Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,292 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 30

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Analistas de gestión y organizaciónVIŠJI SVETOVALEC ZA ROMSKO PROBLEMATIKO - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA RAZVOJNE PROGRAME S PODROČJA ROMSKE PROBLEMATIKE, PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROČILA, SODELUJE Z ROMSKO SKUPNOSTJO, UPRAVLJA...
 • . ContablesRAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ANALIZIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAČUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROČIL, PERIODIČNIH IN ZAKLJUČNIH...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE...
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (J017136), SUPAS, PODROČJE ZA KADROVSKO, PRAVNO IN SPLOŠNO DEJAVNOST, SLUŽBA ZA ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ KADROV, M/Ž - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA SAMOSTOJNEM STROKOVNEM PODROČJU, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, SPREMLJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA IN UVAJANJE NOVIH METOD DELA, STROKOVNO...
 • . ImpresoresTISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TISKARSKIM STROJEM, SKRBI ZA KVALITETO TISKA, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE STROJA, PORABO MATERIALA, SODELUJE Z ODDELKOM TEHNOLOGIJE, SKRBI ZA ORGANIZACIJO DELA V ODDELKU, DELA V SKUPINI, Priučitev za...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAČUNOVODSTVU, ODGOVORNOST ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, OBRAČUN DDV, POMOČ PRI OBRAČUNU PLAČ, IZDELAVA...
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSVETOVALEC - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, -...
 • OŠ UČITELJ DELOVNEGA USPOSABLJANJA (VII/2). - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE DIJAKOV NA PODROČJU KUHARSTVA, ŽIVILSTVA IN MLEKARSTVA.IZOBRAŽEVALO SE BO OTROKE, KI IMAJO OPREDELJENO VEDENJSKO ČUSTVENO MOTNJO., ZNANJE TRADICIONALNE PEKE PEKOVSKIH IZDELKOV,...
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, JUTRANJE VARSTVO, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • . Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosVODJA TEHNIČNIH PREGLEDOV 1 - M/Ž. REFERENT ZA TEHNIČNE PREGLEDE MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEHNIČNIH PREGLEDOV NA LOKACIJI - ODGOVORNA OSEBA ZA TEHNIČNE PREGLEDE, SKLADNOST, RAZPOREJANJE DELA, IZMEN IN DOPUSTOV KONTROLORJEV, STROKOVNO VODENJE KONTROLORJEV, PRIPRAVLJANJE...
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT III (E047024), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas oz. do 30.12.2018, polni delovni čas, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI BOLNIKA, SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO...
 • . CocinerosKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN KUHINJSKIH PROSTOROV, Da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno...
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLO NA NALOGAH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 (2 DELOVNI MESTI) PRI PRIJAVI SE SKLICUJTE NA ŠT. 1100-12/2018 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesENOSTAVNA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZLAGANJE OBLAČIL, LIKANJE, REZANJE NITK NA OBLAČILIH, LIKANJE, LAŽJE OPERACIJE ŠIVANJA, DELOVNO MESTO JE PRIMERNO ZA INVALIDE,...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBO RAZLIČNIH KATEGORIJ OSKRBOVANCEV, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN NJEGOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, 1.VAROVANJE ŽIVLJENJA LJUDI IN PREMOŽENJA 2.PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE KAZNIVIH DEJANJ, KRŠITEV IN ŠKODNIH DOGODKOV 3.KONTROLA OSEB, VOZIL IN PRTLJAGE NA PREHODIH NA VAROVANO OBMOČJE IN V VAROVANEM OBMOČJU...
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO IN NALOGE V PODALJŠANEM BIVANJU, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.ZAPOSLITEV DO 31.8.2019.,
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJA DELA IN NALOGE UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU, DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.ZAPOSLITEV DO 31.8.2019.,
 • . Educadores para necesidades especialesUČITELJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (OPB) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 30.06.2019, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA, OPB (GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI,...
 • . Agentes de segurosSVETOVALEC ZA OSEBNA ZAVAROVANJA - M/Ž. ZAVAROVALNI POSREDNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBISKUJE STRANKE NA DOMU IN PRIPRAVLJA PONUDBE ZA OSEBNA ZAVAROVANJA. SVETOVALCU JE PRI DELU LAHKO V POMOČ KONTAKTNI CENTER., LASTNO PREVOZNO SREDSTVO, DOVOLJENJE AZN ZA OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVALNEGA...
 • . Operadores de máquinas de coserVODJA IZMENE - M/Ž. SKUPINOVODJA UPRAVLJALCEV STROJEV ZA ŠIVANJE OBLAČIL IZ TEKSTILIJ, USNJA IN KRZNA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLA DELA IN DELAVCEV V IZMENI, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH...
 • . Directores de servicios de saludNAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. DIREKTOR SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROČIL O NJIHOVEM URESNIČEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 30.6.2020, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENIKA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI,...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZDELOVALEC PODPLATOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas, 40, VODENJE IN NADZIRANJE SKUPINE NA STROJU, SAMOSTOJNO DELO NA VSEH FAZAH DELA...
 • . Camareros de mesasSTREŽBA-GOSTINSTVO - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV GOSTOM. SPROTNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE, DELO Z BLAGAJNO/Z DENARJEM/., MOŽNA ZAPOSLITEV TUDI ZA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS, B KATEGORIJA ZAŽELJENA.SPOSOBNOST DOBRE KOMUNIKACIJE,...
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE, RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO, ČIŠČENJE DELOVNIH NAPRAV IN POVRŠIN, VZDRŽEVANJE REDA IN HIGIENE V KUHINJI , Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo z delom...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III, ODDELEK HOSPITALNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA...
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL, DEFINIRANIH S TEHNOLOŠKIMI IN KONTROLNIMI POSTOPKI, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU, OPRAVLJANJE PRIUČENIH IN PONAVLJAJOČIH SE DEL...
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU...
Más ofertas: << · 15 · 22 · 26 · 28 · < · 30 · > · 32 · 35 · 40 · 50 · 70 · >>