Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,610 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 33

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos)KERAMIK (POLAGALEC KERAMIKE) - DELO V AVSTRIJI - M/Ž. KERAMIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POLAGANJE KERAMIKE V PROSTORIH IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH Z VEZNIMI MATERIALI, OBLAGANJE TAL IN STEN S KERAMIKO. , ZAŽELENO RAZUMEVANJE NEMŠKEGA JEZIKA, NI PA POGOJ. , dopoldan
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI, NASTOP DELA TAKOJ. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. ZAŽELJENO ZNANJE ZBOROVSTVA IN GLASBE. VADITELJ PLAVANJA IN SMUČANJA....
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnih delavcev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ...
 • . Profesionales del trabajo socialSKUPINSKI HABILITATOR - PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosBOLNIŠKA STREŽNICA II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN...
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosSLAŠČIČAR (M/Ž) - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje delavke v bolniškem staležu, polni delovni čas, 40, IZDELAVA VSEH VRST SLAŠČIC IN PECIVA IN FINALIZACIJA LE-TEH, RAZREZ SLADIC, ČIŠČENJE DELOVNEGA ORODJA IN APARATOV, ČIŠČENJE DELOVNEGA OBRATA IN DRUGA DELA PO...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC NA ŽAGI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKLADA DESKE IN ODPADNE MATERIALE, ČISTI PROIZVODNE PROSTORE IN OKOLICO STROJEV, SODELUJE...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC MEHANIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZA PODROBEN OPIS DEL IN NALOG SLEDI POVEZAVI HTTPS://WWW.TPV.SI/si/KARIERA/ISCEMO-NOVE-SODELAVCE/, Zahtevana formalna izobrazba: V. in IV. stopnja izobrazbe – smer izobrazbe...
 • . Peones de la construcción de edificiosDELAVEC ZA PESKANJE, BARVANJE, GRADBENI ODRI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZLIČNA DELA - PESKANJE, BARVANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, POSTAVLJANJE GRADBENIH ODROV, PLAČA PO DOGOVORU - ODVISNO OD DELOVNIH IZKUŠENJ, dopoldan
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER PREZRAČEVANJA - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽE FIKSNIH IN FLEKSIBILNIH RAZVODOV ZA PREZRAČEVANJE, OGLEDI IN SERVISIRANJE NA TERENU, VODENJE EKIPE NA TERENU., Izkušnje iz podobnih del, samostojnost, prijava...
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesINDIVIDUALNI HABILITATOR - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE...
 • . Lavadores de ventanasČISTILEC ZA GENERALNA ČIŠČENJA - M/Ž. ČISTILCI OKEN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GENERALNO ČIŠČENJE OBJEKTOV ZAJEMA ČIŠČENJE OKEN, POLIC, ŽALUZIJ, ROLET TER STROJNO ČIŠČENJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN Z ODSTRANJEVANJEM IN NANAŠANJEM PREMAZOV., Delo se opravlja na različnih lokacijah...
 • . Herramentistas y afinesORODJAR I - M/Ž. PUŠKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE ZAHTEVNIH ORODIJ ZA PREOBLIKOVANJE ORODIJ, -MEHANSKA OBDELAVA DELOV ZA ORODJA IN NAPRAVE, -POSLUŽEVANJE NC BRUSILNEGA STROJA, -POSLUŽEVANJE KLASIČNE STRUŽNICE, -PRIPRAVA MATERIALA,-UPOŠTEVANJE POSTOPKOV...
 • . Supervisores de industrias manufacturerasIZMENOVODJA - M/Ž. NADZORNIK LINIJE ZA PROIZVODNJO IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN PRIPRAVA PROIZVODNJE, SPREMLJANJE PORABE SUROVIN IN POTROŠNEGA MATERIALA, OSNOVNO ZNANJE NASTAVITVE STROJEV IN NAPRAV, OSNOVNO ZNANJE SERVISIRANJA STROJEV...
 • DEF.-VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN OPRAVLJANJE USPOSABLJANJA PREDŠOLSKIH OTROK V SKLADU S SMERNICAMI IN SMOTRI PREDŠOLSKE VZGOJE, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN DRUŽBENIMI SMOTRI, VZPODBUJANJE...
 • . Ingenieros mecánicosENERGETSKI/PROCESNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -DELO OBSEGA MODELIRANJE IN SIMULACIJE KOMPONENT TERMOELEKTRARN KOT SO KOTLI, TURBINE, RAZLIČNI PRENOSNIKI TOPLOTE, DVOFAZNI TOK VODA-ZRAK, POLNILA IN RAZPRŠEVANJE VODE, -ZAHTEVANO ZNANJE S PODROČJA...
 • . Directores de ventas y comercializaciónMARKETINŠKI SPECIALIST - M/Ž. TRŽENJSKI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKUJE IN IZVAJA USTREZNO STRATEGIJO PRODUKTOV/STORITEV, NJIHOVO POSLOVNO POLITIKO IN PONUDBO ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI, USTREZNO UMEŠČA, OPREDELJUJE IN DIFERENCIRA PRODUKTE/STORITVE, PONUDBO BANKE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZASEBNEM DOMU UPOKOJENCEV: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA...
 • . Herramentistas y afinesOBLIKOVALEC KOVIN - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA IN ODGOVARJA ZA KAKOVOSTNO IN PRAVOČASNO IZDELAVO, POPRAVILO IN RAZGRADNJO ORODIJ, REZERVNIH DELOV, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV, KI SE UPORABLJAJO V DELOVNEM PROCESU DRUŽBE, IZVAJA IN NADZORUJE CELOTEN...
 • . Ingenieros mecánicosPROCESNI AVTOMATIK - PLC (M/Ž) - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, AVTOMATIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ, KONCIPIRANJE, SNOVANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNE PROGRAMSKE OPREME ZA PLC IN OP, SPREMLJANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE PRI IZDELAVI PROJEKTA, ZAGON, TESTIRANJE IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA...
 • . Soldadores y oxicortadoresDELAVEC SPECIALIST - VARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU Z NAVODILI IN PREDPISI. PROUČITEV NAČRTA IN OSTALE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA POTEK DELA. PRIPRAVA PREDMETOV DELA, PROSTOROV ZA DELO TER DELAVNIH SREDSTEV. ŽLEBANJE ZVAROV, PREDGREVANJE...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II (I) - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠE DNEVNO ČIŠČENJE, PREZRAČEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV TER OPREME V ORGANIZACIJSKI...
 • . Vendedores por teléfonoAGENT V KLICNEM CENTRU - M/Ž. PRODAJNI SVETOVALEC V KLICNEM CENTRU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAOBJEMA PRODAJO PRODUKTA PODJETJA PREKO TELEFONA POTENCIALNIM KUPCEM, TUDI SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE, IŠČEMO KANDIDATE, KI JIH VESELI DELO V PRODAJI, SO VEŠČI V KOMUNIKACIJI, VZTRAJNI...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPROIZVODNI DELAVEC-PROIZVODNJA LESA IN POHIŠTVA-M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, LEPLJENJE PLOŠČ, LEPLJENJE PROFILOV, ŠIRINSKI RAZREZ NA TRAČNI ŽAGI IN MIZNI KROŽNI ŽAGI,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA PROJEKTOV - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DETAJLNJEGA INŽENIRINGA ZA PROJEKTE, IZDELAVA DELOVNIH NALOGOV IN PREDAJA PROJEKTOV V PRIPRAVO DELA, SAMOSTOJNO NADZIRANJE GRADBIŠČ, POSVETOVANJE Z INVESTITORJI IN SVETOVANJE GLEDE KONSTRUKCIJSKIH...
 • . Profesionales de enfermeríaE037011 DIPL.MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI. , STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA,...
 • . Técnicos en redes y sistemas de computadoresINFORMACIJSKI TEHNOLOG - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OSNOVNA TEHNIČNA IN VZDRŽEVALNA DELA TER MANJŠA POPRAVILA NA NIVOJU DELOVNIH IN GRAFIČNIH POSTAJ TER OMREŽIJ, - ENOSTAVNO PROGRAMIRANJE TER ADMINISTRIRANJE NA STREŽNIKIH,...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónSERVISER KLIMATSKIH NAPRAV ZA INDUSTRIJSKO HLAJENJE - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV, OGLEDI IN SERVISIRANJE NAPRAV NA TERENU, VODENJE EKIPE NA TERENU., Izkušnje iz podobnih del, prijava preko spletnega obrazca: http://www.inpro.si/si/Zaposlovanje/Obrazec_za_zaposlovanje/,...
 • . Ingenieros industriales y de producciónTEHNOLOG - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA TEHNOLOŠKA DELA S SVOJEGA PODROČJA DELA, OBLIKUJE IZDELKE, ORODJA IN DOLOČA POSTOPKE, TEHNOLOŠKO UPRAVLJA ŽIVLJENJSKO KRIVULJO OBSTOJEČIH IZDELKOV...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KO ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE,...
Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · < · 33 · > · 35 · 38 · 44 · 55 · 77 · >>