Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,834 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 37

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK-VELEPRODAJA, PREDSTAVITVE OZKEGA ASORTIMAJA IZDELKOV ZA BAZENE.DELO V PISARNI IN NA TERENU, OBMOČJE EU.ODLIČNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA. ZNANJE ITALIJANSKEGA IN ŠPANS...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC IN UPRAVLJALEC ENERGETSKIH SISTEMOV - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL ELEKTRO INŠTALACIJ, IZVAJANJE NADZORA NAD ENERGETSKIMI SISTEMI, PREVENTIVNA VZDRŽEVALNA DELA, SODELOVANJE PRI ODPRAVI OKVAR, VZDRŽEVALNA DELA NA STROJIH IN NAPRAVAH, KOMUNIKATIVNOST, PRIPRAV...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasCESTNI PREGLEDNIK - M/Ž. CESTNI PREGLEDNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE:  IZVAJANJE REDNIH PREGLEDOV CESTNE INFRASTRUKTURE. OCENJEVANJE POTREB PO VZDRŽEVANJU IN POPRAVILIH. POROČANJE O STANJU CEST IN MOREBITNIH NEPRAVILNOSTIH. SODELOVANJE Z EKIPO ZA IZBOLJŠANJE CESTNE ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI (M/Ž) - KRŠKO - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV MALIC NA TEREN...

STREŽNICA M/Ž - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV STANOVALCEV IN DRUGIH PROSTOROV V DOMU STAREJŠIH, PREDVSEM ČIŠČENJE TAL, POHIŠTVA, MENJAVA POS...

. responsable de grupos de interés especialDIREKTOR VETERINARSKE ZBORNICE SLOVENIJE (VZBSI) - M/Ž. PREDSEDNIK ZBORNICE, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega direktorja zbornice nazaj na delo, polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVE ZBORNICE TER IZVAJANJE OPERATIVNIH IN IZVRŠILNIH NALOG ZA ZBORNICO, VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, SKRB ZA NEMOTEN...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC PROGRAMER-OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA CNC STROJU, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN IZDELAVA PROGRAMOV, AŽURNO IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV., PRIČAKUJEMO SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST TER SPOSOBNOST DELOV...

. director de política turística/directora de política turísticaDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, poskusno delo , Določen čas  oz. 4, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA IN ODGOVARJA ZA ZAKONITOST DELA ZAVODA OZIROMA NJEGOVIH ORGANOV, SODELUJE NA SEJAH SVETA ZAVODA, ORGANIZIRA IN VODI DELO IN POSLOVANJE, PRIPRAVLJA PETLETNI NAČRT RAZVOJA IN LETNI PROGRAM DELA ...

VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH, OBJEKTIH IN PRIPADAJOČI INFRASTRUKTURI; FIZIČNA DELA; GRADBENA IN MONTAŽNA DELA; ČIŠČENJE; KLJUČAVNIČARSKA, KLEPARSKA IN VARILNA DELA; VOŽNJA...

. fontanero/fontaneraMONTER VODOVODNIH NAPRAV - M/Ž. MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALATERSKA DELA NA VZDRŽEVANJU JAVNEGA VODOVODA, IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV, VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ČRPALIŠČ, MONTAŽA IN POPISI VODOVODNIH ŠTEVCEV, , dopoldan

Más ofertas: << · 19 · 28 · 32 · 34 · 35 · < · 37 · > · 40 · 44 · 52 · 67 · 98 · 160 · >>