Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 37

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cajero/cajeraBLAGAJNIK V IGRALNEM SALONU - M/Ž. BLAGAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA V ZVEZI Z GOTOVINSKIM, NEGOTOVINSKIM IN LISTIČNIM POSLOVANJEM., Od kandidata se pričakuje poštenost, natančnost, komunikativnost, prijaznost in sposobnost dela v timu., dvoizmensko

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA MATERIALA ZA VARJENJE, -IZVAJANJE VARILSKIH DEL, -DOLOČANJE VARILNIH PARAMETROV, KJER NI DEFINIRANO S TEHNIČNIMI PODATKI, -VARJENJE PO STANDARDNIH POSTOPKIH VARJENJA (MIG, MAG, TIG IN REL POSTOPKU) -DELA PO N...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, SODELOVANJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI IN  ČIŠČENJU  HRANE V KUHINJI, RAZDELJEVANJE OBROKOV V TABLET SISTEM IN V JEDILNICE, PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE KUHALNE, NAMIZNE IN TRANSPORTNE PO...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - NEVROLOG - M/Ž. NEVROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PPD3, ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z NAJTEŽJO PSIHIATRIČNO PATOLOGIJO, ZDRAVLJENJE AGRESIVNIH, AVTO-AGRESIVNIH IN INTOKSICIRANIH BOLNIKOV,, ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z ODREJENIM OBVEZ...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER NA AVTOMATSKIH STROJIH - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE AVTOMATSKIH STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ, DRUGA DELA TER NALOGE PO NAROČILU VODJE DELO POTEKA V TREH IZMENAH, Priprav...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE-FINIŠERIST, VALJARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE TEŽKE SPECIALNE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC POSLUŽEVALEC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 9 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJU HURCO, MENJAVA SUROVCEV, UMERJANJE ORODIJ, MERJENJE SUROVCEV, IZPOLNJEVANJE MERILNIH PROTOKOLOV..., Poznavanje tehničnih načrtov, programa SOLID WORKS, uporaba kljunastega merila, samo...

. cocinero/cocineraKUHAR II - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO PLANU KUHINJE IN ATRAKTIVNA PREZENTACIJA. POMOČ IN PODPORA ŠEFU KUHINJE IN NADOMEŠČANJE V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI. POMOČ PRI PRIPRAVI JEDILNIKOV, MENIJEV, LIFE COOKINGA, DRUGIH DOGODKOV. UVAJANJE NOVOSTI ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037018 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MEDICINSKE SESTRE NA ODDELKU POOPERATIVNE NEGE., Zahtevana je predložitev licence in vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege in potr...

E047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II- PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC MAGISTER BIOLOGIJE ALI MAGISTER BIOKEMIJE ALI MAGISTER KEMIJE, IPD. VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVILO V LABORATORIJU ZA KEMIJO IN HEMAT...

. albañilZIDAR I - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI/ OBZIDAVANJE ELEMENTOV/ IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV/ IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK/ IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZ...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH PO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilDELOVODJA I - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV /MIKRO-ORGANIZACIJA GRA...

. carpintero/carpinteraTESAR I - M/Ž. TESAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA RAZNIH OPAŽNIH DEL / POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAŽEV / POSTAVLJANJE IN DEMONTAŽA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV / IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ/ PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH STEN/...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA   UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJAN...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - INTERNIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PPD3, INTERNISTIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z NAJTEŽJO PSIHIATRIČNO PATOLOGIJO, ZDRAVLJENJE AGRESIVNIH, AVTO-AGRESIVNIH IN INTOKSICIRANIH BOLNIK...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER I - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /NASTAVLJANJE VIŠIN I...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU, NORMATIVNI DOGOVORJENI, RECEPTURI IN DIETNIH NAVODILIH, ORGANIZIRANJE PORCIONIRANJA IN RAZDELJEVANJA NAVADNE IN DIETNE HRANE TER HRANE S SPREMENJENO KONSISTENCO, SODELOVANJE PRI PR...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER II - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /NASTAVLJANJE VIŠIN I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT TEHNIČNE INFORMATIKE - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE KLASIČNIH INDUSTRIJSKIH KONTROLERJEV S CODE SYS, OZ. DRUGIMI SORODNIMI PROGRAMI, BRANJE, IZDELAVA ELEKTRIČNIH SHEM IN TISKANIN TER IZBIRA USTREZNIH ELEKTRONSKIH KOMPONENT DELO Z USTR...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA RENTGENOLOGA NA RENTGENU IN ULTRAZVOKU V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ RENTGENOLOGIJE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V SPECIALISTIČNI RENTGEN...

VOZNIK - M/Ž. VOZNIKI AVTOBUSOV IPD., poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANJKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA RE...

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE ELEKTRO-VEZALNIH DEL, -IZVAJANJE SAMOKONTROLE IZDELKOV -SKRBNO RAVNANJE S SREDSTVI IN ORODJI, KI SO MU ZAUPANA -UREJANJE DELOVNEGA MESTA -OBVEŠČANJE VODJA KAKOVOSTI ALI PREDPOSTAVLJENEGA O OPAŽE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL ZA PREHRANO STANOVALCEV, DELITEV OBROKOV HRANE, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, SAMOSTOJNO DELO V POPOLDANSKI IZMENI OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH , MOŽNOS...

STROKOVNI VODJA ZAVODA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, SKLICUJE IN VODI STROKOVNI SVET ZAVODA, SKRBI ZA KAKOVOST DELA MEDICINSKE STROKE V ZAVODU, DAJE STROKOVNEMU SVETU IN DIREKTORJU MNENJE IN PREDLOGE GLEDE ORGANIZACIJE DELA IN POGOJEV ZA RAZVOJ MEDICINSKE STRO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,  IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, STR...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVIŠJI STROKOVNI SODELAVEC (PROJEKTNI VODJA) - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI EVROPSKIH IN DRUGIH PROJEKTOV IZ PODROČJA PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI IN MEDNARODNEGA POSLOVANJA. VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE O PROJEKTIH. KOORDINIRANJE PROJEKTOV PO NAVODILIH ORGANOV UPRAVL...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 32 · 34 · 35 · < · 37 · > · 40 · 44 · 52 · 67 · 98 · >>