Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,445 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 25

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaTEHNIČNI PROFILI - DELO V AVSTRIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MEHANSKE IN ELEKTRIČNE MONTAŽE TER TESTIRANJA (DELOV / MODULOV / KOMPONENT / PLATFORM), - MEHANSKI IN ELEKTRIČNI ZAGONI TER IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE O TESTI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

POSLUŽEVALEC HE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG REDNEGA OBRATOVANJA IN UKREPANJE OB IZJEMNIH DOGODKIH V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI IN OBRATOVALNIMI NAVODILI; IZVAJANJE MANJŠIH VZDRŽEVALNO-SERVISNIH POSEGOV TER POMOŽNIH DEL NA OB...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODENJE STROKOVNIH TIMOV, IZDELAVA MNENJ, , dopoldan

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO RAVNATELJA., SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE TONETA ŠRAJA ALJOŠE Z ENOTO VRTEC NOVA VAS JE OBJAVIL RAZPIS NA DELOVNO MESTO RAVNATELJA/-ICE.  RAZPIS JE BIL OBJAVLJEN V URADNEM LISTU, DNE 10. 6. 2022, KJER SO ...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I - MOBILNA ENOTA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, POMAGA PRI VODENJU POSTOPKOV ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV,...

. soldador/soldadoraVARILEC-SESTAVLJALEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z VARILNIMI APARATI, POTRJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI PROCESOV IN IZDELKOV, BRUŠENJE, ŽAGANJE, VARJENJE IN SESTAVLJANJE IZPUŠNIH SISTEMOV, IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, ISKANJ...

. operador de maquinaria forestal/operadora de maquinaria forestalTRAKTORIST STROJNIK-IV - M/Ž. VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TRAKTORJI IN OSTALIMI KMETIJSKIMI STROJI, VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN OSTALIH STROJEV, UPRAVLJANJE GRADBENE MEHANIZACIJE, KOŠNJA TRAVE, PLUŽENJE SNEGA, VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN, DRUGE N...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualMOJSTER LUČI (G026011 - MOJSTER LUČI), ŠIFRA 40 - M/Ž. LUČNI MOJSTER, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI - KREATIVNO OBLIKOVANJE IN IZVEDBA SCENSKE OSVETLJAVE PRODUKCIJ IN PR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE, TEHNIKE, OPB IN JV - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.9.2022 DO 31.8.2023 (možnost podaljšanja za NDČ), polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI POUKU MATEMATIKE IN TEHNIKE TER V ODDELKU OPB IN JV, Opravljen strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraž...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I), ŠIFRA DM F024008 - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH STANOVALCEV TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJA POMOČ STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKR...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA,TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, SODELUJE Z UČITELJI/VZGOJITELJI, INDIVID...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TIMA, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) 60 DELOVNEGA MESTA E035037) 40 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV - SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ROČNEGA IN STROJNEGA ČIŠČENJA - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIR...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED I - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH IN KOMUNIKACIJSKIH ZMOŽNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV, DIAG...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOSERVISER - AVTOMEHANIK V LJUBLJANI - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ODPRAVLJANJE LAŽJIH NAPAK NA MOTORNIH VOZILIH, PODPORA SERVISNEMU SVETOVALCU PRI DIAGNOSTIKI IN PRIPRAVI NAROČILA OB TEHNIČNIH TEŽAVAH, POMOČ MOJSTRU DELAVNICE PRI REŠEVANJU TEHNIČNIH...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOT...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaIZDELOVALEC AL PRAHU II. - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA MAT. IN DEL. SREDSTVA, UPOŠTEVA VARNOSTNE ZAHTEVE V PROIZVODNEM PROCESU, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA TALJENJA IN RAZPRŠEVANJA ALUMINIJA, UPRAVLJA S STROJI IN SREDSTVI, ČISTI LINIJO, SREDSTVA, RAZKLADA, NAKLADA KAMIO...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK/CA - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA OBJEKTIH IN TRGOVINAH-VIDEO NADZOR., POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE OPRAVLJEN NPK VARNOSTNIK/CA. DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM IN POPOLDANSKEM ČASU. , dvoizmensko

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v LJUBLJANI. Pri prijavi navedite številko oglas...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PVC IN PE-HD CEVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE (PVC IN PE-HD CEVI). DELAVEC UPRAVLJA S STROJI IN MANIPULIRA S KONČNIMI IZDELKI (KOLUTI IN PALETE CEVI). , V ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035012) 60 IN SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E035037) 40 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve delavk iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTO...

. médico especialista/médica especialistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA OFTALMOLOGIJE. DELO JE PREDVIDENO V AMBULANTI OFTALMOLOGIJE V ENOTI CENTER. K VLOGI JE POTREBN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI V LOGATCU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA PLANIRANE PROIZVODNJE V SKLADU S SOP, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH, OSNOVNO POZNAVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V PROIZVODNIH ODDELKIH, UPRA...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV PO NAVODILIH NADREJENEGA, BRUŠENJE IN PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV. PREVERI USTREZNOST OSNOVNEGA MATERIALA IN DODAJNEGA MATERIALA, NASTAVI I...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK/CA - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA OBJEKTIH IN TRGOVINAH-VIDEONADZOR. , POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE OPRAVLJEN NPK VARNOSTNIK. DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM IN POPOLDANSKEM ČASU. , dvoizmensko

. cocinero/cocineraPOMOŽNI KUHAR V DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP , ORGANIZIRANJE DELA , DELITEV MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO ., PRIČAKUJEMO: – USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK,– IZKUŠNJE N...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 23 · < · 25 · > · 28 · 32 · 40 · 56 · 87 · >>