Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 94

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Directores de investigación y desarrolloVODJA RAZVOJA IN KONSTRUKCIJE M/Ž - M/Ž. VODJA RAZVOJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KANDIDAT BO NEPOSREDNO ODGOVOREN ZA VODENJE ODDELKA RAZVOJA, PROJEKTIVE IN KONSTRUKCIJE. DELOVNE NALOGE: VODENJE ODDELKA RAZVOJA, PROJEKTIVE IN KONSTRUKCIJE, IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV STROJEV IN NAPRAV, RAZVOJ NOVIH PROJEKTNO/KONSTRUKCIJSKIH... MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes"SVETOVALEC-PRIPRAVNIK" V KABINETU ŽUPANA (ŠT. DM 34) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE ZA KATERE SE BO USPOSABLJAL IZBRANI KANDIDAT: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV... OBČINA ČRNOMELJ.
 • . EconomistasSTROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ PODROČJA KREATIVNIH TEHNOLOGIJ IN NOVIH POSLOVNIH MODELOV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 20 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNE NALOGE, KI JIH BO OPRAVLJAL NOVI ČLAN EKIPE: UDEJANJAL STRATEŠKE NAČRTE DRUŽBE SKOZI PODPORO DELEŽNIKOM IN PODJETJEM ČLANOM TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA, TER JIH POVEZOVAL S POSLOVNIMI... TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.
 • . Empleados de servicios de correosPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRENOS VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA TER PRODAJANJE VREDNOTNIC IN BLAGA NA DOSTAVI., Za zasedbo delovnega mesta se zahteva izobrazba poštni manipulant oziroma drugi ustrezni poklici nižjega poklicnega izobraževanja... IPPS Invalidsko Podjetje pošte Slovenije, proizvodnja in storitve d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V HODOŠU.NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA Z DUŠEVNO MOTNJO, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • . Ingenieros electrónicosRAZISKOVALEC NA PROJEKTU ELEKTRONIKA V PV, S-791E - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZVOJ NIZKOCENOVNIH MONITORING KONCEPTOV IN INTELIGENTNIH SENZORSKIH SISTEMOV V FOTOVOLTAIKI, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG,PRIPRAVA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. STROJEPISCI IN UREJEVALCI BESEDIL, Določen čas oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV,... OKRAJNO SODIŠČE V ČRNOMLJU.
 • . Profesores de formación profesionalUČITELJ STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTROTEHNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV V PROGRAMU ELEKTROTEHNIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE.
 • . Administradores de sistemasINFORMATIK V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - M/Ž. SKRBNIK RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE INFORMATIKA OZ. REFERENTA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAŽELENE... OZG; OZG, OE ZD Kranj.
 • . Profesionales del trabajo socialKOORDINATOR OSEBNE ASISTENCE IN SOCIALNIH PROGRAMOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, VODENJE PROGRAMA OSEBNE ASISTENCE IN VSEH AKTIVNOSTI V ZVEZI S TEM PROGRAMOM, PRIDOBIVANJE UPORABNIKOV, ASISTENTOV, PROSTOVOLJCEV, PODPORA KADROVSKIM POSTOPKOM, VODENJE EVIDENC, SPOZNAVANJE IN VODENJE PROJEKTOV, PISANJE... DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO STANJE- TRANSPORTIRANJE MATERIALA GLEDE NA POTREBE PROIZVODNEGA PROCESA, SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN MATERIALA,... MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorVOZNIK B,C,E / MEHANIK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE VOZIL NA SEDEŽU PODJETJA IN NA TERENU TER OBČASNI PREVOZI, VOZNIK B,C,E, MEHANIK ZA VZDRŽEVANJE VOZIL NA SEDEŽU PODJETJA IN NA TERENU TER OBČASNE VOŽNJE... PUNTAR TRANSPORT, podjetje za transport in logistiko, d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 15 ur, OPRAVLJA SE DELO PO SLOVENIJI IN PO POTREBI IZVEN DRŽAVE. DELO SE OPRAVLJA V KRAJŠEM DELOVNEM ČASU DO 60 UR NA MESEC., hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski... MG TRANSPORT, transport in logistika, d.o.o.
 • . Herramentistas y afinesDEŽURNI ORODJAR V OBRATU ORODJARNA NA PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. ORODJAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO ČIŠČENJE IN POLIRANJE ORODIJ VPETIH POD STROJ V PROCESU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERACIJ PLOSKOVNEGA BRUŠENJA, VARJENJA IN GRAVIRANJA ORODIJ, NASTAVITEV ORODIJ, VPETJE OBDELOVANCEV IN SAMOSTOJNO UMERJANJE STROJA, UPRAVLJANJE... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJA IN MANIPULIRA Z VILIČARJEM, NAKLADA, RAZKLADA, UPORABLJA VSE VRSTE VILIČARJEV OD ROČNIH, PALETNIH DO MOTORNIH, SKRBI ZA PRAVILEN NAKLAD, RAZKLAD, NA TOVORNJAKE, NA REGALNE SISTEME, POMAGA... APLAST PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Representantes comercialesSODELAVEC ZA IZMERO STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZMERA STAVBNEGA POHIŠTVA NA TERENU, PRIPRAVA PONUDBE, NAROČILO MATERIALA, PRIPRAVA NALOGA ZA PROIZVODNJO IN MONTAŽO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... TIRALMONT, izdelava in montaža stavbnega pohištva, d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V POLIESTERSKI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH NALOG V PROIZVODNJI - PRIPRAVA DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA, SKRB ZA ORODJE IN STROJE, PREGLEDOVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA... POLIESTERPLAST, proizvodnja izdelkov iz armiranega poliestra, d.o.o.
 • . Directores de recursos humanosVODJA I - VODJA SLUŽBE ZA RAZVOJ LJUDI PRI DELU - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA SLUŽBE ZA RAZVOJ LJUDI PRI DELU, PRIPRAVA KADROVSKIH NAČRTOV IN POROČIL, PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE DELA ZAPOSLENIH, KOORDINIRANJE... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKOORDINATOR V (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 58843) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, UPRAVNI AKADEMIJI - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31. 11. 2022 oziroma za čas trajanja operacije Učinkovito upravljanje zaposle, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorSERVISER - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE MOTORJEV Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM. VZDRŽEVANJE VOZIL PODJETJA. DRUGA DELA V ODDELKU SERVIS. , delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... ETRA PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE D.O.O.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPLAKATER - M/Ž. PLAKATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE OZ. LEPLJENJE IN ODSTRANJEVANJE PLAKATOV NA PANOJE, MONTAŽE, DEMONTAŽE OBJEKTOV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA PROSTORA IN DELOVNEGA ORODJA, DRUGE NALOGE... AMICUS PODJETJE ZA MARKETING D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC OBREZ - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ROČNI IN STROJNI OBREZ IN IZREZ PLASTIČNIH DELOV ,DELO NA VRTALNEM IN IZREZOVALNEM STROJU ,MENJAVA ORODJA NA VRTALNEM IN IZREZOVALNEM STROJU ,ROČNO IN STROJNO VREZOVANJE NAVOJEV , ŽIGOSANJE... ISOKON PROIZVODNJA IN PREDELAVA TERMOPLASTOV, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE.
 • . Geólogos y geofísicosASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. GEOLOGI IN GEOFIZIKI, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, IZKAZANA... ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE.
 • . Oficinistas generalesZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) (J025025) ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31.07.2019, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas oz. do 31.8.2021, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, KOORDINIRANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE PROJEKTOV ESS, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ingenieros mecánicosSTROJNI INŽENIR Z ŽELJENIM ZNANJEM NEMŠEKGA JEZIKA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POZNAVANJE KOMERCIALE, ORODIJ ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, urejevalniki besedil - osnovno, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, dopoldan FOMI, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ORODIJ IN TRGOVINO, D.O.O.
 • . Recepcionistas (general)RECEPTOR IV ZA DELO NA BAZENU - M/Ž. RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), Določen čas oz. od 18.6.2018 do 7.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA BLAGAJNI BAZENA PREBOLD, VZDRŽEVANJE REDA NA OBMOČJU VSTOPA NA BAZEN, SKRB ZA SPOŠTOVANJA KOPALIŠKEGA REDA PRI VSTOPU NA BAZEN, VZDRŽEVANJE REDA V SANITARIJAH, ČIŠČENJE IN MANJŠA... OBČINA PREBOLD.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE.
 • . Peones de la construcción de edificiosDELAVEC ZA POMOC NA GRADBISCU IN POMOŽNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ NA GRADBIŠČU, RUŠENJE, ODVOZ RUŠEVIN (ROČNI), ČIŠČENJE GRADBIŠČA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA,ITD., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... ANRO NADZOR IN KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL ANDREJ ROBIDA s.p.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRGOVEC V TRGOVINI S TEHNIČNIM BLAGOM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IZDELKOV IZ NAŠEGA PRODAJNEGA PROGRAMA, SPREJEMANJE, OBDELAVA IN REALIZACIJA PRISPELIH NAROČIL, ORGANIZIRANJE ODPREME DO KUPCA, PREVZEMANJE BLAGA NA SKLADIŠČE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NAROČANJE... GALKOPLAST ŠRAJ, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., RADOMLJE.
Más ofertas: << · 47 · 70 · 82 · 88 · 91 · 92 · < · 94 · > · >>