Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 37

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, POMIVANJE POSODE, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV, POMOŽNA DELA V KUHINJI PRI PREDPRIPRAVI, POMOČ PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJSKEGA INVENTARJA PO SANITARNO...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZAHTEVNO OSKRBO STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV...
 • . Ingenieros mecánicosPROGRAMER/TEHNOLOG - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CAM PROGRAMIRANJE (IZDELAVA IN PRIPRAVA PROGRAMOV) ZA 3 IN 4 OSNE OBDELOVALNE STROJE/LASERJE, - SIMULACIJE IN NADZOR NAD PROGRAMI, - TESTIRANJE IN UVAJANJE NOVITET NA PROGRAMSKEM PODROČJU, - KOMUNIKACIJA...
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONTROLER - M/Ž. KONTROLER POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLINGA POSLOVANJA, IZDELOVANJE PLANOV, POROČIL IN ANALIZ, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, IZDELOVANJE SIMULACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA POTREBE ODLOČANJA, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU...
 • . Auxiliares de maestrosSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM, POMAGA OTROKU S PP, DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaE035013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I,II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SRED. MED. SESTRE V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE (KIRURŠKE) EIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO...
 • . PsicólogosSVETOVALNI/A DELAVEC/KA-PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA M/Ž - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIAGNOSTIKA, SVETOVANJE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STARŠEM. IZVEDBA PREDAVANJ IN SEMINARJEV ZA STARŠE IN UČITELJE. DELO S SKUPINAMI., Zahtevana izobrazba: psiholog M/Ž -VII/2,dodatna terapevtska znanja, član KUOPP....
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSTROKOVNI SODELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI M/Ž - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, PRIDOBIVANJE IN RAZPOREJANJE KADROV, UREJANJE IN VODENJE EVIDENC ZAPOSLENIH, VODENJE ZBIRK OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH, VODENJE BAZE POTENCIALNIH ISKALCEV ZAPOSLITVE, SKRB ZA ZDRAVSTVENO...
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE, VODENJE...
 • . ContablesTAJNIK VIZ VI IN RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške oziroma delavke s porodniške odsotnosti, predvidoma 3, polni delovni čas, 40, KADROVSKA DELA, VODENJE EVIDENC, ADMINISTRATIVNA DELA, RAČUNOVODSKA DELA, OBRAČUNAVANJE PLAČ, PRIPRAVA IN IZDELOVANJE FINANČNIH NAČRTOV...
 • . EconomistasSTROKOVNI DELAVEC FINANC IN KNJIGOVODSTVA - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: VODI DAVČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA DAVČNE OBRAČUNE (OBRAČUN DDV IN OBRAČUN DPZP), OBRAČUNAVA OSEBNE PREJEMKE, ZAGOTAVLJA STROKOVNO POMOČ IN PODPORO...
 • PROFESOR PSIHOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, VSA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., Naša šola je šola z italijanskim učnim jezikom in se zahteva odlično...
 • . Conductores de camiones pesadosVILIČARIST - VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORNEGA VOZILA Z VILIČARJEM, MANIPULIRANJE S KOVINSKIMI PALETAMI. PREVOZI S TOVORNIM VOZILOM ( ZNOTRAJ TOVARNIŠKEGA KOMPLEKSA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC ZA ZAHTEVNEJŠA PROIZVODNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, UREJANJE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZASEBNEM DOMU UPOKOJENCEV: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA...
 • . Guardias de protecciónVRATAR - M/Ž. VRATAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, USMERJANJE STRANK IN DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ TER VODENJE EVIDENC O TUJIH STRANKAH, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH ZVEZ ZA POTREBE DRUŽBE, MANIPULACIJA SISTEMA ZA EVIDENCO...
 • . Analistas de gestión y organizaciónPODROČNI SVETOVALEC III - PODJETNIŠTVO - M/Ž. SVETOVALEC ZA PODJETNIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –SVETOVALNE NALOGE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA –PRIPRAVI PREDLOG ZA LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU PODJETNIŠTVA, SKRBI IN VREDNOTI IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA –SAMOSTOJNO...
 • . Tenedores de librosREFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OBDELAVA IN KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAČUN TROŠARIN,...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje dalj časa odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, -VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV, -NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI...
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesENERGETIK V VZDRŽEVANJU (POMOČNIK) - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ TEHNOLOGU - ENERGETIKU V VZDRŽEVANJU: PRI OPRAVILIH ZA PRAVILNO IN NEPREKINJENO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNEM PROCESU DRUŽBE, PRI VZDRŽEVANJU...
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes»STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II NA INVESTICIJSKEM PROJEKTU« V PROJEKTNI PISARNI URADA DIREKTORJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 9. 2023 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA »CELOVITA PRENOVA CANKARJEVEGA NASELJA« - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 9. 2023 oz. do konca trajanja projekta »Celovita prenova Cankarjevega naselj, polni delovni čas, 40, VODENJE TER KOORDINACIJA PRIPRAVE IN IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA...
 • ŠPORTNI PEDAGOG - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. za čas trajanja projekta 31.08.2021, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVEVANJA, POTRDILO O IZOBRAZBI, dopoldan
 • RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 14, RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI, Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JEDI (A LA CARTE, DNEVNA PONUDBA, PENZIONSKI OBROKI), PEKA PIZZ, POMIVANJE POSODE, VZDRŽEVANJE HIGIENE V KUHINJI, PIZZERIJI IN POMIVALNICI, PRIPRAVA ZAJTRKOV, PREVZEM ROBE, SKLADIŠČENJE ROBE, UPOŠTEVANJE...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE , SLEDENJE NAROČILU (KJE JE NAROČILO V FAZI IZDELAVE) , DELO NA RAZLIČNIH LESNO-OBDELOVALNIH STROJIH (CNC, ROBNA LEPILKA, RAZREZOVALKA....), PRIPRAVA IN IZRIS DOKUMENTACIJE NAROČILA...
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN PODPORA VODJI PRALNICE PRI VSEH PRODAJNIH, NABAVNIH IN TRŽNIH AKTIVNOSTI. SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE, IZPOLNJEVANJE DOBAVNIC IN NAROČILNIC. PROMOCIJA IN PRODAJA STORITEV POTENCIALNIM...
 • . EconomistasOSEBNI BANČNIK - PE GORENJSKA (POSLOVALNICA ŠKOFJA LOKA) - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNO PRODAJA VSE PRODUKTE IN STORITVE OBSTOJEČIM IN POTENCIALNIM STRANKAM - OBČANOM, PRIDOBIVA NOVE STRANKE IN OBLIKUJE DOLGOROČNE ODNOSE Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, IZVAJA DOGOVORJENE...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI KITAJSKIH JEDI, POMOČ PRI KUHANJU, PEČENJE, REZANJE, ČIŠČENJE KUHINJE, POSPRAVLJANJE IN OSTALO DELO, KI GA NALOŽI NADREJENI, Prosim kandidate, da pošljejo...
 • . Ebanistas y afinesMIZAR-MONTER - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE DO DELA Z LJUDMI (STRANKE KATERIM SE MONTIRA), SESTAVLJANJE ELEMENTOV VRAT ALI POHIŠTVA V PROIZVODNJI (PREDPRIPRAVA ZA MONTAŽO, PRIPRAVA PRAVILEGA...
 • . Tenedores de librosKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do izteka porodniške, polni delovni čas, 40, SKRB,ZA POSLOVNO-FINANČNE ZADEVE, DA POTEKAJO V SKLADU Z VELJAVNIMI RAČUNOVODSKIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI., nadomešča se porodniški dopust, dopoldan
Más ofertas: << · 19 · 28 · 32 · 34 · 35 · < · 37 · > · 39 · 41 · 46 · 55 · 73 · >>