Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, K vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAP.) VII/2 /VODJA PROJEKTNE PISARNE/ - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VODENJE SLUŽBE NA PODROČJU RAZISKOVALNIH IN DRUGIH PROJEKTOV; CELOVITA ADMINISTRATIVNA IN STROKOVNA PODPORA VODJEM RSF, ARIS TER EU (IN DRUGIH NACIONALNIH ALI ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA IN UPRAVLJANJE RAZNIH SPECIALNIH, TOVORNIH IN VLEČNIH VOZIL, PLUŽENJE SNEGA PO NAČRTU ZIMSKE SLUŽBE, REDNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE POVERJENEGA VOZILA TER DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., ,

BANČNI SVETOVALEC ZA PRAVNE OSEBE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - AKTIVNO TRŽENJE BANČNIH PRODUKTOV PRAVNIH OSEB OBSTOJEČIM IN NOVIM STRANKAM, SVETOVANJE STRANKAM, PREGLEDOVANJE IN ANALIZIRANJE NJIHOVIH FINANČNIH PODATKOV, SPREMLJANJE NJIHOVEGA POSLOVANJA TER AKTIVNO IZVAJANJE SKRBNI...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadSAMOSTOJNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV TER INTERNIH DELOVNIH NALOGOV OBRAČUN DDV, USKLAJEVANJE PODATKOV S FURS-OM PRENOS PODATKOV IZ PROGRAMA ISELECT V PROGRAM IFINANCE, VODENJE POTREBNIH EVIDENC GLAVNE KNJIGE...

INFORMATIK II - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRACIJA DELOVNIH POSTAJ IN PISARNIŠKIH PROGRAMSKIH ORODIJ, RAZVIJANJE, VZDRŽEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PROGRAMSKIH REŠITEV, UVAJANJE NOVIH ORODIJ PRI RAZVOJU IN UP...

. chefGLAVNI KUHAR - EKONOM VI - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA IZVAJANJE DELOVNEGA PROCESA V KUHINJI, PRIPRAVA IN IZDAJA JEDI ZA DIJAKE, RAZPOREJANJE NALOG OSTALIM ZAPOSLENIM V KUHINJI, SVETOVANJE IN POMOČ KUHARJEM IN KUHINJSKIM POMOČNIKOM PRI PRIPRAVI ŽIVIL, NAČRTOVANJE JEDILN...

VOZNIK AVTOBUSA - M/Ž. VOZNIKI AVTOBUSOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AVTOBUSNO PODJETJE APS DELUJE ŽE OD LETA 1990 IN SMO EDEN NAJVEČJIH PONUDNIKOV STORITEV MOBILNOSTI V REGIJI. NAŠA VIZIJA SO RAST, RAZVOJ IN INOVATIVNOST. Z EKIPO SODELAVCEV SE TRUDIMO, DA PONUJAMO NAJBOLJŠE STORIT...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 (V NAZIVU DOCENT/-KA, IZREDNI/-A PROFESOR/-ICA ALI REDNI/-A PROFESOR/-ICA) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA DOLOČEN ČAS, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN...

. analista financiero/analista financieraFINANČNI ANALITIK - M/Ž. FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE POSLOVANJE DRUŽB IN IZDELUJE  DNEVNE, TEDENSKE, MESEČNE IN LETNE ANALIZE POSLOVANJA, SPREMLJAVA DOBIČKONOSNOSTI PROIZVODOV IN KLJUČNIH KUPCEV, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ POMOČ PRI POROČAN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK/STREŽNICA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOČ PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM  PO NAVODILU NADREJENEGA, , dvoizmensko

. arquitecto/arquitectaVIŠJI SVETOVALEC ZA PODROČJE UREJANJA PROMETA - M/Ž. ARHITEKT, SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOLOČITEV UPORABE CESTE ALI DELA CESTE ZA DOLOČENE VRSTE VOZIL OZIROMA UPORABNIKOV (CESTA, REZERVIRANA ZA MOTORNA VOZILA, KOLESARSKA POT ALI STEZA, STEZA ZA PEŠCE, STEZA ZA PEŠCE IN KOLESARJE, STEZA ZA JEZ...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR, NOVO MESTO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, – SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV – PRIPRAVA DODATNE PONUDBE – ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI – DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI – NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA., – Izobrazba KV kuhar – Kuharsk...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioH019006 – VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC (INŠTITUT ZA FIZIOLOGIJO), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012855, DELO NA PROJEKTU NOO – PILOTNI PROJEKTI UM ZA ZELEN IN ODPOREN PREHOD V DRUŽBO 5.0., - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 12. 2025, skrajšan delovni čas, 5, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO. ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE OZ. PROGRAMSKE SKUPINE). POVEZOVANJE RAZISKO...

INFORMATIK 1 - M/Ž. TEHNIKI ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR NAD IZVAJANJEM VARNOSTNIH KOPIJ (BACKUP-OV) SQL BAZ, NADZOR NAD DELOVANJEM SQL PROGRAMOV, NADZOR NAD DELOVANJEM DRUGE PROGRAMSKE OPREME, SPREJEMANJE ZAHTEV UPORABNIKOV ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SPLOŠNO ČIŠČENJE V SAMSKEM DOMU, POMIVANJE OKEN, SANITARIJ, HODNIKOV IN DRUGA MANJŠA OPRAVILA, Prošnje pošiljati na naslov: Samski dom Kovinarska ulica 20 3220 Štore, dopoldan

. contableRAČUNOVODJA 1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PREDLOGA PORAVNAVE NASTALIH OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV TER PO ODOBRITVI IZVEDBA PORAVNAVE IN USTREZNO KNJIŽENJE PORAVNANIH OBVEZNOSTI PO IZPISKIH BANK EVIDENCA IN KONTROLA TER VNOVČEVANJE PREJETIH IN IZ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNA POMOČ VODJI RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA PISNO IN TELEFONSKO KORESPONDENCO PODJETJA, ORGANIZACIJA SLUŽBENIH POTI, REZERVACIJA LETAL IN HOTELOV, POMOČ RAČUNOVODSTVU IN KADROVSKI SLUŽBI, VNOS IN EVIDENCA ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNOLOG - CNC PROGRAMER ZA STRUŽENJE - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN PRIPRAVLJANJE TER LANSIRANJE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA CAM PROGRAMOV ZA STRUŽENJE, UVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJ TER POSODABLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OBSTOJEČIH TEHNOL...

KADROVIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE KADROV V ORGANIZACIJAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.VODENJE IN IZVAJANJE POSTOPKA PRIDOBIVANJA NOVIH KADROV 2.IZVAJANJE KADROVSKIH ZADEV POVEZANIH Z IZOBRAŽEVANJEM, NAPREDOVANJEM IN NAGRAJEVANJEM ZAPOSLENIH 3.A...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 - ASISTENT (ASISTENT Z DOKTORATOM / ASISTENT Z MAGISTERIJEM /ASISTENT) V INŠTITUTU ZA ELEKTRONIKO IN TELEKOMUNIKACIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - VILIČARIST - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZA SKLADIŠČE V MENGŠU, JARŠAH ALI KAMNIKU IŠČEMO NOVE ČLANE EKIPE. DELOVNO MESTO PONUJA: KOREKTEN ODNOS DELO V IZKUŠENEM, PRIJAZNEM IN ENERGIČNEM KOLEKTIVU ZAPOSLITEV V PODJETJU Z VEČ KOT 30 LETNIM POSLOVANJEM, MOŽNOST IZOBRA...

. fontanero/fontaneraMONTER VODOVODNIH INŠTALACIJ - M/Ž. MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN VGRADNJA VODOVODNIH IN STROJNIH INŠTALACIJ, MONTAŽA INŠTALACIJ ZA GRETJE, VODO IN SANITARIJE, NAPELJAVA VODOV, SPAJANJE CEVI., Delo poteka v Nemčiji. Zaželeno znanje nemškega jezika, z...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualSTROKOVNI DELAVEC ZA TEHNIČNO UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE (MOJSTER LUČI VI) - M/Ž. LUČNI MOJSTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA OSVETLITVE IN OZVOČEVANJE PRIREDITEV IN POSLOVNIH SREČANJ. TEKOČE VZDRŽEVANJE NAPRAV IN INSTALACIJ TER VZDRŽEVANJE OBJEKTA: KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE S SODELAVCI, USTANOVITELJEM, NAJEMNIKI IN OBISK...

ZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V EKIPI GRADBENIH VZDRŽEVALCEV, IZVAJANJE DEL NA PODROČJU GRADBENEGA VZDRŽEVANJA STAVB IN PROSTOROV, POMOČ PRI VSEH DELIH NA GRADBIŠČU, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE. , Zaželene delovne izkušnje ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV – OSKRBA III IN IV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, - OPAZ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 13 mesecev oz. od januarja 2024 do konca februarja 2025 zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVEDBA VZGOJNEGA DELA V KOMBINIRANI SKUPINI, zaželen opravljen strokovni izpit (ni pa p...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosVZDRŽEVALEC TOVORNIH VOZIL IN STROJEV - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IN STROKOVNO OPRAVLJANJE AVTOMEHANIČNIH IN VZDRŽEVALNIH DEL (POPRAVILA IN SERVISI TOVORNIH VOZIL, DELOVNIH STROJEV, ODKRIVANJE IN UGOTAVLJANJE VZROKOV OKVAR NA VOZILU IN NJIHOVO ODPRAVLJANJE),  OPRAVLJANJE REDNIH...

. director de productos/directora de productosPROGRAMSKI VODJA V PRODAJI FOSFATOV - M/Ž. PRODUKTNI VODJA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ELEMENTOV ZA IZDELAVO STRATEGIJE DRUŽBE, RAZVOJNIH IN PLANSKIH  OSNOV PODROČJA, KI GA POKRIVA. ODGOVARJA ZA REALIZACIJO CILJEV NA SVOJEM PODROČJU. ORGANIZIRANJE DELA IN USMERJANJE PROIZVODNE IN RAZV...

Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 32 · 36 · 45 · 62 · 97 · >>