en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,313 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 74

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Otros profesionales de nivel medio en actividades culturales y artísticas: STROKOVNI SODELAVCI ZA KULTURNE, RAZVEDRILNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI TER KULINARIKO, D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRAVOČASNA PRIPRAVA ODRA, POSTAVITEV SCENOGRAFIJE ZA VAJE IN PREDSTAVE V GLEDALIŠČU IN NA GOSTOVANJIH, UPRAVLJANJE... MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afines: BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 2 ur, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOVANJE, OPRAVLJANJE RAČUNALNIŠKIH... UM; UM, MF.
 • . Empleados encargados de las nóminas: OBRAČUNOVALEC PLAČ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBRAČUN PLAČ, DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV IN KADROVSKA ADMINISTRACIJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,... TMF RAČUNOVODSTVO IN ADMINISTRATIVNE STORITVE D.O.O.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos: SADJAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SADJARSKA IN DREVESNIČARSKA ROČNA DELA, VODENJE SKUPIN PRI SADJARSKIH IN DREVESNIČARSKIH DELIH, SORTIRANJE SADJA NA SORTIRNEM STROJU, ZLAGANJE ZALEPLENJE KARTONSKE EMBALAŽE IN LESENIH ZABOJEV, PREVOZI OSEB IN MATERIALA DO DELOVIŠČ,... SADJARSTVO MIROSAN, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, SAMOSTOJNO UKREPANJE V KRITIČNIH SITUACIJAH V OKVIRU POOBLASTIL, NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE NEGE, VODENJE EVIDENC,SODELOVANJE... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA.
 • . Tenedores de libros: KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI KNJIŽENJU MANJ ZAHTEVNE DOKUMENTACIJE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PREVZEM DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PLAČIL ZA STRANKE,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... SELECTA FINANČNE, RAČUNOVODSKE IN DAVČNE STORITVE, D.O.O.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afines: BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH.... UM; UM, MF.
 • . Oficinistas generales: ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, Določen čas oz. 24.1.2018, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VEČIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU PRVE POMOČI V NUJNIH PRIMERIH, VOŽNJA NENUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA, SPREMSTVO PACIENTOV V REŠEVALNEM VOZILU., poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... MEDITRANS ZASEBNA REŠEVALNA POSTAJA D.O.O.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20 ur, SKRB ZA IKT OPREMO IN POUČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI IN V OPB, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, potrdilo o nekaznovanosti OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: SOBAR, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE: - POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE BIVALNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV TER OKOLICE V SKLADU S STANDARDOM IN NAVODILI - SHRANJEVANJE ZALOG PERILA, DRUGEGA INVENTARJA IN ČISTIL - PREVZEMANJE IN ODDAJANJE HOTELSKEGA PERILA IN PERILA HOTELSKIH... HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Določen čas, 6 mesecev oz. zaključek pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG: POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV,... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO.
 • . Guardias de protección: VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELA S PODROČJA VAROVANJA, RECEPTORSKA DELA, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejenost, komunikativnost,... VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREŽBA JEDI IN PIJAČ TER VKLJUČEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KOLIČINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠČENJA (ŽIVIL, PIJAČ IN DRUGEGA... UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE MATERIJALA, PREVZEMANJE IN IZDAJANJE ORODJA, NABAVA MATERIJALA IN ORODJA, VNOS PODATKOV IN VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC, PRIPRAVLJANJE SKLADIŠČNEGA... SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVTI, Določen čas oz. za čas odsotnosti zaradi bolezni, polni delovni čas, 40 ur, IZBIRA IN IZVAJANJE INTENZIVNE RESPIRATORNE IN LOKOMOTORNE FIZIOTERAPIJE PRI NAJTEŽJIH KATEGORIJAH PACIENTOV, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE, NAČRTOVANJE TERAPEVTSKIH CILJEV IN DOKUMENTIRANJE, NA... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA PRORAČUN MOV IN EZR, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI, FINANČNO – RAČUNOVODSKE NALOGE ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE... MESTNA OBČINA VELENJE.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Educadores para necesidades especiales: STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU, DELO V POPOLDANJSKEM, VEČERNEM IM NOČNEM ČASU PO RAZPOREDU., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.
 • . Psicólogos: PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, - DELA IN NALOGE PSIHOLOGA V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM CENTRU, - IZVAJANJE PSZ IN SICER DELAVNIC/SVETOVANJ, - IZVAJANJE POGOVORBIH UR V ZVC-JU, KI SO NAMENJENE CILJNI POPULACIJI PSZ V OBLIKI KRAJŠIH INDIVIDUALNIH... ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40 ur, MANIPULACIJA Z MATERIALOM V SKLADIŠČU, PAKIRANJE, KOMISIONIRANJE, NAKLADANJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V STREŽBI, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, razumevanje angleškega in nemškega jezika, gibljiv/nestalen urnik GOSTIŠČE AS PERO ANDRIĆ S.P.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes: DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, - UČENJE DELOVNOTERAPEVTSKIH VEŠČIN V BOLNIŠNIČNEM IN NARAVNEM OKOLJU, - SODELOVANJE V RAZLIČNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH,... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metales: INDUSTRIJSKI LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO - IZVAJANJE KONTROLE IN NASTAVITVE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV - IZVAJANJE STROJNEGA IN ROČNEGA VLIVANJA IZDELKOV , ZLAGANJE IN OZNAČEVANJE... TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ZAGON STROJEV, PRIPRAVA MATERIALA, BARV, TRANSPORTNIH SREREDSTEV, ODLAGALIŠČ,... KARTONAL TRANSPORTNA IN KOMERCIALNA EMBALAŽA TER PALETNI SISTEMI, NOVO MESTO D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE. IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV. SODELOVANJE Z DELOVNIM IN FIZIOTERAPEVTOM. VODENJE EVIDENC, POROČANJE IN DOKUMENTIRANJE. , urejevalniki besedil... DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER.