Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > maestro de educación primaria/maestra de educación primaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

43 ofertas de trabajo de 'maestro de educación primaria/maestra de educación primaria' en Eslovenia.

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 60 mesecev oz. do vrnitve delavke z dela v tujini (Luksemburg), polni delovni čas, 40, POČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA , Obvezne priloge k prijavi: Kopija izobrazbe, strokovni izpit in potrdilo o nekaznovanosti.,

UČITELJ ZA POUČEVANJE V JV - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11, POUČEVANJE V JV, Prijavi je potrebno priložiti: potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ter potrdilo, da oseba ni pravnom...

UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2023, skrajšan delovni čas, 16, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM S SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE M/Ž - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 24, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., Izobrazbeni pogoji po ZOFVI, potrdilo iz kaz...

UČITELJ/-ICA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke. Pričetek dela 16.1.2023., polni delovni čas, 40, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Priložiti potrdilo o nekaznovanosti, pisno vlogo z življenjepisom in dokazilo o izobrazbi...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 32, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Vlogi obvezno priložite: - dokazilo ...

UČITELJ PREDM. POUKA - UČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, SKLADNO S SISTEMIZACIJO IN OPISOM DEL., , dopoldan

UČITELJ ZGODOVINE IN UČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OTROK NA PREDMETNI STOPNJI IN V OPB, Kandidat mora imeti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.,

UČITELJ ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI IN V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V IN IZVEN RAZREDA, DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidati vlogi priložite življenjepis, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o...

UČITELJ ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. junij 2023, skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU ...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniške oziroma porodniškega dopusta, najdlje do 31.08.2023 z možnostjo p, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA-VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO D...

POMOČNIK UČITELJA NA BRITANSKI MEDNARODNI ŠOLI V LJUBLJANI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ UČITELJU PRI RAZREDNEM POUKU, Zaposlimo zaradi povečanega obsega dela. Pogodba se lahko sklene za nedoločen čas. Zahtevano je znanje angleškega jezika, ki pozna delo z otroki.,

POMOČNIK UČITELJA NA BRITANSKI MEDNARODNI ŠOLI V LJUBLJANI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ UČITELJU PRI RAZREDNEM POUKU, Zaposlimo zaradi povečanega obsega dela. Pogodba se lahko sklene za nedoločen čas. Zahtevano je znanje angleškega jezika, ki pozna delo z otroki.,

UČITELJ BIOLOGIJE IN KEMIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnosti, najdlje do 31.8.2023, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, zaželene delovne izkušnje pri poučevanju biologije, kemije, trajnostnega razvoja in ličarskih del,

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV, SPREMSTVO UČENCEV NA DNEVE DEJAVNOSTI, DELO PO LDN ŠOLE, Kandidati naj prijavi priložijo kopijo potrdila o izobrazbi in potrdilo, da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepneg...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (MATEMATIKA) - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - dokaz...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (ŠPORT) - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA. IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST.,  Izobrazba ustrezne ...

PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITEV DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, VZGOJA,SPREMSTVO, DELO V SKLADU Z PREDPISI ŠOLE IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, POTRDILO, DA NISTE V KAZENSKEM POSTOPKU...

UČITELJ/ICA POUKA ZA PREDMET MATEMATIKA IN TEHNIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve porodniško odsotne delavke, predvidoma do 30. 12. 2023., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI V ODDELKIH OD 1. DO 4.R IN DELO V JUTRANJEM VARSTVU., Priložiti potrdilo o ustrezni izobrazbi ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (MATEMATIKA) - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - dokaz...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (NARAVOSLOVJE, KEMIJA, BIOLOGIJA) - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVE IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA TER DRUGA DELA IN NALOGE V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - doka...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI (RAZREDNI POUK), STROKOVNI IZPIT, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O SPOLN...

PROFESOR GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2023, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V OŠ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOČEN ČAS MOŽNOST SKLENITVE NOVE POGODBE , dopoldan

UČITELJ KEMIJE, BIOLOGIJE IN ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023 OZIROMA DO VRNITVE DELAVKE IZ DALJŠEGA BOLNIŠKEGA STALEŽA., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KEMIJE IN BIOLOGIJE. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE., Kandidati naj pošiljajo potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in da niso v...

UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, POUKA IZBIRNIH PREDMETOV, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI, DODATNE STROKOVNE POMOČI, ...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA (ANGLEŠČINE) - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz daljše bolniške in porodniške., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI., Končan magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z anglešči...

DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU IN UČITELJ PB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 8 dni oz. do vrnitve s porodn. dop. oz. najdlje do 31.8.2023, polni delovni čas, 40, DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, K vlogi priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo o strok...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI., Prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo, da ni pravnomočno obsojena, potrdilo, da ose...

UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 11, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,- NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ,- OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM IN V SKLADU Z LETNIM ...

DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU - M/Ž. DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. TAKOJ (od predvidoma 1.12.2022-31.08.2023), skrajšan delovni čas, 20, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZ...

UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE NA PREDMETNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z LDN-JEM, NAVODILI RAVNATELJA., Vlogi je potrebno priložiti (lahko naknadno): ...

Más resultados: 1 · >>