Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,834 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MEDFAZNE IN KONČNE KONTROLE NA IZDELKIH; IZVAJANJE KONTROLE PRISPELIH POŠILJK; IZVAJANJE TEKOČE KONTROLE PROIZVODNJE; OPRAVLJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM AVTOKONTROLE V PROCESU PROIZVODNJE; IZVA...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VELEPRODAJA, SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE IN PRIDOBIVANJE NOVIH, PRIPRAVA PONUDB, OBDELAVA IN REALIZACIJA NAROČIL, PRIPRAVA MESEČNIH POROČIL, SPREMLJANJE TRŽNIH RAZMER IN DRUGA KOMERCIALNA DELA, Z...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE POMOČI ŽENSKI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, KI ŽIVI Z MAMO. GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, PRI OSEBNI NEGI, POMOČ PRI NAKUPOVANJU, SPREMSTVO NA DOGODKIH I...

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - E047025 - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE TERMOTERAPIJE IN MAGNETOTERAPIJETRAKCIJA ENOOSNIH SKLEPOVINTERMITENTNA TRAKCIJA – VLEKA CERVIKALNIH ALI LUMBALNIH VRETENC IN LIG.VROČI OVITKI, OBKLADKI – PARAFIN IN LOKALNO OHLAJEVAN...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoMONTER HIDRAVLIČNIH SISTEMOV - M/Ž. MONTER ELEKTRIČNIH SKLOPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVIS HIDRAVLIČNIH INŠTALACIJ, SISTEMOV IN NAPRAV, Najmanj srednja poklicna izobrazba, smer strojništvo, mehatronika, elektrotehnika ali sorodnega tehničnega področja. Najmanj 3 leta izku...

. fontanero/fontaneraMONTER VODOVODNIH NAPRAV - M/Ž. MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INŠTALATERSKA DELA NA VZDRŽEVANJU JAVNEGA VODOVODA, IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV, VZDRŽEVANJE VODOVODNIH ČRPALIŠČ, MONTAŽA IN POPISI VODOVODNIH ŠTEVCEV, , dopoldan

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, E034005, ZA POTREBE SLUŽBE ZA OSKRBOVALNE DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "TRANSPORT BOLNIKOV IN OSTALEGA MATERIALA, PREVAŽANJE, PRENAŠANJE IN SPREMLJANJE BOLNIKOV, DOSTAVA IN ODNAŠANJE MEDICINSKEGA MATERIALA IN BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE, POMOČ PRI TRANSPORTU OSTALEGA MATERIA...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE DELOVANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVA NAPAK NA INFRASTRUKTURNEM OMREŽJU V UPRAVLJANJU KOMUNALE, UGOTAVLJANJE IZTROŠENOSTI POSAMEZNIH DELOV, ZAMENJAVA IN POPRAVILO NA ELEKTRIČNI OPREMI, ...

PRODAJNI INŽENIR - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1.IZVAJANJE IN ORGANIZIRANJE PRODAJE: PRIDOBIVANJE NAROČIL NA TRGU V SKLADU S CILJI, PLANI IN STRATEGIJO PODJETJA. PRODAJA NAŠIH IZDELKOV IN STORITEV, Z VZPOSTAVLJANJEM TRDNIH ODNOSOV S STRANKAMI. KONTROLA IN IZPO...

ELEKTROINSTALATER - ELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA. POLAGANJE INSTALACIJSKIH CEVI IN KABLOV, MONTAŽA ELEKTROINSTALACIJSKE OPREME, KABELSKIH POLIC, ELEKTRIČNIK RAZDELILNIKOV, STIKAL, VTIČNIC, SVETLO...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 41 · 45 · 53 · 68 · 99 · 161 · >>