Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,888 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. daljše nadomeščanje, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDRŽEVANJE...

. Secretarios administrativos y ejecutivos»SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC« V TEHNIČNEM SEKTORJU - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA RAZPISOV NA PODROČJU GRADNJE, PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN KOORDINACIJA IZVEDBE DEL NA GRADBIŠČU (OD ZAČETKA NAROČILA DO PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA),...

. Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT ZA REGISTRACIJE IN ZAVAROVANJA 2 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV PRI REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ TER PROAKTIVNO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, VČLANJEVANJE,...

. Especialistas en políticas de administraciónRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH PODATKOV TER...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SVETOVALNI SLUŽBI SREDNJEŠOLSKEGA ZAVODA, SVETOVANJE REDNIM IN IZREDNIM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA, SODELOVANJE Z VODSTVOM IN STROKOVNIMI...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)-E047022 V FIZIOTERAPIJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. določen čas 12 mesecev, zaradi začasno povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA HOSPITALIZIRANEGA IN AMBULANTNEGA BOLNIKA, OCENA BOLNIKOVEGA STANJA, IZBIRA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN...

. Secretarios (general)ADMINISTRATOR V NOTARSKI PISARNI NA PODROČJU OVERITEV - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V. ALI VI. STOPNJA IZOBRAZBE, IZKUŠNJE IZ DELA NA ADMINISTRATIVNEM PODROČJU PRIDOBLJENE V NOTARSKI/ODVETNIŠKI PISARNI, POZNAVANJE PROGRAMOV ESODSTVO, VEP, PROSTORSKEGA PORTALA RS, SPOSOBNOST SAMOSTOJNEGA...

. ContablesRAČUNOVODJA/RAČUNOVODKINJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODVISNO OD ZNANJA KANDIDATA: KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, ISKANJE IN ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK, UREJANJE DOKUMENTACIJE, KONTAKT S STRANKAMI., Osnovna znanje...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónSTROKOVNI PRODAJNIK IN PRODUKTNI VODJA - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE STRANKAM NA PODROČJU KROMATOGRAFIJE BIOMOLEKUL TEHNIČNA PODPORA STRANKAM UČINKOVITO VODENJE STRANKE OD PRVEGA STIKA DO USPEŠNE REŠITVE SODELOVANJE PRI RAZVOJU PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH STRATEGIJ...

. Herreros y forjadoresSODELAVEC KOVAŠTVA/LIVARNE - M/Ž. KOVAČI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZANIMIVO IN DINAMIČNO DELO NA PODROČJU LITJA IN KOVANJA ALUMINIJA, PONUJAMO MOŽNOST OSEBNOSTNEGA RAZVOJA, DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA TER STIMULATIVNEGA NAGRAJEVANJA, , večizmensko

. Secretarios administrativos y ejecutivosSTROKOVNI SODELAVEC NA PROJEKTU SPOT REGIJE 2018-2022 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, -1. INFORMIRANJE - POSREDOVANJE INFORMACIJ O REGIONALNIH PODJETNIŠKIH AKTIVNOSTIH ZA OBLIKOVANJE NACIONALNEGA E-BILTENA MOJ SPLETNI PRIROČNIK; - REDNO INFORMIRANJE O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU...

. Ingenieros mecánicosSTROJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNI PROCES OBSEGA PRIPRAVO, PROJEKTIRANJE TEHNIČNIH RISB IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PROGRAMOV ZA DELO NA CNC STROJU, VODENJE, NADZOR IN KOORDINIRANJE DEL V PROCESU IZDELAVE ELEKTROAGREGATOV....

. Ingenieros mecánicosINŽENIR FUNKCIONALNE VARNOSTI - AVTOMOBILSKI POGONSKI SISTEMI -LOKACIJA: ŠEMPETER PRI GORICI ALI LJUBLJANA ALI MARIBOR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE ODGOVORNOSTI VKLJUČUJEJO OPREDELITEV IN IZPOLNJEVANJE FUNKCIONALNIH VARNOSTNIH ZAHTEV ZA ELEKTRIČNE POGONSKE SISTEME OD ANALIZE ZAHTEV SISTEMOV, PODSISTEMOV, KOMPONENT (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA),...

. Ayudantes de cocinaPOMIVALEC POSODE/POMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, POMIVA POSODO, POMAGA PRI PRIPRAVI ZAJTRKOV IN ENOSTAVNIH JEDI, SPRAVILO NABAVLJENEGA BLAGA, SKRBI ZA ČISTO OKOLJE V KUHINJI, DOSLEDNO UPOŠTEVA NAVODILA GLEDE RAVNANJA Z ŽIVILI, PRIPOMOČKI IN OSTALIM...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosSESTAVLJALEC INSTRUMENTOV- M/Ž - M/Ž. SESTAVLJALEC ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IŠČEMO SODELAVCA/KO V EKIPI ZA OPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH DEL PRI SESTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMPONENT, POLIZDELKOV IN ELEKTRONSKIH NAPRAV, SPAJKANJE TISKANIH VEZIJ, MONTAŽA...

. Directores generales y gerentes generalesDIREKTOR JAVNE AGENCIJE ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE - M/Ž. GENERALNI DIREKTORJI IN ČLANI UPRAVE DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZDAJA AKTE V POSAMIČNIH ZADEVAH IZ PRISTOJNOSTI AGENCIJE, ČE S PREDPISI NI DOLOČENO DRUGAČE; - PRIPRAVI PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA TER LETNO POROČILO IN...

. Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHATRONIK - M/Ž. MEHATRONIK OPERATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTROVZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV, ELEKTROVZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, STROJNO VZDRŽEVANJE ORODIJ IN PRIPRAV, EVIDENTIRANJE PODATKOV, TRANSPORT, DRUGO, , večizmensko

. Ingenieros electricistasVODENJE ELEKTRO DEL PO OBJEKTIH - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA NA GRADBIŠČU Z DELAVCI IN NAROČNIKOM, VODENJE EVIDENC, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, PISANJE POROČIL IN ZAPISNIKOV. OGLEDI OBJEKTOV IN IZDELAVA POPISOV IN ENOPOLNIH SHEM, komunikativnost,...

. Técnicos en ingeniería mecánicaKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500...

. Especialistas en políticas de administraciónRAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ SPREMLJANJE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA TER POVEZOVANJE ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH PODATKOV TER...

. Secretarios (general)TAJNICA V SPLOŠNI SLUŽBI (M/Ž) - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA, SESTAVLJANJE, PREPISOVANJE IN POŠILJANJE DOPISOV, DELO Z BAZAMI PODATKOV, PREVZEM,  ODPIRANJE, PREGLED POŠTE, PISNA IN TELEFONSKA KOMUNIKACIJA, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, VZDRŽEVANJE PODATKOV,...

. Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, -...

. Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020), ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesVARUHINJA I - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V OKOLJE IN VZDRŽEVANJE SOCIALNIH STIKOV,   VKLJUČEVANJE IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV K VKLJUČEVANJU V RAZLIČNE AKTIVNOSTI,   POMOČ IN SPODBUJANJE OSKRBOVANCEV...

. Moldeadores y macherosOBLIKOVALEC IN SPAJALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, VARJENJE IN PREOBLIKOVANJE KOVINE, FINA POVRŠINSKA OBDELAVA KOVINSKIH DELOV, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VARJENJE, PREOBLIKOVANJE IN OBDELAVO POVRŠIN, SESTAVLJANJE SESTAVNIH DELOV Z UPORABO ROČNEGA...

. Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, NAROČANJE PACIENTOV, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREGLED IN MEDICINSKO TEHNIČNE...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesKEMIJSKI DELAVEC V AMONIJEVIH FOSFATIH - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA CENTRIFUGIRANJA, SUŠENJA, POLNJENJA IN EMBALIRANJA IZDELKOV V PROIZVODNEM PROCESU.   PRI SVOJEM DELU UPORABLJA...

. Profesionales de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA POSAMEZNIKA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, POMOČ BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA...

. Ingenieros mecánicosPOMOČNIK VODJE TURBINE IN KOTLA - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI NADZORU ENERGETSKIH SISTEMOV, IZVAJA VSA DELA IN NALOGE SKLADNO S PREDPISANIM KATALOGOM DEL IN ZAHTEVNOSTI V DELOVNI ENOTI ENERGETIKA, POMAGA PRI IZVEDBI PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL...

. Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TOČENJE IN STREŽBA PIJAČ IN HRANE,  PODROBNO POZNAVANJE VSEH PODROČIJ PRODAJE V RESTAVRACIJI,  SVETOVANJE GOSTOM PRI OBISKU RESTAVRACIJE., MOŽNOST NASTANITVE., dvoizmensko

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 44 · 47 · 53 · 64 · 86 · >>