Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,419 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 44

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE REDNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL STROJEV, NAPRAV IN OPREME, - IZVAJANJE INTERVENTNIH POSEGOV V PRIMERU OKVARE STROJEV IN NAPRAV, - IZVAJANJE USTREZNIH UKREPOV ZA VARNO DELOVANJE STROJEV, NAPR...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas trajanja SOS projekta oz. do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI; - POMOČ PACIENTU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOST...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 2.12.2021 do vrnitve delavke iz porodniške (9. 2.2022), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, IZBIRNIH PREDMETOV, KROŽEK, JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE, ,

VARNOSTNIK - RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIK RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKA DELA, OBHODNO VAROVANJE IN VIDEONADZOR, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, TELEFONSKI KLICI., Urejenost, komunikativnost, prijaznost, poštenost. Za opravljanje dela je p...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (ŠIFRA DM: J017101) V FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI NA FILOZOFSKI FAKULTETI - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, -SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, -ADMINISTRATIVNO VODENJ...

KURIR - VOZNIK KOMBIJA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA PAKETOV PO KRANJU Z OKOLICO, enoizmensko delo od ponedeljka do petka, po potrebi občasno sobota. veselje do dela s strankami, nekonfliktna oseba, organiziranost, poštenost. Z delom se lahko prič...

ČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24, ZAPOSLIMO RESNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV V SPARU RUŠE. DELO POTEKA OD PONEDELJKA D...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC (POLOVIČNI DELOVNI ČAS) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČISTI PROSTORE ŠOLE ALI VRTCA, OPRAVLJA GENERALNO ČIŠČENJE, OPRAVLJA VSE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG V SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST TER NAVODILI VODSTVA ZAVODA., PRILOŽITI POTRDILO, DA NI BIL PRAVNO...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, - ODPRAVLJANJE NAPAK, - IZDELAVA PRIPOMOČKOV IN NAPRAV ZA HITREJŠE IN LAŽJE DELO V PROIZVODNJI, - IZDELAVA ORODJI IN KALU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJA STROKOVNO NEGO IN NADZOR Z DAJANJEM NAVODIL ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU, - ORGANIZIRA DELO V AMBULANTI, UREJA ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO OB SPREJEMU, ODPUSTU, PRESELITVI, OD...

VIŠJI SVETOVALEC ŽUPANA ZA PROSTOR IN GJS (ŠIFRA DM: C027010) - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNOVRSTNIH STROKOVNIH IN UPRAVNIH NALOG NA PODROČJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, PROSTORA IN OKOLJA, VODENJA INVESTICIJ, PRIPRAVA ODLOKOV S STROKOVNEGA PODROČJA, DELO NA PODROČJU ENERGETSKEGA NAČRTA O...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR/TEHNIČNI DELAVEC - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V KOLEKTIV VABIMO MIZARJA ZA OPRAVLJANJE NALOG: - SESTAVA LESENEGA OGRODJA ZA POHIŠTVO, SEDEŽNE GARNITURE, KLOPI, POSTELJE ITD. - DELO SE OPRAVLJA SKUPAJ Z MENTORJEM, KI VAM POMAGA V VSEH FAZAH IZDELOVANJA OGRODJA - O...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev oz. 31. 8. 2022., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti. Vlogo oddajte po navadni pošti in pripišite e-naslov za obveščanje. Nastop dela 3. 1. 2022.,

OPERATER NA STROJU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE STROJA, - IZDELOVANJE IZDELKOV PO TEHNOLOŠKO PREDPISANEM POSTOPKU, - SPREMLJANJE PROIZVODNEGA PROCESA, - POROČANJE O NAPAKAH IN OD...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE STANOVALCA; - UREJANJE LEŽIŠČA; - VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA STANOVALČEVO OKOLJE; - VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV; - OBLAČENJE IN SLAČENJE STANOVALCEV; - POMOČ PRI GIBANJU IN UREJANJU ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraGRADBENI DELAVEC - UPRAVLJAVEC GRADBENIH MEHANIZACIJ - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z ŽERJAVOM TER DRUGO GRADBENO MEHANIZACIJO IN TOVOROM, UPRAVLJANJE VOZILA Z RAZLIČNIMI KRMILI IN VODILI, DVIGOVANJE IN PRETOVARJANJE RAZLIČNIH TOVOROV IN GRADIVA, KOT SO: G...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti. Vlogo oddajte po navadni pošti in pripišite e-naslov za obveščanje.,

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK ZA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA - M/Ž. ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. za čas trajanja pripravništva, polni delovni čas, 40, DELO TEHNIKA ZRDAVSTVE NEGE - PRIPRAVNIKA ZA ZOBOZDRAVSTVENEGA ASISTENTA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI, POD VODSTVOM MENTORJA, Veselje do dela v zobozdravstvu,

. cajero/cajeraBLAGAJNIK - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE/ORGANIZIRANJE DELA V ZVEZI Z GOTOVINSKIM IN NEGOTOVINSKIM POSLOVANJEM V IGRALNEM SALONU, TEKOČE SPREMLJANJE DOGODKOV NIS, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV TER VODENJE KNJIG IN DNEVNIKOV V SKLADU Z RAČUNOVODSKIMI STAN...

. primer ejecutivo/primera ejecutivaDIREKTOR - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODI POSLOVANJE ZADRUGE -ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DELOVNI PROCES V ZADRUGI -PREDLAGA POSLOVNO POLITIKO IN UKREPE ZA NJENO IZVAJANJE -IZVŠUJE SKLEPE ORGANOV ZADRUGE -POROČA O DELU IN POSLOVANJU ZADRU...

STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME; SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI; POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA L...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI E035012, INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

OSEBNI/A ASISTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IŠČE SE OSEBA ZA NUDENJE POMOČI OSEBI Z OVIRAMI. GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN SPREMSTVU TER OSTALA OPRAVILA PO NAVODILIH UPORABNIKA.  DELOVNI ČAS JE DO...

SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (M/Ž), (ŠIFRA DM 7003) V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR PTUJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, - IZDELAVA OCEN ...

PRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA ELEKTROMATERIALA IN BELE TEHNIKE, PRIPRAVA PONUDB, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI IN DOBAVITELJI, PREVZEM BLAGA, RAZVOZ BLAGA IN DRUGA DELA V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA., , dvoizmensko

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) NA PODROČJU IKT - INFORMATIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC IN SKRBNIK RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE, SPREMLJA IN EVALVIRA RAZVOJ OMREŽJA V ZAVODU Z USTREZNO PODPORO S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO. ZAGOTAVLJA DELOVANJE IN NADZIRA SISTEM ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE. ODPRAV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, DELO TUDI OB VIKENDIH, OBVEZNO DOKAZILO OB PRIJAVI NA RAZPIS: DOKAZILO O IZOBRAZBI. OBVEZNI DOKAZILI PRED SKLENITVIJO DELOVNEGA RAZMERJA: POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - pri ...

. operador de aserradero/operadora de aserraderoŽAGARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH LINIJ ZA PREDELAVO LESA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VOZIČKA ZA DOZIRANJE HLODOVINE V RAZREZ NA TRAČNO ŽAGO, NADZOR IN KONTROLA POTEKA RAZREZA (DIMENZIJE) SPREMLJANJE IN USMERJANJE DELA TRANSPORTERJEV, NADZOR VHODA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E0370190) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

DIETNI KUHAR V - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU, NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLIRANJU DELA V KUHINJI, POMOČ PRI NAČRTOVANJU SISTEMA PREHRANJEVANJA STANOVALCEV, ORGANIZACIJI DELA IN KOORDINIRANJU DELA, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA I...

Más ofertas: << · 22 · 33 · 38 · 41 · 42 · < · 44 · > · 47 · 50 · 57 · 70 · 96 · >>