Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,324 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 86

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaVODJA MONTAŽE - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ODDELKU, TER NADZOR NAD SMOTRNO IZRABO DELOVNEGA ČASA DELAVCEV - NADZOR NAD IZDELAVO PRODUKTOV V PROIZVODNJI (DNEVNO REŠEVANJE PROBLEMOV, NADZOR NAD KAKOVOSTJO IN UČINKOVITOSTJO) - UČIN...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU INVESTICIJ IN INFRASTRUKTURE, -SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC Z DELOVNEGA POD...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.6.2024 do 1.10.2024, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE , Zaželene delovne izkušnje, osnovno znanje angleškega jezika, možnost nastanitve. Urnik dela je od 12.00 do 21.00., popoldan

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ZA INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA NA PODROČJU INVESTICIJ IN INFRASTRUKTURE, - NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IZVEDBE IN NADZOR INVESTICIJ,   - IZVAJA...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaOPERATIVNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TEHNIČNIH PROJEKTOV - IZVAJANJE ZAGONA LINIJ OZ. STROJEV - IZVEDBA IN NADZOR PROIZVODNJE, MONTAŽE, OBRATOVANJA IN DELOVANJA - IZVAJANJE/SPREMLJANJE VHODNE KONTROLE - VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (DELAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROIZVODNJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČISTI IN RAZKUŽUJE DELOVNE STROJE, OPREMO, PRIBOR IN DELOVNE PROSTORE, SKRBI ZA HIGIENSKO USTREZNOST, VODI IN ARHIVIRA DOKUMENTACIJO, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. MOŽNOST DOLGOTRAJNE ZAPOSL...

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA DIREKTORJA ZAVODA JE LAHKO IMENOVAN KANDIDAT, KI POLEG POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: IMA IZOBRAZBO, PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE, OZIROMA IZOBRAZBO, KI U...

. empleado administrativo/empleada administrativaREFERENT V ADMINISTRACIJI - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA: - VNOS NOVIH ARTIKLOV V SISTEM - VNOS IN OBDELAVA NAROČIL - SPREMLJANJE DOBAVNIH ROKOV - OBVEŠČANJE STRANK O DOBAVNIH ROKIH - SPREJEMANJE KLICEV STRANK - ORGANIZACIJA TRANSPORTOV - PR...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAZISKOVALNEGA DELA, OBRAVNAVANJE  CELOVITEJŠE  PROBLEMATIKE  S PODROČJA RAZISKOVANJA, PREUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD TER PRENOSA TEORIJE V PRAKSO. SO...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC - SESTAVLJALEC TESTNE OPREME - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAZNIH DEL NA PODROČJU SESTAVLJANJA TESTNE OPREME IN VZDRŽEVANJA NAPRAV, STROJNI KLJUČAVNIČAR ALI STROJNI TEHNIK (IV ali V. STOPNJA IZOBRAZBE). Od kandidata pričakujemo: znanje in izkušnje na področju...

Más ofertas: << · 43 · 64 · 75 · 80 · 83 · 84 · < · 86 · > · 89 · 93 · 101 · 116 · 147 · 209 · >>