Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 76

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO IN POMOŽNE RAČUNOVODSKE EVIDENCE, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA OBRAČUNA DDV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, ITD..., , dopoldan

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, SK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA H...

. administrador de pensiones/administradora de pensionesVIŠJI REFERENT I - V ODDELKU ZA INFORMACIJE V NAKAZOVANJU - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2022, polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE SPLOŠNIH IN KONKRETNIH INFORMACIJ O NAKAZOVANJU POKOJNINSKIH DAJATEV OSEBNO ALI PREKO TELEFONA, PISNA PRIPRAVA NAJZAHTEVNEJŠIH ODGOVOROV, PRIPRAVA IN IZD...

SAMOSTOJNI ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OD 14 DO 22 URE, , popoldan

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA PRAVILNO UPORABO PREDPISOV IN STANDARDOV, PRAVILNA IN PRAVOČASNA SESTAVA LETNIH IN MESEČNIH POROČIL, IZDELAVA PREDLOGA...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. DO 30. 9. 2022, skrajšan delovni čas, 15, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU (PRIPRAVA IN KOORDINACIJA PRIPRAVE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA RAZLIČNE JAVNE RAZPISE, IZRAČUN IN NAJAVA PRODUKCIJSKIH POTREB...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. čas pripravništva, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE SPECIFIČNIH FIZIOTERAPEVTSKIH TEHNIK IN PROGRAMOV, KI SODIJO V SKLOP HOSPITALNE PSIHIATRIJE : IZVAJANJE KINEZIOTERAPIJE, UČENJE IN VADBA AKTIVNIH GIBOV, PASIVNO GIBANJE IN MOBILI...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC-OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC REZKALNEM STROJU IN STRUŽNICI. IŠČEMO MOTIVIRAN KADER ZA DELO V MANJŠEM KOLEKTIVU. DELOVNE IZKUŠNJE NISO POTREBNE SO PA ZAŽELJENE IN SICER NA KONKRETNEM DELOVNEM MESTU. , , dvoizmensko

. administrador de pensiones/administradora de pensionesVIŠJI REFERENT I - V SLUŽBI ZA NAKAZOVANJE POKOJNIN - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2022, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN DAJANJE STROKOVNE POMOČI PRI NAKAZOVANJU IN ODPRAVI NAPAK, OBRAČUN ZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH ZAHTEVKOV, RAZDELJEVANJE IN ODREJ...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ, V NAZIVU: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR ZA PODROČJE MEDNARODNE EKONOMIJE, ŠIFRA DM: D019001 (M/Ž), ZA NEDOLOČEN ČAS S POLOVIČNIM DELOVNIM ČASOM. PREDVIDENI DATUM ZAPOSLITVE: 1. 2. 2022. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM;ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE O ŠTIPENDIRANJU. SPREMLJA ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK CE (MEDNARODNA ŠPEDICIJA) - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VOŽNJA DOSTAVNEGA VOZILA NA DALJŠE PROGE (MEDNARODNI PREVOZI – EU). KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA USPOSOBLJENOST AVTOMOBILA, REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA V SKLADU ...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUČITELJ IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE SLOVENŠČINE  IN DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV/MODULOV, Kandidati morajo posredovati potrdilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da ni...

TEHNIŠKI SODELAVEC VI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. ZA ČAS NADOMEŠČANJA ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, -TEHNIČNI POSLI PRI PRAKTIČNEM POUKU NA GLEDALIŠKEM ODDELKU: SKRB ZA UREDITEV PROSTOROV, SKRB ZA IZPOSOJO SCENE, KOSTUMOV, REKVIZITOV, ITD., ČIŠČEN...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELAVNIC, DELO S PROJEKTNO DOKUENTACIJO, PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI., Obvezno 2 leti delovnih izkušenj na področju karierne orientacije in izkušnje pri svetovanju mladim...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZAČETNIK V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA »UČIM SE BITI UČITELJ« - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOVARSTVENO DELO, IZVAJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOVARSTVENIM DELOM, OPRAVLJANJE DEL V OKVIRU SVOJEGA POKLICA PO VZG...

RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9.1.2021, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN VODENJE EVIDENC SOB IN GOSTOV. SPREJEMANJE REZERVACIJ GOSTOV IN POSREDOVANJE INFORMACIJ. REŠEVANJE PRITOŽB. OBRAČUNAVANJE STORITEV. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoiz...

. asistente estadístico/asistente estadísticaSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA I (M/Ž) V SLUŽBI ZA NAKAZOVANJE POKOJNIN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OBRAČUN ZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH ZAHTEVKOV, PREVERJANJE POGOJEV UPRAVIČENOSTI DO IZPLAČILA POKOJNINSKIH DAJATEV, REALIZACIJA ADMINISTRA...

. personal directivo de la administración pública»PODROČNI PODSEKRETAR« NA PROJEKTU »SPOT« - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV UVAJANJA NOVIH DIGITALNIH STORITEV NA PODROČJU TRŽENJA SLOVENIJE KOT LOKACIJE ZA INVESTICIJE TER NOVIH STORITEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA - DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI - USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU ZDRAV...

. administrador de pensiones/administradora de pensionesSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA II (M/Ž) V ODDELKU ZA SPREJEM, PRIPRAVO IN ODPREMO V CENTRALNI GLAVNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2022, polni delovni čas, 40, PREGLED POGODB S KOMPONENTO INTELEKTUALNE LASTNINE, INOVATIVNOSTI, INOVACIJSKEGA MENEDŽMENTA IN LICENCIRANJA, RAZISKOVALNO RAZVOJNO DELO NA PROJEKTU, Znanja s področja prava intelektualne lastnine in licenc...

TRŽNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA RECEPCIJI DRUŽBE, SPREJEM STRANK IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, TELEFONSKO TRŽENJE IN PRODAJA STORITEV DRUŽBE, KOMUNICIRANJE Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI KUPCI, ...

. asesor económico/asesora económicaPODSEKRETAR, ŠIFRA DM: 1501, V ODDELKU ZA INFORMATIKO, GIS IN ARHIV, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE, PRAVNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE. LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: CELJE IN LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPI...

. sastre/sastraŠIVILJA IV (J037070) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA OSKRBO S PERILOM - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KROJEV, KROJENJE, PRIPRAVA OBLAČIL ZA KRPANJE - STROJNO IN ROČNO ŠIVANJE, IZDELAVA OBLAČIL ZA ZAPOSLENE - VZDRŽEVANJE ŠIVALNEGA STROJA IN DELOVNEGA PROSTORA, ,

KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DDV ZAVEZANCEV, PRIPRAVA DDV OBRAČUNOV, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PO SRS, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KONTIRANJE, KOMUNIKACIJA S STRANK...

KOMERCIALIST 50 IN PRODAJALEC 50 - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA UREJENOST IN ZALOŽENOST POLIC, PRODAJA IN SVETOVANJE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, VODENJE EVIDENC MATERIALA, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE MATERIALA, OBISK OBSTOJEČIH STRANK...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PONUDBA GASTRO ASORTIMENTA V SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI , IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE (PRIPRAVA IN POSTREŽBA) , DIREKTNA PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM, IZVAJANJE DELA NA BLAGAJNI , SKRB ZA U...

. personal directivo de la administración públicaPOMOČNIK DIREKTORJA - M/Ž. MENEDŽER PODROČJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 5-letni mandat do 10.01.2027, polni delovni čas, 40, VODENJE STROKOVNEGA DELA ENOTE PIRAN, PREDLAGANJE REŠITEV S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO...

Más ofertas: << · 38 · 57 · 66 · 71 · 73 · 74 · < · 76 · > · 78 · 80 · 85 · 94 · 112 · >>