Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,550 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 142

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V PROIZVODNJI - KOMENDA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IZDELKOV IN OPREME ZA AVTOMATIZIRAN PROIZVODNI PROCES, - UPRAVLJANJE S STROJI, - IZVAJANJE PREDPISANIH KONTROL V PROIZVODNEM PROCESU, - SKRBNO ZLAGANJE IN RAZVRŠČANJE BLAG...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA ZIDARSKA DELA NA NIZKIH GRADNJAH - OPRAVLJA BETONERSKA DELA - OPRAVLJA DELA NA VZDRŽEVALNJU CEST IN OBJEKTOV - SODELUJE V ZIMSKI SLUŽBI   - OPRAVLJA OSTALA  DELA PO NAVODILIH PREDPOSTAVLJENEGA, Po iztek...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA VSE OPERATIVNE NALOGE IN DELA, POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO STREŽBE, PREDVSEM PA: PRIPRAVLJANJE PROSTOROV, OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA ZA STREŽBO,  SPREJEMANJE IN RAZPOREJANJE GOSTOV TER REŠEVAN...

KUHAR IV (J034030) - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR - PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM ..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki s...

POMOŽNI DELAVEC NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 7 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja in zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA NA DELOVIŠČU, ROČNO ZASIPAVANJE IN SANACIJA IZKOPANIH JAM, ODSTRANJEVANJE TLAKOVCEV, ROBNIKOV IN PODOBNO...

DELAVEC V PRALNICI - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, PRANJE, SORTIRANJE IN LIKANJE PERILA, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., V SVOJ KOLEKTIV GOSTILNE BISTRA RABIMO DINAMIČNO, ZANESLJ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA KOMUNIKACIJO Z RAZLIČNIMI INSTITUCIJAMI,STRANKAMI V NEMŠKEM JEZIKU, VODENJE EVIDENC ZAPOSLENIH, NAROČNIKOV, SESTAVLJANJE DOPISOV, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN PRILAGAJANJE POSLOVNIH PROCESOV NUJNO...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 J017916 - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: -ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA PODROČJU FINANČNO RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA, -PRIPRAVLJA DOKUMENTE DELOVNEGA PODROČJA (KONTNI NAČRT, FINANČNI NAČRT, URESNIČEVANJE FINANČNEGA NAČRTA, SODELU...

. chapistaAVTOKLEPAR - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO DELO V DELAVNICI VOŽNJA VOZIL -POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA -SAMOSTOJNO NAROČANJE DELOV -, zaželjeno je tudi izpit c in e kategorije, pozavanje evrotax programa, dopoldan

ORGANIZATOR MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI V TRŽENJU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE Z INTERNIMI IN EKSTERNIMI DIGITALNIMI KANALI, SNOVANJE IN UPRAVLJANJE S SPLETNIMI STRANMI IN SPLETNIMI APLIKACIJAMI, UPRAVLJANJE SOCIALNIH OMREŽIJ IN DELO S PLATFORMAMI ZA DI...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPRAVOSODNI POLICIST - KANDIDAT (ŠIFRA DM 3090) - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU USPOSABLJANJA PRAVOSODNIH POLICISTOV. POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG PRAVOSODNEGA POLICISTA. , Podrobnejše informacije o zasedbi delovnega mesta, načinu in vsebini prijave so objavljeni na en...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - PSIHOLOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2022 do 31.8.2023 , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA Z UČENCI, POKLICNA ORIENTACIJA, RAZVOJNO PREUČEVALNO IN EVALVACIJSKO DELO TER PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO, SODELO...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRI GIBALNO OVIRANI OSEBI  IZVAJANJE STORITEV, NAMENJENIH OSEBNI POMOČI, KAR OBSEGA POMOČ PRI KUHANJU, HRANJENJU IN PITJU, GIBANJU, POSEDANJU, PREMEŠČANJU, VSTAJANJU ALI NAMEŠČANJU V USTREZEN...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK (KRAJ DELA KROMBERK) - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, NADZIRANJE IN RAZPOREJANJE DELA V SKLADIŠČU,  PREVZEM DOBAVLJENIH MATERIALOV V SKLADU Z NAROČILI IN DOBAVNIMI DOKUMENTI, RAZKLADANJE IN SKLADIŠČENJE NA DOLOČEN PRO...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V OKREPČEVALNICI ZOKI ZAPOSLIMO UREJENO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO ZA STREŽBO HRANE IN PIJAČE. ZAŽELENE IZKUŠNJE NA ENAKEM ALI PODOBNEM DELOVNEM MESTU. POGODBA ZA DOLOČEN ČAS., , dvoizmensko

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 ŠDM.2009590 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, VSA ORGANIZACIJSKA DELA V ZVEZI Z IZVAJANJEM NACIONALNIH, MEDNARODNIH, EVROPSKIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU NACIONALNIH, MEDNARODNI9H, EVROPSKIH IN ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE/SODELOVANJE PRI TRANSPORTU/PREMIKANJU PACIENTOV, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA TER RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV ZA DELO, OPREME IN POVRŠIN, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ČISTEGA I...

. director de programación artística o cultural/directora de programación artística o culturalUMETNIŠKI VODJA PROGRAMA - M/Ž. VODJA KULTURNO-UMETNIŠKIH PROGRAMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI ZAVODA -NAČRTUJE, ORGANIZIRA IN STROKOVNO VODI PODROČJE KULTURE -PREDLAGA DIREKTORJU ODLOČITVE, KI SE NANAŠAJO NA STROKOVNO DELO ZAVODA - REŽIR...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ GOSPE Z MULTIPLO SKLEROZI, GOSPA SE PO HIŠI GIBLJE S POMOČJO VOZIČKA, POMAGA SE JI PRI KUHANJU, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, GOSPA JE AKTIVNA PRI POGOVORU IN SODELUJE, POMAGA ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - BRNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEM, PROCESIRANJE, PRIPRAVA IN IZDAJA POŠILJK, - UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, - RAZTOVARJANJE IN NATOVARJANJE TOVORNJAKOV IN KONTEJNERJEV, - SORTIRANJE POŠILJK GLEDE NA SERVIS IN PODROČJA DOSTAVE, - UPRAVL...

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO IN NABAVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL IN IZVAJANJE PRODAJE BLAGA KUPCEM V MALOPRODAJI IN VELEPRODAJI, KONTAKTIRANJE IN SVETOVANJE KUPCEM. VNAŠANJE NAROČILNIC IN DOBAVNIC, POŠILJANJE DOKUMENTACIJE KUPCEM , KI T...

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE, D. O. O. - M/Ž. GENERALNI DIREKTORJI IN ČLANI UPRAVE DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, 12. ČLEN ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE: DIREKTOR VODI POSLOVANJE IN DELO JAVNEGA PODJETJA NEOMEJENO, SAMOSTOJNO IN NA LASTNO ODGOVORNOST. PRISTOJNOSTI DIREK...

BLAGAJNIK - M/Ž. BLAGAJNIKI, PRODAJALCI VSTOPNIC IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELA -DELO NA BLAGAJNI; PRODAJA VSTOPNIC, HRANE IN PIJAČE - SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST DELOVNEGA MESTA -SVETOVANJE KUPCEM, - samoiniciativnost, komunikativnost - odgovornost - funkcionalna znan...

NAMESTNIK POSLOVODJE PE LJUBLJANA - M/Ž. BLAGAJNIKI, PRODAJALCI VSTOPNIC IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELA -SODELOVANJE S POSLOVODJEM PRI VODENJU KINA -NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELOVNEGA PROCESA -NAROČANJE BLAGA -DELO NA BLAGAJNI , -Vodstvene in organizacijske sposobnosti -Spo...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROČILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE OPRAVLJANJE POMOČI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJU OBROKOV POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVALNO DELO Z ŽRTVAMI IN POVZROČITELJI NASILJA, LAIČNO ZAGOVORNIŠTVO, PREDSTAVITVE V JAVNOSTI., Izpolnjeni pogoji za pristop k strokovnemu izpitu, potrebna znanja iz preprečevanja in ustavljanja nasilja...

. responsable de recursos humanosJ017036 KADROVIK VII/1 - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL -IZDELAVA DOKUMENTOV IZ PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ IN PLAČNEGA SISTEMA -VODENJE POSTOPKOV IZ PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ -VZPOSTAVITEV IN VODENJE EVIDENC ZBIRK ...

. técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación/técnica de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónJ017025 INFORMATIK VII/1 - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, - VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, - TEHNIČNA POMOČ UPOR...

. empleado administrativo/empleada administrativaOFFICE MANEGER - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ADMINISTRATIVNO DELO -POMOČ PRI NABAV -POMOČ PRI PREVOZU OSEBNIH VOZIL -VSPOSTAVITEV DELOVNEGA PROCESA , oseba mora biti dober organizator, fleksibilen, dopoldan

. personal directivo de la administración públicaJ017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA CELOTNEM PODROČJU, IZVAJANJE DRUGIH ORGANIZACIJSKIH IN STRO...

Más ofertas: << · 71 · 106 · 124 · 133 · 137 · 139 · 140 · < · 142 · > · 144 · 147 · >>