Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,988 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 25

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 28 ur, UČITELJ/ICA ITALIJANSKEGA JEZIKA Z DOPOLNJEVANJEM V PODALJŠANEM BIVANJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA KANAL.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, SAMOSTOJNA... VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI.
 • . Ebanistas y afinesDELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V MIZARSKI DELAVNICI., Vestnost, zanesljivost, delovne navade,fizična moč. Dela: pomoč v mizarski delavnici pri razrezu, skobljanju, brušenju, barvanju,..., dopoldan MIZARSTVO PIVEC, mizarstvo in druge storitve, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NABAVA IN PRODAJA BLAGA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... PIK AS, PODJETJE ZA TRGOVINO IN PREVOZ TRŽIČ, D.O.O.
 • . Educadores para necesidades especialesASISTENT ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO NAVODILIH STROKOVNEGA DELAVCA ZA POMOČ. DELO Z UČENCI V RAZREDU, POMOČ PRI SLEDENJU PRI POUKU, POMOČ PRI ZAPISOVANJU... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • . Agentes de compras y consignatariosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. POSREDNIKI ZA PREVOZNIŠTVO, TRGOVINO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU STRATEGIJE NA PODROČJU NABAVE CESTNIH PREVOZOV, NAČRTOVANJE, USMERJANJE IN USKLAJEVANJE NABAVNE FUNKCIJE ZA CESTNI TRANSPORT, OBVLADOVANJE... FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V URADU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV (ŠIFRA DM 46) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, MESEČNIH IN LETNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV PRORAČUNA, SAMOSTOJNO... URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC, III. KATEGORIJA INVALIDNOSTI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU POSLOVNEGA KOMPLEKSA, POGODBA ZA 3 MESECE, DELO JE POPOLDANSKO OZ. PO DOGOVORU, SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI SO PROSTI, popoldan PETRANS, DRUŽBA ZA TRANSPORT IN STORITVE D.O.O.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALKA 2/PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO V TRGOVINI S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite številko o vrsti dela (registrsko številko prijave za prosto... KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO... REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RIBNICA.
 • . Traductores, intérpretes y lingüistasPREVAJALEC - M/Ž. PREVAJALCI, TOLMAČI, LEKTORJI IN DRUGI JEZIKOSLOVCI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE BESEDIL VODENJE PROJEKTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje... PRETEKS, družba za prevajalstvo, izobraževanje, proizvodnjo, svetovanje in trgovino, d.o.o.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU SKLADOV (PRAVNIK) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA DELA SEKTORJA SKLADOV, KI POMENI ZLASTI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV MED NASLEDNJIMI: VODENJE ALI SODELOVANJE PRI VODENJU POSTOPKOV IZDAJE DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ S PODROČJA... AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV.
 • . ElectrotécnicosELEKTRO TEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH, PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRO INŠTALATER -ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE OPREME IN ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ, IZVAJANJE SISTEMOV AVTOMATIZACIJE IN PAMETNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ZGRADBAH,PRIKLJUČITEV, POPRAVILO IN SERVIS ELEKTRIČNIH... EDICOM IZVOZ-UVOZ, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. ŠENTJUR.
 • . RevocadoresMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA/DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. (možnost zaposlitve za nedoločen čas), polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV ZA MONTAŽO, NATOVARJANJE IN IZTOVARJANJE ELEMENTOV, MONTAŽA NA OBJEKTU, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ORODJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KATEREKOLI... NAITORS, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC KUHINJ IN BELE TEHNIKE - M/Ž. PRODAJALEC POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN PRODAJA KUHINJ IN B.TEHNIKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OPREMA CENTER, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE RAZNIH PISARNIŠKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA: VODENJE IN NADZOR EVIDENC, IZSTAVLJANJE FAKTUR, UREJANJE POŠTE, VPISOVANJE DOKUMENTOV V SISTEM, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI., urejevalniki... MEGALES, PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO, UVOZ IN IZVOZ, D.O.O. STRAHINJ.
 • . ElectrotécnicosELEKTROMONTER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE DELOVNIH SREDSTEV, OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE; SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA ELEKTRO NAPRAVAH IN INSTALACIJAH; UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,... KADRIS INŽENIRING, svetovanje in storitve, d.o.o.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČ V KUHINJI/POMIVALCI POSODE - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA ČISTO POSODO IN TLA, REZANJE ZELENJAVE IN SKRB ZA DAJANJE NADPRTOV V PRALNI STROJ., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, dvoizmensko GREMIA-5, gostinske storitve d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, -VZRŽEVANJE OŽJEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, -OPAZOVANJE IN BELEŽENJE STANOVALČEVEGA POČUTJA, VITALNIH FUNKCIJ, ZAUŽITE... ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST.
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesVODJA III (J017960), SUPAS, PODROČJE ZA INFORMATIKO, SLUŽBA ZA INFORMATIKO, ENOTA ZA INFORMACIJSKO INFRASTRUKTURO - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA STRATEGIJO RAZVOJA ZA VSEBINSKO PODROČJE, NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN NADZIRA DELO SLUŽBE IN ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELUJE V ZUNANJIH PROJEKTIH (MED ORGANIZACIJSKI, DRŽAVNI, MEDNARODNI)... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC (ŠIFRA DM 285) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 40 mesecev oz. do 31.12.2021 zaključka projekta, polni delovni čas, 40 ur, CELOTNO BESEDILO OBJAVE SE NAHAJA NA SPLETNIH STRANEH GEODETSKE UPRAVE RS: HTTP://WWW.GU.GOV.SI/SI/JAVNE_OBJAVE/JAVNE_OBJAVE_O_PROSTIH_DELOVNIH_MESTIH/,... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA MATERIALE ZA TOPLOTNE OBDELAVE IN JIH EVIDENTIRA V INFORMACIJSKI SISTEM, UVRŠČA MATERIALE NA POLICE V VHODNEM SKLADIŠČU GLEDE KVALITETE MATERIALA, KOMUNICIRA S STRANKAMI,... METALING PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, TEHNIČNO SVETOVANJE, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPRODUKTNI VODJA ZA BLAGOVNO ZNAMKO FOCUS SPORT NUTRITION - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA RAZVOJ IN UPRAVLJANJE PRODUKTNEGA PORTFELJA, ANALIZA TRGA IN UPORABNIKOV, DEFINIRANJE AKTIVNOSTI ZA IZBRANO PRODUKTNO SKUPINO, SKRB ZA IZBOR IN PRODAJO PRODUKTOV, PRODAJA IN POGAJANJA S KLJUČNIMI... VALEOVITA, podjetniško svetovanje, d.o.o.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPODSEKRETAR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOORDINIRANJE IN VODENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV NA DRŽAVNIH CESTAH NA OBMOČJU CELOTNE SLOVENIJE IN PROJEKTNIH SKUPIN NA PODROČJU PRIPRAVE, IZVEDBE IN ZAKLJUČEVANJA... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO.
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasRAZVOJNI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SINTEZNIH IN ANALITSKIH KEMIJSKIH OPERACIJ, LABORATORIJSKIH POIZKUSOV IN ANALIZ, MERITEV TER NJIHOVA INTERPRETACIJA, PRIPRAVA VZORCEV LABORATORIJSKIH, PILOTNIH IN INDUSTRIJSKIH POSKUSOV,... FENOLIT D.D. SINTETIČNE SMOLE IN MASE.
 • . DentistasDOKTOR DENTALNE MEDICINE, SPECIALIST ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, SPECIALISTIČNO STROKOVNO DELO V ORTODONTSKI AMBULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, ZAhtevana izobrazba: 18101-Specialistično izobraževanje... ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC.
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VSEH EVIDENCE IN KNJIG, KI JIH POTREBUJE DRUŽBA, OZIROMA JIH DRUŽBI NALAGA VELJAVNA ZAKONODAJA IN STANDARDI, PRAVILNO IN AŽURNO KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN PLAČE IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV... LAJOVIC TUBA EMBALAŽA, D.O.O.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZI BLAGA S TOVORNIM VOZILOM V MEDNARODNEM PROMETU, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro,... MT2 TRANSPORT mednarodni prevoz tovora d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI OPRAVLJANJU TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVIL, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN VZDRŽEVANJU SOCIALNIH STIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo... Comett oskrba, dejavnost oskrbe na domu, d.o.o.
Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 23 · < · 25 · > · 27 · 29 · 34 · 43 · 62 · >>