Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 97

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

SPECIALIST LOGISTIKE V KOPRU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA LOGISTIKO IN TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL S PODROČJA LOGISTIKE, SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV, SPREMEMB IN OSTALIH NOVOSTI S PODROČJA DELA IN SKRB ZA ZAKONITOST POSLOVANJA, SOD...

. técnico de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarma/técnica de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarmaOPERATER VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA - M/Ž. OPERATER VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBVEŠČANJE O PREJETIH ALARMNIH SIGNALIH - KOMUNIKACIJA Z VARNOSTNIM OSEBJEM IN STRANKAMI - VNOS PODATKOV, - Kandidat mora imeti slovensko državljanstvo  - Kandidat mora imeti vsaj 2 leti iz...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC MOBILNE TELEFONIJE IN NAROČNIŠKIH RAZMERJIH - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE PRI PRODAJI MOBILNIH IN FIKSNIH NAROČNIN., Od kandidatov pričakujemo komunikativnost, samoiniciativnost, samostojnost pri delu, ambicioznost, pripravljenost na učenje., deljen delovni čas

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽIVIL, TERMIČNA OBDELAVA, PORCIONIRANJE, POMIVANJE ČIŠČENJE, Zaželjene izkušnje iz podobnega delovnega okolja, natančnost, odgovornost, samostojnost, skrb za higieno. , dopoldan

. psicólogo/psicólogaSVETOVALNI DELAVEC (PSIHOLOG) - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 24, OPRAVLJANJE DELA Z UČENCI, SODELOVANJE S STARŠI, VODSTVOM ŠOLE, UČITELJI IN ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, OSTALA DELA V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH NADREJENIH., Prednost imajo kandidati z dokončan...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SO...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosBOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN RAZKUŽEVANJE, POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN DRUGI POTREBŠČIN, , dvoizmensko

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJA SLUŠNI IN GOVORNI STATUS IN DINAMIČNO DIAGNOSTICIRA, IZDELUJE PROGRAM REHABILITACIJE, IZVAJA SLUŠNI IN GOVORNI TRENING NA OSNOVI USTREZNIH METOD, TEHNIK IN OBLIK DELA TER IZVAJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU,KOPANJU,OBLAČENJU,SLAČENJU,OBUVANJU; -BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV; UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA; POMOČ PRI UP...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK GOZDARSKE TRANSPORTNE KOMPOZICIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA ZA PREVOZ LESA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, POVEZOVANJE, PREVOZ IN RAZKLADANJE LESA, VZDRŽEVANJE GOZDARSKE TRANSPORTNE KOMPOZICIJ, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV, DOKUMENTACIJE TER POROČIL, ZAGOTAVLJANJE REDA IN U...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA V - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.10.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PREDPRIPRAVE ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE INVENTARJA IN OBJEKTOV,  ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE INVENTARJA, OBJEKTOV IN OKOLICE – POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE, LOŠČENJE, IDR. IZVAJANJE ŠIVILJSKIH DEL,  P...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA. PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE: IZDELUJ...

MONTER/SERVISER TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO, DA JE SAMOSTOJNA OSEBA, KATERO BOMO DODATNO IZUČILI, DA BO LAHKO SAMOSTOJNO OPRAVLJAL MONTAŽO IN SERVISIRANJE ARIO SI...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA, -POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, -OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB UPORABNIKA IN POROČANJE, -VODEN...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VILIČARJA, TRANSPORT ŽAGANEGA IN OKROGLEGA LESA MED PROIZVODNJO IN SKLADIŠČEM, NAKLADANJE KAMIONOV Z ŽAGANIM LESOM, PRIPRAVA IN SORTIRANJE HLODOVINE, NAKLADANJE LESNIH ODPADKOV, PRIPRAVA IN ČELJE...

J017093 RAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN AŽURIRANJE ANALITIČNEGA KONTNEGA PLANA, KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNI IN POMOŽNIH KNJIGAH, VODENJE KNJIGE PREJETIH IN IZD...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN ŽIVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA. IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V ST...

OBLIKOVALEC PROIZVODNJE VRTNEGA PROGRAMA - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH, MINERALNIH IN DRUGIH IZDELKOV IZ KAMNA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ROČNO OBLIKOVANJE IZDELKOV ZA VRTNI PROGRAM IZ VLAKNOCEMENTA, OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA , ročne spretnosti in dober vid, natančnost, odgov...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilSKLADIŠČNIK - KOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE, HRANJENJE IN IZDAJANJE RAZLIČNEGA BLAGA V SKLADIŠČE ALI IZ NJEGA, KJER PREVERI IN ZABELEŽI VSO PRISPELO IN IZDANO BLAGO V SKLADIŠČU, POSKRBI ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE. SKRBI, DA JE BLAGO ...

. cocinero/cocineraJ034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELUJE ŽIVILA IN KUHA HRANO ZA PACIENTE IN SAMOPOSTREŽNO RESTAVRACIJO. PRIPRAVLJA SLADICE. DELI HRANO NA »TABLETNEM TRAKU«. IZVAJANJE PRIPRAVE HRANE PO NAČELIH HACP-A TER RACIONALNO SKRBI ZA PORABO ŽIVIL IN POTRO...

. operario de clavadoras/operaria de clavadorasŽAGARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC LESNOOBDELOVALNEGA STROJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VOZIČKA ZA DOZIRANJE HLODOVINE V RAZREZ NA TRAČNO ŽAGO, NADZOR IN KONTROLA POTEKA RAZREZA (DIMENZIJE), SPREMLJANJE IN USMERJANJE DELA TRANSPORTERJEV, NADZOR VHODA HLODO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - DELOVNO MESTO SE NAHAJA V ENOTI DOMA UPOKOJENCEV TOLMIN - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽIVIL ZA KUHANJE, POMIVANJE POSODE IN PRIBORA, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV IN JEDILNIC, POMOČ PRI KUHANJU IN DELITVI HRANE, Možnost dolgoročnejše zaposlitve. Prijavi priložiti u...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIGOVODJA OPRAVLJA NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN V SKLADU Z ORGANIZACIJO DELA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE, TAKO DA SO VSE NALOGE OPRAVLJENE DOSLEDNO, NATANČNO, ZAKONITO IN PRAVOČASNO, PREDVSEM PA: - IZDAJA IN KNJIŽ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SKRB ZA POTEK OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ STANOVALCEV, -POSKRBET ZA USTREZNO GIBANJE ALI LEGO STANOVALCEV, NJIHOV POČITEK, -POMOČ PRI OBLAČILIH , -POMOČ PRI IZVEDBI ALI SAMA IZVEDBA...

. conserje de edificioSAMOSTOJNI VZDRŽEVALEC STAVB - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREGLEDI STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ TER OSTALIH SKUPNIH DELOV IN NAPRAV; - PRIPRAVA PREDLOGA PROGRAMA VZDRŽEVANJA; - KOORDINACIJA Z NAROČNIKI; - IZDELAVA IZMER, POPISOV DEL, MATERIALOV IN OPRE...

. farmacéutico/farmacéuticaBOLNIŠNIČNI FARMACEVT - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. preteka mandata predstojnice lekarne oz. do 30.09.2024., polni delovni čas, 40, - IZDAJA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA - SVETOVANJE - PRIPRAVA PREDLOGOV PLANA NABAVE BLAGA/NAROČANJE BLAGA: - PRIPRAVA IN IZDAJA MAGIST...

STROJNIK NA PLOVNEM BAGRU - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE PLOVNEGA BAGRA ZA PRIDOBIVANJE GRAMOZNIH MATERIALOV SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE PLOVNEGA BAGRA, ZAŽELJEN IZPIT IZ USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE STROJEV TEŽKE GRADBENE MEHA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/SOBARICA V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE TER UREJANJE HOTELSKIH SOB, HODNIKOV, KONFERENČNIH DVORAN, POSLOVNIH PROSTOROV, SANITARIJ IN DRUGIH  SKUPNIH PROSTOROV; ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČISTOČE V GARDEROBAH;  ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČISTO...

Más ofertas: << · 49 · 73 · 85 · 91 · 94 · 95 · < · 97 · > · 100 · 103 · 110 · 124 · >>