Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,707 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V SEKTORJU ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - VODENJE IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPIN...

. técnico medio en contabilidad/técnica media en contabilidadSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA RAČUNOVODSKA DELA ZA MALE IN SREDNJE DRUŽBE, RAČUNOVODSKO IN DAVČNO SVETOVANJE, SODELOVANJE Z INŠPEKCIJSKIMI ORGANI TER PRI REVIZIJI DRUŽBE, SPOSOBNOST D...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDIMO ZAPOSLITEV AVTOELEKTRIČARJU (M/Ž), DELOVNO MESTO OBSEGA: - OPRAVLJANJE DEL PRI MONTAŽI IN SESTAVI ELEKTRIČNIH KOMPONENT PRI NOVIH IZDELKIH NA PODROČJU KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN KOMUNALNE OPREME, - OPRAV...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ V PODRUŽNICI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM (SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, DEFEKTOLOG) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE IZ PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, STROKOVNI IZPIT. KANDIDAT MORA IZPOLNJEVATI POGOJE Z...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA MATERIAL - DELO NA STROJU - NASTAVITVE STROJA - KONTROLA KAKOVOSTI KONČNIH IZDELKOV - PAKIRANJE IN ZLAGANJE IZDELKOV - UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE. N...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III, (E047004), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA HEMATOLOGIJO - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9.11.2023, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH LABORA...

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PROJEKTNO DELO NA PODROČJU PATENTIRANJA, LICENCIRANJA, PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJA PROJEKTOV TER RAZISKAV NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE IN SISTEMOV UPRAVLJ...

. director de compras/directora de comprasVODJA NABAVE - M/Ž. VODJA NABAVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA V NABAVNEM PROCESU V SKLADU S CILJI DRUŽBE IN VELJAVNIMI PRAVILNIKI, STANDARDI IN ZAKONODAJO, KI VELJA ZA DEJAVNOST DRUŽBE -IZBOR DOBAVITELJEV, POGAJANJA IN DOGOVORI Z DOBAVITELJI, PRIP...

. pintor de vehículos/pintora de vehículosAVTOLIČAR (PRIPRAVA VOZIL NA LAKIRANJE) - M/Ž. AVTOLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VOZIL NA LAKIRANJE (KITANJE, BRUŠENJE, MASKIRANJE), Zaželeno je, da se je kandidat že srečal z avtoličarstvom oz. pripravo karoserije na lakiranje.   Znanje barvanja s pištolo oz. lakiranje ni potrebno. Navedena p...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoSAMOSTOJNI ELEKTROMONTER I - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ELEKTROMONTERSKIH DEL, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , Od kandidatov pričakujemo: 4. raven strokovne izobrazbe: elektrikar energetik, alternativna str. izobrazba: elektromonter, elek...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoSPENJALEC (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPENJALSKIH DEL (SPENJANJE, RAVNANJE IN KONTROLA DIMENZIJ). PRIPRAVLJANJE ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA SPENJANJE. TRANSPORT MATERIALA IN IZDELKOV. NADZIRANJE DELOVANJA DELOVNE OPREME IN JA...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaRAZVOJNI INŽENIR – ELEKTRONIKA - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SKRBI ZA FUNKCIONALNOST IN USTREZNOST PROIZVODOV PO STANDARDIH, KI VELJAJO ZA STROKO -PROJEKTIRA ELEKTRONSKE SKLOPE TER PROGRAMSKO OPREMO -VPELJUJE NOVE HW/SW TEHNOLOGIJE -OPRAVLJA DRUGA DELA V OKVIRU DEL...

. administrativo contable/administrativa contableMATERIALNO SKLADIŠČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. MATERIALNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - KNJIŽENJE PREVZEMOV MATERIALA OD DOBAVITELJA, - KNJIŽENJE IZDAJ IN VRAČIL MATERIALOV, - GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM - SPREMLJANJE ZALOG MATERIALOV IN PREDLOGI PORABE  LE-TEH, - IZDELAVA ANALIZ,...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (PEDIATRIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI PEDIATRIJE.  VEČ INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI SPLOŠNE BOLNIŠNICE IZOLA HTTPS://WWW.SB-IZOLA.SI/si/PREDSTAVITEV/KADRI/PROSTA-DELOVNA-MESTA/ZDRAVSTVENA-NEGA/E037021-DIPLOMIRANA-MEDICINSKA-SESTRA-V-NEGOVALNI-ENOTI-PEDIATRIJA, KANDIDA...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaPOSLOVODJA - VODJA TRGOVINE CREINA LOKATERM - M/Ž. POSLOVODJA PRODAJNE ENOTE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO OBSEGA NASLEDNJE NALOGE: -VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA IN POSLOVANJA V  POSLOVNI ENOTI ( PE ) TRGOVINA CREINA, -SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE PROMETA, ANALIZIRANJE IN OCENJEVANJE PROD...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE, enopredmetni študij matematike, pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit,

. corrector editorial/correctora editorialUREDNIK / LEKTOR - M/Ž. LEKTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, Urejanje in lektoriranje besedil, sodelovanje s tujimi založbami, priprava uredniških programov - priprava izbora knjig, Obvezne so vsaj 1 letne izkušnje z urejanjem besedil. Možnost sklenitve ...

DELOVODJA (ELEKTROINŠTALATERSKA, MONTERSKA DELA), DELO NA TERENU - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMPLET ORGANIZACIJA IN VODENJE DELOVIŠČA PRI IZVAJANJU DELOVNIH PROCESOV ZA INSTALACIJSKA, MONTERSKA DELA, KOORDINACIJA DEL Z NAROČNIKOM,  ORGANIZIRANJE IN RAZPOREJANJE DELAVCEV V DELOVNE SKUPINE, DAJANJE ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II V SEKTORJU ZA PRAVNE IN SKUPNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - VODENJE ZAHTEVNIH POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA - VOD...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE GOTOVIH PROIZVODOV PODJETJA - MODULARNIH BIVALNIH ENOT PRED ODPREMO KUPCU, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV TER SANITARIJ IN GARDEROBNIH PROSTOROV PODJETJA. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ...

. director de ventas/directora de ventasVODJA PRODAJE KOMPONENT SONČNIH ELEKTRARN - M/Ž. VODJA PRODAJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRODAJNIH NAČRTOV, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODNOSOV Z NOVIMI KUPCI IN POSLOVNIMI PARTNERJI, OPERATIVNO DELO NA PODROČJU PRODAJE, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA NOVIH PONUDB, ZAGOTAVLJANJE PRODAJ...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, vnos rezervacij, pregled rezervacij, urejanje rezervacij, prijava in odjava gostov, priprava zajtrkov, zaželene delovne izkušnje. Možnost zaposlitve za nedoločen čas., dvoizmensko

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJA ZAJTRKE - POMAGA PRI PRIPRAVI JEDI - POMIVA POSODO - ČISTI DELOVNA SREDSTVA IN POVRŠINE - VZDRŽUJE RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU , osebna urejenost, zanesljivost, natančnost,

. operador de excavadora/operadora de excavadoraOPERATER VRTALNIH GARNITUR - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VRTALNIH GARNITUR, UPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNIH GRADBENIH STROJEV, DOLOČANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV, PRIPRAVA TER KALKULACIJA VRTIN, PLANIRANJE IN VODENJE VRTANJA,, Upra...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaJ034006 DIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE, PREVZEM NAROČENIH ŽIVIL, PRIPRAVA, PEKA, SERVIRANJE SLAŠČIC, PECIVA, NAREZKOV IN DEKORIRANJE, ČIŠČENJE KUHINJE IN N...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM PRI PRIPRAVI HRANE, POMOČ KUHARJU PRI KUHANJU JEDI, POMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoinici...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNIK - M/Ž. NABAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE NABAVNIH NAČRTOV, SPREMLJANJE ZALOG IN NAROČANJE MATERIALA, KOLIČINSKI PREVZEM MATERIALA, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, ISKANJE NOVIH DOBAVITELJEV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, ORGANIZACIJA PREVOZA TOVORA...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ,- IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOT...

Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 32 · 36 · 44 · 60 · 92 · >>