Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'maestro de educación primaria/maestra de educación primaria' en Eslovenia.

UČITELJ ZA DELO V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, DELE IN NALOGE UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU V OSNOVNI ŠOLI. DOLOČEN ČAS OD 21.3.2024 DO 31.8.2024. DELOVNE IZLUŠNJE SO ZAŽELJENE IN PREDSTAVLJAJO PREDNOST, NISO PA POGOJ., Kandidat naj ...

UČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. DOPOLNJEVANJE UČNE IN DELOVNE OBVEZNOSTI V RAZŠIRJENEM PROGRAMU. OP...

UČITELJ SLOVENSKEGA JEZIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške in porodniške, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE, Prošnjo lahko oddajo študentje magisterskega programa druge stopnje oz. študentje drugega letnika magisterskega študijskega programa druge s...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN UČITELJ GOSPODINJSTVA - M/Ž. UČITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2024, polni delovni čas, 40, DELO UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU IN POUČEVANJE GOSPODINJSTVA TER DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, Kandidat naj odda prošnjo z življenje...

UČITELJ NARAVOSLOVJA, BIOLOGIJE IN KEMIJE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 18.3.2025 oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NARAVOSLOVJA, BIOLOGIJE IN KEMIJE NA PREDMETNI STOPNJI, Smisel za delo z učenci, pripravljenost na timsko delo. Prijavi je potreb...

UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA., Vlog je potrebno priložiti ...

UČITELJ/ICA V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO ,  OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJA...

UČITELJ KEMIJE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UČITELJ KEMIJE, Prof. mag. kemije, zaposlitev je za določen čas (daljša bolniška odsotnost), 80 (17,5 ur pouka kemije), možnost dopolnjevanja do 100 zaposlitve. Zaposlimo tudi študenta ustrezne sm...

UČITELJ/UČITELJICA ŠPORTNE VZGOJE ZA DELO V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. Pričetek dela 12.3.2024 do 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 34, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, PREDV...

UČITELJ - PREDMETNEGA POUKA (SLOVENŠČINA) - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavke na delo, polni delovni čas, 40, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZ...

PROFESOR SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI. DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN NAVODILIH RAVNATELJICE., Prošnji priložite potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo iz...

UČITELJ/ICA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniškega staleža, torej do vrnitve delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE JUTRANJEGA VARSTVA OTROK, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DEL...

UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA VII/2 - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE PORODNIŠKEGA DOP., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PODALJŠANEM BIVANJU, Priložiti je potrebno DOKAZILO, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki...

UČITELJ/-ICA SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO ZA PREDMETNA PODROČJA; NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA; DOPOLNJEVANJE UČNE IN DELOVNE OBVEZNOSTI V RAZŠIRJENEM PROGRAMU; OPRA...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2024, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER IZBIRNIH PREDMETOV S TEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., VLOGI OBVEZNO PRILOŽITE:...

UČITELJ BIOLOGIJE, NARAVOSLOVJA IN ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI V RAZREDU IN V SPREMSTVIH IZVEN ŠOLE, POUČEVANJE PREDMETNEGA POUKA, ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE ...

Más resultados: 1 · > · >>