Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 49

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE RAZLIČNIH VRST POVRŠIN: POSLOVNI PROSTORI, TRGOVSKI CENTRI, TRGOVINA, HODNIKI, STOPNIŠČA, TOALETNI PROSTORI, UPORABA ČISTILNIH SREDSTEV, UPORABA ČISTILNIH STROJEV, UPOŠTEVANJE NAVODIL...
 • . Directores de servicios de saludPOMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - POMOČNIK DIREKTORJA (B017892) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. trajanja mandata direktorja, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE IN VODENJE DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA, PRIPRAVA LETNIH IN OBČASNIH POROČIL, PRIPRAVA IN UVAJANJE PROJEKTA...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE V CENTRU ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI CENTRA ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasOPERATER STROJNE OBDELAVE - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE ZAHTEVNEJŠEGA DELA NA OBDELAVI MATERIALA GLEDE NA TEHNOLOŠKI NAČRT IN POSTOPEK (DELO POTEKA NA KLASIČNIH REZKALNIH STROJIH IN MODERNIH CNC REZKALNIH CENTRIH), - IZVAJANJE SAMOKONTROLE...
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresKURIR-DOSTAVLJALEC - M/Ž. KURIR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ Z DOSTAVNIM VOZILOM POŠILJK PO VIPAVSKI DOLINI, URNIK OD 8H DO 16H, Za eno izmed večjih EU dostavnih podjetji hitre poste iscemo komunikativnega marljivega, vestnega kandidata., dopoldan
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR, ORGANIZATOR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA UPRAVLJANJE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI IN NALAGANJE VSEBIN NA SPLETNO STRAN UPRAVLJANJE Z BAZO PODATKOV ORGANIZACIJA SEMINARJEV IN DOGODKOV REDAKCIJA TISKANIH PUBLIKACIJ, Dobre...
 • . Especialistas en políticas de administraciónPOMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. do 30.9.2023, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE,ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DELA V SKUPNIH SLUŽBAH, PRIPRAVA SREDNJEROČNIH IN LETNIH NAČRTOV POSLOVANJA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/OBJAVE_PROSTIH_ DELOVNIH_MEST/OBJAVE_DRUGIH_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/...
 • . Médicos generalesE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VELJAVNA LICENCA S PODROČJA DRUŽINSKE MEDICINE,
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesSTROJNIK IZSEKOVALEC - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA IZSEKOVALNEM STROJU, PRIPRAVA ORODIJ, SPREMLJANJE KOLIČINE IN KVALITETE IZDELKOV., Potrebujemo izkušenega, natančnega in zanesljivega strojnika, ki se je pripravljen tudi učiti novih stvari...
 • . ChefsVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA V ENOTI SKLADNO S SISTEMOM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA IN PRIPRAVI ŽIVIL, NAČRTOVANJE SISTEMA PREHRANJEVANJA STANOVALCEV, ZAPOSLENIH...
 • . Empleados de servicios de transportePROMETNIK / KOMERCIALIST (VRTOJBA) - M/Ž. PROMETNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATIVNO VODSTVO IN ORGANIZACIJA DELA PROMETNO-LOGISTIČNE PISARNE DELODAJALCA NA VRTOJBI. ORGANIZACIJA IN KOORDINIRANJE PREVOZOV. LOGISTIKA.OBRAČUNAVANJE PREVOZOV. PRERAČUNAVANJE IN KONTROLA STROŠKOV PREVOZA,...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I/ ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. oziroma za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, GARDEROBAH, SANITARIJAH PO...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, STOPNIŠČIH, GARDEROBAH SANITARIJAH...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER STROJNIH INŠTALACIJA - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE ZADOLŽITVE DELAVCA NA DELOVNEM MESTU, SO ZLASTI NASLEDNJE: DEMONTAŽA IN MONTAŽA CEVNIH INŠTALACIJ, IZVEDBA KOTLOVNIC IN TOPLOTNIH POSTAJ, MONTAŽA KLIMA NAPRAV,...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SPREMLJANJE ODPRTIH POSTAVK, PRIPRAVA RAZNIH MESEČNIH POROČIL, RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA, NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA, Delavnost, natančnost, odgovornost. Zaželjeno, da...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER REZKALEC - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI, POSLUŽEVANJE STROJA, KONTROLA KVALITETE OBDELAVE, PRIPRAVA MATERIALA, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, Pogoji: izobrazba strojne smeri, praktično poznavanje...
 • . Urbanistas e ingenieros de tránsitoVIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST - M/Ž. URBANIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE UREJANJA PROSTORA IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI, STROKOVNO SVETOVANJE ŽUPANJAM ALI ŽUPANOM V ZADEVAH UREJANJA PROSTORA, SKRB ZA CELOSTNO POLITIKO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, SKRB ZA KOORDINACIJO PRIPRAVE PROSTORSKIH...
 • . Directores generales y gerentes generalesDIREKTOR - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, Direktor družbe - zakoniti zastopnik družbe, organizira in vodi delovni proces, odgovarja za zakonitost dela družbe., Znanje ali angleškega ali nemškega jezika. Lahko tudi druga ustrezna smer...
 • . Directores de servicios de educaciónDIREKTOR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED - M/Ž. RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, SVET ZAVODA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED, PREŠERNOVA CESTA 32, 4260 BLED, NA PODLAGI 53.A IN 58. ČLENA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE (1183) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V CENTRU, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA...
 • . Profesionales en redes de computadoresREFERENT ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO REFERENTA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V INFORMACIJSKEM SISTEMU V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ZAŽELJENO...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI), OPRAVLJANJE DRUGIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER STRUGAR - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI, POSLUŽEVANJE STROJA, KONTROLA KVALITETE OBDELAVE, PRIPRAVA MATERIALA, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE., Pogoji: izobrazba strojne smeri, praktično poznavanje...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALSIT PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA PEDIATRA V DISPANZERSKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - ŠOLSKI DISPANZER, SPECIALISTIČEN IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V AMBULANTI ZA OTROKE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM - SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV - ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de cauchoIZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA GUMNEIH IZDELKOV PO TEHNOLOŠKIH PREDPISIH - PRIPRAVA ORODIJ, NAPRAV IN USTREZNIH POLIZDELKOV., fizična in psihična dobra pripravljenost za delo v do 4-izmenskem...
 • . EconomistasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA LJUBLJANA. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 47 · < · 49 · > · 51 · 53 · 57 · 66 · 84 · >>