en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,311 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Albañiles: ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 10 mesecev, 24 dni, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE GRADBENIH DEL, PLANIRANJE GRADBENEGA MATERIALA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., Kandidati naj k vlogi obvezno priložijo dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi in... ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Expendedores de gasolineras: PRODAJALEC NA BENCINSKI ČRPALKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA BLAGA,NAROČANJE BLAGA,VODENJE DNEVNIH EVIDENC..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje... PGT Peternelj, Proizvodnja, gradbeništvo in trgovina d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SORTIRANJE PLOČEVINE, KOVIČENJE POLIZDELKOV, MONTAŽA IN DEMONTAŽA PLOČEVINSKIH IN KOVINSKIH IZDELKOV, OPRAVLJANJE TEŽJIH FIZIČNIH DEL, delo je tudi terensko, poteka zunaj, neurejen delovni čas, gibljiv/nestalen... PANAJ PINOJ, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
 • . Declarantes o gestores de aduana: REFERENT ZA IZVOZ IN UVOZ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, prodaja, nabava - priprava računov, carinske evidence, pomoč v računovodstvu, telefonska in elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... EM PK, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE, OMARICE, OMARE IN SOBE; PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA; POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE NEGE; UREJANJE OBLAČIL, OSEBNEGA PERILA... MEDGENERACIJSKI CENTER BISTRICA, socialno varstvo, d.o.o.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 10 mesecev, 24 dni, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., Kandidati naj k vlogi priložijo dokazilo o zaključenem... ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Economistas: EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE S STRATEŠKIMI NALOŽBAMI, SVETOVANJE VODSTVU BANKE V ZVEZI Z AKTIVNOSTMI, KI SO USMERJENE K UTRJEVANJU POLOŽAJA BANKE NA TRGU IN V TEJ ZVEZI PRIPRAVA USTREZNIH UKREPOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG... GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 10 mesecev, 24 dni, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH KOVINSKIH IZDELKOV IN KONSTRUKCIJ, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL, IZDELOVANJE POROČIL IN VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE... ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: INDUSTRIJSKI IZDELOVALEC DRUGIH ŽIVIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.,... PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.
 • . Supervisores de la construcción: DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA VISOKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NADZOR TESARSKO, KROVSKIH IN ŽAGARSKIH DEL, IZVEDBA KALKULACIJ, PREDRAČUNOV, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,... TESARSTVO- TOMŠIČ MARKO S.P.
 • . Directores de investigación y desarrollo: MENEDŽERJI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ DIREKTORJU PRI IZVAJANJU TEKOČEGA DELA S PODROČJA DELA, NADOMEŠČANJE DIREKTORJA, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE NALOG S PODROČJA DELA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH... GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ.
 • . Dentistas: ZOBOZDRAVNIK, Določen čas, 1 mesec oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos: SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, UREJANJE SPISOV, DELO S STRANKAMI, ARHIVIRANJE, DRUGA PODOBNA DELA PO ODREDBI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - POMOČ PRI AKTIVNOSTIH, KI SE NANAŠAJO NA OSKRBO,... DOM PETRA UZARJA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTVO DELO, ZANESLJIVOST, TOČNOST,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA V TRGOVINI Z GRADBENIM IN TEHNIČNIM BLAGOM, NAROČANJE BLAGA, PREJEM BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, slovenski... SBS TRGOVINA D.O.O., PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do spremembe ravni vzg. in izob. za čas vključenosti otroka v JZ Vrtcu Občine Ža, polni delovni čas, 40 ur, SE SEZNANI S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA OTROKA, SPREJME OTROKA OD STARŠEV... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESESLJIVOST, TOČNOST,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA ELEKTRO OPREME V PODJETJU, VKLJUČUJOČ VSE TALILNIŠKE AGREGATE IN DRUGE STROJE, UPORABLJENE V PROIZVODNEM PROCESU, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VSEH VRST... LITOSTROJ SPECIALNA LIVARNA, proizvodnja in storitve d.o.o.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV ODDELKU, IZBIRI SRESTEV ZA ZAGOTAVLJANE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA ZA VODENJE DEJAVNOSTI IN ČAS... VRTCI OBČINE ŽALEC.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - IZDELOVANJE PRIPRAVE NA STROJU ZA POSAMEZNI DELOVNI NALOG, PRIPRAVA NOVEGA ORODJA S... JAMNIK GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O.
 • . Operadores de plantas y máquinas de productos químicos: PROCESNIČAR V KEMIJSKI INDUSTRIJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NADZIRANJE IN UPRAVLJANJE NAPRAV V PROIZVODNJI APNA - SODELOVANJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, UPORABA STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI APNA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... IGM ZAGORJE INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA, D.O.O.
 • . Técnicos y asistentes farmacéuticos: FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDAJA ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, KEMIKALIJ IN OSTALEGA BLAGA, SVETOVANJE O VARNI UPORABI ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA IN PRAVILNI... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNI PROCESI V TAJNIŠTVU IN KADROVSKI., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje... BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA PIJAČE V BARU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... VOVK STORITVE posredništvo pri prodaji goriv d.o.o.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE S STALEŽA, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELA IN NALOGE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG SISTEMIZIRANEGA DELAVNEGA MESTA... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE.
 • . Agentes inmobiliarios: NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POSREDOVANJE PRI PRODAJI IN NAKUPU NEPREMIČNIN., italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, ZELO DOBRO ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA., dopoldan AM dream house, gradbeni inženiring d.o.o.
 • . Ingenieros mecánicos: INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE USTREZNIH KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV ZA IZDELKE, IZDELAVA 3D MODELOV IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE. AKTIVNO SODELOVANJE V PROJEKTIH. STALNO IZOBRAŽEVANJE DOMA IN V TUJINI, KAKOR TUDI UPORABA... GEBERIT proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesados: VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dopoldan PREVOZI MAČEK, storitve, prevozi, trgovina, d.o.o.