Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,876 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 49

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC/ČISTILEC INDUSTRIJSKIH NAPRAV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VIŠINI, SESANJE PRAHU, PRANJE POD VISOKIM PRITISKOM, POMOŽNA GRADBENA DELA. , italijanski jezik razumevanje osnovno, slovenski jezik razumevanje osnovno, MESEČNA... MP DVA Gradnje, gradbeništvo, d.o.o.
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA - VISOKE IN INŽENIRSKE GRADNJE - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZDELITEV DELA MED LASTNE IN ZUNANJE DELAVCE NA GRADBIŠČU, UVAJANJE IN NADZOR UPOŠTEVANJA PREDPISOV ZA PREPREČEVANJE NESREČ, IZVEDBA POSNETKOV TERENA, MERITEV, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA SPORAZUMNO... STRABAG gradbene storitve d.o.o.
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN UREJANJE NJIHOVE OKOLICE V PORTFELJU PODJETJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... PUN podjetje za upravljanje in promet z nepremičninami d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (1) - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA UPRAVNO - PRAVNIH ZADEV, POMOČ PRI UREJANJU PRAVNIH DOKUMENTOV IN PRIPRAVLJANJU SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA, VODENJE POSTOPKOV V SKLADU Z ZAKONOM O JAVNEM NAROČANJU,... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorDELAVEC MONTAŽER - M/Ž. MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -VZDRŽEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, -UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ GLEDE NA DOKUMENTACIJO, -OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, -OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V BIOMEDICINSKI PROIZVODNJI - OPERATER I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNA ROČNA SESTAVA IZDELKOV, SESTAVA IZDELKOV S POMOČJO STROJEV, VARJENJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, KONTROLA IZDELKOV IN DISTRIBUCIJA MATERIALA,... BIOPROD BIOMEDICINSKI PRODUKTI D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI: MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, PRI HRANJENJU STANOVALCEV, PRI SKRBI ZA NJIHOVO PRIMERNO HIDRACIJO, PRI SKRBI ZA REDNO... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOŠKI INŽENIR - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO DELO NA PODROČJU RADIOLOŠKIH PREISKAV V SKLADU S SMERNICAMI STROKE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH RADIOLOŠKIH POSTOPKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA. , urejevalniki... SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSTREŽBA GOSTOV S PIJAČO., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dvoizmensko MARCHE D.O.O.; MARCHE GOSTINSTVO D.O.O., PE RAVBARKOMANDA.
 • . Agentes de segurosZASTOPNIK ZAČETNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI DOGOVARJANJIH Z ZAVAROVALCEM PRI OPRAVILIH ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA OB NAVZOČNOSTI MENTORJA PRIPRAVA NA SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE Z ZAVAROVANCEM POD NADZORSTVOM MENTORJA (RAZLAGANJE VSEBINE ZAVAROVANJ,... Zavarovalnica Sava, d.d.; ZAVAROVALNICA SAVA d.d., predstavništvo Kočevje.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC / ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, RAZISKOVALNO DELO V ANALIZNEM LABORATORIJU S KROMATOGRAFSKIMI TEHNIKAMI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. Kemijski inštitut.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOŽNA DELA V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC, PRIPRAVA ZELENJAVE IN OSTALIH ŽIVIL, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE KUHINJSKEGA INVENTARJA, DRUGA POMOŽNA DELA,..., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje... REMAH, gostinstvo in storitve, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC IN SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN POMOČ PRI PRODAJI, RAZPOREJANJE BLAGA PO ODDELKU, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU RAZSTAVNIH PROSTOROV, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, Določen čas oz. 30.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOŽNA DELA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, SODELOVANJE IN USMERJANJE OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI V SKUPINI, ZAGOTAVLJANJE PRETOKA INFORMACIJ MED DELOVNO TERAPIJO, SKUPINO IN ZDRAVSTVENO... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasSPREMLJEVALEC IZREDNIH PREVOZOV - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZI SE SPREMLJAJO V NEMČIJI., nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, NUDIMO: SLUŽBENI AVTO, DELOVNA OBLAČILA, MOBILNI TELEFON, PRENOSNI RAČUNALNIK.... AMSTAF, prevozi, storitve in trgovina, d.o.o.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, ČIŠČENJE OPREME, OPRAVLJANJE DELA GLEDE NA LETNI DELOVNI NAČRT IN V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH... OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS.
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, IZVAJA PRVO SOCIALNO POMOČ IN OSEBNO POMOČ, PRIPRAVLJA GRADIVA ZA POTREBE POROČANJA, VODI ARHIV... CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM BLAGA, RAZKLADANJE, NAKLADANJE BLAGA, SKLADIŠČENJE, DOSTAVA BLAGA DO KUPCEV, PRIPRAVA DOKUMENTOV IN PREDAJA DENARJA, REŠEVANJE REKLAMACIJ DOBAVITELJEV IN... ITT BREZNIK, trgovsko podjetje d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVI IN DELITVI PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, VODENJU ZDRAVSTVENIH EVIDENC, IZVAJANJU... DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.
 • . Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicosIZDELOVALEC IV. - MEDVODE - M/Ž. KONTROLORJI KEMIJSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE IN ŠARŽIRANJE SUROVIN POD NADZOROM, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV POD NADZOROM, TOČENJE MATERIALOV IN IZDELKOV V EMBALAŽO IN AVTOCISTERNE, SODELOVANJE PRI... HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.
 • . Peones de la construcción de edificiosPOMOŽNI GRADBENI DELAVEC, ČISTILEC IND. NAPRAV/VOZNIK - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VIŠINI, SESANJE PRAHU, PRADNJE POD VISOKIM PRITISKOM, POMOŽNA GRADBENA DELA, VOŽNJA TOVORNJAKA. , italijanski jezik razumevanje osnovno, slovenski jezik razumevanje osnovno, MESEČNA... MP DVA Gradnje, gradbeništvo, d.o.o.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ (D019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU NA DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH; VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV; USMERJANJE RAZISKOVALNEGA... UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO.
 • . ElectrotécnicosPROGRAMER KRMILNIH IN NADZORNIH SISTEMOV - M/Ž. ELEKTRONADZORNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ZA POTREBE INDUSTRIJSKIH HLADILNIH SISTEMOV RAZVIJA IN VZDRŽUJE CENTRALNI NADZORNI SISTEM VGRAJENE TEHNOLOŠKE OPREME, SKRBI ZA TEHNIČNO BREZHIBNO DELOVANJE CENTRALNEGA NADZORNEGA SISTEMA... EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK-KOMISIONAR - M/Ž. SKLADIŠČNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SESTAVLJA KOMISIONE NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN – SKLADIŠČNIH NALOGOV , PREVZEMA DOBAVLJENO BLAGO , VRŠI PRIMOPREDAJO EMBALAŽE SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, DVORIŠČA – DELOVNEGA OKOLJA , PRAVOČASNO SPOROČA VRSTO... AHAC TRGOVINSKO PODJETJE D.O.O.
 • . Personal de pompas fúnebres y embalsamadoresPOGREBNIK II. - M/Ž. POGREBNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO SPREMLJEVALCA V DEŽURNI PREVOZNI SLUŽBI (POLAGANJE, PRELAGANJE IN OBLAČENJE POKOJNIKA, POBIRANJE UMRLEGA ZA PREVOZ NA OBDUKCIJO, CINJENJE KRSTE), IZKOPAVANJE IN ZASIP POGREBNE JAME, NOŠNJA KRSTE OB POGREBU,... POGREBNO PODJETJE PODJETJE ZA OPRAVLJANJE POGREBNE, POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN TRGOVINO MARIBOR D.D.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesVRTNAR II. - M/Ž. VRTNAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZGAJANJE CVETJA, IZDELOVANJE NASADOV, POLAGANJE TRAVNE RUŠE, ODSTRANJEVANJE UVELIH VENCEV IN CVETJA Z GROBOV, PO POTREBI DELO V PRODAJALNI., delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... POGREBNO PODJETJE PODJETJE ZA OPRAVLJANJE POGREBNE, POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI IN TRGOVINO MARIBOR D.D.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, SEKTOR INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, IZVAJANJE VISOKO ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE REPROMATERIALA NA STROJ IN KONTROLA PRAVILNEGA POTEKA... TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D.
 • . Camareros de barraBARMAN - M/Ž. BARMAN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, PREZENTACIJA, PRIPAVA IN POSTREŽBA NAŠIH ARTIKLOV PO NAŠIH STANDARDIH, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE VSEH DELOVNIH POVRŠIN IN PROSTOROV V DNEVNI KAVARNI KOFI PLAC NA TRŽNICI V BTC- JU, angleški jezik... ALKIDA - G, gostinstvo, d.o.o.
 • . Representantes comercialesPRODAJNIK V CENTRU - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN TRŽENJE CELOTNE PONUDBE IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNEGA CENTRA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 47 · < · 49 · > · 51 · 54 · 60 · 72 · >>