Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 49

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. tornero de madera/tornera de maderaSTROJNI OPERATER (M/Ž) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: PRIPRAVA MATERIALA, DELO NA RAZNIH LESNOOBDELOVALNIH STROJIH, DELO Z ROČNIMI ORODJI ZA OBDELAVO LESA, PODOBNA DELA PO NAVODILIH VODJE. , -,

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ELEKTRO DELA. VGRAJEVANJE, POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH STROJEV IN DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV. SPLOŠNA VZDRŽEVALNA DELA. DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE. , Izkušnje na področju elektrotehnike. Poznavanje in branje...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST/VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA V SKLADU Z DOKTRINO TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POST...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037017 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DMS NA ODDELKU HEMODIALIZE. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PA...

. geólogo/geólogaPOMOČ PRI GEOLOGIJI/LABORATORIJU - M/Ž. GEOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE POMOČI PRI NALOGAH S PODROČJA PROJEKTIRANJA VSEH VRST IN STOPENJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN PRI IZVAJANJU PROJEKTOV ALI GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH POROČIL V PRISTOJNOST IN PO NAVODILIH NADREJENIH PROJEKTANTOV, POMOČ P...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaPROIZVODNA DELA II (405002) - M/Ž. LIVAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK IV. ST. STR. (29104)USPOSODOBITEV ZA OPERATER ULITKOV I (11121) ALI OPERATER MEHANSKE OBDELAVE I (11124), zahtevana usmeritev in poklic: KV METALURGI, KV MEHANIKI IN STROJNIKI, KV OBDELOVALCI KOVIN, KV ...

. ingeniero de minas especialista en canteras/ingeniera de minas especialista en canterasPROJEKTNI VODJA - GEOLOG/GEOMEHANIK - M/Ž. INŽENIR GEOTEHNOLOGIJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA PROJEKTIRANJA VSEH VRST IN STOPENJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, STROKOVNO SODELOVANJE ZA IZVEDBO VEČJIH DEL IN REŠEVANJE KOMPLEKSNEJŠIH PROBLEMOV S PODROČJA GEOLOŠKE...

ELEKTROINSTALATER (AVSTRIJA) - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ, POLAGANJE EL. KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, VEZANJE EL. OMARIC, MONTAŽA LUČI., Delo poteka v Avstriji. Običajni delavnik je od ponedeljka do četrtka, petek prosto. Prevoz in nastanitev...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV (V PROJEKTNI PISARNI) - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTOV IN PROJEKTNEGA TIMA, KONTAKTNA OSEBA V ČASU PROJEKTA INTERNO TER ZA STRANKO, USKLADITEV S PROJEKTNIMI STANDARDI V SKLADU S PROJEKTNIM PRIROČNIKOM, VODENJE NABAVE IN ORGANIZACIJA PROJ...

OSEBNI ASISTENT V GRIŽAH - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH ZDRAVNIŠKIH DEL IN NALOG SKLADNO Z NAVODILI MENTORJA TAKO NA BOLNIŠKEM ODDELKU KOT V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, POD NADZOROM IN PO NAVODILIH PREDSTOJNIKA ODDELKA ALI ZA TO POOBLAŠČENEGA MENTORJ...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ROČNE IN STROJNE OBDELAVE, IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN ENOSTAVNIH VZDRŽEVANJ ORODIJ TER POPRAVILO ORODIJ, VODENJE EVIDENC, ročne spretnosti, natančnost, zanesljivost, globinski vid,

OSEBNI BANČNIK (M/Ž) - POSLOVALNICA DOMŽALE - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE  IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z  OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE POSLE Z OBČANI, SPREMLJA PO...

MEHANIK VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, CELOVITO VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ. SKRB ZA STALEN NAPREDEK PRI IZBOLJŠANJU ZANESLJIVOSTI IN VZDRŽEVANOSTI STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ. SODEL...

. engrasador/engrasadoraŽIČNIČAR VZDRŽEVALEC STROJNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z ŽIČNIČARSKIMI NAPRAVAMI, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE NAD ZAHTEVNEJŠIMI MEHANSKIMI SISTEMI, ODGOVORNOST ZA INTERNO LOGISTIK...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST (M/Ž) - ORTODONT - M/Ž. ORTOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V SKLADU S STROKOVNIMI MERILI IZVAJANJE TRIAŽE PREGLEDANIH PACIENTOV GLEDE POTREBE PO ORTODONTSKEM ZDRAVLJENJU, SPREMLJANJE RAZVOJA OROFACIALNEGA PODROČJA PRI OSEBAH, KJER JE TO POTREBNO, OPRAVLJANJE ORTODONTSKIH PREGLEDOV PRI ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/ ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Čiščenje poslovnih prostorov v Izoli in Kopru. Delo poteka od ponedeljka do petka, občasno tudi ob sobotah. Delo poteka od 06.00 do 08.00 ure v Izoli, od 15.00 do 18.00 ure v Kopru in o...

. vendedor/vendedoraSAMOSTOJNI TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DNEVNIH STRATEGIJ ZA DNEVNO TRGOVANJE, TRŽNO PLANIRANJE IN OPTIMIZIRANJE PROIZVODNJE, POZICIJSKO TRGOVANJE ZNOTRAJ DNEVA, SKLEPANJE POSLOV NA TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE TER S ČEZMEJNIMI PRENOSNIMI ZMOGLJIVOSTMI, IZDE...

VOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA - VLAČILCA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VOŽNJA VLAČILCA/ŠLEPARJA PRETEŽNO PO SLOVENIJI, DELNO PO AVSTRIJI, VIKENDI PRETEŽNO PROSTI., Zanesljivost in točnost, skrb dobrega gospodarja za opremo, izkušnje niso pogoj, so pa zažel...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC V POLNILNICI PIJAČ - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ČIŠČENJA OPREME IN PROSTOROV, POMOČ PRI IZVAJANJU CILTA, POMOČ PRI PRESTAVITVI OPREME, SODELOVANJE PRI REMONTIH IN IZVAJANJE LAŽJIH VZ...

. personal directivo de la administración públicaINŠPEKTOR ZA VNDN V INŠPEKTORATU RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, IZPOSTAVI LJUBLJANA (ŠIFRA DM 6003) - M/Ž. INŠPEKTOR ZA OBRAMBO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, ZAKONOM O PREKRŠKIH IN DRUGIMI PREDPISI VLAGANJE KAZENSK...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaPROIZVODNA DELA III (305002) - M/Ž. LIVAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK III ST. STR. (29103) USPOSODOBITEV ZA OPERATER ULITKOV II (11122) ALI OPERATER MEHANSKE OBDELAVE II (11125), Zahtevana usmeritev in poklic: IKV. OBDELOVALCI KOVIN, IKV-MEHANIKI IN STROJNIKI, IKV-METALURGI, IKV...

ŽIČNIČAR STREŽNIK - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UPRAVLJANJU ŽIČNIŠKIH NAPRAV, KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI., ZAHTEVANE VEŠČINE: PRIJAZNOST, ODGOVORNOST, KOMUNIKATIVNOST, PRIPRAVLJENOST ZA DELO, ZAŽELJENE IZKUŠNJE NA PODOBNEM D...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaPROIZVODNA DELA IV/1. (205003) - M/Ž. LIVAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK II. ST. STR. (29102) USPOSOBITEV ZA OPERATER ULITKOV III (11123) ALI OPERATER MEHANSKE OBDELAVE III (11127), Zahtevana usmeritev in poklic: DOKONČANA OSNOVNA ŠOLA, USO PROGRAM. Želena dodatna znanja: VOZNIK...

STROKOVNI DELAVEC/KA V VARNI HIŠI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE, INFORMIRANJE UPORABNIC DROG, KI SO ŽRTVE NASILJA, ZAGOVORNIŠTVO, IZVAJANJE DELAVNIC, DEŽURSTVO, Delo poteka večizmensko, tudi ponoči, ob nedeljah in praz...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaPROIZVODNA DELA II (405002) - M/Ž. LIVAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK IV. ST. STR. (29104) USPOSODOBITEV ZA LIVAR I (10635), zahtevana usmeritev in poklic: KV METALURGI, IKV MEHENIKI IN STROJNIKI, KV OBDELOVALCI KOVIN, KV ELEKTRIKARJI, KV KEMIKI IN PODOBNO,

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 2 meseca oz. 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 20, GRE ZA ZAPOSLITEV V OKOLICI MESTA ŽALEC, SPRVA ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS IN ZA NESORAZMERNO PORAZDELJEN DELOVNI ČAS. UPORABNIK IMA 12 URNO DNEVNO OSEBNO ASISTENCO, KAR POM...

DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UPRAVLJANJU ŽIČNIŠKIH NAPRAV, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU STROJEV IN NAPRAV, KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI, DELA PO NAVODILIH VODJE., ZAHTEVANE VEŠČINE: PRIJAZNOST, ODGOVORNOST, KOMUNIKATI...

Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 47 · < · 49 · > · 52 · 55 · 61 · 74 · 99 · >>