Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales de nivel medio de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

136 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Eslovenia.

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, E035022 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI -PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do opravljenega strokovnega izpita, polni delovni čas, 40, DELO SMS- PRIPRAVNIKA V AMBULANTI IN NA TERENU POD VODSTVOM MENTORJA, DEL KROŽENJA SE PO PROGRAMU OPRAVLJA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE, , dopoldan

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II/VARUHINJA I, M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV IN VARSTVO UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, OBUVANJU, VSTAJANJU,...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI ZA KARDIOLOŠKI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROČJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, - POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, - PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠIFRA E035017 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke iz materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNE NEGE BOLNIKA IN NOVOROJENČKA, - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, - POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, - PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠIFRA E035017 - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke iz materinskega in starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNE NEGE BOLNIKA IN NOVOROJENČKA, - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL...

PRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI TER PRI IZVAJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, POLEG VLOGE JE POTREBNO PRILOGŽITI ŽIVLJENJEPIS, SPRIČEVALO, DRŽAVLJANSTVO...

ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA IN ZAHTEVNIH POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE,SPREJEM, NAMESTITEV IN ODPUST BOLNIKA, NADZOR NAD IZVEDBO DNEVNE TERAPIJE, SKRB ZA UREJENOST...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II, ŠIFRA DM F025010 - PRIPRAVNIŠTVO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, PRI PRIPRAVI, DELITVI IN APLIKACIJI PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJU PRIPOMOČKOV...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROČILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA,...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, - SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO...

ZDRAVSTVENI TEHNIK, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROČANJE, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH...

MEDICINSKA SESTRA ALI ZDRAVSTVENI TEHNIK ZA DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA NA DOMU, POGOJ JE SREDNJA STROKOVNA ZDRAVSTVENA IZOBRAZBA, STROKOVNI IZPIT IN VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. NEGA IN OSKRBA POTEKATA NA DOMU UPORABNIKA. POTREBNA...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA /SREDNJI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV POD MENTORSTVOM, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, K VLOGI OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN DOKAZILO O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU ONALEZLJIVIH...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI DERMATOVENEROLOŠKI AMBULANTI, PRIPRAVA MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV, IZVEDBA TERAPEVTSKIH POSTOPKOV PO NAVODILIH, SODELOVANJE V TIMU...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV SKLADNO S KOMPETENCAMI V ZDRAVSTVENI NEGI, IZVAJANJE NADZORA IN POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV,...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV,   OPAZOVANJE...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA /SREDNJI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV POD MENTORSTVOM, KONČANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, K VLOGI OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN DOKAZILO O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU ONALEZLJIVIH...

PRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V ČASU PRIPRAVNIŠTVA POTEKA DELO V OBLIKI PRIPRAV IN UVAJANJA PRIPRAVNIKOV NA  SAMOSTOJNO DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA., splošna zdravstvena sposobnost, psihična...

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVNICA - PRIPRAVNIK BO NA DELOVNEM MESTU SMS V NEGOVALNI ENOTI - POD STALNIM NADZOROM MENTORJA, IZVAJAL/A DELA NA PODLAGI OPISA DEL, KI SE VEŽEJO NA NEGO BOLNIKOV NA ODDELKU, IN...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V SPLOŠNI AMBULANTI IN NA ODDELKU,   IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,   NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV,  ...

SRENJA MEDICINSKA SESTRA II (ZDRAVSTVENI TEHNIK) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, VODENJE ZDRAVSTVENIH...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE POD VODSTVOM MENTORJA TER PO NAVODILU ZDRAVNIKA, VODJE ZNE IN MS – VODJE  TIMA - POD VODSTVOM MENTORJA IZVAJA MEDICINSKO TEHNIČNE POSEGE ZA KATERE SE...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V OTROŠKEM IN ŠOLSKEM DISPANZERJU, NAROČANJE, TRIAŽA IN SPREJEM PACIENTOV, PRIPRAVA PACIENTA NA PREGLED, POMOČ PRI PREGLEDU IN IZVAJANJU MED. POSEGOV IN IZVAJANJE...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (E035023) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE STERILIZACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV-IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE-PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE-SODELOVANJE PRI PREVZEMU...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA  -    IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE...

žPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMOČ PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV -ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA -VODENJE DOKUMENTACIJE -IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI , - poklic zdrav. tehnik, sred....

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTRA ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · >>