Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 76

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Chapistas y caldererosAVTOKLEPAR / AVTOKAROSERIST - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE AVTOKLEPARSKIH DEL, POZNAVANJE AVTOKLEPARSKE STROKE IN SANACIJE VOZIL, OPRAVLJANJE DEL Z DELOVNIMI SREDSTVI (VARILNI APARAT, PNEVMATSKA IN EL. OPREMA,...). , - ročne spretnosti, motiviranost...
 • . Agentes inmobiliariosOPERATIVNI UPRAVNIK - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN SKLIC ZBORA ETAŽNIH LASTNIKOV V SKLADU Z ZAKONODAJO. PRIPRAVA NAČRTA VZDRŽEVANJA ZA SKUPNE DELE IN NAPRAVE. PRIPRAVA PLANA ZAKONSKO PREDPISANIH PREGLEDOV SKUPNIH DELOV IN NAPRAV,...
 • . Ingenieros industriales y de producciónVODJA PROIZVODNJE IN VZDRŽEVANJA (M/Ž) - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA TER DELOVNIH PROCESOV V PROIZVODNJI IN VZDRŽEVANJU, PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE PREVENTIVNEGA IN AVTONOMNEGA VZDRŽEVANJA, SKRB ZA SKLADNOST...
 • . PeriodistasUREDNIK NOVIH MEDIJEV IN SOCIALNIH OMREŽIJ - M/Ž. UREDNIK UREDNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 47 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNE NALOGE, VEZANE NA PROJEKTU »LIFE 16 NAT/SI/000708 LIFE STRŽEN«, - PRIPRAVA INFORMACIJ, VEZANIH NA POTEK IN IZVEDBO PROJEKTA (SOCIALNA OMREŽJA, BILTEN, BLOG, UREJANJE SPLETNE STRANI),...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK (E035017) ZA POTREBE UNIVERZITETNO KLINIČNEGA CENTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZARADI ŽELJE PO NADALJNJIH USPEHIH V SVOJE VRSTE VABIMO KOMERCIALISTA NA TERENU V POSLOVNI ENOTI KRŠKO. VAŠE NALOGE: OBISK ŽE OBSTOJEČIH STRANK NA PODROČJU DOLENJSKE IN POBIRANJE NAROČIL PRI...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI, POMOČ PRI MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGIH, NEGOVANJE POKRETNIH IN NEPOKRETNIH STANOVALCEV..., K vlogi za zaposlitev je nujno priložiti zaključno spričevalo,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK (E035017) ZA POTREBE UNIVERZITETNO KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV...
 • . Directores financierosDIREKTOR ODDELKA PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI - M/Ž. FINANČNI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA, VODENJE ODDELKA S POUDARKOM NA NASLEDNJIH POSLOVNIH PROCESIH: OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE POLITIKE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónARHITEKT POSLOVNIH REŠITEV V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA INFORMATIKO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DEFINIRANJE IN UVAJANJE POSLOVNIH REŠITEV, NAČRTOVANJE RAZVOJA IKT INFRASTRUKTURE, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH...
 • . Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesPOCINKOVALEC II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PREVLAČENJE KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI; - RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ŽE POCINKANIH ELEMENTOV; - KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ELEMENTOV...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI IN NEZDRAVSTVENI NEGI, K vlogi je potrebno priložiti zaključno spričevalo, prav tako je potrebno znanje slovenskega jezika in državljanstvo članic Europske unije.,...
 • . Programadores de aplicacionesPROGRAMER APLIKACIJ V, V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, V ODDELKU ZA SISTEMSKO PODPORO, ŠIFRA J015026 - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAMEŠČANJE, VZDRŽEVANJE IN POMOČ UPORABNIKOM PRI DELU S STANDARDNO IN NAMENSKO PROGRAMSKO OPREMO, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA VARNOSTNO SHRANJEVANJE PODATKOV, NADZIRANJE DELOVANJA INFORMACIJSKE...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVOSTVA, OBRAČUN DDV, KNJIŽENJE VSEH POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, STASTISTIČNO POROČANJE, INTRASTATPOROČANJE, OBRAČUN OS,RAČUNOVODSKE ANALIZE,SPREMLJANJE ZAKONODAJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA, ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK V V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR PTUJ - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE NALOG PREVZEMA, SKLADIŠČENJA IN IZDAJANJA MTS, - VODENJE SKLADIŠČNIH LISTIN IN SKLADIŠČNIH EVIDENC, - VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V SKLADIŠČU, - IZVAJANJE MANIPULATIVNIH DEL V SKLADIŠČU, - UREJANJE...
 • . Directores de servicios de educaciónDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA M/Ž (B017880) - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. od 31.12.2018 do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, DIREKTOR JE POSLOVODNI ORGAN. DIREKTOR ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD V OKVIRU DEJAVNOSTI, ZA KATERO...
 • . EconomistasDIREKTOR ODDELKA SISTEMSKI NADZOR IN REGULATIVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA, VODENJE ODDELKA S POUDARKOM NA NASLEDNJIH POSLOVNIH PROCESIH: IZDAJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA,...
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. možnost zaposlitve za ned. čas, polni delovni čas, 40, TESARJI/TESARKE REŽEJO, OBLIKUJEJO, SESTAVLJAJO, GRADIJO, VZDRŽUJEJO IN POPRAVLJAJO RAZLIČNE VRSTE KONSTRUKCIJ IN OPREME IZ LESA IN DRUGIH MATERIALOV., , dopoldan
 • . ContablesRAČUNOVODJA-PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UVAJANJE POLITIK IN SISTEMOV ZA PRORAČUNSKI IN RAČUNOVODSKI NADZOR TER DRUGE RAČUNOVODSKE ZADEVE, (B) PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE FINANČNIH...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ...
 • . Administradores de sistemasSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I) V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ŠIFRA J017113 - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRACIJA MS WINDOWS STREŽNIKOV, MS EXCHANGE, MS IIS, LINUX STREŽNIKOV, VIRTUALNIH OKOLIJ MS HYPER-V, MS ACTIVE DIRECTORY, SKUPINSKIH POLITIK, MS SQL IN ORACLE PODATKOVNIH ZBIRK, PREVENTIVNI NADZOR...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE, PRIPRAVA HRANE, DELITEV HRANE, KUHANJE VEČJIH KOLIČIN HRANE, DELO NA BLAGAJNI, PRENOS TEŽJIH BREMEN, POZNAVANJE KUHARSKIH NAPRAV IN PRIPOMOČKOV. , DELO POTEKA DOPOLDAN IN POPOLDAN, OD PONEDELJKA DO PETKA....
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI PRI STROJU ZA PIHANJE PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLA IN ZLAGANJE V ZAKLJUČNE PAKIRNE ENOTE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE IN VARNO DELO, SKRBNO DELO Z BLAGOM IN MATERIALOM, Delavnost, vestnost,...
 • . Moldeadores y macherosIZDELOVALEC AL PRAHU II. - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA V LIVARNI, INTERNI TRANSPORT, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU., - izpit za viličarja-zaželjeno - poznavanje zahtev zagotavljanja kakovosti - ustrezen odnos do dela, del. sredstev...
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • . Ingenieros mecánicosKONSTRUKTOR - PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN RAZVOJ PROJEKTOV, RAZDELAVA DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVA TEHNIČNEGA OPISA PROJEKTA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, SODELOVANJE PRI ZAGONIH ZAHTEVNEJŠE OPREME PRI...
 • . Ebanistas y afinesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V MIZARSKI DELAVNICI, dobre ročne spretnosti, zmožnost delovanja v timu, sposobnost prilagajanja, dobra fizična kondicija, dvoizmensko
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE,...
Más ofertas: << · 38 · 57 · 66 · 71 · 73 · 74 · < · 76 · > · 78 · 81 · 87 · 98 · >>