Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,341 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 96

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI – POMOČ PRI VARJENJU, BRUŠENJU IN SESTAVLJANJU RAZLIČNIH KOMPONENT MOŽNOST PODALJŠANJA POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS,...

. CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE, PRIPRAVLJA MALICE IN KOSILA ZA OTROKE IN DELAVCE ZAVODA OZIROMA DRUGE OBROKE PO NAVODILU VODSTVA ZAVODA, IZDAJA HRANO ZA OTROKE IN DELAVCE ZAVODA OZIROMA...

. Profesionales de enfermeríaE037023 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO, -NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH...

. Tenedores de librosRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. 31.12.2021., polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAČUNOVODSTVU, SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH DEL (KNJIŽENJE PRISPELIH...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT- M/Ž - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI, OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK OBRAVNAVE, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, vpis v register pri Ministrstvu...

. CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM.   SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV.   ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV...

SVETOVALNI DELAVEC - DELAVEC ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ ZA OPP - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 24, DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA OTROKE S TEŽAVAMI NA PODROČJU JEZIKA IN GOVORA, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, lastni prevoz, zelo dobro...

. Montadores de estructuras metálicasMONTER - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA ZAHTEVNE IN MANJ ZAHTEVNE STROJNE OPREME AVTO DVIGAL - POSREDOVANJE V PALFINGER D.O.O., MOŽNA PRIUČITEV NA DELOVNO MESTO, dvoizmensko

. Ingenieros químicosPROJEKTANT TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI KEMIJE, ŽIVILSTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA TEHNOLOŠKO IN KOMERCIALNO OBDELAVO SISTEMOV ZA KEMIKALIJE ZA OBDELAVO VSEH VRST VOD OZ. DRUGIH SISTEMOV. IZDELUJE PONUDBE V KOMERCIALNEM IN TEHNIČNEM SMISLU, IZDELUJE KALKULACIJE....

. Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. konca sezone 2021, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SVETOVANJE PRI IZBORU, PRIPRAVA OMIZIJ IN POGRINJKOV, POLIRANJE JEDILNEGA PRIBORA IN ČIŠČENJE SERVIRNIH VOZIČKOV, , gibljiv/nestalen urnik

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTRA ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.5.2022, polni delovni čas, 40, - GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI TER SKRB ZA NJENO UREJENOST, - OSKRBA ENOTE Z BOLNIŠKIM PERILOM, DELOVNIMI OBLEKAMI TER POTROŠNIM MATERIALOM, - TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH...

. CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. konca sezone 2021, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KUHANJE JEDI OB UPOŠTEVANJU ČASOVNIH IN HACCP NORMATIVOV, PORCIONIRANJE HRANE, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, , gibljiv/nestalen urnik

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE...

. Sastres, modistos, peleteros y sombrererosŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA BREZHIBNOST OBSTOJEČEGA BOLNIŠNIČNEGA PERILA IN DELOVNIH OBLEK, MENJAVA ZADRG IN GUMBOV NA DELOVNIH OBLEKAH, ŠIVILJSKA OPRAVILA: ŠIVANJE RAZTRGANIN IN MANJŠA POPRAVILA BOLNIŠNIČNEGA PERILA, DELOVNIH...

. ImpresoresDELAVEC V PRINT STUDIU - OPERATER NA TISKALNIKU S PRIPRAVO IN DODELAVO - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KOREKCIJE IN MONTAŽA DATOTEK ZA TISK - DIGITALNO TISKANJE NA RAZLIČNIH STROJIH - DODELAVA TISKANIH MATERIALOV  - KONTROLA KAKOVOSTI IN PAKIRANJE, Izobrazba: družboslovna, ekonomska, grafična, elektro, grafična,...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI VODJA IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE V SKLADU Z ZAKONOM IN PRAVILNIKI, DELO Z UPORABNIKI, ASISTENTI, INSTITUCIJAMI., Strokovni izpit iz socialnega varstva, delo z računalnikom, pozitiven...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioKOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV - OTROŠKI, MLADINSKI IN PREVENTIVNI PROGRAMI - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 16, – KOORDINATOR PROGRAMOV SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROGRAMOV ZA CILJNO SKUPINO PREDŠOLSKIH OTROK IN OSNOVNOŠOLSKE MLADINE, KOMUNICIRA Z IZVAJALCI...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Urnik dela je dvoizmenski, delo poteka tudi ob vikendih in praznikih., dvoizmensko

. Especialistas en políticas de administraciónPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-07) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA...

. Profesionales en redes de computadoresSTROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INFORMATIKO (PODROČJE IT SKRBNIŠTVA IN PODPORE POSLOVNIM PROCESOM) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA DELA; - OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH...

. Profesionales en redes de computadoresSTROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INFORMATIKO (PODROČJE ADMINISTRACIJE MREŽNE INFRASTRUKTURE) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA DELA; -OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH...

. Analistas de gestión y organizaciónVODJA II (J017955) ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST, SKLADIŠČE MEDICINSKEGA IN NEMEDICINSKEGA BLAGA - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE, PLANIRANJE IN NADZIRANJE DELA SLUŽBE, PRIPRAVA INTERNIH AKTOV SLUŽBE, PLANOV, ANALIZ IN POROČIL VEZANIH NA PODROČJE DELA, IZDELAVA ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH PODLAG...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO V AVTOMEHANIČNI DELAVNICI -  AVTOELEKTRIČNA DELA - AVTODIAGNOSTIČNA DELA , Pogoja za zaposlitev sta nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. Zaželeno je, da ima oseba vozniški izpit C kategorije....

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC NA TERENU - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE NA TERENU, UREJANJE OKOLICE, DELO NA VIŠINI, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA.. , Delo je terensko, pogoj je izpit kategorije B, službeni avto.,...

MLADI RAZISKOVALEC (ROK ZA PRIJAVO: 4. 6. 2021 - 23. 6. 2021 DO 13. URE) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. največ do 4 leta, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJA ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA), OPRAVLJANJE...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI V KOMENDI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRAVILNO REALIZACIJO DELOVNIH NALOGOV (PRAVILNO PAKIRANJE, ODLAGANJE KARTONOV NA PRAVO PALETNO MESTO, IZDELAVA TOČNE NAROČENE KOLIČINE, UPORABA PRAVIH...

. Técnicos en ingeniería mecánicaKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500...

. FisioterapeutasKLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, COVID, FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, COVID - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.12.2021, polni delovni čas, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, FIZIOTERAPEVTSKA...

. FarmacéuticosFARMACEVT I, ZA POTREBE LEKARNE - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZDAJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA ZDRAVNIŠKI RECEPT, BREZ RECEPTA IN NA NAROČILNICE, - SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM PRI PREDPISOVANJU ZDRAVIL IN NADZOROVANJE PRAVILNOSTI PREDPISOVANJA (KLINIČNA FARMACIJA),...

Más ofertas: << · 48 · 72 · 84 · 90 · 93 · 94 · < · 96 · > · 99 · 102 · 108 · 120 · >>