Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,635 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 34

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 17, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU, POTRDILA O USTREZNI IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠČA,...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaKONČNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -KONTROLA KAKOVOSTI VOZILA; -PRIPRAVA POROČIL; -NADZOR IN IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE (SAMOKONTROLE); - IZPIT D KATEGORIJE - ZAŽELJEN,NI PA POGOJ; -SODELOVANJE PRI FREŠEVANJU REKLACIJ KUPCEV...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . ConserjesUPRAVNIK V - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ODGOVORNOST ZA REDNO VZDRŽEVANJE STAVBE IN PROSTOROV (DNEVNI TEMELJNI PREGLED PROSTOROV IN NAPRAV) IN ZA TEHNIČNO OPREMO ČLANICE V SMISLU ZAGOTAVLJANJA NEMOTENEGA DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaVHODNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KONTROLA KAKOVOSTI KOMPONENT OZ.SESTAVNIH DELOV V PROIZVODNJI AVTOBUSOV; - PRIPRAVA POROČIL; - NADZOR NAD IZVAJANJEM PROCESNE KONTROLE (SAMO KONTROLE)V PROIZVODNEM PROCESU; - SPROŽANJE...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOŽNI DELAVEC II (ŠIFRA DM J032014) - POMOŽNA DELA V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUŽBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH ŽIVIL, VZDRŽUJE ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV, TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA ODDELKE IN IZ ODDELKA, STROJNO...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI VODJA PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA PROGRAMA, DELO Z UPORABNIKI, VODENJE EVIDENC, DOKUMENTACIJE O PROGRAMU, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, DELO S PROSTOVOLJCI, opravljen strokovni izpit na področju...
 • . Directores de recursos humanosVODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) - KADROVSKA SLUŽBA V OE TAJNIŠTVO, ŠIFRA DM: J017932, TR: VII/2. - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU OZ. ENOTI, NADZIRA IN KOORDINIRA DELA DRUGIH DELAVCEV, PRIPRAVLJA DOKUMENTE DELOVNEGA PODROČJA ALI SKRBI ZA IZVEDBO DOMAČIH...
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesUPRAVLJANJE VILIČARJA IN TGM - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA NAKLADANJE, RAZVAŽANJE, SORTIRANJE IN RAZKLADANJE LESA, VZDRŽEVANJE STROJA IN ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK, IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA NALOGA, POMOČ PRI ODPRAVLJANJU ZASTOJEV NA DRUGIH...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 19, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaUPRAVLJALEC TRAČNE ŽAGE IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA PREDELAVO GLS V PRIMARNE IZDELKE, KONTROLA DELOVANJA STROJA IN NJEGOVO REDNO VZDRŽEVANJE, ELEKTROVZDRŽEVANJE STROJEV ZA PREDELAVO LESA, VODENJE...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaUPRAVLJALEC VEČLISTNE KROŽNE ŽAGE IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VEČLISTNE KROŽNE ŽAGE, ROBILNIKA, ČELILNIKA, KONTROLA IN REDNO VZDRŽEVANJE STROJA,SPREMLJANJE IN USMERJANJE OSTALIH PODREJENIH DEL IN DELAVCEV PRI PREDELAVI IN ODODELAVI...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MIZARSKIH DEL V PROIZVODNJI POHIŠTVENE OPREME ZA NEMŠKI TRG: SESTAVA POHIŠTVENIH ELEMENTOV, FURNIRANJE, OPLAŠČEVANJE, LEPLJENJE, PRITRJEVANJE POHIŠVENEGA OKOVJA, STROJNO IN ROČNO OBDELOVANJE POHIŠTVENIH KOSOV,...
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNO VARNOST II - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU, ORGANIZIRANJU IN NADZIRANJU DEL NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI, IZDELOVANJE STROKOVNIH PODLAG ZA IZJAVO O VARNOSTI, SODELOVANJE PRI PERIODIČNIH...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 9, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . DentistasZOBOZDRAVNIK V ZD ŠENTJUR-DOKTOR DENTALNE MEDICINE M/Ž - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH IN MLADINE, SKRB ZA VODENJE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IN VELJAVNA LICENCA,
 • . ContablesRAČUNOVODJA II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA; OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV; EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV; USKLAJEVANJE SINTETIČNIH IN ANALITIČNIH EVIDENC; POSREDOVANJE PODATKOV...
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE; PRIPRAVA ODLOČITVE; PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH...
 • . Técnicos en electrónicaVZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA PRIMERNO HADVERSKO IN SOFTVERSKO RAČUNALNIŠKO OPREMLJENOST PROSTOROV ŠOLE, DNEVNI PREGLED RAČUNALNIŠKE OPREME, VODENJE EVIDENCE RAČUNALNIŠKE OPREME, MONTAŽA NOVE KUPLJENE TEHNOLOGIJE...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER KLIMATSKIH IN OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV, TOPLOTNIH ČRPALK, IZVAJANJE STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, POZNAVANJE OSNOV IZVAJANJA INSTALACIJ, MOTORIČNE SPOSOBNOSTI, IZNAJDLJIVOST,...
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH....
 • . Recepcionistas de hotelesRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN USMERJANJE GOSTOV, PRODAJA HOTELSKIH STORITEV TER OBRAČUN STORITEV IN SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV, Skrb za zadovoljstvo strank in gostov, osebna zavzetost, etičnost in poštenost, sodelovanje in timsko...
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicosRAZVOJNI TEHNIK - M/Ž. KEMIJSKI LABORANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SINTEZNIH IN ANALITSKIH KEMIJSKIH OPERACIJ, LABORATORIJSKIH POIZKUSOV IN ANALIZ, MERITEV TER NJIHOVA INTERPRETACIJA, PRIPRAVA VZORCEV LABORATORIJSKIH, PILOTNIH IN INDUSTRIJSKIH POSKUSOV,...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 1 - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA VLEČNEGA OZ. OSEBNEGA VOZILA, IZVAJANJE POPRAVIL MOTORNIH VOZIL NA TERENU, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI,...
 • . Recepcionistas (general)RECEPTOR - ADMINISTRATOR - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM STRANK, PRODAJA KART, VNOS REZERVACIJ, MANJŠA ADMINISTRATIVNA DELA TER OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., NADOMEŠČANJE PORODNIŠKE, DELO JE DVOIZMENSKO,
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE RAZNOVRSTNIH STROKOVNIH NALOG V OBČINSKI UPRAVI - PREDVSEM NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA., Delovno mesto za pripravnika,...
 • . Analistas de gestión y organizaciónVODJA SLUŽBE ZA MEDNARODNO, ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA SLUŽBE NA PODROČJU MEDNARODNE, ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, PRIPRAVA PROGRAMOV MEDNARODNEGA IN MEDUNIVERZITETNEGA SODELOVANJA TER ORGANIZACIJA...
Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 36 · 39 · 45 · 56 · 78 · >>