Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 36

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioBLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA IZDELKOV. SKRBA ZA UREJEN LOGISTIČNI PROSTOR. NATANČNO IN VESTNO OPRAVLJANJE INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH DELOVNIH NALOG. OSNOVNO ZNANJE IN UPORABA PC., , dopoldan
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - DELOVNO MESTO V TURNIŠČU - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Določen čas oz. ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, KI JE DOLGOTRAJNO BOLNIŠKO ODSOTNA, polni delovni čas, 40, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, smisel za tovrstno delo, zanesljivost, točnost,...
 • UČITELJ/VZGOJITELJ NEMŠKEGA JAZIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NEMŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V ZASEBNEM MEDNARODNEM VRTCU FRIDOLIN IŠČEMO VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK Z ODLIČNIM ZNANJEM NEMŠKEGA JEZIKAOPIS DELA: -SKRB, NEGA IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK V VIŠJIH STAROSTNIH...
 • . Ingenieros civilesVODJA OE VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNE RAZSVETLJAVE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA ZA KOMUNALNE GRADNJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, VODENJE IN KOORDINACIJA DELA V OE,ZAGOTAVLJANJE RACIONALNEGA POSLOVANJA V OE,NAČRTOVANJE, USMERJANJE, NADZOR IN ANALIZA DELA V OE,VODENJE ZIMSKE SLUŽBE, VODENJE GRADBIŠČ,...
 • . EconomistasSTROKOVNI SODELAVEC, V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, ODDELEK ZA RAČUNOVODSTVO. LOKACIJA DELA: LJUBLJANA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA,...
 • . Agentes de segurosZAVAROVALNI AGENT - M/Ž. ZAVAROVALNI AGENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA IZKLJUČNO V TRGOVSKIH CENTRIH (BREZ TERENSKEGA DELA). VODENJE EVIDENC, , DOVOLJENJE AZN ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA, RESEN PRISTOP DO DELA, SLEDENJE PRODAJNIM PROTOKOLOM...
 • . Cocineros de comidas rápidasDELAVEC V KUHINJI - M/Ž. PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STRANKAM ZAGOTAVLJA VROČO IN SVEŽO HRANO, OPRAVLJA DELO NA GRILU, DELO V KUHINJI, ČISTI KUHINJO, VKLJUČNO Z OPREMO, SKLADIŠČI SUROVINE..., KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST., večizmensko
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - PRIPRAVNIK NA OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI PTUJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MJU: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/si/DELOVNA_PODROCJA/ OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/,...
 • . CocinerosPOMOČNIK V DIETNI KUHINJI - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, pomočnik v dietni kuhinji, PRIČAKUJEMO: SREDNJEŠOLSKO IZOBRAZBO GOSTINSKE SMERI - IZKUŠNJE S PRIPRAVO DIETNE PREHRANE, ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, KANDIDATA, KI BO UREJEN, KOMUNIKATIVEN IN PRIJAZEN. DELO V DVEH...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPRODUKTNI VODJA PRIPRAVNIK - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLEDOVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE, POMOČ PRI IZDELAVI DOKUMENTACIJE ZA NAŠE IZDELKE, PODPORA RAZVOJNIM IN NAROČNIŠKIM PROJEKTOM, TESTIRANJE IZDELKOV, DOBRO TEHNIČNO OZADJE, IZKUŠNJE IZ PROGRAMIRANJA,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC - NEGA III.,IV. - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV - NEGA III.,IV., POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA MIZARSKIH STROJIH IN ZMOŽNOST SAMOSTOJNE ROČNE OBDELAVE IZDELKOV., ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, NISO POGOJ DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA., dopoldan
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PREVZEM IN IZDAJO BLAGA, PRETOVOR BLAGA, KONTROLA BLAGA, IZLOČANJE NEUSTREZNEGA BLAGA, MANIPULIRANJE VILIČARJA, SKRB ZA UREJENOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH SKLADIŠČNIH PROSTOROV, IZVAJANJE PREDPISOV...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNIK/CA II (I) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO NEPOSREDNO BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV; SKRB ZA ČISTE IN UREJENE SKUPNE PROSTORE, STOPNIŠČA, HODNIKE, JEDILNICE,...
 • . ElectrotécnicosDELOVODJA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE DELAVCEV, RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DAJANJE NAVODIL POSAMEZNIM DELAVCEM, VODENJE IN ORGANIZIRANJE IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, PREDHODNA VSAKODNEVNA PRIPRAVA MEHANIZACIJE,...
 • . Ingenieros químicosTEHNOLOG – RAZVOJNIK/KONSTRUKTER ORODIJ - M/Ž. TEHNOLOG ZA STEKLARSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE IZDELKOV, MODELIRANJE IN KONSTRUIRANJE IZDELKOV TER IZDELAVA PRIPADAJOČE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN IZDELOVANJE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA...
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V PE LOGATEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 24, Delo na moderni blagajni, zlaganje blaga na police, peka in priprava pekovskih izdelkov. Skrb za prezentacijo sadja in zelenjave. Skrb za red in čistočo v poslovalnici. Izvajanje nadzora kakovosti, odgovarjanje...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER II - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ­IZVAJANJE VSEH DEL, POVEZANIH S SISTEMOM (KOMUNALNO INFRASTRUKTURO), ­POPISOVANJE IN MENJAVA MERILNIH NAPRAV, ­MONTAŽA NOVIH PRIKLJUČKOV IN IZVAJANJE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (ŠIFRA DM 105) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, -OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE,...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT V AMBULANTI III E047024 -POLOVIČNI DELOVNI ČAS 20 UR NA TEDEN FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI V ZVC E047025- POLOVIČNI DELOVNI ČAS 20 UR NA TEDEN - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA VSEH STAROSTNIH SKUPIN, DAJANJE INŠTRUKCIJ FIZIOTERAPEVTSKIH VAJ KOT NADALJEVANJE TERAPIJE NA DOMU,ELEKTROTERAPIJA NA APARATIH:UZ TERAPIJA Z DIADINAMIČNIMI TOKOVI,GALVANSKA...
 • . Médicos generalesE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, VELJAVNA LICENCA S PODROČJA DRUŽINSKE MEDICINE.,
 • . Educadores para necesidades especialesVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA/VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.08.2019, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO (SPROTNA...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II V PROJEKTNI ENOTI ZA ZAPOSLOVANJE V SEKTORJU ZA ZAPOSLOVANJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (DM 14050 - TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, VEZANIH NA IZVAJANJE PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ EVROPSKIH SKLADOV, SODELOVANJE PRI IZVEDBI...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas oz. 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU , Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku. Zaželena izobrazba učitelj razrednega pouka.,
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN KUHINJSKIH PROSTOROV, Potrebno je priložiti potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesPRIPRAVNIK - BOLNIČAR NEGOVALEC I (NEGA III IN IV) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV, POMOČ STANOVALCEM PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, PRENOS ZDRAVSTVENEGA IN DRUGEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJA...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (E037029) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ MIZARJU - POMOŽNA MIZARSKA DELA V DELAVNICI IN NA TERENU., , dopoldan
 • . ElectrotécnicosTEHNOLOG MONTAŽE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, UVAJANJE IN SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ - TEHNOLOŠKA RAZDELAVA OPREME IN VNOS V SISTEM - TEHNOLOŠKO USKLAJEVANJE MED PROJEKTANTI, TEHNOLOGI MONTAŽE...
Más ofertas: << · 18 · 27 · 31 · 33 · 34 · < · 36 · > · 38 · 41 · 46 · 57 · 79 · >>