Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 57

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJNIK MEHANIK SPECIALIST - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV (IZVEDBA POPRAVIL, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, ZAKLJUČEVANJE ZAHTEVKOV) , IV. ALI V. STOPNJA IZOBRAZBA POKLICNE ALI TEHNIČNE SMERI (STROJNI MEHANIK, MEHATRONIK...) OZ. DRU...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioTEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (J037003) NA ODDELKU ZA INDUSTRIJSKO IN UNIKATNO OBLIKOVANJE, SMER UNIKATNO OBLIKOVANJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 29, -PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG - SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG -ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJA DELOVNIH PRIPRAV -NABAVA IN VZDRŽEVANJE ZALOG ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II(I) F024009 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA TERENU, GOSPODINJSKA POMOČ UPORABNIKA NA DOMU, POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, HRANJENJU, UMIVANJU, ANOGENITALNA NEGA, PRINOS KOSIL, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, ČIŠČENJE, NABAVA ŽIVIL, PRIPRAVA E...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM: E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

DISPONENT - PROMETNIK - ORGANIZATOR TRANSPORTA - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; DELO SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA, POSREDOVANJE IN PRODAJA POSAMEZNIH PREVOZOV; ORGANIZACIJA NAVADNIH IN ADR PREVOZOVM SPR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035037), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - S...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE M/Ž, OZ. UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE OZ. MATEMATIKE IN FIZKE V PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN GIMNAZIJE, Potrdilo o nekaznovanosti.,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónVIŠJI SVETOVALEC ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT TER ZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE UPRAVNIH IN STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ŠPORTA IN ZDRAVSTVA -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA DELA TER SODELOVANJA Z DRUGIMI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (III) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV V STAVBI BOLNIŠNICE IN STAVBNE OPREME DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE DOGOVORJENE BOLNIŠKE OPREME, PRIPOMOČKOV ZA NEGO, DNEVNO RAZKUŽEVANJE IN ČIŠČENJE  KOPALNIC IN SANITARIJ (PIPE, T...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSERVISER - DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISNA DELA (ELEKTRO IN/ALI STROJNA), VODENJE MANJŠIH SKUPIN DELAVCEV NA TERENU, ORGANIZIRANJE DEL IN ODGOVORNOST ZA IZPELJAVO PROJEKTOV., Tehnična izobrazba srednje šole ali več (elektro, strojn...

OPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJIH, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DELOVNEM PROCESU, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE OR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM:E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV - PREDAVATELJ - M/Ž. UČITELJ PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, TER VODENJE TEČAJEV  OBVLADOVANJE IN RAZVIJANJE VSEBIN S PODROČJA ETIKE IN PROMETNE KULTURE ...

. representante comercialTERENSKI KOMERCIALIST ZA TUJI TRG ( AVSTRIJA ) - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA STAVBNEGA POHIŠTVA,PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV NA TERENU, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB, MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, komunikacijske, pogajalske in organizacijske sposobnosti, ažurno...

. contableRAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS NALOG: VODENJE RAČUNOVODSTVA ZA PODJETJE IN NJEGOVE STRANKE TER ZAPOSLOVANJE TUJIH DELAVCEV V SLOVENSKA PODJETJA , Rezultati: voditi ustrezne računovodske evidence podjetja in strank podjetja, pravilna pripr...

. camarero/camareraNATAKAR V ALJAŽEVEM DOMU V VRATIH - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA STREŽBO HRANE IN PIJAČE V PLANINSKI KOČI, SPREJEMANJE GOSTOV, POMOČ PRI RAZLIČNIH NALOGAH OZ.POTREBAH PO KOČI., PRIČAKUJE SE SPOSOBNOST UPRAVLJANJA Z ZALOGAMI, DENARNIMI SREDSTVI IN BLAGAJNO, INFORMACIJSKIM SISTEMOM ...

. representante comercialSAMOSTOJNI REFERENT KOMERCIALE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSAKODNEVNO NAROČANJE BLAGA IN MATERIALOV DOMA IN V TUJINI, SPREMLJANJE VSEH Z DOBAVO POVEZANIH ROKOV, CEN, RABATOV, PLAČILNIH POGOJEV, KONTROLE MATERIALA IN V ZVEZI S TEM USKLAJEVANJE Z DOBAVITELJI, KOMUNIKACIJA IN P...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE V OBČINSKI UPRAVI OBČINE PODVELKA - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. 5 LET, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA OSNUTKE ODLOKOV, ODREDB, PRAVILNIKOV, NAVODIL IN DRUGIH AKTOV, KI JIH SPREJEMA OBČINSKI SVET, OPRAVLJA DELA IN NALOGE S PODROČJA  OBČINSKE PRISTOJNOSTI ZA OTROŠKO VARSTVO, ŠOLSTVO, ...

PROGRAMER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE NA CNC STROJU, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJU, OBLADOVANJE NASTAVITEV, KONTROLA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, SPROTNA KONTROLA IZDELKOV … , MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, dopoldan

. representante comercialPRODAJNI REFERENT ZA TUJI TRG ( AVSTRIJA ) - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB,KOMUNIKACIJA S STRANKAMI,USKLAJEVANJE LOGISTIKE, UREJANJE,IZDELAVA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, MOŽNOST DOLGOROČNEGA              SODELOVANJE, NATANČNOST, AŽURNOST, dopoldan

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ MATEMATIKE (Z MOŽNOSTJO KOMBINIRANJA UČITELJ FIZIKE ALI UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - GLEJ OSTALE RAZPISE) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 25, POUČEVANJE MATEMATIKE UČITELJ PREDMETNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZ...

. especialista en publicidadSTROKOVNI SODELAVEC ZA PODROČJE PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROMOCIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE NOVOSTI V PROCES DELA IN IZDELAVA OBSEŽNEJŠE DOKUMENTACIJE ZA PODROČJE PROMOCIJE ZDRAVJA, IZVAJANJE VSEH SPREMLJAJOČIH STROKOVNO OPERATIVNIH DEL S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA, SODELOVANJE Z OSTAL...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC STROJA – IZVAJALEC ZELO ZAHTEVNIH DEL V LOVRENCU NA POHORJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJEV ZA RAZREZ IN CNC OBDELOVALNEGA CENTRA Z USTREZNIMI PROGRAMI, IZVAJANJE RAZNIH DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH KOT SO STRUŽENJE, VRTANJE, REZKANJE, PRAVILEN ZAGON IN PRI...

. fontanero/fontaneraVODOVODNI INŠTALATER - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA IN JAVNEMU VODOVODNEMU OMREŽJU PRIPADAJOČIH HIDRANTNIH OMREŽIJ:  NADZOR NAD DELOVANJEM ČRPALK ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE, ČRPALIŠČ, ČRPALNIH BAZENOV IN PREČRPALIŠČ ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE IDEJNIH OSNUTKOV KONSTRUKCIJ  STARTER IN INDUSTRIJSKIH BATERIJ, DELOVNIH NAPRAV, STROJEV, ORODIJ, OPREME,  NOVIH INVESTICIJ  IPD. - IZDELOVANJE NAČRTOV IN KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REDNO ČISTI IN VZDRŽUJE PROSTORE, PREZRAČUJE PROSTORE, PRESTILJA POSTELJE, SKRBI ZA PRANJE POSTELJNEGA IN OSEBNEGA PERILA STANOVALCEV IN NJEGOVO OZNAČITEV, OPRAVLJA DELA V ČAJNI KUHINJI ...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN: ČIŠČENJE (POMETANJA, GRABLJENJE) ULIC, PARKOV, POSTAJ IN PODOBNIH JAVNIH POVRŠIN, KOŠNJA ZELENIH JAVNIH POVRŠIN TER GRABLJENJE IN ODVOZ POKOŠENE TRAVE, ODSTRA...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, PREGLED IN UREJANJE DOBAVNIC ZA POSLOVNO ENOTO, SPREMLJANJE EVIDENC O ZALOGAH BLAGA, SKRB ZA PRAVILNO IZVAJANJE INVENTUR V POSLOVNI ENOTI, SKRB ZA PRAVILNO EVID...

Más ofertas: << · 29 · 43 · 50 · 53 · 55 · < · 57 · > · 59 · 62 · 68 · 80 · 104 · >>