Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 79

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA...
 • . Ebanistas y afinesPOMOŽNI MIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IZDELKOV (MIZE, JEDILNI KOTI, VITRINE IN KOMODE), NAKLADANJE IZDELKOV NA KAMION, LAŽJA DELA OZ. POMOČ NA STROJIH (NPR. POBIRANJE KOSOV IZ STROJA, ODREZ EMBALAŽNE IVERKE ZA PAKIRANJE NA KROŽNO...
 • . Desarrolladores de softwareRAZVIJALEC - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE IN TESTIRANJE, RAZVIJANJE INTERNET STVARI, RAZVOJ IN TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME, RAZVOJ TEHNOLOŠKE OPREME V PROIZVODNJI, UVAJANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV V PROIZVODNJO,...
 • . Instructores de educación física y actividades recreativasTRENER DEKLIŠKEGA NOGOMETA - M/Ž. INŠTRUKTORJI IN DRUGI VODITELJI PROSTOČASNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE TRENINGOV NOGOMETA ZA DEKLICE, Pogoj ni že opravljena licenca za trenerja nogometa. Dovolj je 3 leta igranja nogometa, da oseba izpolnjuje...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V PISARNI, TRGOVINI IN V SKLADIŠČU. PRODAJA IN IZDAJA BLAGA. PREDSTAVITEV PRODAJNEGA PROGRAMA, SVETOVANJE STRANKAM., Okretnost in sposobnost pri razkladanju in nakladanju materialov, skrb za urejenost...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ORODJARNI IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE, opravljanje enostavnih priučenih in ponavljajočih se del na strojih v orodjarni z...
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, - PRIPRAVA ODLOČB, - SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA RAZLIČNIH DELOVNIH MESTIH V PROIZVODNJI, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV, FIZIČNO DELO (DVIGOVANJE BREMEN), PREVZEMANJE MATERIALA IN VRAČANJE NEUPORABLJENEGA...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVINE, KRIVLJENJE IN UPOGIBANJE PLOČEVINE, IZDELAVA IZDELKOV IN POLIZDELKOV SKLADNO Z DOKUMENTACIJO, UPRAVLJANJE IN SKRB ZA STROJ SKLADNO Z NAVODILI NADREJENEGA,...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PISANJE DOPISOV, PRIPRAVA TIPSKIH POGODB, PRIPRAVA TIPSKIH PONUDB, SPREJEM TELEFONSKIH KLICEV, POMOČ STRANKAM, POMOČ NADREJENEMU IN OSTALIM ZAPOSLENIM., ŽELENA ZNANJA IZ PODROČJA ZAVAROVALNIŠTVA, PRIČETEK...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE TER V PATRONAŽNI SLUŽBI IZVAJANJE OSKRBE IN NEGE BOLNIKOV SODELOVANJE IN...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PROGRAMU ZDRAVJE-GIBANJE (OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE, IZVEDBA PROGRAMA GIBANJE V OPB, potrdilo o nekaznovanosti, poznavanje IBO programa, opravljen zdravnisški pregled, nastop dela 01.09.2018,
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA V MAGNI V HOČAH - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOV NAPRAV (ZBIRALNIKOV, ZABOJNIKOV, PEČI IN SUŠILCEV, AGREGATOV, MOTORJEV, ČRPALK, DVIGAL), ČIŠČENJE...
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesRAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I) - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZDELAVA, PROGRAMIRANJE KOMPONENT IN APLIKACIJ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREDELAV IN REKONSTRUKCIJ NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZDRŽEVANJA PROFESIONALNIH APARATUR IN SISTEMOV...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA PROGRAMSKEGA PROJEKTA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN VODENJE PROGRAMSKIH PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODB, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL, IZBOR ZUNANJIH SODELAVCEV, IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, SODELOVANJE PRI...
 • . ContablesSTROKOVNI SODELAVEC - RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM RAČUNOV, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE, VODENJE IN KONTROLA DAVČNE KNJIGE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, MESEČNI OBRAČUN DDV, VODENJE DOMAČEGA IN TUJEGA PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA PREDLOGOV KOMPENZACIJ...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035019-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI / E035030-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE. - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO BOLNIKOV IN SODELUJE V NEGOVALNEM IN ZDRAVSTVENEM TIMU NA ODDELKU., Delovne izkušnje so zaželene, ne obvezne. Kandidat/ka mora poleg navedenega...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, SORTIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, MONTAŽA IN SESTAVLJANJE IZDELKOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA, DVIGOVANJE TEŽJIH BREMEN,...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesASISTENT V PRODAJI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ASISTENT V PRODAJI, NUDIMO DELO V MLADEM AKTIVNEM TEAMU, MOŽNOST PRVE ZAPOSLITVE IN RAZVOJA KARIERE, DINAMIČNO DELO V ENERGIČNEM KOLEKTIVU, MOŽNOST TEAMBULDINGOV IN SKUPINSKIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI, MOŽNOST...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI DELO V POSAMEZNI IZMENI, PRIPRAVA ZAJTRKA, MALICE, KOSILA TER VEČERJE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA DIETNE PREHRANE ZA BOLNIKE, PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, STREŽBA JEDI IN PIJAČ V JEDILNICI, SKRBI...
 • . Barnizadores y afinesTERENSKI IN PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, peskanje in čiščenje s suhim ledom na terenu in v delavnici, montaža in servis peskalne opreme za čiščenje s suhim ledom, priprava opreme za delo na terenu, vzdrževanje reda in...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, Delo poteka v trgovini, v skladišču in v pisarni. Prodaja in izdaja blaga, predstavitev prodajnega programa, svetovanje strankam., Okretnost in sposobnost pri razkladanju in nakladanju materialov. Skrb za urejenost...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja del. razmerja, polni delovni čas, 40, Delo poteka v pisarni in po terenu po Sloveniji. Iskanje novih kupcev, predstavitve prodajnega programa, svetovanje strankam, obiski in meritve...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja del. razmerja, polni delovni čas, 40, Delo poteka v pisarni in po terenu po Sloveniji in obmejnem pasu Avstrije. Iskanje novih kupcev, predstavitve prodajnega programa, svetovanje strankam, obiski...
 • . Ingenieros químicosKEMIJSKI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR KEMIJSKEGA INŽENIRSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE INŽENIRINGA (NAČRTOVANJE IN RAZVOJ) KEMIJSKIH PROCESNIH TEHNOLOGIJ, ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV OPREME, POTREBNE PRI OBRATOVANJU KEMIJSKIH PROCESNIH OBRATOV, IZDELAVA, UREJANJE IN...
 • . Moldeadores y macherosIZDELOVALEC AL PRAHU II. - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA V LIVARNI, INTERNI TRANSPORT, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU., - izpit za viličarja-zaželjeno - poznavanje zahtev zagotavljanja kakovosti - ustrezen odnos do dela, del. sredstev...
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • . Ingenieros mecánicosKONSTRUKTOR - PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN RAZVOJ PROJEKTOV, RAZDELAVA DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVA TEHNIČNEGA OPISA PROJEKTA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, SODELOVANJE PRI ZAGONIH ZAHTEVNEJŠE OPREME PRI...
 • . Ebanistas y afinesPOMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V MIZARSKI DELAVNICI, dobre ročne spretnosti, zmožnost delovanja v timu, sposobnost prilagajanja, dobra fizična kondicija, dvoizmensko
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE,...
Más ofertas: << · 40 · 59 · 69 · 74 · 76 · 77 · < · 79 · > · 81 · 84 · 89 · 99 · >>