Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,886 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 50

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cajero/cajeraBLAGAJNIK 2 - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do-15. 3. 2024 , polni delovni čas, 40, PRODAJA VSEH VRST VOZOVNIC, IZDELAVA VOZOVNIC, SPREJEM GOTOVINE IN PLAČILNIH KARTIC, ODVODI GOTOVINE, PRAVILNO IN AŽURNO VODENJE BLAGAJNIČARSKEGA DNEVNIKA IN SVOJEGA, MENJALNEGA DENARJA. SPLOŠNO - OPRAVL...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaMENTOR - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBO Z IZKUŠNJAMI DELA Z ŽIVILI. FORMALNA IZOBRAZBA IZ SMERI ŽIVILSTVA NI POTREBNA. DELO OBSEGA POMOČ PRI VODENJU SKUPINE ZAPOSLENIH INVALIDO...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Možnost sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za daljši čas, skrajšan delovni čas, 20, Pomožna dela. Dela po terenu in v PE Gradac, Urejenost, komunikativnost, odgovornost, dopoldan

RAZISKOVALEC NA KATEDRI ZA ORGANSKO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.12.2024, polni delovni čas, 40, - ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), - POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZIS...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoVODJA ELETROMONTERJEV - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE, POZNAVANJE ELEKTO NAČRTOV, POZNAVANJE MEHANSKIH NAČRTOV, MONTIRANJE IN PRIKLAPLJANJE ELEKTROELEMENTOV, ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, POTREBEN JE IZPIT B KATEGORIJE, , dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu., popoldan

. vendedor/vendedoraVODJA ODDELKA - M/Ž. IZMENOVODJA V TRGOVINI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI DELO V TRGOVINI, DOLOČA ASORTIMENT BLAGA, UREJA POSLOVNE IN DELOVNE POSTOPKE NABAVE, PREVZEMANJA, SKLADIŠČENJA, PRIPRAVE PRODAJE IN PRODAJE BLAGA IN STORITEV, PROUČUJE TRŽNE RAZMERE IN ODLO...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III (I) (E047102) - PRIPRAVNIK ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, PODODDELEK RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SEKTORJA RADIOTERAPIJE - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH RADIOLOŠKIH POSEGOV, V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, IZVAJANJE OSNOVNIH RADIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV, NUKLEAR...

. tornero/ torneraSTRUGAR - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE IN DELO S STRUŽNICAMI IN DRUGIMI OBDELOVALNIMI STROJI,- NASTAVLJANJE ENEGA ALI VEČ TIPOV STROJEV ZA IZDELOVANJE KOVINSKIH PREDMETOV, - NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE VRSTE STROJNIH ORODIJ,- NASTAVLJANJE IN U...

. fontanero/fontaneraINSTALATER VODOVODNIH INSTALACIJ V PROIZVODNJI SANITARNIH KONTEJNERJEV V GORNJI RADGONI - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MONTAŽA VODOVODNIH INŠTALACIJ V BIVALNE ENOTE - KONTEJNERSKI MONTAŽNI OBJEKTI  - MONTAŽA SANITARNE OPREME - DELO POTEKA IZKLJUČNO V PROIZVODNJI NA SEDEŽU PODJETJA, V GORNJI RADGONI, Ponujamo: - konkurenč...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE (ŠIFRA DM 175) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOST...

OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V (ŠIFRA DM 1068) - 3 DELOVNA MESTA V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR LJUBLJANA, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE LJUBLJANA - M/Ž. POSREDOVALCI INFORMACIJ V KLICNIH CENTRIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, OBDELOVANJE IN PRENAŠANJE KLICEV V SILI, - OPRAVLJANJE DISPEČARSKE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA PREBIVALCEV,...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA DOLOČEN ČAS, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN...

. economistaPROFIL UPRAVITELJ/UPRAVITELJICA PREMOŽENJA V ODDELKU BANČNE OPERACIJE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: IZVAJANJE OPERACIJ DENARNE POLITIKE EVROSISTEMA, VKLJUČNO Z NAKUPI OBVEZNIC NA KAPITALSKIH TRGIH, PRIPRAVO POROČIL IN ANALIZ O IZVAJANJU DENARNE POLITIKE Z VISOKO STOPNJ...

. recepcionistaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - RECEPTOR - M/Ž. RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL IN NALOG IZ DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAČRTOV IN NADGRADENJ SISTEMOV ZA REZERVACIJO TER LETNIH POROČIL S PODROČJA DELA, SPREJEMANJE NAJAV, POVPRAŠEVANJ TER PRIP...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE., Licenca zdravniške zbornice Slovenije, opravljen specialistični izpit iz družinske medicine., dopoldan

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL V ZVEZI Z DELOVNIM PODROČJEM POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA. SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA. USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI IN DOGODKOV Z ZUN...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA - M/Ž. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PO ZAKONU O ODVETNIŠTVU., NUDIMO SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA ZA CELOTNO OBDOBJE PRIPRAVNIŠTVA S 6-MESEČNIM POSKUSNIM DELOM. OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO SAMOINICIATIVNOST, SAMOSTOJNOST, NATANČNOST, DOBRO US...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SPLOŠNO ČIŠČENJE V SAMSKEM DOMU, POMIVANJE OKEN, SANITARIJ, HODNIKOV IN DRUGA MANJŠA OPRAVILA, Prošnje pošiljati na naslov: Samski dom Kovinarska ulica 20 3220 Štore, dopoldan

. montador de puertas/montadora de puertasMONTER VGRAJEVALEC STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za daljši čas, polni delovni čas, 40, Montaža dvižnih garažnih vrat po terenu, Urejenost, Komunikativnost, Znanje in dobro ravnanje z električnimi orodji, delo na višini, odgovornost...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSKUPINOVODJA V ODDELKU ČISTILNE SKUPINE - M/Ž. DELOVODJA V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA, PRANJA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA ČISTILNE SKUPINE V PROIZVODNJI PIŠČANČJEGA MESA, MOTIVIRANJE, USPOSABLJANJE IN UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI SODELAVCEV, UKREPANJE ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III (I) (E047102) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, PODODDELEK RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SEKTORJA RADIOTERAPIJE - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH RADIOLOŠKIH POSEGOV, V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, IZVAJANJE OSNOVNIH RADIOTERAPEVTSKIH POSTOPK...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA PRAVILEN PREVOZ HRANE IN PRAVOČASNO DOSTAVO OBROKOV VSEM UPORABNIKOM; OPRAVLJA DRUGE PREVOZE PO NAROČILIH VODSTVA ZAVODA OZIROMA GLAVNIM KUHARJEM; SKRBI ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN REDNO...

. chapistaAVTOKAROSERIST / AVTOKLEPAR – LJUBLJANA - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLEPARSKA POPRAVILA VOZIL, Srednjo poklicno izobrazbo ( IV.st ) tehnične smeri ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju kleparske dejavnosti, Obvezne izkušnje na enakem delovnem mestu, Poznavanje in obvladovanje proces...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI (AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AMBULANTNA ZDRAVSTVENA NEGA IN OSTALE NALOGE,- NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV,- IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis in potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESRA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE (E037042) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSTALE NALOGE - IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV - IZVAJANJE IN POMOČ PRI ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGIH PO NAV...

. técnico de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarma/técnica de servicio de respuesta a señales de sistemas de alarmaOPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V (ŠIFRA DM 1285), V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR NOVA GORICA, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE NOVA GORICA - M/Ž. OPERATER VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, OBDELOVANJE IN PRENAŠANJE KLICEV V SILI, - OPRAVLJANJE DISPEČARSKE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA PREBIVALCEV, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA I...

. administrador de fincas/administradora de fincasUPRAVNIK VI V LOGISTIČNEM CENTRU (ŠIFRA DM 1274) V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR SLOVENJ GRADEC - M/Ž. UPRAVNIK NEPREMIČNIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KONTROLIRANJE DELA V SKLADIŠČU - LOGISTIČNEM CENTRU, - SKRB ZA VZDRŽEVANJE MTS IN VOZIL TER PLOVIL, - VODENJE SKLADIŠČNIH LISTIN IN SKLADIŠČNIH EVIDENC TER IZDELAVA POROČIL, - ...

VIŠJI SVETOVALEC ZA PROTOKOL V SLUŽBI ZA PROTOKOL, (ŠIFRA DM 103063) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH AN...

Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 48 · < · 50 · > · 53 · 57 · 64 · 78 · 106 · >>