Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,546 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasKOVINAR II - DELAVEC NA VRTALNEM STROJU - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEVAH DELOVNE DOKUMENTACIJE, VODI ZAPIS...
 • . Lavanderos y planchadores manualesVZDRŽEVALEC PERILA III-M/Ž - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE UMAZANEGA PERILA IZ ZBIRNIH PROSTOROV PO ODDELKIH DO PRALNICE, SORTIRANJE UMAZANEGA PERILA, STROJNO ALI ROČNO PRANJE OSEBNEGA PERILA IN OBLAČIL UPORABNIKOV...
 • . ContablesRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREMLJANJE ZAKONSKIH AKTOV NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA, -VODENJE RAČUNOVODSKIH KNJIG, TRANSAKCIJ, -IZRAČUN DAVKOV IN PRISTOJBIN, -IZRAČUN PLAČ, SPREMLJANJE KADROVSKIH EVIDENC, -IZRAČUN DDV, -IZDAJA RAČUNOV...
 • . Vendedores por teléfonoSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU ZA TUJE TRGE - M/Ž. TELEFONSKI AGENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE IN IZVAJANJE VSEH NALOG VEZANIH NA KLICNE AKCIJE NA TUJIH TRGIH V KONTAKTNEM CENTRU V KATERE JE DELAVEC VKLJUČEN, OBDELAVA RAZLIČNIH VRST INTERAKCIJ S STRANKAMI PREKO RAZLIČNIH KONTAKTNIH...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA ZA NIZKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD PRIPRAVO DELOVNEGA PROCESA NA GRADBIŠČU. NADZOR NAD PRIPRAVO DELOVNIH NAPRAV NA GRADBIŠČU. RAZPOREJANJE DELOVNE SKUPINE NA OBJEKTU IN ODREJANJE DELA GLEDE NA PLANIRANA...
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC IV(I) - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA KOTLOVNI IN INSTACIJSKI OPREMI, OPREMI PAROVODNEGA IN OSTALEGA RAZVODNEGA OMREŽJA, OPRAVLJANJE VSEH POPRAVIL TOPLOVODNEGA SISTEMA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH...
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasSERVISER DVIGAL IN TEKOČIH STOPNIC - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE DVIGAL IN TEKOČIH STOPNIC ZA RAZLIČNA PODROČJA SLOVENIJE (VZHODNO, OSREDNJESLOVENSKO IN OBALNO PODROČJE). DELOVNO MESTO BO OBSEGALO: VZDRŽEVANJE DVIGAL IN TEKOČIH STOPNIC,...
 • . ContablesRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, RAČUNOVODSKA IN KADROVSKA DELA, PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ, IZDELAVA FINANČNIH PLANOV IN ZAKLJUČNIH POROČIL, KNJIŽENJE V GLAVNI IN POMOŽNIH KNJIGAH, OBRAČUNAVANJE OSEBNIH DOHODKOV, DAVČNI OBRAČUNI,...
 • . Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC NA MONTAŽI ZGLAVNIKOV 1 - M/Ž. SESTAVLJAVCI STROJEV, NAPRAV IN IZDELKOV, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. z možnostjo podaljšanja DR, polni delovni čas, 40, SESTAVA IN PRIPRAVA MATERIALOV, VIJAČENJE IN LEPLJENJE..., POTREBNA JE SREDNJA MOČ V ROKAH IN SPRETNOST S PRSTI, večizmensko
 • . FarmacéuticosFARMACEVT III - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL IN MP NA RECEPT IN BREZ RECEPTA, SVETOVANJE O UPORABI ZDRAVIL., Opravljen strokovni izpit, k vlogi priložiti življenjepis in dokazila o izobrazbi. Delo za določen čas,2.odst.54.čl.ZDR-1.,
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN...
 • . Analistas de gestión y organizaciónDIREKTOR ODDELKA GENERALNI SEKRETARIAT - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE DELA ODDELKA: ZAGOTAVLJANJE SEKRETARSKIH STORITEV ZA ORGANE VODENJA BS, ECB, SSM/EBA...
 • . Cuidadores de animalesOSKRBNIK ZAVETIŠČA - M/Ž. OSKRBNIKI IN NEGOVALCI ŽIVALI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA – ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI: (RAZVIJANJE HUMANIH ODNOSOV DO ŽIVALI, SKRB ZA NEGO, ZA PREHRANO ŽIVALI, CELOTNA OSKRBA ŽIVALI, OPAZOVANJE VEDENJA ŽIVALI, ČIŠČENJE...
 • . Analistas de gestión y organizaciónDIREKTOR ODDELKA UPRAVA HIŠE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: ORGANIZIRANJE, VODENJE, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE, NADZOROVANJE IN PREVERJANJE POSLOVNIH PROCESOV ODDELKA: UPRAVLJANJE JAVNIH NAROČIL IN LOGISTIKE, ZAGOTAVLJANJE...
 • . Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambientalSANITARNI INŽENIR II (E047066) - PRIPRAVNIK - M/Ž. SANITARNI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELA S PODROČJA DELOVANJA NIJZ PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI VZDRŽEVANJE IN AŽURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ...
 • . Ayudantes de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, POMOČ PRI KUHANJU OBROKOV, SKRB ZA ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV., PRIPRAVLJENOST ZA USPOSOSOBITEV ZA SAMOSTOJNO DELO KUHARJA., dvoizmensko
 • . Guardias de protecciónVRATAR - M/Ž. VRATAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: TEHNIČNA OPERATIVA: (PREVZEMANJE OBJEKTOV V VAROVANJE, USMERJANJE OBISKOVALCEV, REDNO IN VESTNO VPISOVANJE DOGODKOV V VRATARSKO KNJIGO, PREGLED VOZIL IN OSEB OZIROMA NEPOSREDNO OPRAVLJANJE TEHNIČNEGA...
 • . Ingenieros químicosSTROKOVNI SODELAVEC S PODROČJA INSTRUMENTALNE ANALIZE - M/Ž. KEMIJSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZBRANI KANDIDAT BO OPRAVLJAL STROKOVNA IN TEHNIČNA DELA, SODELOVAL NA RAZISKOVALNIH PROGRAMIH IN PROJEKTIH, SODELOVAL V PEDAGOŠKEM PROCESU TER VZDRŽEVAL RAZISKOVALNO IN DRUGO OPREMO V LABORATORIJU ZA VEDE...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, OPAZOVANJE IN NADZIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, TER SPREMLJANJE IN POROČANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU, IZVAJANJE PRVE POMOČI,...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PPD1, E018019 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST ORTOPEDSKE KIRURGIJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETIČNIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH...
 • . Directores financierosVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -USKLAJUJE IN ORGANIZIRA DELO NA FINANČNO RAČUNOVODSKEM PODROČJU. -SPREMLJA ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČIJ FINANC IN RAČUNOVODSTVA, DAVČNE PREDPISE. -IZDELUJE FINANČNE OBRAČUNE - BILANCE...
 • . Ayudantes de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - PREVALJE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREDPRIPRAVA ŽIVIL IN HRANE PO NAVODILIH, POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI, VKLJUČNO Z PORCIONIRANJEM IN TRANSPORT, PRIPRAVA NAPITKOV, STROJNO IN ROČNO POMIVANJE JEDILNE IN TRANSPORTNE POSODE, PRIBORA IN...
 • . Físicos y astrónomosINŽENIR ZA FIZIKALNE MERITVE - M/Ž. FIZIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MERITVE HRUPA IN VIBRACIJ V BIVALNEM IN DELOVNEM OKOLJU, NA PODROČJU GRADBENE AKUSTIKE, TOPLOTNEGA UDOBJA IN PREZRAČEVANJA, OSVETLJENOSTI IN SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA., Prednost predstavlja znanje programiranja (Java,...
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVAMO: IZKUŠNJE PRI MONTAŽI ELEKTRO NAPRAV, SAMOSTOJNOST, PREPOZANAVANJE HIŠNIH, INDUSTRIJSKIH INŠTALACIJ IN PRIPADAJOČIH NAČRTOV PLAČILO PO AVSTRIJSKI KOLEKTIVNI POGODBI. DNEVNA MIGRACIJA (GRAZ), , dopoldan
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,...
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC PROGRAMER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE IN VODENJE SESTAVOV PO OPERACIJAH, PRIPRAVA NC KOD, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH OBDELAV, STROKOVNO PROUČEVANJE NAČRTOV IN SHEM, DOLOČANJE OPTIMALNEGA POSTOPKA OBDELAVE. , TEHNIČNO...
 • . CocinerosKUHAR VEGANSKIH JEDI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO KUHARJA VEGANSKIH JEDI V POSLOVNI STAVBI KRISTALNA PALAČA V BTC-JU., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO USTVARJALNOST, PREDANOST IN ZNANJE TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KAKOVOSTNIH VEGANSKIH JEDI ZA NAJZAHTEVNEJŠE...
 • . Camareros de mesasNATAKAR V POSLOVNI STAVBI NLB - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO NATAKARJA V POSLOVNI STAVBI NLB - TRG REPUBLIKE 2 IN ŠMARTINSKA 132. , OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO USTVARJALNOST, PREDANOST IN ZNANJE TER SODELOVANJE PRI POSTREŽBI JEDI IN PIAČ ZA NAJZAHTEVNEJŠE GOSTE....
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, POMIVALEC - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA KUHINJE - SKRB ZA ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, OPREME IN PRIBORA, SKLADNO S PREDPISI HACCPA - SKRB ZA VZDRŽEVANJE HIGIENSKIH, ZDRAVSTVENIH...
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoMONTAŽER IN FINALIZER MEDICINSKIH APARATOV - M/Ž. OPERATERJI MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, JUSTIRANJE IN SERVISIRANJE MEDICINSKIH APARATOV, dobro razvite ročne spretnosti, občutek za delo s finomehanskimi komponentami, natančnost, zanesljivost, dopoldan
Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 40 · 43 · 48 · 58 · 78 · >>