Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 28

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV NA KRAJŠA VSTOPNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA IN RAZGOVORE, SODELOVANJE V ZDR. TIMU,  IN SODELOVANJE Z OSTALIMI ZAPOSLENIM KADROM V ZDV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO: ORGANIZACIJA PREVEN...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC STROJNIH NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STROJNO VZDRŽEVANJE, IZVAJA NASTAVITVE OBRATOVALNIH PARAMETROV NA STROJIH IN NAPRAVAH, OPRAVLJA PREVENTIVNE IN KONTROLNE PREGLEDE STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJA KLJUČAVNIČARSKA, REZKAR...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM NA INSTITUTU ZA BIOLOGIJO CELICE V OKVIRU PROJEKTOV J3-2521 IN J7-2594 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG -PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ -SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PO...

STROJNIK NA NAKLADALCU IN STROJNIK NA SEPARACIJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO STROJNIKA NA KOLESNEM NAKLADALCU, POLNJENJE VSIPNIH BOKSOV STROJEV ZA PREDELAVO MATERIALA V GRAMOZNICI,  UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SEPARACIJE, IZPIT IZ USPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE STROJ...

. guardia de furgón blindadoVARNOSTNIK Z OROŽJEM NA PODROČJU INTERVENCIJE - M/Ž. VARNOSTNIK INTERVENT, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNIH INTERVENIRANJ NA VAROVANIH OBMOČJIH, PO NAROČILU VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA IN SKLADNO Z NAVODILI OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH, UKREPIH IN DOGODKIH NA VAROVANEM OBMOČJU,...

. cocinero/cocineraKUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, SAMOSTOJNO DNEVNO KUHANJE IN RAZDELJEVANJE JEDI, SKLADIŠČENJE ŽIVIL, DNEVNA SKRB ZA ČISTOST IN UREJENOST KUHINJE IN DELOVNIH POVRŠIN, POMIVANJE IN SHRANJEVANJE POSODE, NABAVA IN PREVZEM ŽIVIL, DRUGE NALO...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA IN DRUGIH VOZIL S KATERIMI DRUŽBA IZVAJA DEJAVNOST, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VOZIL POSREDOVANJE INFORMACIJ POTNIKOM OZ. STRANKAM, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, IZVAJANJE DRUG...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR I - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ZAHTEVNIH ORODIJ, MEHANSKA OBDELAVA DELOV ZA ORODJA IN NAPRAVE, POSLUŽEVANJE NC BRUSILNEGA STROJA , POSLUŽEVANJE KLASIČNE STRUŽNICE, PRIPRAVA MATERIALA, UPOŠTEVANJE POSTOPKOV IN NAVODIL VARSTVA PRI DELU...

. instalador de ventanas/instaladora de ventanasMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA NA TERENU IN MIZARSKA DELA V TOVARNI - M/Ž. VGRAJEVALEC STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTIRANJE IN SERVISIRANJE IZDELKOV NA TERENU REŠEVANJE REKLAMACIJE, MIZARSKA DELA, ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI, Po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogodbe za NDČ, gibljiv/...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaJEDRAR (DELO V PROIZVODNJI) - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PO DELOVNEM NALOGU OZIROMA NAVODILIH SKUPINOVODJE V JEDRARNI PRIPRAVI ORODJE, DELOVNE PRIPOMOČKE IN MATERIAL ZA DELO. PRIPRAVLJEN JEDERNIK OČISTI, PREMAŽE, DODELA JEDRO IN NOSILEC. PO KONČANEM DELU OČISTI JEDROVN...

NAČRTOVALEC - TEHNIČNA SLUŽBA - M/Ž. FINANČNI MENEDŽERJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE SISTEMOV SONČNIH ELEKTRARN - V TO SODI USTREZNO DIMENZIONIRANJE KOMPONENT SONČNE ELEKTRARNE, IZRIS IN POPIS KOSOVNICE NA STREŠNE POVRŠINE, ISKANJE POSEBNOSTI V POGOJIH ELEKTRO DISTRIBUCIJE ZA POSAME...

. médico especialista/médica especialistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve javnega uslužbenca nazaj na delo., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, DR.MED.SPEC. MEDICINE ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. od 18. 11. 2021 do vrnitve delavke iz daljše odsotnosti., polni delovni čas, 40, POUČUJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA JUTRANJEGA VARSTVA. OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER ...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - ŠIFRA 3007 - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT.RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

DELAVEC ZA LAŽJA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PAKIRANJE, ZLAGANJE, PREBIRANJE IZDELKOV,  - KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, - LAŽJA DELA NA STROJIH,  - OSNOVNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, - PODOBNE NALOGE IN OPR...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE - SODELOVANJE PRI IZVAJANJE OSNOVNE NEGE - HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC II - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA,DOZIRANJE IN VODENJE TER REGULACIJA SUHEGA MLETJA USNJENIH, CELULOZNIH IN DRUGIH MATERIALOV POMOČ PRI PRIRAVI SUROVEGA MATERIALA ZA OBDELAVO NA STROJU POMOČ PRI ...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioFIZIČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZKLADANJE, NAKLADANJE, SORTIRANJE, DVIGANJE BREMEN, RAZVOZ TOVORA, DRUGO DELO V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO., Delovišče v Sežani., večizmensko

UČITELJ VOŽNJE ZA B KATEGORIJO - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRAKTIČNO POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIŠKI IZPIT - PODAJANJE INFORMACIJ KANDIDATOM O USPOSABLJANJU ZA VOZNIŠKI IZPIT - VODENJE EVIDENC ŠOLE VOŽNJE, OBVEZNO DOVOLJENJE ZA UČITELJA VOŽNJE. K prijavi vabljeni tud...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SK...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO PLANIRANJE DELA, KAPACITET, RESURSOV DELOVNIH CENTROV IN PRIPRAVA DNEVNIH/TEDENSKIH/MESEČNIH PLANOV DELA DELOVNIH CENTROV NA PODLAGI NAROČIL, NAPOVEDI IN TRENDOV SKRB ZA RAZVOJ DELOVN...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR V OŠ - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke s starševskega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO KNJIŽNIČARJA V OŠ, Kandidati naj pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev (diploma, strokovni izpit), potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku.,

. operario de producción de alimentos/operaria de producción de alimentosOPERATER - TEHNOLOG - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA PREDELAVO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNO VODI, ORGANIZIRA IN NADZORUJE DELO ENERGETSKIH NAPRAV, OPRAVLJA NADZOR IN MONITORING DELOVANJA ENERGETSKIH IN DRUGIH NAPRAV, VODI, ORGANIZIRA IN NEPOSREDNO DO...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN   USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; - IZVAJANJE NEGOVA...

. ingeniero civil/ingeniera civilKOORDINATOR III - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT BO SODELOVAL PRI IZVAJANJU IN VODENJU INVESTICIJ, GRADBENEM  NADZOR ALI SODELOVANJU PRI GRADBENEM NADZORU IZVEDBE DEL, IZDELAVA GRADBENO-TEHNIČNEGA DELA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, OCENI V...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31/08-2022, skrajšan delovni čas, 20, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE REDNEGA DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECI.PED.DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODITEV,UVAJANJA NAJUSTR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaVODJA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA SZNO NA ENOTI, KAR VKLJUČUJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJO IN NADZOR SZNO, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, SPREMLJANJE, NADZOR IN IZVAJANJE DELA ZDRAVSTVENE NEGE ...

. conserje de edificioGLAVNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z OBJEKTOM, JAVNIMI POVRŠINAMI OB OBJEKTU, SKLADIŠČEM, ZAHTEVNEJŠIMI TEHNIČNIMI SISTEMI NPR.OGREVALNA TEHNIKA, BAZENSKA TEHNIKA. ODPRAVLJANJE NAPAK NA OBJEKTU, OPREMI, APARATIH. NABAVA, P...

. técnico en prestaciones sociales/técnica en prestaciones socialesSTROKOVNI SVETOVALEC II - M/Ž. REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PRIJAVNO-ODJAVNI SLUŽBI ODDELKA ZA OBVEZNO ZDR. ZAVAROVANJE: UREJANJE ZAVAROVANJ IN EVIDENTIRANJE PRIJAV, ODJAV IN SPREMEMB V OZZ, UGOTAVLJANJE LASTNOSTI ZAVAROVANIH OSEB, ZAGOTAVLJANJE UVE...

. administrativo contable/administrativa contableMATERIALNI KNJIGOVODJA - M/Ž. MATERIALNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: DELA IN NALOGE, POVEZANE Z MATERIALNIM POSLOVANJEM IN SICER EVIDENTIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA S SPREMLJANJEM, KONTROLIRANJEM IN ANALIZIRANJEM ZALOG V SKLADIŠČU TER PRI...

Más ofertas: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 31 · 35 · 43 · 58 · 88 · >>