Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,732 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 96

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV PO PROCESNI METODI DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE -IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV GLEDE NA NAČRT ZDRAVSTVENE NEG...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I, E047031,ODDELEK ZA LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ODVZEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI TESTIRANJU IN UVAJANJU NOVE OPREME IN APARATOV, SODELOVANJE PRI N...

. operador de maquinaria para muebles de madera/operadora de maquinaria para muebles de maderaPOMOŽNI MIZARSKI DELAVEC - M/Ž. NASTAVLJALEC LESNOOBDELOVALNIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - SEZNANITEV Z DELOVNIM PROCESOM V PROIZVODNJI, POMOČ V PROIZVODNJI, - PRIPRAVA MATERIALA ZA IZDELAVO LEPLJENCEV, - SESTAVLJANJE LESENIH IZDELKOV, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR - M/Ž. STROJEPISEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve dalj časa odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, UREJANJE SPISOV, DELO S STRANKAMI, ARHIVIRANJE, DRUGA PODOBNA DELA PO ODREDBI, Izobrazba obvezno smeri...

. vendedor de gasolinera/vendedora de gasolineraDELAVEC NA BENCINSKEM SERVISU- LJUBLJANA, LOM, LOGATEC, VIŠNJA GORA, KAMNIK, CELJE (M/Ž) - M/Ž. PRODAJALEC NA BENCINSKI ČRPALKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POLNJENJE POLIC - DELO S STRANKAMI - ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA MESTA - PRIPRAVA HRANE IN PIJAČE - DELO NA BLAGAJNI., - Veselje do dela s strankami - Natančnost in prilagodljivost - Pripr...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNO PRODAJNI REFERENT - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NABAVA MATERIALA - VODENJE SKLADIŠČENJA - POZNAVANJE MATERIALOV V KOVINSKI INDUSTRIJI / GRADBENIŠTVU - POZNAVANJE VEŠČIN KOMERCIALNEGA POSLOVANJA - POSLOVNA KOMUNIKACIJA, - Poznavanje program...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC / PRODAJALKA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM OB NAKUPU OBLAČIL IN MODNIH DODATKOV, SKRB ZA UREJENO PODOBO SALONA. ŽELIMO POZITIVNO NARAVNANO, KOMUNIKATIVNO, ODGOVORNO, UREJENO IN ZANESLJIVO OSEBO, KI SE BO PRIDRUŽILA NAŠEMU KOLEKT...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC / PRODAJALKA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM OB NAKUPU. SKRB ZA UREJEN IZGLED SALONA. ŽELIMO POZITIVNO NARAVNANO, KOMUNIKATIVNO, ODGOVORNO, UREJENO IN ZANESLJIVO OSEBO, KI SE BO PRIKLUČILA NAŠEMU KOLEKTIVU., , dvoizmensko

. serígrafo/serígrafaSITOTISKAR - M/Ž. SITOTISKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. Zaposlitev s poskusnim delom, določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas., polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN PRANJE SIT, - MONTAŽA IN KOPIRANJE, - TISKANJE NA TISKARSKIH STROJIH, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO,   - KONTROLA IN...

. veterinario general/veterinaria generalVETERINAR - M/Ž. VETERINAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -STACIONARNO DELO V AMBULANTI ZA MALE ŽIVALI IN DELO NA TERENU (ZDRAVLJENJE IN PREVENTIVA), -DELA PO KONCESIJSKI POGODBI, -IZVAJANJE  LABORATORIJSKE DIAGNOSTIKE, STERILIZACIJE INŠTRUMENTARIJA, UMETNEGA OSEMEN...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT / KANDIDATKA BO OPRAVLJAL DELO KOMERCIALISTA NA TERENU, TRŽENJE BLAGA IZ PRODAJNEGA PROGRAMA PODJETJA, REDNI OBISKI STRANK, PRIDOBIVANJE NOVIH TRANK IN SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE, PRIP...

POMOŽNI DELAVEC II - UDELEŽENEC PROJEKTA PONI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IDENTIFIKACIJA IN RAZVOJ PODJETNIŠKE IDEJE IZDELAVA POSLOVNEGA, MODELA IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA PRIPRAVA IN TESTIRANJE MINIMALNO SPREJEMLJIVEGA, PRODUKTA/STORITVE NA TRGU AKTIVNO SODELOVANJE NA D...

. director de centro educativo/directora de centro educativoRAVNATELJ/RAVNATELJICA - M/Ž. RAVNATELJ VRTCA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE VRTCA,  VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE,  ORGANIZIRANJE IN VODENJE PEDAGOŠKEGA DELA V VRTCU. , Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatel...

. juez/juezaSODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI – DRŽAVNOTOŽILSKI PRIPRAVNIK - M/Ž. SODNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 2 leti, polni delovni čas, 40, - IZDELOVANJE OSNUTKOV TOŽILSKIH ODLOČITEV TER ZBIRANJE PODATKOV ZA TOŽILSKO UKREPANJE PO NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA-MENTORJA, - PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH DRŽAVNEGA TO...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA MALOPRODAJNE ENOTE BREŽICE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA IN VODENJE POSLOVNE ENOTE, PREDLAGANJE PRODAJNIH POGOJEV IN CENIKOV ZA POSLOVNO ENOTO, NAROČANJE TRGOVSKEGA BLAGA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PRODAJNIH POGOJEV IN ...

RAČUNOVODSKI IN ADMINISTRATIVNI REFERENT - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PODPORA V ODDELKU FINANC, IZVAJANJE OPERATIVNIH KNJIGOVODSKIH IN RAČUNOVODSKIH DEL, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZVAJANJE RAZLIČNIH OPERATIVNIH ADMINISTRATIVNIH NALOG IN DRU...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE., DIPLOMA MF (DR. MED.) OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, ZDRAVSTVENA SPOSOBNO...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA TRŽENJE PISARNIŠKIH PAPIRJEV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT / KANDIDATKA BO OPRAVLJAL DELO KOMERCIALISTA NA TERENU, TRŽENJE PISARNIŠKIH PAPIRJEV, REDNI OBISKI STRANK, PRIDOBIVANJE NOVIH TRANK IN SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE, PRIPRAVA PONUD...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 1966) V PROJEKTNI ENOTI - PISARNI ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVB V URADU ZA ZELENI PREHOD V MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH NA PODROČJU ENERGETSKE PRENOVE STAVB, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVN...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROJNO VZDRŽEVANJE REDNO SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV SAMOSTOJNO ODPRAVLJANJE NAPAK IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI PRI VEČJIH MOTNJAH SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCE...

. montador de muebles/montadora de mueblesSESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. SESTAVLJALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ PVC, ALU PROFILOV, VARJENJE PVC IN ALU PROFILOV, VIJAČANJE OKOVJA, SESTAVLJANJE SESTAVNIH DELOV, KANDIDAT IMA LAHKO TUDI IZOBRAZBO KLJUČAVNICARJA, ORODJARJA ALI KATERO KOLI SOROD...

. despachador de transporte aéreo/despachadora de transporte aéreoDISPEČER V LJUBLJANI - M/Ž. DISPEČER PREVOZOV V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO OPERATIVNIH DEL, DISPONIRANJE VOZIL V SKLADU S POSLOVNIKI, INTERNIMI AKTI IN VELJAVNIMI PREDPISI, ZAKONI IN NAVODILI, DAJANJE STROKOVNE POMOČI IN NAVO...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRIKAR ELEKTRONIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU LETNIH/ MESEČNIH PLANOV PREVENTIVNEGA IN PREDIKTIVNEGA VZDRŽEVANJA TER REMONTOV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU IN IZVAJANJU TPM-A, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV ...

. vendedor de piezas de repuesto de automóviles/vendedora de piezas de repuesto de automóvilesPRODAJALEC REZERVNIH DELOV ZA OSEBNI PROGRAM - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA REZERVNIH AVTODELOV ZA OSEBNI PROGRAM, SVETOVANJE IN SEZNANJANJE KUPCEV S PONUDBO, VRHUNSKA STORITEV IN PRIJAZNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SVETOVANJE IN SEZNANJANJE STRANK Z NJIHOVO OS...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: OSEBA NA TEM DELOVNEM MESTU BO ODGOVORNA ZA SAMOSTOJNO PRIPRAVO IN PREDPRIPRAVO JEDI. , Od vas pričakujemo:  IV. ali V. stopnjo izobrazbe gostinske smeri,  delovne izkušnje na delovnem mestu kuhar, v...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, FIZIČNI,  VSEBINSKI IN KNJIŽNI PREVZEM DOBAVLJENEGA BLAGA GLEDE NA PREJETO DOKUMENTACIJO - KNJIŽNA IN FIZIČNA IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA V SKLADU Z NAVODILI - MANIPULACIJA BLAGA V SKLADIŠČU IN INTERNI TRA...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadVODJA I, (J017950), ZA POTREBE SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE NOTRANJE REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI NA DOLOČENEM PODROČJU POSLOVANJA ZAVODA - PRIPRAVA OCENE POTREB REVIDIRANJA, UPOŠTEVAJOČ PODROČJA IN TVEGANJA, KI JIH BO REVIDIRANJE ZAJEMALO, TER PRE...

DISPEČER - M/Ž. UPRAVLJAVCI ENERGETSKIH PROCESNIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPTIMIZIRANJE DELOVANJA HIDROELEKTRARN V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI; USKLAJEVANJE OBRATOVANJA HE GLEDE NA HIDROLOŠKO IN ENERGETSKO SITUACIJO; IZVAJANJE NALOG PO ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. določen čas povečan obseg dela do 31.12.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH., Strokovni izpit, vpis v register.,

STROKOVNI SODELAVEC – SKRBNIK POSLOVNIH APLIKACIJ ZA PODROČJE LOGISTIKE - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVRŠEVANJE NADALJNJIH IZBOLJŠAV OBSTOJEČEGA ERP SISTEMA V PODJETJU (IFOR LN), -ANALIZA IN OPTIMIZACIJA TRENUTNIH POSLOVNIH APLIKACIJ, -RAZVOJ IZBOLJŠAV POSLOVNIH PROCESO...

Más ofertas: << · 48 · 72 · 84 · 90 · 93 · 94 · < · 96 · > · 99 · 103 · 111 · 127 · >>