Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,834 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 76

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNIK - M/Ž. NABAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS: PRIDOBIVANJE IN SPREMLJANJE PODATKOV O TRŽNIH RAZMERAH, KONKURENCI, PONUDBI; SKRB ZA DOBAVITELJE – RAZVOJ OBSTOJEČIH, IMPLEMENTACIJA NOVIH; OPTIMIZACIJO CEN IN LOGISTIKE; SKRB ZA PRIHRANKE PODJETJA NA PODROČJU MATERIA...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 28.11.2024, polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, SAMOSTOJNA OPRAVILA...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSTROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO BO OBSEGALO SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU OZIROMA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV V VSEH FAZAH NA ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI., Zaželeno je poznavanje orodij za projektiranje (Autoc...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DRUGA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH NADREJENIH., Organizacijske sposobnosti, opravljen strokovni izpit, zaželene...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI/-A OSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJS...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARNOSTNO PREGLEDOVANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV PRED IN PO ZAGONU, IZVAJANJE ZAGONOV ŽIČNIŠKIH NAPRAV S TESTNO VOŽNJO, PREIZKUŠANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV, ODPRAVLJANJE TEHNIČNIH OKVAR, NAPAK NA OPREMI, IZVAJANJE ELEKTRO VZDRŽEV...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI/-A OSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HR...

VARNOSTNIK RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIK RECEPTOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 3 mesece oz. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV, RECEPTORSKO DELO, DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA, UREJENOST, KOMUNIKATIVNOST, NEKAZNOVANOST, PRIDOBLJEN NPK CERTIFIKAT VARNOSTNIK IN SLU...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA FAKTUR,VNOS PREJETIH RAČUNOV, UREJANJE DOKUMENTACIJE, POMOČ PRI OBRAČUNU PLAČ, OSTALA PODOBNA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., ZAŽELJENO JE POZNAVANJE PROGRAMA PANTHEON, ATOM., dopoldan

. contableRAČUNOVODJA VII/2-III V SEKRETARIATU GENERALNEGA SEKRETARJA, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU ZA SALDAKONTE IN PLAČILNI PROMET (ŠIFRA DM 102997) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE POSLOVNIH KNJIG USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC RAČUNOVODSKE NALOGE: KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV V PROGRAMSKO APLIKACIJO IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S POSTOPKI GOTOVINSKEGA IN NEGOTOVINSKEGA PLAČILN...

Más ofertas: << · 38 · 57 · 66 · 71 · 73 · 74 · < · 76 · > · 79 · 82 · 89 · 102 · 128 · 180 · >>