Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,226 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 44

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosREFERENT ZA REGISTRACIJE IN TEHNIČNE PREGLEDE - M/Ž. REFERENTI ZA KONCESIJE, DOVOLJENJA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODALJŠEVANJE IN IZDAJA PROMETNIH DOVOLJENJ IN DRUGI UPRAVNI POSTOPKI, SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ ITD., Timsko delo, pripravljenost na izobraževanje, delo s strankami...JP ZAPOSLI.ME,...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke z bolniškega/porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V 1. - 5. RAZREDU, MAG. PROF. POUČEVANJA NA RAZREDNI STOPNJI Z ANGLEŠČINO, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO...
 • . Directores de investigación y desarrolloVIŠJI STROKOVNI DELAVEC (PODROČJE RAZISKAV IN RAZVOJA) - M/Ž. MENEDŽER ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU RAZVOJNIH AKTIVNOSTI DRUŽBE 2.NAČRTOVANJE IN VODENJE RAZVOJNIH PROJEKTOV 3.PODPORA PRI NADZIRANJU DELOVANJA HČERINSKIH DRUŽB IN NJIHOVIH...
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNA IZHODNA KONTROLA, KONTROLA VZORCEV, KONTROLNE MERITVE., PRIČAKOVANE LASTNOSTI: SAMOSTOJNOST, NATANČNOST, PRIPRAVLJENOST ZA TIMSKO DELO. ZAHTEVANO JE ZNANJE...
 • . CocinerosDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE VSEH VRST DIETNIH IN DRUGIH OBROKOV IN NAPITKOV, KONTROLA ZA NEOPOREČNOST ŽIVIL IN NAPITKOV NEPOSREDNO PRED OBDELAVO, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, USKLAJEVANJE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ODDELKA/VRTCA., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM...
 • . Bibliotecarios, documentalistas y afinesKNJIŽNIČAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČAR, Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas (50%) in za nedoločen čas. Zahtevana je VII. st. izobrazbe (univ. dipl. bibliotekar ali mag. štud. program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE,.., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z računalnikom in okolje Windows. Prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravočasne...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, POSPRAVLJA IN PREZRAČUJE PROSTORE VRTCA ..., ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, ZAŽELENE IZKUŠNJE, OBVEZNO: POTRDILO O...
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK-PRIPRAVNIK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCU., DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI. VLOGO Z DOKAZILI IN ŽIVLJENJEPISOM POSLATI PO POŠTI.,
 • . Especialistas en métodos pedagógicosSPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG M/Ž - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ V OŠ, kandidati naj vlogi priložijo potrdilo o nekaznovanosti in da niso v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost,
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafesVZDRŽEVALEC INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC VODNE INFRASTRUKTURE (HIDROMEHANSKA OPREMA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV - POPRAVILO OKVAR NA INFRASTRUKTURNEM OMREŽJU (PLINOVOD) - MENJAVA MERILNIH NAPRAV (PLINOMEROV)...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA ANALIZA IN OCENJEVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA, PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE, UVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV...
 • . Especialistas en políticas de administraciónINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA, PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL, - POMOŽNA DELA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, - SODELOVANJE PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN KOPANJU, - POSTILJANJE IN PREOBLAČENJE POSTELJ., , dvoizmensko
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNA DELA NA LESNOOBDELOVALNIH STROJIH IN Z ROČNIM ELEKTRIČNIM ORODJEM , SAMOSTOJNA IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA NA OSNOVI NAROČILA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE DEL. NAPRAVE IN PROSTOROV, KI JIH UPORABLJA,...
 • PROFESOR MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE TER STROKOVNIH PREDMETOV PROGRAMA TEHNIK VAROVANJA. DELA RAZREDNIŠTVA IN DRUGA DELA...
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesPOMOČNIK MONTERJA VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV V NEMČIJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA DELOVNEM MESTU ZA KATERO SE SKLEPA TA POGODBA, ZAJEMA POMOČ MONTERJU IN DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA TER DRUGA DELA, KI USTREZAJO STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI, ZNANJU IN ZMOŽNOSTIM...
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC - STORITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 12. 2018 , polni delovni čas, 40, STROKOVNI VODJA DNEVNEGA CENTRA ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, Obvezni pogoji so: izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, opravljen strokovni izpit s področja...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do 31. 12. 2020 (priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano), polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNE DO ZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH...
 • . Operadores de máquinas de coserPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA ŠIVANJE DRUGIH IZDELKOV IZ TEKSTILIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AMEŠČANJE REPROMATERIALA NA STROJ IN KONTROLA PRAVILNEGA POTEKA DO GOTOVEGA IZDELKA,DOVOZ IN ODVOZ DOKOV K STROJU ,PRIPRAVA NAVITKOV TKANIN ZA KAŠIRANJE TER POMOČ...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU ZA PREDKLINIČNO IN KLINIČNO OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNE ŠTUDIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA OCENJEVANJA PREDKLINIČNE IN KLINIČNE DOKUMENTACIJE PRI POSTOPKIH PRIDOBITVE IN VZDRŽEVANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM; VODI IN/ALI ODLOČA V...
 • . Barrenderos y afinesKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE UTRJENIH, KOT TUDI ZELENIH POVRŠIN. SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST JAVNIH POVRŠIN MESTA MARIBOR., PRIČAKUJEMO: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, DOBRA FIZIČNA PRIPRAVLJENOST, VESTNOST,...
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK II - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMA IN IZDAJA BLAGO IZ IN V SKLADIŠČA,, OPRAVLJA KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA,, VSKLADIŠČI BLAGO PO LOKACIJAH,, ZAGOTAVLJA POVRATNE INFORMACIJE PROIZVODNJI, NABAVI IN PRODAJI- KNJIŽENJE, PRIPRAVI...
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasKEMIJSKI PROCESNIČAR - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, AVTOMATSKO ČISTI POSODE ZA PRIPRAVO DISPERZIJE IN KONTROLIRA ČISTOST POSOD ZA PRIPRAVO DISPERZIJ, PRIPRAVI KEMIKALIJE MTA S POMOČJO ZAPRTEGA SISTEMA DOZIRANJA IN DRUGE MATERIALE (TRANSPORTIRA, TEHTA, PREČRPAVA,...
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosBANČNI SVETOVALEC V PODRUŽNICI OSREDNJESLOVENSKA – JUG (PROSTI 2 DELOVNI MESTI) - M/Ž. BANČNI URADNIK (NE PRI OKENCU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAČILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) V ODDELKU ZA OMEJEVALNA RAVNANJA IN PREKRŠKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA...
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, NATANČNOST,...
 • . Ingenieros mecánicosVODJA PROIZVODNJE FAZONOV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE , USKLAJEVANJE IN ODLOČANJE PROIZVODNJE FAZONOV; OD OBLIKOVANJA DO ODDAJE KONČNEGA PROIZVODA V SKLADIŠČE ODPREME; SODELOVANJE PRI IZDELAVI IN RAZVOJU TEHNOLOGIJE DRUŽBE,...
Más ofertas: << · 22 · 33 · 38 · 41 · 42 · < · 44 · > · 46 · 48 · 52 · 60 · 76 · >>