Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 50

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, GARDEROBAH, SANITARIJAH PO...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, STOPNIŠČIH, GARDEROBAH SANITARIJAH...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER STROJNIH INŠTALACIJA - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE ZADOLŽITVE DELAVCA NA DELOVNEM MESTU, SO ZLASTI NASLEDNJE: DEMONTAŽA IN MONTAŽA CEVNIH INŠTALACIJ, IZVEDBA KOTLOVNIC IN TOPLOTNIH POSTAJ, MONTAŽA KLIMA NAPRAV,...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SPREMLJANJE ODPRTIH POSTAVK, PRIPRAVA RAZNIH MESEČNIH POROČIL, RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA, NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA, Delavnost, natančnost, odgovornost. Zaželjeno, da...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER REZKALEC - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI, POSLUŽEVANJE STROJA, KONTROLA KVALITETE OBDELAVE, PRIPRAVA MATERIALA, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, Pogoji: izobrazba strojne smeri, praktično poznavanje...
 • . Urbanistas e ingenieros de tránsitoVIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST - M/Ž. URBANIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE UREJANJA PROSTORA IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI, STROKOVNO SVETOVANJE ŽUPANJAM ALI ŽUPANOM V ZADEVAH UREJANJA PROSTORA, SKRB ZA CELOSTNO POLITIKO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, SKRB ZA KOORDINACIJO PRIPRAVE PROSTORSKIH...
 • . Directores generales y gerentes generalesDIREKTOR - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, Direktor družbe - zakoniti zastopnik družbe, organizira in vodi delovni proces, odgovarja za zakonitost dela družbe., Znanje ali angleškega ali nemškega jezika. Lahko tudi druga ustrezna smer...
 • . Directores de servicios de educaciónDIREKTOR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED - M/Ž. RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, SVET ZAVODA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED, PREŠERNOVA CESTA 32, 4260 BLED, NA PODLAGI 53.A IN 58. ČLENA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE (1183) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR KOPER, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE KOPER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V CENTRU, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA...
 • . Profesionales en redes de computadoresREFERENT ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO REFERENTA ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V INFORMACIJSKEM SISTEMU V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, ZAŽELJENO...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI), OPRAVLJANJE DRUGIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER STRUGAR - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI, POSLUŽEVANJE STROJA, KONTROLA KVALITETE OBDELAVE, PRIPRAVA MATERIALA, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE., Pogoji: izobrazba strojne smeri, praktično poznavanje...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALSIT PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA PEDIATRA V DISPANZERSKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - ŠOLSKI DISPANZER, SPECIALISTIČEN IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V AMBULANTI ZA OTROKE...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM - SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV - ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA...
 • . Operadores de máquinas para fabricar productos de cauchoIZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO GUMENIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA GUMNEIH IZDELKOV PO TEHNOLOŠKIH PREDPISIH - PRIPRAVA ORODIJ, NAPRAV IN USTREZNIH POLIZDELKOV., fizična in psihična dobra pripravljenost za delo v do 4-izmenskem...
 • . EconomistasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA LJUBLJANA. - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • . EconomistasSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA TEHNIČNI NADZOR IN ANALIZO DELOVANJA ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA. LOKACIJA DELA: LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK...
 • . Expendedores de gasolinerasPRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV TER OSTALEGA TRGOVSKEGA BLAGA, STREŽBA V BIFEJU, ČIŠČENJE TER DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA, komunikativnost, prijaznost, smisel za red in...
 • . Dentistas auxiliares y ayudantes de odontologíaZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE IN SKRB ZA ZOBOZDRAVSTVENE INSTRUMENTE IN NAPRAVE - PRIPRAVLJANJE ZOBOZDRAVSTVENIH MATERIALOV - POMOČ PRI PRIPRAVI PACIENTOV ZA PREGLED ALI ZDRAVLJENJE - OPRAVLJANJE POSTOPKOV...
 • . Soldadores y oxicortadoresVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STROJNIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL V DELAVNICI IN NA TERENU, OPRAVLJANJE PLAMENSKEGA, ROČNO OBLOČNEGA VARJENJA ALI VARJENJA S CO2, TERMITSKO VARJENJE TIRNIC, EVIDENTIRANJE PODATKOV O POTEKU VARJENJA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, UKREPANJE OB URGENTNIH STANJIH...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesUPRAVLJALEC-VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA STROJEV, STROJNE OPREME IN NAPRAV TER NJIHOVO VZDRŽEVANJE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA, DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI DELODAJALCA, ZAKONSKIMI PREDPISI IN DOBRIMI PRAKSAMI.,...
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoPROGAR - M/Ž. PROGAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE ŽELEZNIH DELOV KRETNIC, TIRNIC IN PRAGOV Z VAGONOV, PRENAŠANJE PRAGOV, TIRNIC IN DROBNOTIRNEGA MATERIALA, MONTIRANJE KRETNIC – RAZVRŠČANJE PRAGOV, POSTAVLJANJE ŽELEZNIH DELOV NA...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, BOLNIČAR NEGOVALEC OPRAVI PRIPRAVNIŠTVO V DOMU ZA STAREJŠE. IZVAJA OSNOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO...
 • . Secretarios (general)ADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019 , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V OSNOVNI ŠOLI., Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora...
 • SVETOVALNI/A DELAVEC/KA-SOCIALNI/A PEDAGOG/INJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do septembra 2020 (čas trajanja projekta), skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNO DELO Z OTROKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI IN NJIHOVIMI STARŠI TER UČITELJI. IZVAJANJE...
 • SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG ALI TIFLOPEDAGOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČUJE V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, OPRAVLJA SVETOVALNO DELO ZA STARŠE, SODELUJE V STROKOVNIH SKUPINAH SKUPINI TER OPRAVLJA DRUGA...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MED. SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA PACIENTOV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI BOLNIKOV V DISPANZERJU, STROKOVNO DELO PRI TESTIRANJU, MERITVAH, ZDRAVSTVENO-VZGOJNO SVETOVANJE, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU ZA STAREJŠE SODELUJE IN POMAGA PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽUJE NEPOSREDNO STANOVALČEVO OKOLJE: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC). ČIŠČENJE SOB...
 • . AlbañilesZIDAR I - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE BETONA, VGRAJEVANJE BETONA, POLAGANJE CESTNIH ROBNIKOV, KORITNIC IN DRENAŽNIH CEVI, ZIDANJE Z OPEKO, KAMNOM IN OSTALIMI GRADBENIMI ELEMENTI TER IZVRŠEVANJE VSEH VRST NOTRANJIH IN ZUNANJIH OMETOV,...
Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 48 · < · 50 · > · 52 · 54 · 58 · 67 · 84 · >>