Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV IN ENOSTAVNEJŠIH SKLEPOV PO ODREDBI SODNIKA,...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSTREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, OBČASNA POMOČ IN SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE,...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC - PRIPRAVNIK V DIREKTORATU ZA FINANČNI SISTEM, SEKTORJU ZA MEDNARODNE FINANČNE ODNOSE (ŠT. DM: 4206) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC., JAVNA OBJAVA Z VSEMI OSTALIMI INFORMACIJAMI IN POGOJI BO OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA FINANCE...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 17, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . CocinerosKUHAR IV (ŠIFRA DM J034030) - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE HRANE IN SLAŠČIC, MERJENJE IN EVIDENTIRANJE TEMPERATURE PRIPRAVLJENE HRANE, UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI ZA PRIPRAVO HRANE, SKRB ZA NJIHOVO ČISTOČO IN ČISTOČO DELOKROGA, RAZDELJEVANJE HRANE NA TEKOČEM...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Especialistas en políticas de administraciónVIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA CARINSKIH IN DAVČNIH ZADEV V ODDELKU ZA DAVČNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA DOHODNINE IN PRISPEVKOV ZA SOC. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, -VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - VODENJE PROJEKTA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 39 mesecev oz. DO 31.12.2021, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA AKTIVNOSTI, NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE, NADZOR PROJEKTA, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN ZUNANJIMI...
 • . ConserjesUPRAVNIK V - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ODGOVORNOST ZA REDNO VZDRŽEVANJE STAVBE IN PROSTOROV (DNEVNI TEMELJNI PREGLED PROSTOROV IN NAPRAV) IN ZA TEHNIČNO OPREMO ČLANICE V SMISLU ZAGOTAVLJANJA NEMOTENEGA DELOVANJA IN VZDRŽEVANJA...
 • . Ayudantes de cocinaPOMOŽNI DELAVEC II (ŠIFRA DM J032014) - POMOŽNA DELA V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUŽBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH ŽIVIL, VZDRŽUJE ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV, TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA ODDELKE IN IZ ODDELKA, STROJNO...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaKONČNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -KONTROLA KAKOVOSTI VOZILA; -PRIPRAVA POROČIL; -NADZOR IN IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE (SAMOKONTROLE); - IZPIT D KATEGORIJE - ZAŽELJEN,NI PA POGOJ; -SODELOVANJE PRI FREŠEVANJU REKLACIJ KUPCEV...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaUPRAVLJALEC VEČLISTNE KROŽNE ŽAGE IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI LESNOOBDELOVALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VEČLISTNE KROŽNE ŽAGE, ROBILNIKA, ČELILNIKA, KONTROLA IN REDNO VZDRŽEVANJE STROJA,SPREMLJANJE IN USMERJANJE OSTALIH PODREJENIH DEL IN DELAVCEV PRI PREDELAVI IN ODODELAVI...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 3, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaVHODNI KONTROLOR - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KONTROLA KAKOVOSTI KOMPONENT OZ.SESTAVNIH DELOV V PROIZVODNJI AVTOBUSOV; - PRIPRAVA POROČIL; - NADZOR NAD IZVAJANJEM PROCESNE KONTROLE (SAMO KONTROLE)V PROIZVODNEM PROCESU; - SPROŽANJE...
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI VODJA PROGRAMA DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA PROGRAMA, DELO Z UPORABNIKI, VODENJE EVIDENC, DOKUMENTACIJE O PROGRAMU, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, DELO S PROSTOVOLJCI, opravljen strokovni izpit na področju...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2(I) ZA DELO NA PODROČJU TRŽENJA IN STIKOV Z JAVNOSTMI - M/Ž. SVETOVALEC ZA TRŽENJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, TRŽENJE, PRIPRAVA STRATEGIJE TRŽENJA IN IZDELAVA PLANA TRŽNIH AKTIVNOSTI , ANALIZA TRGA IN ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR CELOTNEGA TRŽNEGA PROCESA....
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE BIOINFORMATIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH....
 • . Directores de recursos humanosVODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) - KADROVSKA SLUŽBA V OE TAJNIŠTVO, ŠIFRA DM: J017932, TR: VII/2. - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU OZ. ENOTI, NADZIRA IN KOORDINIRA DELA DRUGIH DELAVCEV, PRIPRAVLJA DOKUMENTE DELOVNEGA PODROČJA ALI SKRBI ZA IZVEDBO DOMAČIH...
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatizaciónMONTER KLIMATSKIH IN OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV, TOPLOTNIH ČRPALK, IZVAJANJE STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, POZNAVANJE OSNOV IZVAJANJA INSTALACIJ, MOTORIČNE SPOSOBNOSTI, IZNAJDLJIVOST,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar maderaUPRAVLJALEC TRAČNE ŽAGE IN VZDRŽEVANJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO DRUGIH LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA PREDELAVO GLS V PRIMARNE IZDELKE, KONTROLA DELOVANJA STROJA IN NJEGOVO REDNO VZDRŽEVANJE, ELEKTROVZDRŽEVANJE STROJEV ZA PREDELAVO LESA, VODENJE...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 9, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU PREDŠOLSKIH OTROK, Zahtevano dokazilo o nekaznovanosti.,
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, UREJANJE ADMINISTRACIJE...
 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, POMOČ VZGOJITELJU, POTRDILA O USTREZNI IZOBRAZBI IN OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠČA,...
 • ASISTENT D010001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETIH S PODROČJA MEDICINE. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH...
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31.10.2018, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV VRTCA IN NEPOSREDNE OKOLICE VRTCA, ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN OPREME VRTCA, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA, NASTOP DELA 3.10.2018., VLOGE PO...
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMEHANIK ZA POMOČ NA CESTI 1 - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA VLEČNEGA OZ. OSEBNEGA VOZILA, IZVAJANJE POPRAVIL MOTORNIH VOZIL NA TERENU, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI,...
 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ D019001 ZA PREDMETNO PODROČJE MEDICINE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 19, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE...
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesUPRAVLJANJE VILIČARJA IN TGM - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA NAKLADANJE, RAZVAŽANJE, SORTIRANJE IN RAZKLADANJE LESA, VZDRŽEVANJE STROJA IN ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK, IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA NALOGA, POMOČ PRI ODPRAVLJANJU ZASTOJEV NA DRUGIH...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN KUHINJSKIH PROSTOROV, Potrebno je priložiti potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja...
Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 33 · 39 · 50 · 73 · >>