Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 87

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoDOSTAVLJALEC HRANE - VOZNIK - M/Ž. DOSTAVLJAVEC HITRE HRANE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORIGANO DOSTAVA CATERING ZAPOSLI VOZNIKA - OSEBNEGA AVTOMOBILA  ZA DOSTAVO HRANE PO LJUBLJANI. DELOVNE NALOGE: DOSTAVA HRANE NA NAROČNIKOV NASLOV 85 DELOVNEGA ČASA DRUGA PODOBNA DELA V ZVEZI Z DOST...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, POMOČ V KUHINJI, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit.,

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - NALAGANJE ELEMENTOV - IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI - RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ELEMENTOV - KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ELEMENT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v  kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH DEL V PROIZVODNJI., pripravljenost na večizmensko delo. Delavnost, odgovornost, prilagodljivost., večizmensko

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - UREJANJE STROJEV IN NAPRAV TER NASTAVITEV ORODIJ - DELO S STROJI ZA BRIZGANJE PLASTIKE - SAMOSTOJNA SESTAVA ORODIJ IN PRIPRAV - PRIPRAVA IN PREGLED ORODJA PRED PRIČETKOM SERI...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI. PREDMETNI UČITELJ. - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE RAČUNALNIKARJA V OSNOVNI ŠOLI. POUČEVANJE, VARSTVO, SPREMSTVO UČENCEV. DELA IN NALOGE PO LDN., Komunikacijske sposobnosti...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA, IZPOLNJEVANJE USTREZNIH DOKUMENTOV V SKLADU S STANDARDI, IZVAJANJE PREDPISOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU. , IZPIT ZA VILIČARJA. , večizmensko

DELAVEC V TISKARNI - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA VLAGALNEGA/IZLAGALNEGA DELA TISKARSKEGA/LAKIRNEGA STROJA - NADZOR NAD VLAGANJEM/IZLAGANJEM IN KONTROLA KOLIČINE - ČIŠČENJE IN PRIPRAVA LAKIRNEGA/TISKARSKEGA STROJA, OB MENJAVI DELOVNIH NALOGOV - VZD...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ, V NAZIVU: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR ZA PODROČJE MEDNARODNE EKONOMIJE, ŠIFRA DM: D019001 (M/Ž), ZA NEDOLOČEN ČAS S POLOVIČNIM DELOVNIM ČASOM. PREDVIDENI DATUM ZAPOSLITVE: 1. 2. 2022. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM;ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINIRA IN POSREDUJE INFORMACIJE O ŠTIPENDIRANJU. SPREMLJA ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK CE (MEDNARODNA ŠPEDICIJA) - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: VOŽNJA DOSTAVNEGA VOZILA NA DALJŠE PROGE (MEDNARODNI PREVOZI – EU). KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA USPOSOBLJENOST AVTOMOBILA, REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA V SKLADU ...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUČITELJ IN UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE SLOVENŠČINE  IN DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV/MODULOV, Kandidati morajo posredovati potrdilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da ni...

TEHNIŠKI SODELAVEC VI - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. ZA ČAS NADOMEŠČANJA ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, -TEHNIČNI POSLI PRI PRAKTIČNEM POUKU NA GLEDALIŠKEM ODDELKU: SKRB ZA UREDITEV PROSTOROV, SKRB ZA IZPOSOJO SCENE, KOSTUMOV, REKVIZITOV, ITD., ČIŠČEN...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE DELAVNIC, DELO S PROJEKTNO DOKUENTACIJO, PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI., Obvezno 2 leti delovnih izkušenj na področju karierne orientacije in izkušnje pri svetovanju mladim...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZAČETNIK V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA »UČIM SE BITI UČITELJ« - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNOVARSTVENO DELO, IZVAJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNOVARSTVENIM DELOM, OPRAVLJANJE DEL V OKVIRU SVOJEGA POKLICA PO VZG...

RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9.1.2021, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN VODENJE EVIDENC SOB IN GOSTOV. SPREJEMANJE REZERVACIJ GOSTOV IN POSREDOVANJE INFORMACIJ. REŠEVANJE PRITOŽB. OBRAČUNAVANJE STORITEV. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoiz...

. asistente estadístico/asistente estadísticaSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA I (M/Ž) V SLUŽBI ZA NAKAZOVANJE POKOJNIN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANČNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OBRAČUN ZAHTEVNEJŠIH NAKAZIL POKOJNIN, PREPLAČIL IN OSTALIH ZAHTEVKOV, PREVERJANJE POGOJEV UPRAVIČENOSTI DO IZPLAČILA POKOJNINSKIH DAJATEV, REALIZACIJA ADMINISTRA...

. personal directivo de la administración pública»PODROČNI PODSEKRETAR« NA PROJEKTU »SPOT« - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV UVAJANJA NOVIH DIGITALNIH STORITEV NA PODROČJU TRŽENJA SLOVENIJE KOT LOKACIJE ZA INVESTICIJE TER NOVIH STORITEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ ZDRAVNIKU PRI PREGLEDU IN OPRAVLJANJU DELA - DELO V AMBULANTAH, NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA IN NA DIAGNOSTIKI - USKLAJEVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA PODROČJU ZDRAV...

. administrador de pensiones/administradora de pensionesSTROKOVNI DELAVEC ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA II (M/Ž) V ODDELKU ZA SPREJEM, PRIPRAVO IN ODPREMO V CENTRALNI GLAVNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2022, polni delovni čas, 40, PREGLED POGODB S KOMPONENTO INTELEKTUALNE LASTNINE, INOVATIVNOSTI, INOVACIJSKEGA MENEDŽMENTA IN LICENCIRANJA, RAZISKOVALNO RAZVOJNO DELO NA PROJEKTU, Znanja s področja prava intelektualne lastnine in licenc...

TRŽNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA RECEPCIJI DRUŽBE, SPREJEM STRANK IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, TELEFONSKO TRŽENJE IN PRODAJA STORITEV DRUŽBE, KOMUNICIRANJE Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI KUPCI, ...

. asesor económico/asesora económicaPODSEKRETAR, ŠIFRA DM: 1501, V ODDELKU ZA INFORMATIKO, GIS IN ARHIV, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE, PRAVNE, KADROVSKE IN FINANČNE ZADEVE. LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: CELJE IN LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPI...

. sastre/sastraŠIVILJA IV (J037070) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA OSKRBO S PERILOM - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KROJEV, KROJENJE, PRIPRAVA OBLAČIL ZA KRPANJE - STROJNO IN ROČNO ŠIVANJE, IZDELAVA OBLAČIL ZA ZAPOSLENE - VZDRŽEVANJE ŠIVALNEGA STROJA IN DELOVNEGA PROSTORA, ,

KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE DDV ZAVEZANCEV, PRIPRAVA DDV OBRAČUNOV, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PO SRS, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KONTIRANJE, KOMUNIKACIJA S STRANK...

KOMERCIALIST 50 IN PRODAJALEC 50 - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA UREJENOST IN ZALOŽENOST POLIC, PRODAJA IN SVETOVANJE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, VODENJE EVIDENC MATERIALA, SKRB ZA PRAVOČASNO NAROČANJE MATERIALA, OBISK OBSTOJEČIH STRANK...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PONUDBA GASTRO ASORTIMENTA V SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI , IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE (PRIPRAVA IN POSTREŽBA) , DIREKTNA PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM, IZVAJANJE DELA NA BLAGAJNI , SKRB ZA U...

. personal directivo de la administración públicaPOMOČNIK DIREKTORJA - M/Ž. MENEDŽER PODROČJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 5-letni mandat do 10.01.2027, polni delovni čas, 40, VODENJE STROKOVNEGA DELA ENOTE PIRAN, PREDLAGANJE REŠITEV S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO...

Más ofertas: << · 44 · 65 · 76 · 81 · 84 · 85 · < · 87 · > · 90 · 94 · 102 · 117 · >>