Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,445 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR, PRODAJALEC - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRACIJA, PRODAJA KERAMIKE, OPREME ZA KOPALNICE, Administracija, prodaja keramike in opreme za kopalnice, izdelava predračunov, nabava, organizacija prevozov tujina, vodenje evidenc zaposlenih, skr...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO KOMUNIKATIVNEGA KANDIDATA VAJENEGA DELA S STRANKAMI NA TERENU.  DELO ZAJEMA:  KOMERCIALNA DELA NA TERENU, OBISKOVANJE STRANK, PODPORA NOVIM IN OBSTOJEČIM STRANKAM,  PREDSTAVITEV PONUDBE PODJETJA - ...

POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH IN ADMINISTRATIVNIH DEL; POMOČ PRI PRIPRAVI SEJ IN GRADIVA ORGANOV DRUŽBE; VODENJE ZAPISNIKA SEJ ORGANOV DRUŽBE IN V SKLADU Z NAVODILI DIREKTORJA TUDI VODENJE ZAPISNIKOV DRUGIH SEJ; UREJAN...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioŠIFRA DM: J017935 – VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: ORGANIZIRANJE, RAZPOREJANJE IN VODENJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, NADZOR IN KOORDINACIJA DELA DRUGIH DELAVCEV, SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE NALOG SLUŽBE, IZVRŠEVANJE IN NADZ...

. cocinero/cocineraKUHAR/ICA V HOTELU REAKTIV ZREČE - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA HLADNE IN TOPLE JEDI TER SLADICE PO NAROČILU ALI MENIJU PRI PRIPRAVI JEDI UPOŠTEVA RECEPTE IN KOLIČINSKE NORMATIVE ZA PORABO ŽIVIL IN OBROKE GOTOVIH JEDI, HRANO PRIPRAVLJA V SKLADU Z NAČELI OHRANJANJA BIOLOŠK...

DELAVEC V ADJUSTAŽI - M/Ž. ADJUSTER METALURŠKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAZREZA MATERIALA, IZVAJANJE PESKANJA MATERIALA, IZVAJANJE ODPREME MATERIALA (TEHTANJE, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, …), KONTROLA KONČNIH IZDELKOV IN UKREPANJE V PRIMERU NEPRAVILNOSTI, IZVAJA...

. representante comercialKOMERCIALIST, VODJA PROJEKTOV - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TRŽENJE TLAKARSKIH DEL, PRIDOBIVANJE POSLOV, STROKOVNO SVETOVANJE STRANKAM NA SEDEŽU PODJETJA IN TERENU, PRIPRAVA IN POŠILJANJE PONUDB, SODELOVANJE Z NAROČNIKI, INVESTITORJI, IZVAJALCI, PROJEKTANTI, UPORAB...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA Z NEVARNIM BLAGOM, POLNJENJE IN PRAZNJENJE CISTERNE, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA, KI SODIJO ZRAVEN., ADR IZPIT ZA CISTERNE, KODA 95. NADOMEŠČANJE DOPUSTOV, KASNEJE JE MO...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ PROF.DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF.SPEC.REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG.PROF.SPEC.IN REH.PED.,POS.RAZV.IN UČ.TEŽ M/Ž - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2022 do 16.6.2023, nadomeščanje porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, SPREMSTVA UČENCEV, DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM IN DRUGA DELA...

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2023, polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN VSEBINE PROGRAMA SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, IZVAJA PRIPRAVE NA POUK, IZPOLNJUJE IN VODI PREDPISANO PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, DRUGO DOKUMENTACIJO IN ZAPISK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaMANIPULANT VLOŽKA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA OPRAVILA PRIPRAVE VLOŽKA, PRIPRAVA, REZANJE IN VZDRŽEVANJE, SORTIRANJE MATERIALA, UPRAVLJANJE ŽERJAVA, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., , veči...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE STORITEV NAMENJENIH OSEBNI POMOČI UPORABNIKA, STORITEV NAMENJENIH POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Iščemo prijazno, zanesljivo in sočutno osebo, k...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ PROF.DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF.SPEC.REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG.PROF.SPEC.IN REH.PED.POS.RAZV.IN UČ.TEŽ. ALI UČITELJ POSAMEZNEGA PREDMETNEGA PODROČJA Z SPECIALNO PEDAGOŠKO IZOBRAZBO - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM, SPREMSTVA UČENCEV, DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM IN DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG, DELA PO 119.ČLENU ZOFVI IN DRUGA DELA PO L...

UČITELJ ROGA - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2022 do 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE IGRANJA NA ROG, Potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo o nekaznovanju ter navesti kontakt (telefon, e-mail),

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN VSEBINE PROGRAMA SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, IZVAJA PRIPRAVE NA POUK, IZPOLNJUJE IN VODI PREDPISANO PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, DRUGO DOKUMENTACIJO IN ZAPISKE, SPREMLJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -OPRAVLJA DELA V PROIZVODNJI PRI MEHANSKI OBDELAVI IN SESTAVI  IZDELKOV -OPRAVLJA DELA IN NALOGE  NA OPERACIJAH  V PROIZVODNJI V SKLADU Z NAVODILI IN PREDP...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V JEKLARNI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA LIVNIH SISTEMOV IN LITJE JEKLA PRIPRAVA PONOVC ZA LITJE (SUŠENJE, OGREVANJE, ČIŠČENJE PONOVC PO ODLITJU, EVIDENCA   VZDRŽNOSTI ITD.)   PRIPRAVA PE...

UČITELJ KITARE - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, POUČEVANJE IGRANJA NA KITARO IN IGRANJE V ŠOLSKEM ORKESTRU, Potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo o nekaznovanju ter navesti kontakt (telefon, e-mail),

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V ČISTILNICI GREDIC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, BRUŠENJE IN OZNAČEVANJE GREDIC Z USTREZNO GRANULACIJO BRUSNE PLOŠČE SKLADNO Z DNEVNIM PLANOM BRUŠENJA, MANIPULACIJA GREDIC, SORTIRANJE, LOČEVANJE, EVIDENTI...

POMOŽNI DELAVEC V PROIZVODNJI M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA/POMOŽNA DELA V OE: SPOROČANJE IN EVIDENTIRANJE NEPRAVILNOSTI/OKVAR, POMOŽNA/ENOSTAVNA DELA PRI ZALAGANJU, IZVAJANJU TRANSPORTA IN LOČEVANJU POZICI...

INŠTALATER - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTIRANJE, POLAGANJE, IZDELOVANJE, VZDRŽEVANJE HLADILNE, VODOVODNE, OGREVALNE, PREZRAČEVALNE, KLIMATSKE IN PLINSKE NAPRAVE,   IZDELOVANJE, MONTAŽA IN VZDRŽ...

. operador de grúa pórtico para contenedores/operadora de grúa pórtico para contenedoresUPRAVLJALEC DVIGAL - M/Ž. UPRAVLJAVEC DVIGALA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. UPRAVLJANJE Z DVIGALI 2. UPRAVLJANJE PREKLADALNIH NAPRAV 3. UPRAVLJANJE S PRENOSNIM TERMINALOM 4. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA , Zahtevana raven izobrazbe:V - t...

STROKOVNI SODELAVEC V ADMINISTRACIJI - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA SPLETNIH NAROČIL, ENOSTAVNEJŠA RAČUNOVODSKA OPRAVILA, OBDELAVA POŠTE, SPREMLJANJE ZALOG PROIZVODOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, SKRB ZA USTREZNO DELOVANJE DOSTAVNE SLUŽBE, P...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV PO NAVODILIH NADREJENEGA, BRUŠENJE IN PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV. PREVERI USTREZNOST OSNOVNEGA MATERIALA IN DODAJNEGA MATERIALA, NASTAVI I...

. cocinero/cocineraPOMOŽNI KUHAR V DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP , ORGANIZIRANJE DELA , DELITEV MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO ., PRIČAKUJEMO: – USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI GOSTINSKI/ŽIVILSKI TEHNIK,– IZKUŠNJE N...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE...

DELAVEC V LIVARNI IN OBDELOVLANICI M/Ž - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE, NADZIRANJE IN POSLUŽEVANJE DELOVNE OPREME ZA LITJE IN OBDELAVO ULITKOV., PODJETJE JE IMETNIK CERTIFIKATA DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE IN V SKLADU TEM IZVAJA DOLOČENE UKREPE, KOT SO OBDAROVANJA, PRILAGAJANJA DELOV...

MIZAR - MODELAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJNO DELO NA PODROČJU NAVTIKE IN KOMPOZITNE INDUSTRIJE.,  Delovno mesto na naslovu JIB design d.o.o., Spodnje Gorje 1C, 4247 Zgornje Gorje. Zaželene izkušnje s področja izdelave modelov in kalupov , mizarske izkušnje.,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E037018, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA POD...

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 45 · 48 · 55 · 68 · 95 · >>