Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,876 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolaresVZGOJITELJ V PRIPRAVLJALNEM VRTCU – VZGOJITELJ VII/1 - LOKACIJA DELA JE KERINOV GRM - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z ROMSKIMI OTROKI V PRIPRAVLJALNEM VRTCU V OKOLJU, KJER ŽIVIJO, SODELOVANJE Z REDNIMI ODDELKI LOKALNIH VRTCEV, SODELOVANJE S STARŠI IN SKRBNIKI ROMSKIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI VII/I M/Ž E037021 - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE.
 • . Oficinistas generalesZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)J025025, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK- M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 4.4.2019, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH,... AVTO KRKA TP, vozila, servis, storitve, d.o.o.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK URGENTNEGA CENTRA (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN TERAPIJ V OKVIRU SPECIALNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA, - STROKOVNO IN MATERIALNO NAČRTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC NA ŽAGI (M/Ž) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - ZLAGANJE, SORTIRANJE, LETVIČENJE, RAZREZ, DRUGA PODOBNA DELA PO NAVODILIH VODJE... ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., Poslovna enota Novo mesto.
 • . Peones de cargaSKLADIŠČNI DELAVEC - DELO V KOČEVJU - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM BLAGA - GRADBENEGA IN TEHNIČNEGA MATERIALA IN SKLADIŠČENJE, IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA, DELO Z VILIČARJEM, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo SBS TRGOVINA D.O.O., PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK ODDELKA ZA OKULISTIKO (E018023 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, - PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO V SLUŽBI, - VODI ODDELEK ZA OKULISTIKO, - SKRBI IN ODGOVARJA ZA IZVAJANJE PLANIRANIH NALOG ENOTE USKLAJENO S FINANČNIM... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorTEHNIK KONTROLOR I - M/Ž. TEHNIK KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV, SPREJEMANJE PRITOŽB STRANK,... AVTO KRKA ID, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • . ConserjesHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPOSOBNOST IN ODGOVORNOST ZA SAMOSTOJNO DELO PRI VZDRŽEVANJU ZGRADB, OPREME, NAPRAV IN STROJEV V NJIH, KOŠNJA TRAVE, SKRB ZA OKOLICO, VZDRŽEVANJE, POPRAVILA, ADAPTACIJE NOTRANJIH POSLOVNIH PROSTOROV, KURIRSKA OPRAVILA,... DENTAL MARKET, TRGOVINA IN ZASTOPANJE, D.O.O., ŠKOFJA LOKA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesVIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III - CS, SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRAVNO USKLAJEVANJE DELA NA DVEH DELOVNIH PODROČJIH, PRAVNO SVETOVANJE STRANKAM Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV IN ZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA DELOVNEM... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKU, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil... Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesSVETOVALEC, ŠIFRA DM 599, V SEKTORJU ZA RAVNANJE Z ODPADKI NA URADU ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE - M/Ž. DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz PD, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik... OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesH0170002- MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. BIOLOGI, BOTANIKI, ZOOLOGI IPD., Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MLADI RAZISKOVALEC S PODROČJA BIOLOGIJE IN DRUGIH SORODNIH VED (BIOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA, BIOKEMIJA IN BIOTEHNOLOGIJA) BO PROUČEVAL UČINKE IZBRANIH EKSTRAKTOV SREDOZEMSKIH RASTLIN IN NJIHOVIH BIOAKTIVNIH... UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónANALITIK VII/2-I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PODROBNE INFORMACIJE O RAZPISNIH POGOJIH SE NAHAJAJO NA SPLETNI STRANI MJU: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/ objave_prostih_delovnih_mest/javni_natecaji/... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaTEHNOLOG NA PROGRAMU MIKROVENT- (M/Ž) - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPTIMIRANJE OBSTOJEČIH PROIZVODNIH PROCESOV, VPELJEVANJE NOVIH PRODUKTOV V PROIZVODNJO, OSVAJANJE NOVE TEHNOLOGIJE ZA IZBOLJŠAVO PROIZVODNIH PROCESOV, OSVAJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE., urejevalniki... MIK MEDNARODNO TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TGM IN UPRAVLJALEC FORWARDERJA - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE S STROJI, PREVZEM VHODNE SUROVINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE Z UPRAVLJANJEM VEČJIH STROJEV IN DELO Z DVIGALOM. DELO POTEKA NA SKLADIŠČU LESA IN LESNIH OSTANKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... RZ Pellets, proizvodnja peletov, d. o. o.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DM: 037021), KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Directores de servicios de saludPREDSTOJNIK TEHNIČNO OSKRBOVALNE SLUŽBE (J017960 VODJA III) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, Določen čas, 48 mesecev oz. do zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40 ur, -PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELA SLUŽBE, -ODGOVARJA ZA IZVAJANJE NALOG SLUŽBE SKLADNO S SPLOŠNIMI PREDPISI IN INTERNIMI AKTI, -UPRAVLJANJE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesE047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II (VII/1) - PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPL. KEMIK OZ. DIPL. BIOKEMIK OZ. DIPL.INŽ.LAB.BIOMED (VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVLJALO V LABORATORIJU ZA KLINIČNO KEMIJO IN HEMATOLOGIJO).,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA.
 • . Profesionales de la protección medioambientalSVETOVALEC (M/Ž), ŠIFRA DM 11012, NA AGENCIJI RS ZA OKOLJE V URADU ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE, SEKTORJU ZA INTEGRALNA DOVOLJENJA. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, Določen čas oz. 24 mesecev od sklenitve POZ, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosOSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAČENJE IN SLAČENJE,... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJA SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, LETNE PRIPRAVE NA REDNI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, LETNE PRIPRAVE ZA INTERESNE DEJAVNOSTI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU, PRIPRAVE ZA DNEVE DEJAVNOSTI,... OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)OPERATER/IZMENOVODJA V PROIZVODNJI PELETOV - M/Ž. KONTROLOR IZDELKOV IZ LESA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRA IN VODI DELO IZMENE V PROIZVODNJI PELETOV, KONTROLIRA KOLIČINE IN KAKOVOST VHODNIH MATERIALOV, NADZIRA POTEK TEHNOLOŠKEGA PROCESA, VODI USTREZNO DOKUMENTACIJO IN EVIDENCE, UGOTAVLJA... RZ Pellets, proizvodnja peletov, d. o. o.
 • . RevocadoresMONTER - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -MONTAŽA LAMELNIH VRAT PO NAVODILIH, -PRIPRAVA PODKONSTRUKCIJ, -SERVIS LAMELNIH VRAT (TUDI ELEKTRO DELA), -UREJANJE SKLADIŠČA IN INVENTURNI POPISI., urejevalniki besedil - osnovno, osebna... ADUT M - 5, D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, TURIZEM, PROMET IN STORITVE, CESTA V MESTNI LOG 55, P 23, LJUBLJANA.
 • . Tenedores de librosVODJA KNJIGOVODSTVA - M/Ž. VODJA KNJIGOVODSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA IZKAZOV, PRIPRAVA POROČIL UPRAVI, UGOTAVLJANJE POSLOVNO FINANČNEGA STANJA PRAVNIH OSEB, SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU KNJIGOVODSTVA, ORGANIZIRA DELO ODDELKA... FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o.
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, Varnostnik/varnostnica, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VARUJE OBJEKTE, PREMOŽENJE IN OSEBE TER DELUJE V RAZLIČNIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI OBJEKTIH, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje... VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D.
 • . Declarantes o gestores de aduanaŠPEDITER-DISPONENT - M/Ž. ŠPEDITER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, špediter, odpremljevalec, vnašanje podatkov v računalniški sistem, urejanje potrebne dokumentacije, zaželjeno predhodno znanje na podoročju špedicije, večizmensko GLOBUS, POMORSKA AGENCIJA, D.O.O. KOPER.
Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 32 · 36 · 45 · 62 · >>