Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,445 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaKOVINARSKI DELAVEC - MONTAŽER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠ KOLEKTIV VABIMO KOVINARSKEGA DELAVCA- MONTAŽERJA. DELO POTEKA V KONČNI MONTAŽI KAMINSKIH PEČI, KJER SE IZVAJA SESTAVA VRAT PEČI, MONTAŽA VRAT IN RAZLIČ...

MONTER - AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VGRADNJA OPREME, MONTAŽA RAZLIČNIH AVTOMOBILSKIH KOMPONENT, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL, BRANJE NAČRTOV, POSTAVLJANJE ŠABLON IN MONTAŽA PREDELNIH STEN TER OBLOG, KONTROLA KAKOVOSTI AVTOMOBILSKIH KOMPONENT...

. médico especialista/médica especialistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., LICENCA S PODROČJA OFTALMOLOGIJE. DELO JE PREDVIDENO V AMBULANTI OFTALMOLOGIJE V ENOTI CENTER. K VLOGI JE POTREBN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - POCINKOVALEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 24.12.2022 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, NALAGANJE ELEMENTOV; IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI; RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ŽE POCINKANIH ELEMENTOV; ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT STROJEV IN OPREME V STROJEGRADNJI - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE ZELO ZAHTEVNIH STROJEV IN OPREME, IZDELOVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTOV NA RAVNI PROGRAMA/PODJETJA, SODELOVANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI GLEDE NA ZAHTEVE PROC...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaDELAVEC V PAKIRNICI - LIPNICA - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA LAŽJA DELA PAKIRANJE, PRANJE IN PREGLEDOVANJE KOSOV. , POGOJI ZA ZASEDBE DELOVNEGA MESTA:  NEDOKONČANA OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ZAŽELENE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI, TRENUTNO D...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU, PRIP...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC (EMBALAŽA) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA NAPRAVAH ZA PROIZVODNJO STIROPOR EMBALAŽE IN EPP IZDELKOV: POBIRANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN PAKIRANJE STIROPOR IN EPP IZDELKOV, TRANSPORT GOTO...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Bovcu. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO ...

. operador de instalaciones de producción de vapor/operadora de instalaciones de producción de vaporUPRAVLJALEC KOTLA - KURJAČ - M/Ž. UPRAVLJAVEC PARNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH DEL NA ENERGETSKIH NAPRAVAH. STALNO UGOTAVLJANJE FIZIČNIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATIČNEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE. UPRAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TIMA, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, NUDENJE IN UKREPANJE PRI NUJNI MEDICINSKI POMOČI, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV IN UKREPOV PROTI OKU...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSOBAR-ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE PROSTOROV (SOBE, SKUPNI PROSTORI, PISARNE, BAZENI) NAMEŠČANJE SANITARNEGA MATERIALA, PRANJE V LASTNI PRALNICI, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., ,

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA DEL NA OBJEKTU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA V ZVEZI Z VODENJEM DEL NA OBJEKTIH : PRIPRAVA VSEH POTREBNIH DOKUMENTOV, SREDSTEV, MATERIALOV ZA GRADBIŠČA, VODENJE USTREZNIH DOKUMENTOV IN KOORDINACIJA IZVAJANJA DEL, IZDELA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA- SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU,KOPANJU,OBLAČENJU,SLAČENJU,OBUVANJU; -BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV; UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA; POMOČ PRI UPORABI IN MENJAVI INK...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosBOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN RAZKUŽEVANJE, POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN DRUGI POTREBŠČIN, , dvoizmensko

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN ZA PODROČJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN KMETIJSTVA - M/Ž. UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazen...

SKRBNIK PODJETNIKOV - POSLOVNA MREŽA (POSLOVALNICA VIČ) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEČI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA ZD...

. operador de corrugadora (de cartón)/operadora de corrugadora (de cartón)POMOČNIK RAZREZOVALCA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVOČASNA IN PRAVILNA PRIPRAVA ZVITKOV ZA RAZREZ NA REZALNIKIH TER MENJAVA IZMETNEGA ZABOJNIKA. PRELAGANJE KARTONA IN LESENE EMBALAŽE. PRAVOČASNA PRIPRAVA PRAZNE EMBALAŽE. PAKIRA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SO...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORISJKI TEHNIK - FLEBOTOMIST (E045021), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIKKB - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH - IZVAJANJE ODV...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN ŽIVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA. IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V ST...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MIZAR ZA IZDELAVO FURNIRANEGA POHIŠTVA. DELO V MIZARSKI DELAVNICI: RAZREZ, FURNIRANJE, ROBLJENJE, BRUŠENJE, LAKIRANJE IN SESTAVLJANJE POHIŠTVA. , ZAHTEVANA MARLJIVOST, UČLJIVOST, ZANESLJIVOST, LJUBEZEN DO DELA Z LESOM ...

REFERENT ZA INFORMATIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE PODATKOV, STATISTIK, ZAGOTAVLJANJE PODPORE UPORABNIKOM ZA DELO Z RAČUNALNIKI IN PROGRAMI, SKRB ZA VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN OMREŽJA. , Zaključena najmanj V. stopnja i...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA, IN SICER POMOČ ZAJEMA:   VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, - ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA N...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR V DOMU ZA STAREJŠE ŠKOFLJICA, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKU IN KUHANJE, DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, SODELOVANJE PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL, PRAVILNO RAVNANJE IN VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VSEH STRO...

. agente marítimoPROMETNIK - ORGANIZATOR TRANSPORTA - M/Ž. POSREDNIK ZA PREVOZNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU DELO SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA, POSREDOVANJE IN PRODAJA POSAMEZNIH PREVOZOV ORGANIZACIJA PREVOZOV SPREMLJANJE TOVORA: USKLAJEVANJE TERMINOV NAKLADANJA IN R...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE IN KOMPETENCAH - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, DIHANJE (SKRB ZA USTREZNO MIKROKLIMO, NAMESTITEV V US...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 41 · 44 · 51 · 65 · 93 · >>