Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,190 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 64

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM  PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU,KOPANJU,OBLAČENJU,SLAČENJU,OBUVANJU; -BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV; UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA; POMOČ PRI UPORABI IN MENJAVI INK...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA I - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL OBRAČUN DDV, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV (VODENJE SALDAKONTOV), KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV, KNJIŽENJE MATERIALA, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV, PLAČILNI P...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC II - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH,  MONTAŽA NOVE OPRE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ŠIFRA DM:E037018, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE ...

. ingeniero civil/ingeniera civilPOMOČNIK VODJE ASFALTERSKIH PROJEKTOV - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH EKIP, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV -MIKRO-ORGANIZACIJA GRAD...

RUDARSKI DELAVEC - M/Ž. RUDARJI, KAMNOLOMCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH RUDARSKIH DEL PRI IZGRADNJI, VZDRŽEVANJU, ODKOPAVANJU IN LIKVIDACIJI JAMSKIH OBJEKTOV, PRIPRAVA MATERIALA IN OPREME, TRANSPORTNA DELA, POMOČ PRI MONTAŽAH IN DEMONTAŽAH ELEKTRO-STROJNE OPREM...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeE047038 LOGOPED II - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PREVENTIVNIH LOGOPEDSKIH PREGLEDOV 5 LETNIH OTROK - IZVAJANJE ENOSTAVNIH LOGOPEDSKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, STROKOVNI IZPIT. VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOK...

. trabajador social para el ámbito de la salud mental/trabajadora social para el ámbito de la salud mentalSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA STROKOVNEGA (INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA) TER TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, POMOČ UPORABNIKOM PRI DOSEGANJU CILJEV, STRO...

REFERENT V GLAVNI PISARNI V SLUŽBI ZA SKUPNE ZADEVE - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTNO BESEDILO JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI WWW.GOV.SI., Strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka , znanje italijanskega jezika na višji ravni, usposabljanje za imenovanje v naziv.,

. técnico en construcción de vías férreas/técnica en construcción de vías férreasPROGAR - M/Ž. PROGAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU PROGE IN OBJEKTOV, -DRUGA DELA, KI SO TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA Z VZDRŽEVANJEM., Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto /. Pr...

. sastre/sastraŠIVILJEC - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVILJEC ZA ŠIVANJE BLAGA IN USNJA ZA POTREBE OBLAZINJENEGA POHIŠTVA. DELO SE OPRAVLJA NA INDUSTRIJSKIH ŠIVALNIH STROJIH, ZATO JE POZNAVANJE ŠIVANJA NA TAKIH STROJIH PREDNOST., IŠČEMO OSEBO, KI BO OPRAVLJALA NALOGE: - ...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

KOMERCIALIST (M/Ž)-SKRBNIK KLJUČNIH STRANK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN AŽURIRANJE KORESPONDENCE STRANK, IZVAJANJE VSEH PROCEDUR V PRODAJI, OBDELAVA IN PREGLED STANJA NAROČIL KUPCEV, SKRB ZA KUPCE, PRIPRAVA LOGISTIČNIH DOKUMENTOV PRED ODPREMO IN KO...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTOV IN OKOLICE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV, VZDRŽEVANJE NAPRAV, STROJNIH INSTALACIJ NA OSNOVI NAVODIL ZA DELO, POSLOVNIKA CČN IN NAVODIL VOD...

. fabricante de instrumental quirúrgicoSERVISER - M/Ž. SERVISER PRECIZNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE WALTIS S TRIDESETLETNIMI IZKUŠNJAMI NA PODROČJU RAZVOJA IN PROIZVODNJE KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE, S SPECIALIZIRANIM RAZVOJEM POPOLNOMA AVTOMATSKIH KOTLOV NA PELETE. K SODELOVANJU VABI...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVODJA DELAVNICE - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - TIG/MIG VARJENJE -  JEKLO IN NERJAVEČE JEKLO, - VIZUALNA, TLAČNA KONTROLA ZVAROV, - POZNAVANJE CNC OBDELAVE, - NADZOR SESTAVE REZERVNIH DELOV, - BRANJE NAČRTOV, - VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL ODDELKA, - SLEDE...

ŽIVILSKI TEHNOLOG-VODJA PROIZVODNJE M/Ž - M/Ž. INŽENIRJI KEMIJE, ŽIVILSTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNJE MLEČNIH IN MESNIH IZDELKOV, POZNAVANJE HACCP STANDARDOV, NADZOR IN VODENJE EVIDENC HACCP, PLANIRANJE PROIZVODNJE IN NADZOR, KOMUNICIRANJE IN POSREDOVANJE PODAT...

SVETOVALEC ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: C027005) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE: -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, -SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN D...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev oz. do 1.10.2022, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; SPREMLJANJE IN PROUČEV...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZIDARSKIH DEL: ZIDANJE, OMETAVANJE, BETONIRANJE, PRIPRAVA STEN,TAL... ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV, OBZIDAVANJE ELEMENTOV, IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZU...

STROKOVNI DELAVEC VII/1 (ŠIFRA DM: J017131) V TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SLUŽBI - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.05.2024, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: IZVAJANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE STROKOVNOADMINISTRATIVNEGA DELA, IZVAJANJE POSTOPKOV POVEZANIH S PODROČJEM DELA, VODENJE RAZNIH KARTOTEK , EVIDENC, ZAPISOV, PRIPRAV...

ANALITIK - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, izvajanje priprave vzorcev in analiz, sodelovanje pri uvajanju in validaciji preskusnih metod, izvajanje vzorčenj, skrb za preskusno opremo, opravljanje nalog, navedenih v poslovniku kakovosti laboratorija in pri...

KURIR-DOSTAVLJAVEC POŠILJK IN BLAGA NA RELACIJI LJUBLJANA-KOROŠKA-LJUBLJANA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE POŠILJK NA RELACIJI LJUBLJANA-KOROŠKA-LJUBLJANA. DELO SE VRŠI MED 08:00 IN 16:00 URO. VIKENDI IN PRAZNIKI SO DELA PROSTI. DOBRO PLAČILO IN DODATNO MESEČNA STIMULACIJA. , OD KANDIDATA/KE PRIČAKU...

STROKOVNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO NA PODROČJU MORSKEGA RIBIŠTVA: IZVAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG NA PODLAGI ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU IN DRUGIH PODROČNIH PREDPISOV, PRIPRAVA STROKOV...

BIBLIOTEKAR VII/1 - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTNA VSEBINA NA WWW.PIR.SIK.SI –IZPOSOJA, MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJA IN OPRAVLJA VSA DELA POVEZANA Z IZPOSOJO GRADIVA (BLAGAJNA, IZPISI BLAGAJNIŠKIH PRILOG, EVIDENCE), –NUDI ZAHTEVNEJŠE INFORMACIJ...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ( ODD...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, SKRB ZA PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO TER DRUGO INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO OPREMO, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA,...

Más ofertas: << · 32 · 48 · 56 · 60 · 62 · < · 64 · > · 66 · 68 · 73 · 83 · 102 · >>