Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 64

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO IN NALOGE V PODALJŠANEM BIVANJU, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.ZAPOSLITEV DO 31.8.2019.,
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 1.VAROVANJE ŽIVLJENJA LJUDI IN PREMOŽENJA 2.PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ, KRŠITEV IN ŠKODNIH DOGODKOV 3.KONTROLA OSEB, VOZIL IN PRTLJAGE NA PREHODIH NA VAROVANO OBMOČJE IN V VAROVANEM OBMOČJU...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBO RAZLIČNIH KATEGORIJ OSKRBOVANCEV, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN NJEGOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE...
 • . Operadores de máquinas de coserVODJA IZMENE - M/Ž. SKUPINOVODJA UPRAVLJALCEV STROJEV ZA ŠIVANJE OBLAČIL IZ TEKSTILIJ, USNJA IN KRZNA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLA DELA IN DELAVCEV V IZMENI, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE, RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO, ČIŠČENJE DELOVNIH NAPRAV IN POVRŠIN, VZDRŽEVANJE REDA IN HIGIENE V KUHINJI , Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo z delom...
 • . Agentes de segurosSVETOVALEC ZA OSEBNA ZAVAROVANJA - M/Ž. ZAVAROVALNI POSREDNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBISKUJE STRANKE NA DOMU IN PRIPRAVLJA PONUDBE ZA OSEBNA ZAVAROVANJA. SVETOVALCU JE PRI DELU LAHKO V POMOČ KONTAKTNI CENTER., LASTNO PREVOZNO SREDSTVO, DOVOLJENJE AZN ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVALNEGA...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (OPB) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.06.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • . Directores de servicios de saludNAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. DIREKTOR SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROČIL O NJIHOVEM URESNIČEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV...
 • . Camareros de mesasSTREŽBA-GOSTINSTVO - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV GOSTOM. SPROTNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE, DELO Z BLAGAJNO/Z DENARJEM/., MOŽNA ZAPOSLITEV TUDI ZA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS, B KATEGORIJA ZAŽELJENA.SPOSOBNOST DOBRE KOMUNIKACIJE,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZDELOVALEC PODPLATOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas, 40, VODENJE IN NADZIRANJE SKUPINE NA STROJU, SAMOSTOJNO DELO NA VSEH FAZAH DELA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.6.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENIKA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.6.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, PROJEKT FINANCIRA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL, DEFINIRANIH S TEHNOLOŠKIMI IN KONTROLNIMI POSTOPKI, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU, OPRAVLJANJE PRIUČENIH IN PONAVLJAJOČIH SE DEL...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU...
 • . Camareros de mesasNATAKARICA/NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TOČENJE NEALKOHOLNIH IN ALKOHOLNIH PIJAČ TER TOPLIH NAPITKOV, STREŽBA SLADIC IN SLADOLEDA, STREŽBA HRANE, PREVZEM IN PRODAJA BLAGA, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO DELOVNIH SREDSTEV TER PROSTOROV, , dvoizmensko
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónKOORDINATOR VII/1 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG, DAJANJE POJASNIL, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL, IZVAJANJE SKRBNIŠTVA NAD POGODBAMI, POMOČ PRI PRIPRAVI IN...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA IN IZDAJA BLAGA, PRIPRAVA DOPISOV IN POGODB, NAROČANJE SUROVIN IN MATERIALA, SPREJEM IN OBDELAVA POŠTE, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, zaželeno poznavanje programa...
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VRTNARSKA OPRAVILA V VRTNARIJI IN NA TERENU PRI UREJANJU OKOLJA, PRODAJA SADIK IN SADILNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA V OKVIRU DEJAVNOSTI PO NAVODILU DELODAJALCA., MOŽNOST ZAPOSLITVE PONUJAM...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU NA PŠ SAVA Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNE OBVEZNOSTI V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA NA MATIČNI OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, TIMSKO DELO Z UČITELJEM 1. RAZREDA PRI IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM...
 • . Herramentistas y afinesORODJAR - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE ORODJA IZ PROIZVODNJE, DODELAVA, BRUŠENJE, POLIRANJE ORODJA, DELO NA STROJIH ZA REZANJE, REZKANJE, VRTANJE, DELO NA CNC STROJIH, KONTROLA Z MERILNIMI NAPRAVAMI., ,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OPREME, TALNIH POVRŠIN, OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE KUHINJE IN JEDILNICE, POMOČ V KUHINJI NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH., KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGE Z ŽIVLJENJEPISOM...
 • . ConserjesDELOVODJA V. - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV/POVRŠIN - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG. OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV. VODENJE IZMENE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). PREGLEDOVANJE...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, REMONT STROJEV, VARJENJE, ROČNA IN STROJNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV (VIJAČENJE, PILJENJE, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽENJE,...
 • . Profesionales de relaciones públicasPREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE REDNIH ODNOSOV Z MEDIJI, PRIPRAVA POROČIL IN MEDIJSKIH PRISPEVKOV, KOMUNICIRANJE Z OBČANI, ORGANIZACIJAMI, JAVNIMI ZAVODI, ITD., VI. stopnja (visokošolski strokovni program oz....
 • . CocinerosJ034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (ZAJTRK, MALICE, KOSIL) IN POSEBNE OBROKE (DIETE) PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, PRAVOČASNO PRIPRAVLJA...
 • . Maestros de enseñanza primariaDRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU OŠ TER UČITELJ V OPB V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Vloga za prijavo na razpisano delovno mesto ter kratek življenjepis morata biti v italijanskem...
 • . Audiólogos y logopedasDELO NA PROJEKTU -LOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 08. 2019 DELO NA PROJEKTU Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, skrajšan delovni čas, 4, VRSTA STROKOVNE IZOBRAZBE: UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE, MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE...
 • ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 30, ORGANIZACIJA IN OSTALE NALOGE PRI IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH, POTRDILO, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA,...
Más ofertas: << · 32 · 48 · 56 · 60 · 62 · < · 64 · > · 67 · 71 · 78 · 92 · >>