Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,519 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 34

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Agrónomos y afines: REVIRNI GOZDAR, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, - IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, - VZDRŽEVANJE MEJ UREDITVENIH ENOT. , - zahtevana izobrazba... Zavod za gozdove Slovenije.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL V SKUPINI, IZVAJANJE PROCESA... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines: UPRAVLJAVEC MOSTNEGA ŽERJAVA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, TRANSPORT TOVORA Z MOSTOVNIM DVIGALOM IN Z VILIČARJEM DO DELOVNEGA MESTA ALI DO MESTA ODLAGANJA V SKLADU SPREMNO DOKUMENTACIJO OZ. NAVODILI, IZVAJANJE DEL CELOVITEGA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, IZVAJANJE DRUGIH... UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: STROJNI MEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SERVISIRANJE, POPRAVLJANJE DVIŽNIH KOŠAR, PRANJE, BRUŠENJE, BARVANJE, PREDAJA V NAJEM,..., urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... VIŠINA - PODJETJE ZA IZPOSOJO IN PRODAJO DELOVNIH KOŠAR D.O.O.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE OPERACIJ PO TEHNOLOŠKEM POSTOPKU IN IZVAJANJE AVTOKONTROLE, - UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENE NESKLADNOSTI TER SPROŽANJE PREVENTIVNIH IN KOREKTIVNIH UKREPOV. - POSREDOVANJE INFORMACIJ O ZASTOJIH... CABLEX-T, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, d.o.o.
 • . Administradores de sistemas: SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SISTEMSKI ADMINISTRATOR, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno,... BIROSISTEMI poslovne rešitve d.o.o.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE POSAMEZNIH DEL V RAČUNOVDSTVU, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 16 ur, SODELOVANJE PRI MEDNARODNIH AKTIVNOSTIH IN PROJEKTIH ČLANIC. VODENJE EVIDENC IN POROČANJE O MEDNARODNIH SPORAZUMIH IN SODELOVANJU. PRIPRAVA IN UREJANJE PROJEKTNIH... UM; UM, FF.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -SKLADIŠČENJE IN MANIPULACIJA Z MATERIALOM V SKLADIŠČU IN PROIZVODNJI, - IZDAJANJE MATERIALA IZ SKLADIŠČA V PROIZVODNJO, - DNEVNO POLNJENJE PRETOČNEGA SKLADIŠČA V PROIZVODNJI, - REDNO... CABLEX-T, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, d.o.o.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -POSLUŽEVANJE STROJEV, - IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH ZA IDC KOVANJE, - MENJAVANJE DELOVNIH PRIPOMOČKOV, - NASTAVLJANJE DELOVNIH PARAMETROV, - PRIPRAVLJANJE IN OSKRBOVANJE S PREDPISANIMI... CABLEX-T, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje elektrotehničnih izdelkov, d.o.o.
 • . Recolectores de dinero en aparatos de venta automática y lectores de medidores: ODČITOVALCI ŠTEVCEV IN OSKRBOVALCI PRODAJNIH IN IGRALNIH AVTOMATOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE PRODAJNIH AVTOMATOV NA TERENU; SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST AVTOMATOV; SKRB ZA USTREZNOST KVALITETE... ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE, DRUŽBA ZA SERVIS AVTOMATOV, D.O.O.
 • . Profesionales de relaciones públicas: STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PR, UREJANJE SPLETNIH VSEBIN IN SOCIALNIH OMREŽIJ, PROJEKTNO DELO, STROKOVNA PODPORA KOMISIJAM, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -... ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE.
 • . Representantes comerciales: SVETOVALEC ZA PRODAJO, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, AKTIVNO ISKANJE NOVIH POTENCIALNIH KUPCEV, RAZVIJANJE PRODAJNE MREŽE TER OHRANJANJE DOBRIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI POSLOVNIMI PARTNERJI, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, ASISTENCA PRI OBDELAVI PONUDB,... INOVATIO, prodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav d.o.o.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 3 mesece oz. oziroma do vrnitve učitelja z bolniškega staleža oz. največ do 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, PRIPRAVE IN IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGEGA DELA TER NALOGE RAČUNALNIKARJA, dokazilo o izobrazbi,... OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLŠČINE V SREDNJI ŠOLI, NADOMEŠČANJE UČITELJA. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence... Šolski center Kranj.
 • . Cocineros: KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO RECEPTU, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE IN SKRB ZA KAKOVOST IN USTREZNOST PRIPRAVLJENE HRANE., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DELOVNO MESTO SE NAHAJA... SMART 7, gostinstvo in storitve d.o.o.
 • . Camareros de mesas: NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, POMIVANJE KOZARCEV, PRIPRAVA MIZ..., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, gibljiv/nestalen urnik GOSTINSTVO HALER, VERONIKA HOHNJEC, s.p.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca na delo za polni delovni čas, skrajšan delovni čas, 20 ur, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Ayudantes de cocina: KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 30.9.2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA HRANE, POSPRAVLJANJE KUHINJE, ITD., italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Gostinstvo in prodaja, Sarah Vuk Brajko s.p.
 • . Directores de servicios de salud: DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE BOLNIŠNICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Univerzitetna izobrazba, najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • . Diseñadores y decoradores de interior: KREATOR MASKE, Oblikovalec maske/oblikovalka maske, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MASK -SODELOVANJE NA VAJAH IN PREDSTAVAH V SKLADU Z ZAHTEVAMI REŽISERJEV IN IGRALCEV; DAJANJE PREDLOGOV IN MNENJ GLEDE MASK -DRUGA DELA S... LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, OBISKOVANJE STRANK NA TERENU IN SODELOVANJE PRI SKLEPANJU ZAVAROVALNIH POLIC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... ZM PROVIDUS, DRUŽBA ZA ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE D.O.O.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores: KURIR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ IN SPREMLJANJE STANOVALCEV, RAZVOZ HRANE NA DOM, UREJANJE KURIRSKIH ZADEV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU S SISTEMIZIRANIM DELOVNIM MESTOM., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA.
 • . Contables: RAČUNOVODJA, Določen čas oz. vrnitve delavke z daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, RAČUNOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... OSNOVNA ŠOLA DORNBERK.
 • . Fisioterapeutas: FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, PO IZDANEM NALOGU ZDRAVNIKA OPRAVLJANJE PREDPISANIH METOD IN TEHNIK, APLIKACIJA IN UČENJE UPORABE ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV STANOVALCEM, DRUGE... DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREJEM STRANK, PRODAJA PNEVMATIK, TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... CIZERL TRGOVINA, STORITVE IN GOSTINSTVO D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 24 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME OD PON. DO PETKA MED 16.00 - 20.00 URO, natančnost, zanesljivost lasten prevoz, zaželeno je bivališče v Novem mestu, popoldan ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Secretarios (general): ADMINISTRATOR, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VSEH AMBULANTNIH IN ODDELČNIH ADMINISTRATIVNIH DEL IN NALOG, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANASREDNJA ŠOLA UPRAVNO ADMINISTRATIVNE ALI EKONOMSKE SMERI,ZAŽELJENE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 36 · 39 · 44 · 55 · 76 · >>