Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,677 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 94

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaVODJA ČISTILNEGA OBRATA - M/Ž. VODJA ČISTILCEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROIZVODNIH PROSTOROV IN OPREME, VODENJE EVIDENC ČIŠČENJA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA IN EKIPE, TER OSTALE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ČIŠČENJA., , popoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (ŠPORT) - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA. IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST.,  Izobrazba ustrezne ...

"SVETOVALEC-PRIPRAVNIK" V SEKTORJU ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO V URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST - M/Ž. REFERENTI ZA SOCIALNO VARNOST IPD., poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA, OBVEZNO: celotno besedilo javnega natečaja je objavljeno na spletni strani www.maribor.si in zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kan...

. técnico en protección ambiental/técnica en protección ambientalSODELAVEC NA CENTRU PONOVNE RABE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OBLIKOVANJE REKLAM, LETAKOV, BROŠUR IN DRUGEGA PROMOCIJSKEGA GRADIVA ZA OZAVEŠČANJE LJUDI O POMENU ODGOVORNEGA  RAVNANJA Z NARAVO, - AKTIVNOSTI V ZVEZI S SAMO PREDELAVO OZIROMA OBDELAVO ZAVRŽEN...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, PRIPRAVLJANJE PREDLO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM IN IZDAJA BLAGA,- PRIPRAVA BLAGA ZA TRANSPORT,- IZVAJANJE PREMIKOV ZNOTRAJ SKLADIŠČA,- SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST SKLADIŠČA. NUDIMO:- DELO V ENI IZMENI,- IZPLAČILO MALICE,- POVRAČILO POTNIH STROŠKOV,- MOŽNOST DOLGO...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO IN POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI PRI VSAKODNEVNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH - POMOČ PRI DELU MED POUKOM, PRI VKLJUČEVANJU V SKUPINSKO DELO, PRI ŠPORTNI VZGOJI ......

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH PROSTOROV OD PON. DO SOB. V DOPOLDANSKEM ČASU., Zaposlimo vestno in zanesljivo osebo, izkušnje niso pogoj. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost...

SVETOVALEC (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA 1. STOPNJI S PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHT...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, - OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG, - IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, - NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA, - SPREJEM STRANK - SPREJEM, KNJIŽENJE IN DELITEV POŠTE, - IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV...

UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM PROCESOM., Poznavanje področja, sposobnost dela v skupini, komunikativnost, odgovornost, samostojnost. Vlogi p...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, IZVAJANJE, SKLADIŠČENJE IN ODPREMA BLAGA (PRIPRAVA, IZVAJANJE, KONTROLA), PRIPRAVA POTREBNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE VILIČARJ...

MERILEC - M/Ž. KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE SPOSOBNOSTI IN STABILNOSTI PROCESA TER IZDELKA, IZDELOVANJE KONTROLNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE VZORČNE IN IZHODNE KONTROLE, KONTROLIRANJE MERILNIH NAPRAV IN M...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 23, ČIŠČENJE TRGOVINSKIH OBJEKTOV, PISARN, IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV, DVIGAL, GARAŽ, PARKIRNIH MEST, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ...

J017101 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2, ŠDM. 2009747 - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI Z GOSPODARSKEGA IN FINANČNEGA PODROČJA. SPREMLJA IN IZVAJA ZAKONE IN DRUGE PREDPISE S PODROČJA DELA.IZDELUJE POROČILA IN ANALIZE S PODROČJA DELA. VO...

MONTER – SERVISER OGREVALNIH, HLADILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA ZAGONOV SISTEMOV IN MONTAŽ NA TERENU ZAPOSLIMO MONTERJA-SERVISERJA OGREVALNIH, HLADILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV. ZAHTEVANA ZNANJA: IV., V. ALI VI. STOP...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, KOT OSEBA Z USTREZNIM ZNANJEM IN ODGOVORNOSTJO PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, SKRBITE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO NALOG PO VNAPREJ PRIPRAVLJENIH PLANIH OZ. V SKLADU Z DANIMI NAVODILI S STRA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ UPORABNIKU, POMOČ V GOSPODINJSKIH IN DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO TER POMOČ PRI KOMUNIKACIJI., Veselja do dela z ljudmi, empatija, komunikativnost., večizmensko

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.1.DO 21.1.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM PROCESOM., Nadomeščanje bolniške, nastop dela s 1. 1. 2023., dopoldan

. representante comercialREFERENT PRODAJE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IZ PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA, ZBIRANJE IN OBDELAVA NAROČIL TER PRIPRAVA PONUDB, ODDAJANJE POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL V ODDELEK NABAVE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER SKRB ZA OBSTOJEČE STRANK...

. representante comercialREFERENT PRODAJE ZA PODROČJE HIGIENSKEGA PROGRAMA - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA HIGIENSKEGA PROGRAMA IN OSTALEGA BLAGA IZ PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA, ZBIRANJE IN OBDELAVA NAROČIL TER PRIPRAVA PONUDB, ODDAJANJE POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL V ODDELEK NABAVE, PRIDOBIVANJE NOVIH...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMEHANIK KMETIJSKE MEHANIZACIJE - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA VSA POPRAVILA NA VOZILIH, STROJIH IN NA KMETIJSKI MEHANIZACIJI, OPRAVLJA VSA VZDRŽEVALNA DELA NA STROJNIH NAPRAVAH IN DRUGIH STROJIH...., , dopoldan

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR VIZ - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. začasno povečan obseg dela, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJA...

. asistente en educación primariaLABORANT II - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izv...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITEV DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, VZGOJA,SPREMSTVO, DELO V SKLADU Z PREDPISI ŠOLE IN PO NAVODILIH RAVNATELJA, POTRDILO O NEKAZNOVANJU, POTRDILO, DA NISTE V KAZENSKEM POSTOPKU...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE SPECIALNIH ZNANJ IN PREISKAV NA NACIONALNEM NIVOJU, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POSTOPKOV DEL...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (ŠIFRA DM:J017104, M/Ž), S POLNIM (100%) DELOVNIM ČASOM (40 UR NA TEDEN), ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 9. 2025 V SLUŽBI ZA KAKOVOST ZA DELO NA PROJEKTU »UL ZA TRAJNOSTNO DRUŽBO – ULTRA«. PREDVIDEN DATUM ZAPOSLITVE JE 1.1.20. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2025, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS DELA IN NALOG: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA,...

. ayudante de recursos humanosKADROVIK VII/1 - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE  PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU KADROVSKE POLITIKE  PRIPRAVA IN VODENJE KADROVSKIH EVIDENC VODENJE POSTOPKOV ZAPOSLOVANJA OPRAVLJANJE NALOG PRIJAVNO-ODJAVNE SLUŽBE ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE PRIPRAV...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A06-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z RF SPEKTROM VODENJE ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV VODENJE DRUGIH UPRAVNIH POSTOPKOV IN POS...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠT. A031-05) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA OSNUTKOV UPRAVNIH ODLOČB, SKLEPOV IN DRUGIH AKTOV  IZ DELOVNEGA PODROČJA POMOČ PRI PRIPR...

Más ofertas: << · 47 · 70 · 82 · 88 · 91 · 92 · < · 94 · > · 97 · 101 · 109 · 125 · >>