Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,609 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 153

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, IZVAJANJE PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJANJE MEDIC...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadFILMSKI TEHNIK V - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELA S SVETLOBNO TEHNIKO, -SKRB ZA SVETLOBNO TER DRUGO FILMSKO TEHNIKO IN OPREMO (HRAMBA, VZDRŽEVANJE, IZPOSOJA, POROČANJE O ŠKODNIH PRIMERIH, SPREMLJANJE NA TERENU, SODELOVANJE PRI NABAVAH IPD.), -SOD...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1/ ZDRAVNIK SPEC. INTERNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTIČNEGA PODROČJA, ZNANJE NEFROLOGIJE ALI ENDOSKOPIJE PREBAVNEGA TRAKTA. KANDIDATI MORAJO ZRAVEN POGOJEV DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJEVATI POSEB...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA   UPORABNIKOV,   -NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE   PRIPOMOČKOV, - VODENJE ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V TIMU TER NADZOR NAD DELOM TIMA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE,  NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCA, VODENJE ODDELČNE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE TER EV...

. montador de vehículos de motor/montadora de vehículos de motorDELAVEC MONTAŽER - M/Ž. MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja, polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL V OKVIRU SKUPINE / ODDELKA, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH MONTAŽNIH DEL NA VOZILIH, - IZDELAVA IN SESTAVA ELEMENTOV PO PRE...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - INTERNIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVOLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, IZVAJA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, STOMATOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, DELO V KRANJU - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NALOGE: - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, - DELO M...

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI IN NA TERENU IN DELA V DEŽURNI SLUŽBI TER DR...

. ingeniero especializado en generación de energía eléctrica/ingeniera especializada en generación de energía eléctricaPOMOČNIK VODJE TURBINE IN KOTLA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NADZORU ENERGETSKIH SISTEMOV, POMOČ PRI IZVEDBI PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA ENERGETSKIH SISTEMIH, SODELOVANJE Z SLUŽBO VZDRŽEVANJA PRI ODPRAVI OKVAR, IZVAJANJE POMOŽNIH DEL NA KOTLU IN ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV, - POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH (PSIHIČNIH IN FIZIČNIH) POTREB NAJBOLJ ZAHTEVNIH  STANOVALCEV IN UPOR...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT V SVZ - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE IN OPREDELJEVANJE POTREB PO DELOVNI TERAPIJI, OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH STANJ IN ANALIZA SPOSOBNOSTI, POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, UPORABA SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDI...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilOBRAČUNSKI REFERENT V GRADBENIŠTVU - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ; - BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, MASNA BILANCA, …); - PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA; - VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE; - PRIPRAVA IN Z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC OBDELOVALNIH STR0JEV - ŽIRI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE OBDELOVALNIH STROJEV (STRUŽNICE, STROJI ZA VRTANJE, BRUŠENJE, HONANJE ITD.)  NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE VEČNAMENSKIH NUMERIČ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - DELO V LAŠKEM - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLEDUJE STANJE STROJEV IN NAPRAV, SODELUJE Z IZMENOVODJI IN Z DELAVCI V PROIZVODNJI, SKRBI ZA BREZHIBNO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, SKRBI ZA DOKUMENTACIJO, IZPOLNJUJE DELOVNA, UVAJA NOVOSTI V DELOVNI PRO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VOZILA, VOŽNJA IN SKRB ZA TOVORNO VOZILO. IZVAJANJE CESTNIH PREVOZOV BLAGA V DOMAČEM PROMETU. PREVOZI S TOVORNIM VOZILOM KATERIH SKUPNA MASA PRESEGA 3,5T. NAKLAD, RAZKLAD V IN IZ TOVORNEGA VOZI...

. pintor de vehículos/pintora de vehículosLIČAR - M/Ž. LIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DELOVNIH POSTOPKOV PREDPRIPRAVE IZDELKA ZA LAKIRANJE (RAZMAŠČEVANJE, PESKANJE, IZPIHOVANJE, ITD.); - BRUŠENJE, TEMELJNO IN POKRIVNO LAKIRANJE, KITANJE, ČIŠČENJE; DNEVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV; ČIŠČENJE ...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, (E037019), KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV, PRIPRAVLJALNA DELA NA LINIJI ZA PRAŠNO BARVAVNJE, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, DRUGA POMOŽNA DELA, Praktična tehnična znanja,...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRICNA KLINIKA, KLINICNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, E047081 - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO LOGOPEDSKO DELO V NAJZAHTEVNEJŠI DIAGNOSTIKI IN TERAPIJI MOTENJ V GOVORNO JEZIKOVNEM KOMUNICIRANJU IN MOTENJ POŽIRANJA, CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO - JE...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE, KRANJ - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA,- VODENJE POSLOVANJA KUHINJE IN DELILNIH ENOT, - VODENJE, RAZPOREJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH,- SKRB ZA ZADOVOLJSTVO GOSTOV,- ORGANIZIRANJE DELA,- VODENJE IN POZNAVANJE DO...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOSTNEGA DELAVCA., polni delovni čas, 40, POMAGA UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJ...

. ingeniero civil/ingeniera civilSODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POGOJI: POOBLAŠČENI INŽENIR GRADBENIŠTVA - UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA) ALI MAG. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA), 4-5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ, NAČRTOVANJE Z NAPREDNIMI ORODJI IN OBVLADOVANJE VSAJ ENEGA TUJ...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN DELITEV OBROKOV NAVADNE HRANE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA IZMENE V KUHINJI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH  VODJE SLUŽBE., sposobnost vodenja, natančnost in zanesljivost, delo v...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED II - (E047038) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU LOGOPEDSKE OBRAVNAVE Z DIAGNOSTIKO IN TERAPIJO TER SOOBLIKOVANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROČJU  LOGOPEDIJE, OCENJEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, (E037018), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

Más ofertas: << · 77 · 115 · 134 · 143 · 148 · 150 · 151 · < · 153 · >>