SISTEMOV HIDROPONIKE IN AEROPONIKE, NAČRTOVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE TESTNE PROIZVODNJE, OBDELAVA PODATKOV, SKRB ZA DO...

VARUH I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE IN VZDRŽEVANJE SOCIALNIH STIKOV, VKLJUČEVANJE IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV K VKLJUČEVANJU V RAZLIČNE AKTIVNOSTI, POMOČ IN SPODBUJANJE OSKRBOVAN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM IN OSTALIMI TRANSPORTNIMI PRIPOMOČKI, PRERAZPOREJANJE, NALAGANJE, RAZLAGANJE …), PRIPRAVA IN IZDELAVA BLAGA ZA ODPREMO V SKLADU S STANDARDI, PREVZEM BLAGA IN RAZPOREJANJE BLAGA NA VNAPR...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaVODJA TRGOVINE - M/Ž. POSLOVODJA PRODAJNE ENOTE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, prodaja medicinskih pripomočkov, vodenje trgovine, trgovina v Šempetru pri Gorici, zaželena zdravstvena smer, organizacijske veščine, samostojna prodaja in vodenje trgovine, proaktivna oseba motivirana za delo...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesKOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV – NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, – SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA, – KOORDINIRA, PRIPRAVLJA IN SOOBLIKUJE POSAMEZNE IN LETNE VSEBINSKE - TERMINSKE OPREDEL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke., polni delovni čas, 40, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, OBČASNA POMOČ IN SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLIC...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AVTOMEHANIK, DELO NA TERENU, BIH, SRBIJA, RUSIJA, GRUZIJA, TURČIJA, EU, BELORUSIJA, UKRAJINA, DALJŠA ODSOTNOST OD DOMA, ZAŽELENO ZNANJE ANGLEŠKEGA IN HRVAŠKEGA JEZIKA, dopoldan

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - SERVISER - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE RAZVOJA STORITVE BOOT&OD FITTING, IZVAJANJE PRILAGODITVE OBUTVE, OPRAVLJANJE SERVISNIH DEL NA OPREMI, VODENJE BLAGAJNE, SVETOVANJE STRANKAM, UREJANJE PRODAJALNE IN ...

VZDRŽEVALEC OBJEKTOV-ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL ZDRAVILIŠKEGA KOMPLEKSA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA OPREME ELEKTROINŠTALACIJ, TEKOČA VZDRŽEVANJA ELEKTRIČNIH DELOV STROJEV IN NAPRAV, , dvoizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACI...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I (ŠIFRA DM E047002) - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, ki je z dela odsoten zaradi b, polni delovni čas, 40, - OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DELOVNIH PROCESOV V LABORATORIJU, - SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH PRE...

. consultor empresarial/consultora empresarialSODELAVEC ZA POŠTNI PROMET - M/Ž. SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OBVLADOVANJE SISTEMA POŠTNEGA PROMETA V DRUŽBI NA PODROČJU DOSTAVE: OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA POŠTNEGA PROMETA, PRIPRAVLJANJE IN OBVLAD...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV,   OPAZOVANJE STANJA ...

Más ofertas: << · 43 · 64 · 75 · 80 · 83 · 84 · < · 86 · > · 88 · 90 · 95 · 104 · 122 · >>