Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 108

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSA VARILSKA DELA PO PREDPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, SPAJANJE KOVIN IN NEKOVIN, VSA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , DELODAJALEC KRIJE STROŠKE NAMESTITVE OZIROMA PREBIVALIŠČA V TUJINI. DELO SE ZARADI TRENUT...

. vendedor especializado en panadería o pastelería/vendedora especializada en panadería o pasteleríaPRODAJALEC V PEKARNI - M/Ž. PRODAJALEC PEKOVSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STREŽBA IN PRODAJA PEKOVSKIH IZDELKOV, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA RAZLIČNIH PEKOVSKIH IZDELKOV, - UPRAVLJANJE PEČI, - NADZOROVANJE POTEKA DELOVNEGA PROCESA, - KONTROLIRANJE KAKOVOSTI IZDELKOV, - VZDRŽEVANJE REDA I...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV PREVZEM BLAGA, IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL, REKLAMACIJE, NADZOROVANJE SANITARNO HIGI...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSA ZIDARSKA DELA - ZIDA POSAMEZNE ELEMENTE ZGRADBE, OMETAVA ZIDOVE, BETONIRA, POLAGA TLAKE, IZDELUJE JAŠKE, ZIDOVE, TEMELJE, STEBRE, STROPE, RAZPROSTIRA ZEMELJSKE MATERIALE, IZDELA DELOVNE ODRE, VGRAJUJE BETONSKE MEŠANICE, ESTR...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraUPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, S POMOČJO GRADBENIH STROJEV MANIPULIRA Z MATERIALOM, KOPLJE JARKE, KANALE, JAŠKE… RAVNA TEREN… OPRAVLJA PREVOZ (DOSTAVO) S PREVOZNIMI SREDSTVI , Želite biti za svoje delo tudi ustrezno nagrajeni...

. carpintero/carpinteraTESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA TESARSKA DELA - IZDELA OPAŽ ZA ENOSTAVNE BETONSKE KONSTRUKCIJE, SESTAVLJA, NAMEŠČA IN ODSTRANJUJE SISTEMSKE OPAŽE, IZDELUJE, SESTAVLJA, MONTIRA, DEMONTIRA, POSTAVLJA, PODPIRA ALI FIKSIRA KONSTRUKCIJE, FASADNE ALI LOVILNE ODRE,I...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKEGA REŽIMA, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO PREHRANE IN TRANSPORT DO RAZDELITVE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSOD DELOVNIH...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC (SERVISER DELOVNIH STROJEV) - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO PREGLEDOVANJE IN POPRAVILO DELOVNIH STROJEV, MOTROJEV Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM, HIDRAVLIČNIH SKLOPOV, MENJALNIKOV; IZVAJANJE NALOG S PODROČJA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV; IZVA...

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAVODA, Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela bo 1. 5. 2022. Pisne prijave z dokazili o izpoln...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: -OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, -OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLAČNIKIH, -VODENJE EVIDENC, -UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , Od kandidatov pričakujemo: -strokovna izobrazba: elektrikar energetik, -alte...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V EROTIČNI TRGOVINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM O IZDELKIH, DELO NA BLAGAJNI, PREVZEMANJE, DEKLARIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, POLNJENJE POLIC, PREVERJANJE KVALITETE IN USTREZNE KOLIČINE BLAGA, SKRB ZA UREJENOST PRO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004 ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJAN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC/KA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU OSEBNIH STIKOV UPORABNIKOV, UREJANJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE BIVALNIH PROSTOROV, SKRB ZA PERILO IN POMOČ PRI HRANJENJU, Delovno mesto je v ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 0,6 DELOVNEGA ČASA DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI OTROŠKEGA DISPANZERJA IN 0,4 DELOVNEGA ČASA DELO PROGRAMA DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI, VELJAVNA LICENCA ZA DELO SPECIALISTA PEDIATRIJE.,

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V PROIZVODNJI, - IZVAJANJE POMOŽNIH DEL V PROIZVODNJI, - PRIPRAVA MATERIALA, - KONTROLA KAKOVOSTI, - VEČIZMENSKO DELO, - OSTALA DELA PO NA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, UREJANJE IN VODENJE VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, POROČANJE TER  PODAJANJE PREDLOGOV GLEDE NA POTREBE UPORABNIKOV IN PROJEKTA, POMOČ PRI IZVAJANJU IN  IZVAJ...

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV OB NAVZOČNOSTI MENTORJA, STROKOVNO USPOSABLJANJE., Iščemo komunikat...

. analista de riesgos en aseguradorasPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO,  - USPOSABLJANJE POD NADZOROM MENTORJA, iščemo osebo z veliko stopnjo samoiniciativnosti, komunikativno osebo z željo po dinamičn...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV VODENJE DOSJEJEV AMBULANTNO OBRAVNAVANIH OSEB OZ. VODENJ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN REPROMATERIALA, PRIPRAVA IN IZDAJA REPROMATERIALA V PROIZVODNJO, ODPREMA IZDELKOV, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, VEZANE NA SKLADIŠČNO POSLOVANJE., Izpit za vožnjo z viličarjem (zaželeno)., dopoldan

POMOČNIK DIREKTORJA/ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IZ 39. ČLENA STATUTA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SB M. SOBOTA, VODI IN KOORDINIRA ZDRAVSTVENO NEGO V ZAVODU, VODI STROKOVNI SVET ZDRAVSTVENE NEGE., Sposobnost strokovnega in organizacijskega vod...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA   UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJAN...

. orientador educativo/orientadora educativaSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI PA: UGOTAVLJA SPECIAL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30. 6. 2022, polni delovni čas, 40, UREJANJE IN VODENJE VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, POROČANJE TER PODAJANJE PREDLOGOV GLEDE NA POTREBE UPORABNIKOV IN PROJEKTA, POMOČ PRI IZVAJANJU IN IZVAJANJE STORITEV ZDRAVS...

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, ISKANJE POTENCIALNIH STRANK, SPREMLJANJE MENTORJA PRI DELU., komunikativna oseba z željo po dodatne...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, PEKA IN KUHANJE A LA-CARTE JEDI, MENIJEV, PENZIONSKIH OBROKOV, GOTOVIH JEDI, PIC, DELO PO NAČELU HACCP SISTEMA, ČIŠČENJE KUHINJE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, OSEBNA HIGIENA IN ČISTOČA, PREVZEM SUROVIN IN SORTIRANJ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA   UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE   PRIPOMOČKOV, -VODENJE DOKUMENTA...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, VSAKDANJA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z G...

Más ofertas: << · 54 · 81 · 94 · 101 · 104 · 106 · < · 108 · > · 111 · 114 · 120 · 133 · >>