Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,340 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 103

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. empleado administrativo/empleada administrativaKOORDINATOR ZA PROJEKTE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZNANJE NA PODROČJU PRIJAV NA EU PROJEKTE, KOORIDNACIJA PROJEKTOV, ISKANJE RAZPISOV, OBVEZNO TEKOČE ZNANJE ŠPANSKEGA IN ITALIJANSKEGA JEZIKA, IZDELAVA AKCIJSKEGA NAČRTA, IZDELAVA FINANČNEGA NAČRTA,...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ KLEKLJANJA V ČIPKARSKI ŠOLI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE OSNOV TEHNIK KLEKLJANJA V ČIPKARSKI ŠOLI. DRUGA DELA PO PROGRAMU DELA IN ŽIVLJENJA V ZAVODU IN PO NAVODILIH RAVNATELJA., KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOŽIJO DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVL...

. kinesiólogo/kinesiólogaKINEZIOLOG (PRIPRAVNIK) - M/Ž. KINEZIOLOG, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VADBE V OKVIRU TELESNE DEJAVNOSTI , NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN INTERPRETACIJA TESTIRANJ TELESNE PRIPRAVLJENOSTI , PLANIRANJE DELAVNIC, IZVEDBA ANALIZE TELESNE SESTAVE TER INTERPRETACIJA REZU...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SPLOŠNIH ADMINISTRATIVNIH NALOG, UREJANJE IN RAVNANJE S POSLOVNO DOKUMENTACIJO, VNAŠANJE PREJEMOV BLAGA IN INTERNIH PREJEMOV, IZDAJANJE RAČUNOV IN DOBROPISOV KUPCEM, SPREJEMANJE KLICEV, SKRB ZA PR...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA ZA PODROČJE UMETNIŠKA PRODUKCIJA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen ...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA STROJNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ STROJNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA, - potrdilo iz kazenske evidence iz katerega je razvidno, da niste bili obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnos...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO NA URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (ŠIFRA DM 14132) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VEZANIH NA IZVAJANJE EVROPSKIH SKLADOV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVO...

. director de centro educativo/directora de centro educativoPODROČNI PODSEKRETAR - DM 2 (I017054) - M/Ž. MENEDŽER VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE, ZAVODA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 30. 6. 2029 - projekt, skrajšan delovni čas, 20, JE VODJA SREDIŠČA OZ. ORGANIZACIJSKE ENOTE ZNOTRAJ ZAVODA, JE NEPOSREDNA POMOČ DIREKTORJU: VODENJE SKUPNIH ZADEV, KOORDINACIJA DELA ZAVODA, SODELOVANJ...

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 - M/Ž. TAJNIK SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 3.SPLOŠNI OPIS: SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN USKLAJEVANJU DELA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE, SAMOSTOJNO VODENJE ZADEV RAZLIČNIH PODROČIJ...

Más ofertas: << · 52 · 77 · 90 · 96 · 99 · 101 · < · 103 · > · 106 · 110 · 117 · 132 · 161 · 219 · >>