Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,742 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 97

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSKRBNIK OPREME V KOMENDI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRANJE OPREME - NA LINIJI ZA PRANJE, - NAKLADANJE IN RAZKLADANJE OPREME NA LINIJO,   - OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., - enoizmensko delo, - prijetno delovno okolje, - z...

CESTNI DELAVEC ( - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE GRADBENIH IN VZDRŽEVALNIH DEL NA KOMUNALNI INFRASTRUKTURI, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI NAPRAVAMI IN STROJI S PODROČJA DELA, SODELOVANJE V ZI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaZDRAVSTVENI ANALITIK II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG NA ODDELKU ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, POMOČ PRI IZVEDBI PREISKAV, PRIPRAVA IN NADZOR BOLNIKA V ČASU PREISKAVE (ZAGOTAVLJANJE BOLNIKOVE VARNOSTI), SKRB ZA C...

VIŠJI SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30. 12. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA SE...

J017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) ZA KADROVSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN POMOČ DIREKTORJU IN VODJEM ORGANIZACIJSKIH ENOT PRI REŠEVANJU PRAVNIH VPRAŠANJ, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, UREJANJE STATUSNO PRAVNIH SPREMEMB, PRIPRAVLJANJE IN PREG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S PACIENTI V DISPANZERJU, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU IN V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA TER SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH POSTOP...

MEHANIK V ENOTI SERVIS KMETIJSKE MEHANIZACIJE – ŠENČUR - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJA NALOGE S PODROČJA VZDRŽEVANJA, SERVISIRANJA IN POPRAVIL KMETIJSKIH STROJEV, KMETIJSKIH PRIKLJUČKOV IN DRUGIH NAPRAV - IZVAJA DIAGN...

. ingeniero técnico de mecatrónica/ingeniera técnica de mecatrónicaMEHATRONIK - M/Ž. MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTROVZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ELEKTROVZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, EVIDENTIRANJE PODATKOV, TRANSPORT, OPRAVLJANJE DRUGIH...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG POD VODSTVOM VODJE PROJEKTA NA PODROČJU DELA MATIČNE OE, PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV, IZDELAVA POROČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLADANJE PAKETOV ,SKLADANJE DESK,UPRAVLJANJE STROJEV, , dopoldan

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III(ODDELEK ZA LAB. DIAGNOSTIKO) (E047033) - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODVZEM, OBDELAVA IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, -SVETOVANJE BOLNIKOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNIH PREDANALITSKIH VPLIVOV, -ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOR...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA DELA NA PROJEKTIH, PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV, SAMOSTOJNA IZDELAVA POROČIL, VODENJE EVID...

REFERENT ZA INFORMATIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE PODATKOV, STATISTIK, ZAGOTAVLJANJE PODPORE UPORABNIKOM ZA DELO Z RAČUNALNIKI IN PROGRAMI, SKRB ZA VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN OMREŽJA. , Zaključena najmanj V. stopnja i...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN SKUPIN, SPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTA, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE., MOŽNOST ORGANIZIRANEGA PREVOZA IN PRENOČIŠČA., gibljiv/nestalen urnik...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA N...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I-NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE IN POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, DELITEV OBROKOV IN HRANJENJE,..., Poklic bolničar negovalec, oprav...

. engrasador/engrasadoraMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V LJUBLJANI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN ŽIVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA. IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V ST...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V AJDOVŠČINI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA STRANKAM, BLAGAJNIŠKA DELA, POLNJENJE POLIC, UREJANJE DOKUMENTOV IN VODENJE PREDPISANIH EVIDENC., ZAŽELENE IZKUŠNJE Z DELOM V TRGOVINI OZ. IZKUŠNJE Z DELOM Z LJUDMI (NPR. GOSTINSTVO, TURIZEM), VISOKO RAZVIT...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR V DOMU ZA STAREJŠE ŠKOFLJICA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU IN KUHANJE, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, PRAVILNO RAVNANJE IN VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VSEH STRO...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK PREVOZNIK GOTOVINE - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, OPRAVLJANJE PREVOZOV GOTOVINE TER VREDNOSTNIH POŠILJK Z OSEBNIM VOZILOM, PISANJE POROČIL. OBVEZEN JE NPK VARNOSTIK IN OPRAVLJEN IZPIT ZA UPORABO STRELNEGA OROŽJA., , gibljiv/nestalen urnik

INŽENIR AVTOMATIZACIJE - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE IN OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH TER TEHNOLOŠKIH PROCESOV, AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN PROIZVODNIH LINIJ, IZDELAVA ELEKTRO SHEM, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, VODENJE INVE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC BTC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE VSEH VZDRŽEVALNIH DEL PRI UREJANJU OKOLICE IN OBJEKTOV, -ČIŠČENJE ASFALTNIH IN TRAVNATIH POVRŠIN -KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE LISTJA, ČIŠČENJE SNEGA (STROJNO IN ROČNO) , -SOLJENJE PLOČNIKOV IN VHODOV , -ROČN...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI, IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoizmensko

. técnico auxiliar de farmacia/técnica auxiliar de farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE POL LETNEGA PRIPRAVNIŠTVA ZA STROKOVNI IZPIT ZA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA, V prijetnem kolektivu zaposlimo faramecvtskega tehnika z namenom opravljanja pripravništva in strokovnega izpita. , dvoizmensko

STROJNIK NA NAKLADALCU IN STROJNIK NA SEPARACIJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO STROJNIKA NA KOLESNEM NAKLADALCU, POLNJENJE VSIPNIH BOKSOV, STROJEV ZA PREDELAVO MATERIALA V GRAMOZNICI, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SEPARACIJE, IZPIT IZ USPOSOBLJENOSTI ZA  UPRAVLJANJE STROJ...

. cocinero/cocineraJ034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELUJE ŽIVILA IN KUHA HRANO ZA PACIENTE IN SAMOPOSTREŽNO RESTAVRACIJO. PRIPRAVLJA SLADICE. DELI HRANO NA »TABLETNEM TRAKU«. IZVAJANJE PRIPRAVE HRANE PO NAČELIH HACP-A TER RACIONALNO SKRBI ZA PORABO ŽIVIL IN POTRO...

. técnico de reparación de equipos de hardware de ordenadores/técnica de reparación de equipos de hardware de ordenadoresSISTEMSKI / SERVISNI TEHNIK - M/Ž. SERVISER IKT OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: SERVISIRANJE IN UPRAVLJANJE STREŽNIKOV (WINDOWS IN LINUX), UPRAVLJANJE IN KONFIGURIRANJE OMREŽIJ (VLAN, ROUTING, VPN,…. ), VARNOSTNO KOPIRANJE STREŽNIKOV IN PODATKOV, ODPRAVA NAPAK NA OSEB...

Más ofertas: << · 49 · 73 · 85 · 91 · 94 · 95 · < · 97 · > · 100 · 104 · 112 · 128 · >>