Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 103

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRETEŽNO DELO V URGENTNEM ODDELKU (URGENTNEM CENTRU) OZIROMA URGENTNI AMBULANTI ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register.,

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 1054) V ODDELKU ZA EVROPSKA SREDSTVA V FINANČNEM SEKTORJU, ZA DOLOČEN ČAS, DO PREDVIDOMA 31. 12. 2022, ZA ČAS NADOMEŠČANJA JAVNE USLUŽBENKE, OZIROMA DO VRNITVE JAVNE USLUŽBENKE NA DELOVNO MESTO, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. predvidoma 31. 12. 2022, za čas nadomeščanja javne uslužbenke, oziroma do vr, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU ČRPANJA SREDSTEV IZ EU IN DRUGIH SKLADOV. PRIPRAVA IN IZDELAVA...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V DIREKTORATU ZA SISTEM DAVČNIH, CARINSKIH IN DRUGIH JAVNIH PRIHODKOV, SEKTORJU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA II. STOPNJI S PODROČJA CARINSKIH IN DAVČNIH ZADEV V ODDELKU ZA UPRAVNI POSTOPEK NA DRUGI STOPNJI S PODROČJA CARIN IN PRISILNE IZTERJAVE. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, -VODENJE ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA DRUGI...

NADZORNIK PROIZVODNE LINIJE - M/Ž. NADZORNIKI V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV ZA DELO, DNEVNEM NAČRTOVANJU ORGANIZACIJE DELA, ORGANIZIRANJE TER KONTROLA POSAMEZNIH FAZ DELOVNIH LINIJ, SKRB ZA VZDRŽEVANJE STRO...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsMANIPULANT VAGONSKEGA TOVORA - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE: 1. MANIPULACIJA TOVORA NA IN Z VAGONOV 2. PRIPRAVA VAGONOV TER PRIČVRŠČEVANJE IN ODČVRŠČEVANJE TOVORA NA VAGONIH 3. OPRAVLJANJE DRUGIH FIZIČNIH IN PRIPRAVLJALNIH DEL 4. MANIPULACIJA TOVORA NA ...

. profesor de química en educación secundaria/profesora de química en educación secundariaUČITELJ KEMIJE VII/2 - M/Ž. UČITELJ KEMIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM, DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA., POTRDIL...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosSAMOSTOJNI AVTOSERVISER - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VSEH ZNAMK MOTORNIH VOZIL. GRE ZA VEČJA IN MANJŠA POPRAVILA, REDNI SERVISI, SERVISI AVTOMATSKIH MENJALNIKOV, POLNJENJE AVTOKLIM, DELO Z DIAGNOSTIČNIMI NAPRAVAMI, AVTOOPTIKA IN VULKANIZERSTVO., , dopo...

. recepcionista de centro de atención médica/recepcionista de centro de atención médicaRECEPTOR V WELLNESSU - M/Ž. RECEPTOR V WELLNESS CENTRU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN REZERVACIJ NA WELLNESS RECEPCIJI IN PO TELEFONU. OSEBNO IN TELEFONSKO SVETOVANJE STRANKAM O STORITVAH IN IZDELKIH WELLNESS CENTRA. UČINKOVITO UREJANJE REZERVACIJ V REZERVACIJSKEM SIS...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaAVTOPREVOZNIK - M/Ž. VOZNIK AVTOTRANSPORTERJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBO, KI BO NOVA IN RABLJENA VOZILA PREVAŽALA IZKLJUČNO PO SLOVENIJI. PREVOZ BO OPRAVLJALA Z VLEKO IN PRIKLOPNIKOM. NALOGE : SKRB ZA PRAVILNO NAKLADANJE IN RAZKLADANJE VOZIL, VODENJE PREVOZNIH LIST...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN SPLOŠNE ZADEVE (ŠIFRA DM: 104) UPRAVNE ENOTE SEŽANA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBL...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK II - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1. ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA TER NADZIRANJA BLAGA V SKLADIŠČU 2. SKLADIŠČNO POSLOVANJE VEZANO NA SPECIFIKE PC (NPR. SPREJEMANJE DISPOZICIJ) 3. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA. , Od kan...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraVOZNIK LUŠKE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 1. UPRAVLJANJE Z MEHANIZACIJO 2. UPRAVLJANJE Z VLEČNIMI VOZILI 3. UPRAVLJANJE Z NAPRAVO ZA TEHTANJE TEŽE  4. UPRAVLJANJE S PRENOSNIM TERMINALOM 5. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z NAVO...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN NAROČIL, PRIPRAVA PONUDB, KOORDINACIJA S PROIZVODNJO, DELO S TUJIMI TRGI, IZDELAVA KALKULACIJ ..., DELO V STIMULATIVNEM DELOVNEM OKOLJU, MOŽNOST NAPREDOVANJA,., dopoldan

. representante comercialTRGOVSKI POTNIK - M/Ž. TRGOVSKI POTNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI NA TERENU(SKLEPANJE POGODB, PRIPRAVA PONUDB, SEZNANJANJE KUPCEV Z AKCIJAMI, SKRB ZA REDNA PLAČILA), POSPEŠEVANJE PRODAJE, ZBIRANJE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ S TRGA, VODENJE POROČIL, MARKE...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE., Prosto delovno mesto pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, OE Okrajno sodišče na...

. auxiliar de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODEL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIUČEN DELAVEC V PRAŠNI LAKIRNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KOSOV NA LAKIRANJE, OBEŠANJE KOSOV NA LAKIRNO LINIJO, POBIRANJE KOSOV, KONTROLA KOSOV, PRIPRAVA KOSOV ZA NADALJNE OPERACIJE, VODENJE SPREMNE DOK...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIUČEN DELAVEC V GALVANI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, RAZLIČNA DELA V ODDELKU GALVANE: POMOČ NA CINK LINIJI, POMOČ NA KROMAT IN ELOKS LINIJI, ROČNO ČIŠČENJE ZVAROV IN DRUGA DELA, možna priučitev, dvoizmensko

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJA, KONTROLA KVALITETE, EVIDENTIRANJE IZDELKOV, ETIKETIRANJE IZDELKOV, TRANSPORT IZDELKOV, DELO V S...

SERVISER HLADILNE TEHNIKE IN KOMPRESORJEV - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVIS HLADILNIŠKIH SUŠILNIKOV, VIJAČNIH, TURBO IN OSTALIH KOMPRESORJEV., . DELO POTEKA VEČINOMA NA PODROČJU SLOVENIJE, Z DELAVNIKOM OD 7. DO 15. URE. ZARADI NARAVE DELA Z ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIČNI DELAVEC II - STROJNIK - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN ODGOVORNOST ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OBRATOVANJE, UPRAVLJANJE Z VZPENJAČO – NADZOROVANJE DELOVANJA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI UPORABI NAPRAVE, VODENJE DOKUME...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE STROJEV, ZALAGANJE LINIJE Z MATERIALOM (FIZIČNO ZAHTEVNEJŠE DELO),  OBČASNA DODELAVA IZDELKOV, PAKIRANJE IZDELKOV NA PALETE A...

UPRAVLJALEC PROIZVODNE LINIJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PAKIRANJE, USTEKLENIČENJE IN OZNAČEVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE LINIJE ZA PAKIRANJE (ZAGON, NASTAVITVE, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE, MANJŠA POPRAVILA), NADZOROVANJE TEHTANJA MATERIALA, KONTROLO PRETOKA MATERIALA V SKLA...

. empleado administrativo/empleada administrativaSVETOVALEC - PRIPRAVNIK V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE (ŠIFRA DM 227) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV., DOKONČANA OSNOVNA ŠOLA, OBVEZNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, MOTIVIRANOST, MARLJIVOST, SMISEL ZA KOMUNIKACIJO Z OTROKI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI. PRIČETEK DELA Z DNE...

. técnico audiovisual/técnica audiovisualOBLIKOVALEC ZVOKA IN VIDEO OPREME - M/Ž. SVETOVALEC - IZVAJALEC NAMESTITVE AVDIO-, VIDEO- IN MULTIMEDIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELUJE PRI SNEMANJU SCENSKE GLASBE IN AVDIO VIDEO EFEKTOV -SODELUJE PRI PRIPRAVI SCENARIJA ZVOČNIH IN AVDIO VIDEO EFEKTOV -UPRAVLJA Z VSE...

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz.  31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA,...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V OPB, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, ,

Más ofertas: << · 52 · 77 · 90 · 96 · 99 · 101 · < · 103 · > · 106 · 110 · 117 · 131 · >>