Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,040 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 87

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Educadores para necesidades especialesASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO Z UČENCI V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • . Agentes de compras y consignatariosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. POSREDNIKI ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU STRATEGIJE NA PODROČJU NABAVE CESTNIH PREVOZOV, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE NABAVNE FUNKCIJE ZA CESTNI TRANSPORT, OBVLADOVANJE... FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC, III. KATEGORIJA INVALIDNOSTI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU POSLOVNEGA KOMPLEKSA, POGODBA ZA 3 MESECE, DELO JE POPOLDANSKO OZ. PO DOGOVORU, SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI SO PROSTI, popoldan PETRANS, DRUŽBA ZA TRANSPORT IN STORITVE D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasPREVAJALEC - M/Ž. PREVAJALCI, TOLMAČI, LEKTORJI IN DRUGI JEZIKOSLOVCI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE BESEDIL VODENJE PROJEKTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... PRETEKS, družba za prevajalstvo, izobraževanje, proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU SKLADOV (PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA SKLADOV, KI POMENI ZLASTI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV MED NASLEDNJIMI: VODENJE ALI SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ S PODROČJA... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
 • . ElectrotécnicosELEKTRO TEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH, PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRO INŠTALATER -ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH,PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA/DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. (možnost zaposlitve za nedoločen čas), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV ZA MONTAŽO, NATOVARJANJE IN IZTOVARJANJE ELEMENTOV, MONTAŽA NA OBJEKTU, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ORODJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KATEREKOLI... NAITORS, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC KUHINJ IN BELE TEHNIKE - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN PRODAJA KUHINJ IN B.TEHNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OPREMA CENTER, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNIH PISARNIŠKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA: VODENJE IN NADZOR EVIDENC, IZSTAVLJANJE FAKTUR, UREJANJE POŠTE, VPISOVANJE DOKUMENTOV V SISTEM, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI., urejevalniki... MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ.
 • . ElectrotécnicosELEKTROMONTER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE; SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKTRO NAPRAVAH IN INSTALACIJAH; UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,... KADRIS INŽENIRING, svetovanje in storitve, d.o.o.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČ V KUHINJI/POMIVALCI POSODE - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ČISTO POSODO IN TLA, REZANJE ZELENJAVE IN SKRB ZA DAJANJE NADPRTOV V PRALNI STROJ., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dvoizmensko GREMIA-5, gostinske storitve d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, -VZRŽEVANJE OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, -OPAZOVANJE IN BELEŽENJE STANOVALČEVEGA POČUTJA, VITALNIH FUNKCIJ, ZAUŽITE... ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST.
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesVODJA III (J017960), SUPAS, PODROČJE ZA INFORMATIKO, SLUŽBA ZA INFORMATIKO, ENOTA ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA STRATEGIJO RAZVOJA ZA VSEBINSKO PODROČJE, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE IN ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELUJE V ZUNANJIH PROJEKTIH (MED ORGANIZACIJSKI, DRŽAVNI, MEDNARODNI)... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 285) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 40 mesecev oz. do 31.12.2021 zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, CELOTNO BESEDILO OBJAVE SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH GEODETSKE UPRAVE RS: HTTP://WWW.GU.GOV.SI/SI/JAVNE_OBJAVE/JAVNE_OBJAVE_O_PROSTIH_DELOVNIH_MESTIH/,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA MATERIALE ZA TOPLOTNE OBDELAVE IN JIH EVIDENTIRA V INFORMACIJSKI SISTEM, UVRŠČA MATERIALE NA POLICE V VHODNEM SKLADIŠČU GLEDE KVALITETE MATERIALA, KOMUNICIRA S STRANKAMI,... METALING PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TEHNIČNO SVETOVANJE, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNA DELA V PROIZVODNJI PRAŠNEGA BARVANJA. - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NALAGANJE IZDELKOV NA TEKOČI TRAK, IZPIHOVANJE PRED BARVANJEM, ČIŠČENJE OBEŠAL IN ZAŠČITNIH GUM TER POKROVOV. PAKIRNANJE IN SKLADIŠČENJE.... KO - LOVEC PROIZVODNJA, STORITVE, PREVOZNIŠTVO D.O.O.
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - PRIPRAVNIK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 2 meseca, 6 dni oz. OD 26. 6. 2018 DO 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ VZGOJITELJU V VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dopoldan JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL.
 • . FisioterapeutasDIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, večizmensko ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ.
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. Zaposlitev od 1. 9. 2018 dalje., polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA LABORATORIJSKIH VAJ V SREDNJEŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH FARMACEVTSKI TEHNIK TER KEMIJSKI TEHNIK IN SPLOŠNI... GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesSESTAVLJALEC FOTONAPETOSTNIH MODULOV - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SORTIRANJE IN NIZANJE CELIC, ODSTRANJEVANJE ZLOMLJENIH CELIC IZ STROJEV, SPAJKANJE VEZNIH TRAKOV NA MATRIKO CELIC, POMOČ PRI NAMESTITVI STEKLA, EVA FOLIJE TER HRBTNE FOLIJE NA STROJ,... BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA CNC OBDELOVALNIH STROJIH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... ORODJARSTVO GORJAK DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesUČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM. , urejevalniki... Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, SORTIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, MONTAŽA IN SESTAVLJANJE IZDELKOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA, DVIGOVANJE TEŽJIH... TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DELA STROKOVNEGA SODELAVCA V ZAPOSLITVENEM CENTRU, VODENJE IN MENTORIRANJE INVALIDNIH OSEB, VODENJE DNEVNIH EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTACIJE, NADZOR IN KONTROLA... ZAPOSLITVENI CENTER PAPILOT, Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Posavje.
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, KONTIRANJE, VNOS IN KNJIŽENJE PREJETIH TER IZDANIH RAČUNOV, OPERATIVNA KNJIGOVODSKA DELA (KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE... SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o.
Más ofertas: << · 44 · 65 · 76 · 81 · 84 · 85 · < · 87 · > · 90 · 94 · >>