Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 74

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE DEL NA BLAGAJNI - PRIPRAVLJANJE INVENTARJA - PREDAJANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE STORITEV - SPREJEM GOSTOV IN NAROČIL - STREŽBA GOSTOV - SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA,...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI, E035009 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SODELOVANJE PRI ASISTIRANJU ZOBOZDRAVNIKU   NAROČANJE PACIENTOV PRIPRAVLJANJE TERAPIJE PO NAVODILU ZOBOZDRAVNIKA PRIPRAVA IN SKRB ZA ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO DELO S...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 dni, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, NAROČANJE, TRIAŽA IN SPREJEM PACIENTOV, PRIPRAVA PACIENTA IN PREGLED, POMOČ PRI PREGLEDU IN IZVAJANJE POSEGOV IN IZVAJANJE OSTALIH NALOG P...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA PRAVNO SISTEMSKE ZADEVE IN SPREMLJANJE GOSPODARJENJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega natečaja z vsemi pogoji za zas...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM, - PRIPRAVA IN IZDELAVA BLAGA ZA ODPREMO, - PREVZEM BLAGA IN RAZPOREJANJE BLAGA, - SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA IN STROJNEGA PARKA, - SKRB ZA USTREZNO DOKUMENTACIJO., ,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA GINEKOLOŠKO PORODNIŠKI ODDELEK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PREVOZ BOLNIKOV MED AMBULANTAMI, FUNKCIONALNIMI DIAGNOSTIKAMI, PRENOS ODVZETIH MATERIALOV, ITD. , strokovni izpit, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN SKRBI ZA RAZNA DELA V ODDELKU KONČNIH PROIZVODOV NEMOTNO POTEKAJO, PREVAŽA IN PRIPRAVLJA VOZIČKE ZA PROIZVODE, ZLAGA, PREVAŽA IN OBEŠA...

RAZVOJNI INŽENIR – ASIC NAČRTOVALEC - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE IN KARAKTERIZACIJA CELIC, PODSKLOPOV INTEGRIRANEGA VEZJA (ASIC), MODELIRANJE SENZORSKIH SISTEMOV V OKOLJU MATLAB, PRIPRAVA SPECIFIKACIJ INTEGRIRANIH VEZIJ, SLEDENJE SMERN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 16, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO V SKUPINI, POMOČ VZGOJITELJICI, DELO V SKLADU Z LDN VRTCA TER SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Kandidati predložite dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovn...

. conserje de edificioUPRAVNIK NEPREMIČNIN - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SKRB ZA ZGRADBO, INVENTAR IN OKOLICO, -VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV V NOTRANJIH PROSTORIH IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH, -OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH KLJUČAVNIČARSKIH IN ELEKTRO DEL, SPROTNO OBVEŠČANJE PRISTOJNIH...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM, PROCESIRANJE, PRIPRAVA IN IZDAJA POŠILJK,  PRIPRAVA IN PROCESIRANJE POŠILJK, SORTIRANJE POŠILJK GLEDE NA SERVIS IN PODROČJA DOSTAVE ,  UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, DRUGA...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE IN ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA PO NAVODILIH NADREJENEGA, - NADZOR DELOVNEGA PROCESA (KAKOVOST, HITROST, ITD.), - IZVAJANJE IN SPOŠTOVANJE SANITARNO-TEHNIČNIH IN DRUGIH PREDPISOV V OKV...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - MONTAŽA ADS. SUŠILNIKOV - MONTAŽA VARJENIH FILTROV - TESTIRANJE SUŠILNIKOV - PAKIRANJE SUŠILNIKOV - OZNAČEVANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV - UPRAVLJANJE ROČNEGA VILIČARJA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE (SVETOVALEC III) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 19. 11. 2022 oziroma do vrnitve začasno odsotne zaposlene z materinskega ozi, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PRAVNIH STALIŠČ IN MNENJ NA POSAMEZNE PREDLOGE PREDPISOV IN DRUGIH GRADIV TER DOKUMENTOV, DAJANJE STROKOVNIH MNENJ I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJ...

ANALITIK - PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE ZAHTEV, NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH REŠITEV, TESTIRANJE, SPREMLJANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH POROČIL IN SPECIFIKACIJ, NUDENJE ...

. cerrajero/cerrajeraOPERATER - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA ULIVNO NAPAJALNIH SISTEMOV NA OSNOVI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SKIC, NAČRTOV ALI USTNEGA NAVODILA NADREJENEGA V PREDPISANIH KAKOVOSTNIH OKVIRIH, - PREDELAVE IN POPRAVILA MODELOV IN JEDROVNIKOV PO TEH...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN VARUH NEGOVALEC - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjep...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE REDNO SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV SAMOSTOJNO ODPRAVLJANJE NAPAK IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI PRI VEČJIH MOTNJAH SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA SKRB ZA UREJENOST IN ČI...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, POMOČ V KUHINJI, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit.,

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - NALAGANJE ELEMENTOV - IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI - RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ELEMENTOV - KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ELEMENT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v  kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH DEL V PROIZVODNJI., pripravljenost na večizmensko delo. Delavnost, odgovornost, prilagodljivost., večizmensko

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - UREJANJE STROJEV IN NAPRAV TER NASTAVITEV ORODIJ - DELO S STROJI ZA BRIZGANJE PLASTIKE - SAMOSTOJNA SESTAVA ORODIJ IN PRIPRAV - PRIPRAVA IN PREGLED ORODJA PRED PRIČETKOM SERI...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI. PREDMETNI UČITELJ. - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE RAČUNALNIKARJA V OSNOVNI ŠOLI. POUČEVANJE, VARSTVO, SPREMSTVO UČENCEV. DELA IN NALOGE PO LDN., Komunikacijske sposobnosti...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA, IZPOLNJEVANJE USTREZNIH DOKUMENTOV V SKLADU S STANDARDI, IZVAJANJE PREDPISOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU. , IZPIT ZA VILIČARJA. , večizmensko

Más ofertas: << · 37 · 55 · 64 · 69 · 71 · 72 · < · 74 · > · 76 · 78 · 83 · 92 · 111 · >>