Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 152

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE JAVNE USLUŽBENKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA., polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, - ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNA DELA , - IZVAJANJE NALOG BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJ...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA NA TERENU ZAPOSLIMO ELEKTROMONTERJA. ZAŽELENE SO DELOVNE IZKUŠNJE, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA..., Delo se opravlja pretežno na terenu v Sloveniji. Nudimo: zaposli...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaSTROJNI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA NA TERENU ZAPOSLIMO STROJNEGA TEHNIKA. ZAŽELENE SO DELOVNE IZKUŠNJE, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA..., Delo se opravlja pretežno na terenu v Sloveniji. Nudimo: ...

BOLNICAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, HRANJENJE IN POMOC PRI HRANJENJU, VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOCKOV (CIŠCENJE, RAZKUŽEVANJE), POMOC ...

. ingeniero especializado en generación de energía eléctrica/ingeniera especializada en generación de energía eléctricaPOMOČNIK VODJE TURBINE IN KOTLA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NADZORU ENERGETSKIH SISTEMOV, POMOČ PRI IZVEDBI PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA ENERGETSKIH SISTEMIH, SODELOVANJE Z SLUŽBO VZDRŽEVANJA PRI ODPRAVI OKVAR, IZVAJANJE POMOŽNIH DEL NA KOTLU IN ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV   - NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE   PRIPOMOČKOV, VODENJE DOKUMENTA...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV, PC KRMILA - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV, IZVAJA NASTAVITVE OBRATOVALNIH PARAMETROV NA STROJIH IN NAPRAVAH, OPRAVLJA PREVENTIVNE IN KONTROLNE PREGLEDE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJA SPREMEMBE IN PRILAGODITVE NA STROJIH IN NAPRAVAH, IZVA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA -OPAZOVANJE IN NADZIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV, TER SPREMLJANJE IN POROCANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU -IZVAJANJE PRVE POMOČI -P...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE SO SPECIALISTKE NA PODROČJA PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE. SODELUJEJO PRI OPERATIVNIH POSEGIH, USPOSOBLJENE SO ZA DELO NA VEČ PODROČJIH OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN SO...

. cocinero/cocineraKUHAR - RADOVLJICA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA PREPROSTIH JEDI,- POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP,- ORGANIZIRANJE DELA IN PRIPRAVA ŽIVIL ZA ODDELKE,- SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., - Ustrezna izobrazba: Kuhar ali gostinski/živilski tehnik,- Izkušnje na podo...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - RADOVLJICA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV , - Izkušnje na podobnih delovnih mestih - Dinamično, natančno, ...

. ingeniero técnico de mecatrónica/ingeniera técnica de mecatrónicaTEHNIK MEHATRONIKE - M/Ž. MEHATRONIK PROCESNIH TEHNOLOGIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA NA TERENU ZAPOSLIMO TEHNIKA MEHATRONIKE. ZAŽELENE SO DELOVNE IZKUŠNJE, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA..., Delo se opravlja pretežno na terenu ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI – LAŽJA DELA V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, DELO V PROIZVODNJI, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO MESTO, OSTALA DELA ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II (I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. oz. do vrnitve dolgotrajno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, VZDRŽEVANJE IN NEGA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ, PRIPRAVA...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GOSPODINJSKIH OPRAVIL: PRIPRAVA NAPITKOV, OBROKOV, SERVIRANJE OBROKOV,SKRB ZA PERILO, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV, ČIŠČENJE , VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV V GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI, IZVAJANJE SOCIALNE...

INDIVIDUALNI HABILITATOR (RAČUNALNIČAR) - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA POUK IN DRUGE NALOGE SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM PPVIZ IZPOLNJUJE IN VODI PRED...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN IZVAJANJU OSKRBE UPORABNIKOV V NEGI III IN IV - TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV - HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV IN VZDRŽEVANJE NJIHOVEGA OKOLJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJANJE MEDIC...

. cerrajero/cerrajeraSTROJNI MEHANIK - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA NA TERENU ZAPOSLIMO STROJNEGA MEHANIKA. ZAŽELENE SO DELOVNE IZKUŠNJE, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA..., Delo se opravlja pretežno na terenu v Sloveniji...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, IZVAJA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)-PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, SODELOVANJE PRI IZVAJ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA   UPORABNIKOV,   -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE   PRIPOMOČKOV, - VODENJE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA, VODENJE ODDELČNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EV...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1/ ZDRAVNIK SPEC. INTERNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTIČNEGA PODROČJA, ZNANJE NEFROLOGIJE ALI ENDOSKOPIJE PREBAVNEGA TRAKTA. KANDIDATI MORAJO ZRAVEN POGOJEV DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJEVATI POSEB...

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI IN NA TERENU IN DELA V DEŽURNI SLUŽBI TER DR...

VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE  OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV - VODENJE  IZVAJANJA IN  ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV - VODENJE  IZVAJANJA IN  ZADOVOLJ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilOBRAČUNSKI REFERENT V GRADBENIŠTVU - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ; - BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, MASNA BILANCA, …); - PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA; - VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE; - PRIPRAVA IN Z...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT V SVZ - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE IN OPREDELJEVANJE POTREB PO DELOVNI TERAPIJI, OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH STANJ IN ANALIZA SPOSOBNOSTI, POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, UPORABA SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI...

Más ofertas: << · 76 · 114 · 133 · 142 · 147 · 149 · 150 · < · 152 · > · 155 · 159 · >>