Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 50

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de instalaciones de producción de vapor/operadora de instalaciones de producción de vaporUPRAVLJALEC KOTLA - KURJAČ - M/Ž. UPRAVLJAVEC PARNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH DEL NA ENERGETSKIH NAPRAVAH. STALNO UGOTAVLJANJE FIZIČNIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATIČNEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE. UPRAV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (EMBALAŽA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA NAPRAVAH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV: POBIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE STIROPOR IN EPP IZDELKOV, TRANSPORT GOTO...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, IZVAJANJE RADIOLOŠKIH SLIKANJ POD NADZOROM, OBDELAVA RENTGENSKIH SLIK IN FILMOV, OSNOVNO VZDRŽEVANJE PRIBORA, APARATOV, TEMNIC, RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, NAČRTOVANJE IN IZVAJA...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH  POMOŽNIH  DEL  PRI IZDELAVI IN MANIPULACIJI IZDELKOV  TER  MATERIALA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠČU.  ZAHTEVNEJŠA  POMOŽNA DELA PRI UPRAVLJANJU STROJEV IN POSTROJENJ....

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA), PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaDELAVEC V PAKIRNICI - LIPNICA - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA LAŽJA DELA PAKIRANJE, PRANJE IN PREGLEDOVANJE KOSOV. , POGOJI ZA ZASEDBE DELOVNEGA MESTA:  NEDOKONČANA OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ZAŽELENE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI, TRENUTNO D...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT STROJEV IN OPREME V STROJEGRADNJI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE ZELO ZAHTEVNIH STROJEV IN OPREME, IZDELOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA RAVNI PROGRAMA/PODJETJA, SODELOVANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI GLEDE NA ZAHTEVE PROC...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ V SOBAH STANOVALCEV TER BALKONOV, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA HIGIENSKEGA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORI, VZDRŽEVAN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V STREŽBI - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.10.2022, polni delovni čas, 40, Pomoč v strežbi in strežba hrane in pijače, priprava  hitre prehrane (hamburgerji, čevapčiči...), Znanje angleškega jazika je zaželeno, ni pa obvezno. Možnost bivanja v Bovcu.,

. pizzero/pizzeraPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO NA PICA ODDELKU, UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV V PICA ODDELKU, IZVAJANJE DODELJENIH NALOG POD NADZOROM MENTORJA, SPREJEM BLAGA, KONTROLA IN ZLAGANJE NA MESTA, PREDPRIPRAVA ODDELKA IN SKRB ZA KO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TIMA, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU, PRIP...

. médico especialista/médica especialistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA OFTALMOLOGIJE. DELO JE PREDVIDENO V AMBULANTI OFTALMOLOGIJE V ENOTI CENTER. K VLOGI JE POTREBN...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaKONSTRUKTER - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTORSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONSTRUIRANJE IZDELKOV TER IZDELAVA KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE . IZDELOVANJE PREDPISOV IN DELOVNIH NAVODIL S PODROČJA KONSTRUIRANJA . PRIPRAVA  PODATKOV  ZA  PROIZVODNJO  IN  VNOS  PODATKOV  V  INFORMACIJSKI  SISTEM DRUŽBE . OPRAVLJANJE  ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - POCINKOVALEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 24.12.2022 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, NALAGANJE ELEMENTOV; IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI; RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ŽE POCINKANIH ELEMENTOV; ...

BOLNIČAR / BOLNIČARKA V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA, PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

MONTER - AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VGRADNJA OPREME, MONTAŽA RAZLIČNIH AVTOMOBILSKIH KOMPONENT, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL, BRANJE NAČRTOV, POSTAVLJANJE ŠABLON IN MONTAŽA PREDELNIH STEN TER OBLOG, KONTROLA KAKOVOSTI AVTOMOBILSKIH KOMPONENT...

VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE  OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, SPREJEMANJE, USMERJANJE IN INFORMIRANJE OBISKOVALCEV, STANOVALCEV IN STRANK, NADZOR NAD PRIHODI IN ODHODI OBISKOVALCEV, STANO...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI PRIPRAVI, SKRB ZA ČISTOČO KUHINJE, Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj. Urnik dela po dogovoru, nedelje in prazniki so dela prosti.,

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaKONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KREIRANJE IN SAMOSTOJNA IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, TIPIZACIJA OSVOJENIH PRODUKTOV IN VNOS KOSOVNIC V INTEGRALNI INFORMACIJSKI SISTEM, IZDELAVA TEHNIČNO EKONOMSKIH ANALIZ, ZA NOVE IN REKONSTRUIRANE PROIZV...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO IN OSTALA DELA O NALOGU NADREJENEGA, izkušnje z opravljanjem težke gradbene mehanizacije za samostojno delo; plačilo 6-8€/uro neto, do...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC/KA V VARNI HIŠI - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE, INFORMIRANJE UPORABNICAM DROG, KI SO ŽRTVE NASILJA, ZAGOVORNIŠTVO, IZVAJANJE DELAVNIC, DEŽURSTVO., Zaželen je opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva., večizmensko

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. empleado administrativo/empleada administrativaSKRBNIK STRANK/LAŽJA ADMINISTRATIVNA DELA - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE IŠČE VEČ OSEB ZA DELO V ZASEBNI ORDINACIJI NA PODROČJU ADMINISTRACIJI. DELO ZAJEMA: ORGANIZACIJSKA DELA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, TELEFONSKI KLICI. DELO JE ZANIMIVO IN RAZGIBANO, NUDIMO MOŽNOST DODATNEGA IZOBRAŽ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVJANJE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU , SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, GOSPODINJSKA POMOČ, POMOČ PRI...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠČU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR – SODNIK, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE IN OBRAZLO...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA DEL NA OBJEKTU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z VODENJEM DEL NA OBJEKTIH : PRIPRAVA VSEH POTREBNIH DOKUMENTOV, SREDSTEV, MATERIALOV ZA GRADBIŠČA, VODENJE USTREZNIH DOKUMENTOV IN KOORDINACIJA IZVAJANJA DEL, IZDELA...

. cocinero/cocineraKUHAR SPECIALIST V KTC ROGLA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH JEDI IN JEDI PO NAROČILU, PO POTREBI PRED GOSTOM, SOOBLIKOVANJE KULINARIČNE PONUDBE , možnost začasne nastanitve, uporaba bazena in športne dvorane, gibljiv/nestalen urnik

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK VILIČARJA V PROIZVODNJI EPS V PODSKRAJNIKU - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA TRANSPORT GOTOVIH IZDELKOV, SUROVIN, POMOŽNEGA MATERIALA, PO POTREBI OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA, izpit za voznika viličarja je pogoj, večizmensko

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU,KOPANJU,OBLAČENJU,SLAČENJU,OBUVANJU; -BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV; UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA; POMOČ PRI UPORABI IN MENJAVI INK...

Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 48 · < · 50 · > · 53 · 56 · 62 · 75 · 101 · >>