Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,169 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 86

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG III - PRIPRAVNIK, ŠIFRA DM: E047052, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V KLINIČNO PSIHOLOŠKO DELO POD MENTORSTVOM DO OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPIT - SODELOVANJE PRI PSIHODIAGNOSTIČNIH POSTOPKIH IN PSIHOLOŠKEM SVETOVANJU POD MENTORSTVOM - SODELOVANJE PRI POSTOPKIH PSIHOL...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG II (M/Ž), ŠIFRA DM: E047051, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V KLINIČNO PSIHOLOŠKO DELO POD MENTORSTVOM DO ZAČETKA SPECIALIZACIJE - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PSIHODIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV IN PSIHOLOŠKEGA SVETOVANJA POD MENTORSTVOM - IZVAJANJE PSIHOLOŠKE PREVENTI...

SKRBNIK STRANK (ZA TUJE TRGE) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE VSEH AKTIVNOSTI V POVEZAVI S POSTOPKI USTANOVITVE PODJETJA V SLOVENIJI PRI STRANKAH DELODAJALCA IZ MEDNARODNIH TRGOV, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI DELODAJALCA (PISNO, USTNO, OSEBNO) V ...

ZDRAVSTVENI SODELAVEC I - PRIPRAVNIK, ŠIFRA DM: E047077, ZA POTREBE LABORATORIJA ZA PATOMORFOLOGIJO GINEKOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN ORGANIZACIJSKIH NALOG NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU V OKVIRU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI,- NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA POSAMEZNIH PROJEKTOV ALI D...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJS...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotnih delavcev , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMI...

. electricistaELEKTRIČAR-VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU PLANOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV STROJEV, NAPRAV TER TEHNOLOŠKIH LINIJ, ODPRAVLJANJE NAPAK ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH KOMPONENT, NASTAVLJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTEN PROCES IZDELAVE KARTONSKIH IZDELKOV - MAP, REGISTRATORJEV,  DARILNE IN PROMOCIJSKE EMBALAŽE IZ KARTONSKIH PLOŠČ, DELO NA RAZLIČNIH STROJIH V PROIZVODNJI, DOVOZ IN POSLU...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR / BOLNIČARKA V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA, PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE STROJA IN VNAŠANJE PARAMETROV, - PRIPRAVA MATERIALA (KARTONA), - VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV, - ČIŠČENJE STROJA IN DELOVNE POVRŠINE, - MOREBITNO ODPRAVLJANJE NAPAK N...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z G...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK (UPRAVLJALEC GRABILCA) - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO Z GRABILCEM, NATOVARJANJE, RAZTOVARJANJE BLAGA, PREMEŠČANJE DVIGOVANJE BLAGA S STROJEM VZDRŽEVANJE STROJA, DRUGE NALOGE V SKLADU Z SISTEMATIZACIJO, , dopoldan

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - KOVINSKA PROIZVODNJA - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA / PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH NAČRTOV, POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO. PRIPRAVA POZICIJSKIH NAČRTOV IN KOSOVNIC IZ SESTAVNIC. IZDELAVA KONTROLNIH LISTOV. VPISOVANJE VSEH PODATKOV V ERP SISTEM. AŽURIRANJE ERP SIS...

. representante comercialTERENSKI KOMERCIALIST ZA TUJI TRG (AVSTRIJA) - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA STAVBNEGA POHIŠTVA, PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV NA TERENU, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB, MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA., komunikacijske, pogajalske in organizacijske sposobnosti, ažurno...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNIK - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V DINAMIČNI EKIPI IŠČEMO NOVO SODELAVKO/SODELAVCA ZA PODROČJE NABAVE. NALOGE SO SLEDEČE: - NABAVA SUROVIN, POLIZDELKOV PO USTALJENIH KANALIH - ISKANJE NOVIH NABAVNIH KANALOV / DOBAVITELJEV - VODENJE POGAJAN...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER ZAČETNIK - MURSKA SOBOTA - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV V RAZLIČNIH PROGRAMSKIH JEZIKIH. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJKETIH. LOKACIJA DELA CENTER MURSKA SOBOTA., NUDIMO: Najnovejšo računalniško in programsko opremo. Fleksibilen delovn...

SVETOVALEC V SEKTORJU ZA MATIČNE ZADEVE, TUJCE IN DRŽAVLJANSTVA, V ODDELKU ZA TUJCE UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTE...

. agrimensor/agrimensoraGEODET - M/Ž. GEODET, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVEDBA ZAKOLIČBE PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI  - IZDELAVA GEODETSKIH POSNETKOV TERENA Z IZRISOM Z USTREZNIM PROGRAMSKIM ORODJEM - IZDELAVA GEODETSKIH POSNETKOV KOMUNALNIH VODOV Z IZRISOM SITUACIJ KOMUNALNIH VODOV...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 10.5.2022, skrajšan delovni čas, 30, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVIRANJE VZGOJNO-VARSTVENEGA DELA V SKLADU S KURIKULUMOM, SODELOVANJE S STARŠI IN SODELAVCI, Prijavi na razpis je potrebno priložiti: potrdilo o izobrazbi, potrdilo ...

. director de centro de enseñanza secundaria/directora de centro de enseñanza secundariaRAVNATELJ SREDNJE ŠOLE ZA LESARSTVO - M/Ž. RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev oz. 30. 6. 2027, polni delovni čas, 40, VODENJE SREDNJE ŠOLE ZA LESARSTVO KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA ŠKOFJA LOKA, Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in fina...

. jefe de compras/jefa de comprasSTROKOVNI SODELAVEC ZA NABAVO - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE Z DOKUMENTACIJO, - VODENJE EVIDENC, STATISTIKE IN PRIPRAVA POROČIL, - MANJ ZAHTEVNA DELA S SVOJEGA ORGANIZACIJSKEGA PODROČJA, - SKRB ZA ZALOGE, - DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, - OPR...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ V DOSTAVI ČASOPISNIH EDICIJ TER PAKETNA DOSTAVA. DOSTAVLJA SE V PODJETJA, ZAVODE,... NI  FIZIČNIH STRANK OZ. DOSTAVE PO GOSPODINJSTVIH. , , dopoldan

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ -PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV -SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI VODJA OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO STROKOVNE VODJE OBSEGA VSE NALOGE, SKLADNO Z ZAKONOM O OSEBNI ASISTENCI IN PRAVILNIKOM O OSEBNI ASISTENCI., - opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva (69. člen Zakona o socialnem var...

. representante comercialREFERENT PRODAJE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IZ PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA, ZBIRANJE IN OBDELAVA NAROČIL TER PRIPRAVA PONUDB, ODDAJANJE POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL V ODDELEK, NABAVE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER SKRB ZA OBSTOJEČE STRANK...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, A) PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTICIRANJE NAPAK MOTORJEV IN DELOV (B) PRILAGAJANJE, PREGLEDOVANJE, TESTIRANJE IN SERVISIRANJE MOTORJEV MOTORNIH VOZIL IN KOLES (C) ZAMENJEVANJE DELOV MOTORJEV ALI CELOTNIH MOTORJEV (D) PR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, PREOBLAČENJE STANOVALCA IN POSTELJE, MENJAVA INKONTINENTNIH PRIP...

POMOČNIK DIREKTORJA NABAVE IN LOGISTIKE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROČJU LOGISTIKE, SKLADIŠČENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PODPORA PRI UPRAVLJANJU IN ORGANIZACIJI DELA V ODDELKIH NABAVE, LOGISTIKE IN SKLADIŠČA, AKTIVNO SODELOVANJE PRI OPTIMIZIRANJU VSEH NABA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE: -KONTROLA IN POBIRANJE SMETI, KI LEŽI ZNOTRAJ DOLOČENIH POVRŠIN (PARKIRIŠČE, DOVOZI/IZVOZI NA PARKIRIŠČE IN PRIPADAJOČE JAVNE PROMETNE POTI IN ZELENIC), -PRAZNJENJE KO...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE HOTELSKIH SOB IN VSEH PROSTOROV IN OKOLICE HOTELA, DELO V PRAVNICI, OSTALA DELA V HOTELU., natančnost, zanesljivost, po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe, zaželene ...

Más ofertas: << · 43 · 64 · 75 · 80 · 83 · 84 · < · 86 · > · 89 · 92 · 99 · 112 · >>