Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,495 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 101

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaE035009 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI / SREDNJI ZDRAVSTVENIK V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.12.2021, polni delovni čas, 40, DELO SE OPRAVLJA NA DELOVIŠČU ZA OBVLADOVANJE RAZMER COVID-19. ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH P...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA   VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, -...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.11.2022, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOMERCIALNA DELA., DOPOLDANSKO DELO, POPOLDANSKO DELO, MOŽNOST NAPREDOVANJA. NAGRAJEVANJE USPEŠNOSTI, DELO S FIZIČNIMI IN PRAVNIMI SUBJEKTI. FLEKSIBILEN DELOVNI ČAS, BOGATE STIMULACIJE. PRIČAK...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE BOLNIŠKO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, KNJIŽNIČAR/KA V OŠ, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IN POTRDILO, DA OSEBA NI PRAVNOMOČNO OBSOJENA.,

STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA S PODROČJA OBRAČUNA PLAČ. PRIPRAVA, ODDAJA IN VODENJE EVIDENC TER VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, OBRAČUN IN KONTROLA PODATKOV ZA PLAČE IN DRUGE PREJEMKE, SPREMLJANJE AKTUALNE...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČIŠČENJE ŽIVIL, SPREJEM IN IZDAJA HRANE, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV IN DRUGA DELA V SKLADU Z OP...

RAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG TER EVIDENC, EVIDENTIRANJE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MESEČNIH, PERIODIČNIH IN STATISTIČNIH POROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA FINA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MED. SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA PACIENTOV, STROKOVNO DELO PRI TESTIRANJU, MERITVAH, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA PRIMERNO ZALOGO SANITETNEGA MATERIALA IN DRUGIH MED. PRIPOMOČKOV ZA NEMOTENO DELO TER OPR...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ELEKTRO OPRAVIL IN IZVAJANJE ELEKTROVZDRŽEVALNIH DEL OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE INDUSTRIJSKIH ELEKTROINSTALACIJ, PREGLEDOVANJE IN TESTIRANJE IZDELANIH ELEKTRORAZDELILNIKOV IN NAPR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - SOBAR - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE HOTELSKIH SOB., Čiščenje poslovnih prostorov v dopoldanskem času, tudi v soboto in nedeljo. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

RECEPTOR 2 (M/Ž) - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja delavke na porodniškem in starševskem dopustu, s 3-meseč, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE RECEPCIJSKIH DEL IN BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,SPREJEMANJE REZERVACIJ IN  SPREJEM GOSTOV TER POSREDOVANJE INFORMACIJ,OBRAČUNAVANJE STORITEV,PRODA...

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ ZAČETNIK - PROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU PROJEKTA »UČIM SE BITI UČITELJ« - UČITELJ ŠPORTA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO UČITELJA ŠPORTA. (SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, INDIVIDUALNO DELO Z DIJAKI, VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE) IN DRUGO DELO PO LETNEM ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA PRED VLOMOM, TATVINAMI IN POŽAROM, IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKEGA DELA, VAROVANJE PRODAJNIH MEST, VAROVANJE OSEB, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, DELOVANJE V SKLADU S STANDARDI NAROČNIKOV IN NA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaROČNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VRTANJE, VTISKANJE KOMPONENT V IZDELKE, ČIŠČENJE IZDELKOV, PAKIRANJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA,  natančnost, vestnost, fizična moč. K prijavi priložite ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA PREDELAVI PLASTIKE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 16 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLA IZDELKOV, SORTIRANJE, TEHTANJE IN PAKIRANJE., DELO POTEKA V DVEH IZMENAH (6-14, 14-22). POTREBNA JE ROČNA SPRETNOST, SPLOŠNA FIZIČNA KONDICIJA, OKRETN...

ŠIVILJA - M/Ž. KROJAČI, ŠIVILJCI, IZDELOVALCI, USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL, KLOBUČARJI IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVILJSKA POPRAVILA MOŠKE IN ŠENSKE KONFEKCIJE.DELO POTEKA NA DOMU.SAMI SI LAHKO RAZPOREJATE DNEVNI URNIK IN OBSEG DELA.POTREBUJETE VELIKO IZKUŠENJ NA TEM POD...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V RAČUNOVODSTVU ZA ZAVOD IN DRUGE NAROČNIKE, PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA NAČRTOVANJE IN UGOTAVLJANJE POSLOVANJA ZAVODA KOT PODLAGA POSLOVNIM ODLOČITVAM VODSTVU, ...

UČITELJ (V PODALJŠANEM BIVANJU IN DRUGI UČITELJ V 1. RAZREDU) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje delavke na bolniškem dopustu, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN POUČEVANJE OTROK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO OKRAJNEGA SODIŠČA, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM ...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI PRIPRAVNIK - M/Ž. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM STRANK DELODAJALCA, UREJANJE DOKUMENTOV IN SPISOV, VODENJE ROKOV, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI, PRIPRAVA GRADIV, DOPISOV, SESTAVLJANJE VLOG, TOŽB, PRITOŽB, PRAVNIH...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO OSEBNEGA ASISTENTA, KI BO UPORABNIKU NUDIL STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI, POMOČ V GOSPODINJSTVU, PRI SPREMSTVU IN KOMUNIKACIJI., Pri uporabnici in uporabniku, na i...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V OBJEKTU Z UPORABO USTREZNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV, Možnost dolgoročnega sodelovanja, dvoizmensko

. camarero/camareraNATAKAR V BARU - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN STREŽENJE PIJAČ V BARU V SKLADU S PRAVILI STREŽBE BLOKIRANJE IN ZARAČUNAVANJE STORITEV, OBRAČUN BLAGAJNE TER ODVAJANJE DENARJA IN SPREMLJAJOČE DOKUMENTACIJE NAROČANJE IN PREVZEM PIJAČ V PRIROČNO ZALOGO UREJ...

MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. največ 4 leta, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU USPOSABLJANJA, OPRAVLJANJA ASISTENTSKEGA DELA (DEL DELOVNEGA ČASA), OPRAVLJANJE DRUGIH DEL...

. asistente en educación primariaLABORANT V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. do 16. 7. 2022, skrajšan delovni čas, 29, POMOČ PRI IZVJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI POUKU KEMIJE, BIOLOGIJE IN FIZIKE, Pričetek dela takoj, potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan

PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO PSIHOLOGA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA M/Ž: IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, KI OBSEGA VZPOSTAVLJANJE PARTNERSTEV ZA KREPITEV ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, IZVEDBO DELAVNIC, PREDAVANJ, DOG...

Más ofertas: << · 51 · 76 · 88 · 94 · 97 · 99 · < · 101 · > · 104 · 107 · 113 · 125 · >>