Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachillerato' en Eslovenia.

UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV ZA PODROČJE STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA POUČEVANJE PREDMETOV S PODROČJA STROJNIŠTVA, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega ...

UČITELJ STROKOVNO-TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA POUKA TER VEŠČIN ZA PODROČJE ŽIVINOREJE, KMETIJSTVA, EKOLOŠKE PREDELAVE - M/Ž. UČITELJ GEODETSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kandidat naj še posebej izkazuje znanja in veščine s področja živinore...

UČITELJ DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA DRUŽBOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ZGODOVINE, DRUŽBOSLOVJA IN KOMUNICIRANJA V PRODAJI, Zaposlimo učitelja z izobrazbo iz zgodovine. Ob prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila: dokazilo o izobrazbi, pedagoško...