Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,854 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 93

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de autoelevadorasVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. UPRAVLJAVCI TEŽKIH TOVORNJAKOV Z DVIGALOM, Voznik/voznica v cestnem prometu, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA IN SKRB ZA TOVORNO VOZILO, NAKLADI, RAZKLADI V IN IZ TOVORNEGA VOZILA, PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST TER VARNOST VOZILA, SKRB ZA... KOBAL TRANSPORTI, Prevozne in druge storitve, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoPRIPRAVLJALEC PROIZVODNJE LSR & PLASTIKA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: NADZOR NAD SMISELNO RAZPOREDITVIJO IN PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA, KNJIŽENJE OSNOVNEGA IN POMOŽNEGA MATERIALA TER POLIZDELKOV NA DELOVNEM... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽNIČARSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • . Analistas de gestión y organizaciónSAMOSTOJNI SVETOVALEC - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA DELA NA PROJEKTIH, - KOORDINIRANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PROJEKTIH; - ORGANIZIRANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTOV; - DAJANJE POJASNIL; - IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH POROČIL... IDRIJSKO-CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. IDRIJA.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasVZDRŽEVALEC - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE DELOVANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA – IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠEGA VZDRŽEVANJA IN POMOČ SAMOSTOJNEMU VZDRŽEVALCU,... JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA D.O.O.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosANKETAR ZA PROJEKT CSSI - M/Ž. ANKETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SLIKANJE RAČUNOV PRED TRGOVSKIMI CENTRI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij -... ACNIELSEN RAZISKOVALNA DRUŽBA, D.O.O.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesZA PODROČJE UPRAVLJANJA TOPLOTNIH POSTAJ - M/Ž. DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE TOPLOTNIH POSTAJ, KOTLOVSKIH NAPRAV IN PRIPADAJOČE OPREME, - REŠEVANJE IN ODPRAVA NAPAK, VZDRŽEVANJE NAPRAV TER OPREME, , večizmensko DOMPLAN, DRUŽBA ZA INŽENIRING, NEPREMIČNINE, URBANIZEM IN ENERGETIKO, D.D.
 • . Maestros preescolaresPOMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vračila delavke iz porodniške, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Določen čas oz. od 3. 5. 2018 do vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, DNEVNO POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA,... OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS.
 • . Asesores financieros y en inversionesSVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE V URADU ZA PROSTOR IN NEPREMIČNINE (ŠIFRA DM C027005) - M/Ž. SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas oz. povratka uslužbenke s starševskega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA PRODAJE NEPREMIČNIN IN PROGRAMA UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI, VODENJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH POSTOPKOV, PRIPRAVLJANJE... OBČINA IZOLA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, Določen čas oz. VRNITVE ZAPOSLENE Z BOLNIŠKEGA STALEŽA IN PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ELEKTROTERAPIJE, UČENJE INDIVIDUALNEGA IZVAJANJA AKTIVNIH GIBOV, TRENING HOJE, UČENJE VSEDANJA IN VSTAJANJA, dopoldan DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VHODNA KONTROLA VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, PROCESNA KONTROLA, IZHODNA KONTROLA, EVIDENTIRANJE NESKLADNOSTI, REKLAMACIJE DOBAVITELJEM VGRADNIH DELOV IN TRGOVSKEGA BLAGA, IZDELAVA... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de cauchoUPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJA ZA BRIZGANJE GUME IN/ALI DRUGIH STROJEV V PROIZVODNJI, ČIŠČENJE, DODELAVA IN KONTROLA IZDELKOV, KNJIŽENJE IZVEDENEGA DELA, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE... SILIKO proizvodno podjetje, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNIK INFRASTRUKTURE(M/Ž) - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH POSEGOV NA INFRASTRUKTURNI OPREMI IN V PROIZVODNJI MEŠALNIC; NADZOR DELOVANJA NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN PREVENTIVNO ALI KURATIVNO UKREPANJE... ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o.
 • . DentistasZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta in letnega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OTROŠKEM IN MLADINSKEM ZOBOZDRAVSTVU TER V AMBULANTI... OZG; OZG, OE ZD Tržič.
 • . Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafesDIREKTOR MUZ/GAL (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: BO17835) - M/Ž. DIREKTOR MUZEJA, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA DELO ZAVODA, SPREJEMA STRATEŠKI NAČRT, SPREJEMA PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT, SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI DELA, SPREJEMA AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, NA PODLAGI SPREJETEGA NAČINA FINANCIRANJA S STRANI... JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT III (E047024) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, FIZIOTERAPEVT ZA DELO V ZVC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA.
 • . FisioterapeutasDIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (M/Ž) - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK OBRAVNAVE OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI OBRAVNAVE... ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA V LOKALU, ODLIČNI DELOVNI POGOJI IN DELOVNI ČAS, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dvoizmensko JAVNI ZAVOD RATITOVEC.
 • . Profesores de formación profesionalUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE.
 • . Agentes de compras y consignatariosOPERATIVEC ITA - M/Ž. POSREDNIK ZA PREVOZNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NADZOR NAD PLANI VOŽENJ IN NJIHOVO FINALIZIRANJE, RAZPOREJANJE VOZIL, PODPORA ČLANOM PLATFORME, FRANŠIZAM TER NJIHOVIM VOZNIKOM PRI IZVAJANJU OBVEZNOSTI IZ POGODB ODGOVARJANJE NA KLICE... GoOpti Inteligentne Transportne rešitve d.o.o.
 • . Herramentistas y afinesDEŽURNI ORODJAR V OBRATU ORODJARNA NA PROGRAMU ODKOVKI - M/Ž. ORODJAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO ČIŠČENJE IN POLIRANJE ORODIJ VPETIH POD STROJ V PROCESU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE OPERACIJ PLOSKOVNEGA BRUŠENJA, VARJENJA IN GRAVIRANJA ORODIJ, NASTAVITEV ORODIJ, VPETJE OBDELOVANCEV IN SAMOSTOJNO UMERJANJE STROJA, UPRAVLJANJE... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJA IN MANIPULIRA Z VILIČARJEM, NAKLADA, RAZKLADA, UPORABLJA VSE VRSTE VILIČARJEV OD ROČNIH, PALETNIH DO MOTORNIH, SKRBI ZA PRAVILEN NAKLAD, RAZKLAD, NA TOVORNJAKE, NA REGALNE SISTEME, POMAGA... APLAST PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Representantes comercialesSODELAVEC ZA IZMERO STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZMERA STAVBNEGA POHIŠTVA NA TERENU, PRIPRAVA PONUDBE, NAROČILO MATERIALA, PRIPRAVA NALOGA ZA PROIZVODNJO IN MONTAŽO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... TIRALMONT, izdelava in montaža stavbnega pohištva, d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V POLIESTERSKI PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH NALOG V PROIZVODNJI - PRIPRAVA DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALA, SKRB ZA ORODJE IN STROJE, PREGLEDOVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA... POLIESTERPLAST, proizvodnja izdelkov iz armiranega poliestra, d.o.o.
 • . Directores de recursos humanosVODJA I - VODJA SLUŽBE ZA RAZVOJ LJUDI PRI DELU - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA SLUŽBE ZA RAZVOJ LJUDI PRI DELU, PRIPRAVA KADROVSKIH NAČRTOV IN POROČIL, PRIPRAVA IZHODIŠČ ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE DELA ZAPOSLENIH, KOORDINIRANJE... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKOORDINATOR V (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 58843) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, UPRAVNI AKADEMIJI - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31. 11. 2022 oziroma za čas trajanja operacije Učinkovito upravljanje zaposle, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorSERVISER - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE MOTORJEV Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM. VZDRŽEVANJE VOZIL PODJETJA. DRUGA DELA V ODDELKU SERVIS. , delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... ETRA PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE D.O.O.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPLAKATER - M/Ž. PLAKATER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. možnost podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE OZ. LEPLJENJE IN ODSTRANJEVANJE PLAKATOV NA PANOJE, MONTAŽE, DEMONTAŽE OBJEKTOV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA PROSTORA IN DELOVNEGA ORODJA, DRUGE NALOGE... AMICUS PODJETJE ZA MARKETING D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC OBREZ - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ROČNI IN STROJNI OBREZ IN IZREZ PLASTIČNIH DELOV ,DELO NA VRTALNEM IN IZREZOVALNEM STROJU ,MENJAVA ORODJA NA VRTALNEM IN IZREZOVALNEM STROJU ,ROČNO IN STROJNO VREZOVANJE NAVOJEV , ŽIGOSANJE... ISOKON PROIZVODNJA IN PREDELAVA TERMOPLASTOV, D.O.O., SLOVENSKE KONJICE.
Más ofertas: << · 47 · 70 · 81 · 87 · 90 · 91 · < · 93 · > · >>