Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 78

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Panaderos, pasteleros y confiterosSLAŠČIČAR/KA - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN TEHTANJE SUROVIN. SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE SUROVIN. IZDELAVA VSEH SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV. KONČNA OBDELAVA SLAŠČIČARSKIH IZDELKOV. SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE IZDELKOV...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 22, POUČEVANJE UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU, KANDIDATI MORAJO PREDLOŽITI: POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, FOTOKOPIJO...
 • . ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA OKOLICO ŠOLE, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA, VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE, SKRBI ZA VARNOST OPREME, STVARI UČENCEV IN DELAVCEV, PREGLEDUJE VODOVODNE NAPELJAVE V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE...
 • . Profesionales de la protección medioambientalNARAVOVARSTVENI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 30 mesecev oz. DO 28.2.2021, polni delovni čas, 40, RAZPISUJEMO PROSTO DELOVNO MESTO ZA OPRAVLJANJE NALOG NARAVOVARSTVENEGA SVETOVALCA ZA DELO NA OBMOČNI ENOTI CELJE IN LJUBLJANA., KANDIDAT MORA IZPOLNJEVATI NASLEDNJE...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas oz. čas nadomeščanja, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV; POMOČ PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV: RAZDELJEVANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV; TRANSPORT STANOVALCEV NA...
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSAMOSTOJNI PROJEKTNI SODELAVEC - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, - STROKOVNO SVETOVANJE NA PODROČJU RAZVOJA PODEŽELJA; - SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV, PROJEKTNE DOKUMENTACIJE; - VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE, VODENJE SESTANKOV,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEGA VARSTVA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO, POUČEVANJE-UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Opravljen strokovni izpit. Nastop dela 1. 9. 2018. ,
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROJEKTU INTEGRIRANA OSKRBA V OBČINI KRŠKO - MOST. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev oz. oziroma do zaključka projekta MOST, polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O VRSTAH IN MOŽNIH NAČINIH UVELJAVLJANJA PRAVIC PO OBSTOJEČIH PREDPISIH NA PODROČJU DO V SODELOVANJU S PRIJAVITELJEM...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (E037010) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje odsotne delavke, cca. 1 leto, polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI BOLNIKOV NA PODROČJU OPERATIVNE DEJAVNOSTI;...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHARSKI POMOČNIK OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČISTI ŽIVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMAGA PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH, POMAGA ODMERJATI IN...
 • UČITELJ PREDMETNEGA POUKA Z DOPOLNJEVANJEM NA PODROČJU ORGANIZACIJE INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK S PP TER ORGANIZACIJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, SKRB ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, KANDIDAT MORA PRILOŽITI POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZARADI...
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes»STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II« V MEDOBČINSKEM URADU ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE...
 • . Cuidadores de niñosVARUH-NEGOVALEC V - M/Ž. VAROVALCI OTROK, poskusno delo , Določen čas oz. od 1.9.2018 do 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 20, VAROVANJE IN NEGOVANJE OTROK V ODDELKU POSEBNEGA PROGRAMA, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi izobrazbi (V. stopnja), potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU VII/2 - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 30. 11. 2018, skrajšan delovni čas, 20, PODALJŠANO BIVANJE DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA IN DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONOM., K prošnji priložiti dokazilo...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ELEKTR. IN STROJNI INSTALACIJI SERVIS NPR. TUDI OGREVALNE IN HLADILNE TEHNIKE PRIPRAVLJENOST ZA DOD. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, znanja nem. jezika ni obvezno potrebno oseba naj bo...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas oz. 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 30, PRIPRAVA MALIC, KUHANJE KOSIL ZA UČENCE IN ZAPOSLENE, RAZDELJEVANJE MALIC IN KOSIL, POMIVANJE POSODE, POSPRAVLJAJE IN ČIŠČENJ KUHINJE, POSPRAVLJANJE SKLADIŠČNIH PROSTOROV, kandidati morajo priložiti potrdilo...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA. - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške oziroma starševske odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V 1. R. OŠ., Opravljen strokovni izpit. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki...
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC IZOBRAŽEVANJA, PRIPRAVA ZAKLJUČNIH POROČIL, ORGANIZIRANJE, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE,...
 • UČITELJ BIOLOGIJE, NARAVOSLOVJA, KEMIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IŠČEMO UČITELJA, KI IMA DVOPREDMETNO IZOBRAZBO ENE OD KOMBINACIJ: BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, KEMIJA ZA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI, Poleg dokazil o izobrazbi zahtevamo tudi potrdilo...
 • . Profesionales del trabajo socialVODJA ODDELKA POMOČI NA DOMU IV - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, VODENJE...
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT ZA REGISTRACIJE IN TEHNIČNE PREGLEDE - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODALJŠEVANJE IN IZDAJA PROMETNIH DOVOLJENJ IN DRUGI UPRAVNI POSTOPKI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ ITD., Timsko delo, pripravljenost na izobraževanje, delo s strankami...JP ZAPOSLI.ME,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke z bolniškega/porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. - 5. RAZREDU, MAG. PROF. POUČEVANJA NA RAZREDNI STOPNJI Z ANGLEŠČINO, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO...
 • . Directores de investigación y desarrolloVIŠJI STROKOVNI DELAVEC (PODROČJE RAZISKAV IN RAZVOJA) - M/Ž. MENEDŽER ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI DRUŽBE 2.NAČRTOVANJE IN VODENJE RAZVOJNIH PROJEKTOV 3.PODPORA PRI NADZIRANJU DELOVANJA HČERINSKIH DRUŽB IN NJIHOVIH...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNA IZHODNA KONTROLA, KONTROLA VZORCEV, KONTROLNE MERITVE., PRIČAKOVANE LASTNOSTI: SAMOSTOJNOST, NATANČNOST, PRIPRAVLJENOST ZA TIMSKO DELO. ZAHTEVANO JE ZNANJE...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE VSEH VRST DIETNIH IN DRUGIH OBROKOV IN NAPITKOV, KONTROLA ZA NEOPOREČNOST ŽIVIL IN NAPITKOV NEPOSREDNO PRED OBDELAVO, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, USKLAJEVANJE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ODDELKA/VRTCA., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČAR, Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas (50%) in za nedoločen čas. Zahtevana je VII. st. izobrazbe (univ. dipl. bibliotekar ali mag. štud. program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE,.., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z računalnikom in okolje Windows. Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravočasne...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, POSPRAVLJA IN PREZRAČUJE PROSTORE VRTCA ..., ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, ZAŽELENE IZKUŠNJE, OBVEZNO: POTRDILO O...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK-PRIPRAVNIK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU., DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI. VLOGO Z DOKAZILI IN ŽIVLJENJEPISOM POSLATI PO POŠTI.,
Más ofertas: << · 39 · 58 · 68 · 73 · 75 · 76 · < · 78 · > · 80 · 83 · 88 · 99 · >>