Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 86

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . ChefsSTROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO KULINARIKO - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA SKUPIN DELAVCEV V KUHINJI (ZAPOSLENI, PRAKTIKANTI, ŠTUDENTJE, POGODBENIKI) IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH DEL ZA IZVEDBO PROTOKOLARNIH OBISKOV VAROVANIH OSEB OZIROMA DELEGACIJ...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL, POMAGA PRI PRIPRAVI HRANE (DNEVNIH OBROKOV) IN SODELUJE PRI KUHANJU, POMOČ PRI KUHARSKIH OPRAVILIH (PANIRANJE, CVRTJE, PRIPRAVA SLADIC,…),...
 • RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISIS, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO...
 • SVETOVALNI DELAVEC PSIHOLOG 0,40 DELEŽ DEL.MESTA IN UČITELJ DSP PSIHOLOG 0,30 DELEŽ DEL. MESTA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 28, STROKOVNJAK ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE Z ODLOČBAMI O USMERITVI.,...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL, POMAGA PRI PRIPRAVI HRANE (DNEVNIH OBROKOV) IN SODELUJE PRI KUHANJU, POMOČ PRI KUHARSKIH OPRAVILIH (PANIRANJE,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. UKREPANJE...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM OZ. OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV...
 • . Dietistas y nutricionistasORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA - M/Ž. ORGANIZATOR PREHRANE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO PRIHODA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE, NADZIRANJE IN STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU PREHRANSKEGA REŽIMA DELAVCEM V KUHINJI, PEDAGOŠKIM DELAVCEM IN DRUGIM TEHNIČNIM...
 • UČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE, končana univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, priložiti dokazila o končani izobrazbi, priložiti potrdilo...
 • UČITELJ ZGO IN OPB - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 35, POUČEVANJE ZGODOVINE IN OPB, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, prošnjo pošljite po navadni pošti in napišite e naslov za obveščanje,
 • . Auxiliares de maestrosSPREMELJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019 OZ. DO IZPISA OTROKA IZ VRTCA MED TEKOČIM ŠOLSKIM LETOM, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA,...
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU- M/Ž - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. možnost podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA PO DRŽAVAH EU in po državah bivše Jugoslavije, NAKLAD IN RAZKLAD TOVORA, , gibljiv/nestalen urnik
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO, DNEVNA...
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSAMOSTOJNI SVETOVALEC II – OS LJUBLJANA/UD LJUBLJANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, IZVAJANJE E-SVETOVANJA IN EURES SVETOVANJA, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, INSTITUCIJAMI...
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. (delo na projektu CrossCare), skrajšan delovni čas, 30, UGOTAVLJANJE, SVETOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNEGA VARSTVA DRUŽINE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRI POSAMEZNIKU,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE (ŠIFRA DM 102212) V DIREKTORATU ZA LOGISTIKO, SEKTORJU ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI, ODDELKU ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 30.11.2018, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV; GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO...
 • . ChefsGLAVNI KUHAR - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA KUHINJE, VODENJE EVIDENCE O ZALOGAH ŽIVIL IN NAROČANJE ŽIVIL, DNEVNO IZVAJANJE VSE POTREBNIH DEL IN OPRAVIL V ZVEZI S HACCAP PROGRAMOM, Potrdilo o nekaznovanosti(107/a člen ZOFVI),
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSAMOSTOJNI SVETOVALEC II – OS VELENJE/UD VELENJE, MOZIRJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca (31.10.2022), polni delovni čas, 40, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, IZVAJANJE E-SVETOVANJA IN EURES SVETOVANJA, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUN PLAČ, OBRAČUN DDV-A, -PLAČILNI PROMET, -PREVZEM DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE VERODOSTOJNOSTI DOKUMENTOV, -OPREMA DOKUMENTOV S POTREBNIMI PODATKI, -ROČNA IN STROJNA OBDELAVA DOKUMENTOV, -TEKOČE...
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 661) V DIREKTORATU ZA NOTRANJI TRG, SEKTORJU ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGI ZAHTEVNIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM: 833) V MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE, DIREKTORATU ZA CIVILNO PRAVO, SEKTORJU ZA NADZOR NAD IZVRŠITELJI IN STEČAJNIMI UPRAVITELJI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO...
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosVODJA - NADZORNIK ČIŠČENJA - M/Ž. DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, A) ZAPOSLOVANJE, USPOSABLJANJE, ODPUŠČANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE POMOČNIKOV/POMOČNIC, ČISTILCEV/ČISTILK IN DRUGEGA...
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV - SVETOVALEC ZA OPRAVLJANJE DELA V RAZVOJU CENTRALNIH BANČNIH SISTEMOV - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIFIKACIJA FUNKCIONALNOSTNIH ZAHTEV POSLOVNO INFORMACIJSKIH REŠITEV, ANALIZA IN NAČRTOVANJE OBSTOJEČIH TER NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV, ANALIZA FUNKCIONALNIH...
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC MIG/MAG - KLJUČAVNIČAR - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MIG / MAG VARJENJE, POZNAVANJE IN BRANJE NAČRTOV, BRUŠENJE, SPAJANJE, ZARISOVANJE ZAVARJENIH DELOV, PRIPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, SESTAVLJANJE IN NASTAVLJANJE ORODIJ, DRUGE NALOGE IZ DEJAVNOSTI PODJETJA.,...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV ZA PE SEMIČ - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH VZDRŽEVALNIH POSEGOV S PODROČJA STROJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA, PNEVMATIKE IN HIDRAVLIKE TER OSNOVNIH DEL ELEKTRIKE IN ELEKTRONIKE, IZVAJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - DELO V TREBNJEM, ZA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Delo na eni lokaciji, samo dopoldan. , dopoldan
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do vrnitve odsotne delavke iz starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA PREDMETNI STOPNJI IN V PRVEM TRILETJU OŠ, K VLOGJI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILO...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, STREŽBA IN POSLUŽEVANJE RAZLIČNIH STROJEV, IZDELOVANJE IZDELKOV IN POLIZDELKOV NA STROJU, OPRAVLJANJE DEL NA STISKALNICAH, OPRAVLJANJE KONTROLE IZDELKOV, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL...
 • UČITELJ EKONOMSKIH PREDMETOV - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE EKONOMSKIH PREDMETOV V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK (PRAKTIČNI POUK IN POUČEVANJE TEORIJE), strokovni izpit za področje VIZ, pedagoško...
Más ofertas: << · 43 · 64 · 75 · 80 · 83 · 84 · < · 86 · > · 88 · 90 · 94 · 103 · >>