Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 74

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V CENTER (KANDIDATI, SVOJCI, INSTITUCIJE) -SPREJEM VLOG, PRIPRAVA, OBRAVNAVA, SPREJEM STANOVALCEV IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V NOVO OKOLJE -VODENJE DOKUMENTACIJE ZA S...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - R V TEORETIČNEM ODSEKU (J017106-R) - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. določen čas, za čas trajanja projekta, do 31.12.2027, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO DELO NA ZAHTEVNEJŠEM STROKOVNEM PODROČJU,- OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH IN ADMINISTRATIVNO TEHNIČNIH DEL,- DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, ,

. personal directivo de la administración públicaRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I, (E049006), ZA POTREBE SUPAS, CENTER ZA KLINIČNE RAZISKAVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI IZ POGODBE, - PROJEKTNO ORIENTIRANO RAZISKOVALNO DELO, - PRIPRAVA ZAHTEVNIH STROKOVNIH PODLAG, - MEDICINSKO DEL...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE, TESTIRANJE IN PAKIRANJE PROIZVODNIH IZDELKOV. IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTI PO DOKUMENTACIJI IN NAVODILIH VODJE., , dvoizmensko

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE S SPECIALNIMI ZNANJI V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in vpisu v re...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETOV V SKLADU ...

VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,   SESTAVLJAN...

SCENSKI MANIPULANT (J034093 - VRVIŠČAR IV), ŠIFRA 29 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA OBLIKOVANJE, DEKORATERJI, ARANŽERJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VSEH POTREBNIH DEL ZA TEHNIČNO REALIZACIJO PROJEKTOV SCENSKIH REŠITEV NA ODRIH, OSTALIH PRIZORIŠČIH V CANKARJEVEM DOMU IN IZVEN ZA RAZLIČNE ZVRSTI PRIREDIT...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE:  PREVZEMANJE, HRANJENJE IN IZDAJANJE RAZLIČNEGA BLAGA V SKLADIŠČE ALI IZ NJEGA,  SKRB ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE, VODENJE ZALOGE,  DNEVNA ODPREMA BLAGA IN UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE,  T...

. peluquero/peluqueraG025005 FRIZER-LASULJAR-MASKER - M/Ž. FRIZER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE FRIZUR IN LASULJARSKIH IZDELKOV, FRIZERSKA DELA NA PREDSTAVAH IN VAJAH V GLEDALIŠČU IN NA GOSTOVANJIH, ZAHTEVNEJŠA MASKERSKA DELA PO NAVODILIH KOSTUMOGRAFA,..., POZNAVANJE STILNIH OBDOBIJ PRIČE...

MONTAŽNI TEHNIK - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE SO IZGRADNJA ELEKTRIČNIH KABLOV TER MONTAŽA LE-TEH V NAŠ AVTONOMNI STROJ “SLOPEHELPER”, - Izkušnje z izdelovanjem električnih kablov, - Izkušnje z montažo električnih kablov, - Izku...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Delo se opravlja od pon. do pet. od 13.00 do 21.00 ure. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., popoldan

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REDNA VZDRŽEVALNA DELA IN POPRAVILA V HOTELSKIH OBJEKTIH, zaželjeno poznavanje področja kongresne tehnike in računalništva (ni pogoj), samoiniciativa, iznajdljivost, organiziranost, odzivnost, po izteku...

. administrador de fincas/administradora de fincasUPRAVNIK/SKRBNIK - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO Z LJUDMI (ORGANIZIRANJE IN VODENJE SESTANKOV), VODENJE ZBOROV ETAŽNIH LASTNIKOV, PRIPRAVA ZAPISNIKOV IN POROČIL, PRIPRAVA LETNEGA PLANA VZDRŽEVANJA STAVB, ORGANIZIRANJE VZDRŽEVALNIH IN INVESTICIJSKIH DEL, PR...

. representante comercialSAMOSTOJNI KOMERCIALIST ZA PRODAJO - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE:  AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PRODAJNIH STRATEGIJ IN TAKTIK TER UČINKOVITO IZVAJANJE LE-TEH.  SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERATIVNIH PRODAJNIH POSTOPKOV.  POSREDOVANJE IN PREJEMANJ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE OBSEGAJO:  EVIDENCA PREJETE POŠTE,  KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV,  PRIPRAVA PLAČILNIH NALOGOV IN KNJIŽENJE,  USKLAJEVANJE SALDAKONTOV,  USKLAJEVANJE IN VSEBINSKI PREGLED KONTOV,  PREGLED IN ZAKLJUČEBANJE DE...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (E047033) -PRIPRAVNIK,KIKKB, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PO NAVODILIH PREGLED REZULTATOV IZVEDENIH PREISKA...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE GOSTOV IN POSREDOVANJE INFORMACIJ,  IZVAJANJE RECEPCIJSKIH DEL,,  VODENJE REZERVACIJ., Prijaznost in komunikativnost ter veselje do dela z ljudmi, osebna urejenost. , dvoizmensko

GLAVNI VZDRŽEVALEC (J035017 - GLAVNI VZDRŽEVALEC V) NA PODROČJU ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV, ŠIFRA 191 - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH, OBRATOVALNIH TER PRENOVITVENIH DEL NA PODROČJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJEV, NAPRAV, NAPELJAV IN INSTALACIJ, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE STALNIH IN ZAČASNIH ELEKTROINSTALACIJ, IZVED...

. maquinista escénico/maquinista escénicaSCENSKI TEHNIK (G025031), ŠIFRA 28 - M/Ž. UPRAVLJAVEC SCENSKIH ELEMENTOV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – IZVAJANJE VSEH POTREBNIH DEL NA VRVIŠČU IN ODRSKIH SISTEMIH, PRIPRAVA SCENE IN PRIZORIŠČ ZA RAZLIČNE ZVRSTI PRIREDITEV TER STROKOVNA IZVEDBA PRIREDITEV,– IZVAJANJE VSEH POTREBNIH DEL TEHNIČN...

. operador de horno de túnel/operadora de horno de túnelJ033026 VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA TRANSPORTNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO NA PODROČJU INTERNEGA TRANSPORTA (RAZVAŽA HRANO, NAPITKE, SANITETNI ZDRAVSTVENI MATERIAL, ODVAŽA SMETI, ODPADKE, UMAZANO PERILO), SODELUJE PRI ODVOZU UMRLIH IZ ODDELKA, SODEL...

. responsable de recursos humanosSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)-J017136 V KADROVSKI SLUŽBI - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA STROKOVNO TEHNIČNA OPRAVILA V ZVEZI S SKLENITVIJO, RAZPOREJANJEM IN PRENEHANJEM DELOVNEGA RAZMERJA, PRIPRAVA SKLEPOV, ODLOČB IN POGODB ZA NOVO ZAPOSLENE DELAVCE IN VROČANJE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ZA...

MOJSTER LUČI (G026011 - MOJSTER LUČI), ŠIFRA 40 - M/Ž. TEHNIKI OPERATERJI ODDAJNIH IN AVDIOVIZUALNIH NAPRAV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI - KREATIVNO OBLIKOVANJE IN I...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II), (J017137) ZA POTREBE SUPAS, CENTER ZA KLINIČNE RAZISKAVE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN KOORDINACIJI DELA NA DOLOČENEM STROKOVNEM PODROČJU - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV - SPREMLJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA TER SODELOVANJE PRI UVAJA...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV (ŠIFRA DM: J034127) - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE - ZAJTRKOV, KOSIL, VEČERIJ IN MALIC OB UPOŠTEVANJU DIETNIH NAVODIL RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO PRAVOČASNO DOSTAVLJANJE HRANE NA ODDELKE, ČIŠČENJE DELOVNIH NAPRAV I...

PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA ZAPOSLITVENE/POKLICNE REHABILITACIJE SKLADNO Z ORGANIZACIJSKIM PREDPISOM IN NAVODILI, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PSIHOLOŠKIH TESTIRANJ, PISANJE PSIHOLOŠKIH POROČIL, PRIPRAVE NA SESTANKE REHABILITACIJSKEGA TIMA,...

PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA ZAPOSLITVENE/POKLICNE REHABILITACIJE SKLADNO Z ORGANIZACIJSKIM PREDPISOM IN NAVODILI, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PSIHOLOŠKIH TESTIRANJ, PISANJE PSIHOLOŠKIH POROČIL, PRIPRAVE NA SESTANKE REHABILITACIJSKEGA TIMA,...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETOV V SKLADU ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadTEHNIČNA PODPORA - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SODELAVCA ZA TEHNIČNO PODPORO LABORATORIJSKE DIAGNOSTICNE OPREME. DELO OBSEGA: NAMESTITEV-INŠTALACIJA APARATOV, NAMESTITEV PROGRAMOV, PREVENTIVNA VZDRŽEVANJA, DIAGNOSTIKO IN POPRAVILO OKVAR, REŠEVANJE REKLAMAC...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV PETROVO BRDO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJE, VODENJE ZDRAVSTVENIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE , Opravljen strokovni izp...

Más ofertas: << · 37 · 55 · 64 · 69 · 71 · 72 · < · 74 · > · 76 · 79 · 84 · 94 · 115 · >>