Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,868 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 153

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. agente marítimoORGANIZATOR LOGISTIKE - KONTEJNERSKI ODDELEK - M/Ž. REFERENT ZA TRANSPORTNO LOGISTIKO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZLIČNA DELA V ZVEZI Z LOGISTIČNIMI PROCESI, NAČRTOVANJE IN NAROČANJE CESTNIH IN ŽELEZNIŠKIH PREVOZOV, USKLAJEVANJE IN POSODABLJANJE PODATKOV V OPERATIVNIH SISTEMIH, KOMUNIKACIJA S STRANK...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 5, NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM Z GOVORNO JEZIKOVNIMI TEŽAVAMI IN MOTNJAMI -LOGOPED., Kandidat ima dokončan mag. študijski program druge stopnje logopedija ...

. representante comercialKOMERCIALIST - ZA PODROČJE DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KOORDINACIJA DELA Z AGENTI - ANALIZA TRGA - PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV NA PODROČJU DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE - IZDELAVA PRODAJNIH PLANOV IN POROČIL O PRODAJI - POGAJANJA S KUPCI IN PRIDOBIVANJE NAROČIL - IZDEL...

TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.11.2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG. IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, ZBIRANJE IN UREJANJE LITERATURE TER PERIODIKE. GRAFIČNO OBLIKOVA...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV (J034089) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA ŽIVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO VOZIL...

ROČNA IN STROJNA ORODJARSKA DELA - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ROČNIH IN STROJNIH ORODJARSKIH DEL UPORABA OBDELOVALNIH STROJEV NASTAVLJANJE STROJEV, ORODIJ, IZVAJANJE KONTROLE SAMOSTOJNO BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, izkušnje so zaželene, vendar ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve javne uslužbenke iz bolniške, polni delovni čas, 40, SPREJEM POŠTE, RAZVRŠČANJE POŠTE TER ODPREMA POŠTE. IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, VODENJE RAZNIH EVIDENC., ZAŽELJENO JE ZNANJE SLEPEGA DESETPRSTNEGA TIPKANJA., ...

. desarrollador web/desarrolladora webSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. RAZVIJALEC SPLETNIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA PODROČJU POSTAVITVE IN PRENOVE INFORMACIJSKEGA  SISTEMA SKLADA, VZDRŽEVANJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE SISTEMA TER SKRB ZA VARNOST SISTEMA, IZVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIA...

. secretario/secretariaTAJNIK VIZ - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE KADROVSKIH DEL, OPRAVLJANJE TAJNIŠKIH DEL, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL IN DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA, Zahtevane so predhodne delovne izkušnje na področju javne vzgoje in izobraževanja. Zaželen je opra...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - SPECIALNI PEDAGOG., Kandidat ima dokončan univerzitetni študijski program defektolo...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV. DELO V POPOLDANSKEM DELOVNEM ČASU., Pričetek dela TAKOJ. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Kandidati naj posreduje...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPEČER - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE POMOČI IN VLEKE PO CESTAH V SLOVENIJI, AKTIVNA ODZIVNOST NA TELEFONU, IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI PO TELEFONU TER IZVAJANJE POVRATNIH KLICEV STRANK, ORGANIZ...

TEHNOLOG ZA ELEKTRO VZDRŽEVANJE - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTRONIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL V PROIZVODNIH ODDELKIH;SODELUJE PRI REŠEVANJU TEKOČIH PROBLEMOV V ZVEZI Z KONČNIMI PROIZVODI TER PROIZVODNIMI PROCESI;NADZIRA STALNO IN PRAVOČASNO USPOSOBL...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PODJETJE SMT, PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV IN ELEKTRONIKE D.O.O., K SODELOVANJU VABI ODGOVORNEGA IN ZANESLJIVEGA SKLADIŠČNIKA.OSNOVNE NALOGE: SKLADIŠČENJE MATERIALA, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, SPREJEM/PREVZEM MATERIAL...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK STROJNIK, V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR). - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME PREGLED...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (E037003) - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE,  OB SPREJEMU PORODNICE, MED PORODOM IN PO PORODU, VODENJE PORODA TER SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM PRI VODENJU NEPRAVI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI (E035023) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE STERILIZACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV-IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE-PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE-SODELOVANJE PRI PREVZEMU IN IZDAJ...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 V NABAVNI SLUŽBI (TUJA NABAVA) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TER IZVEDBA POSAMEZNIH FAZ JAVNIH RAZPISOV TER OBJAVE NA POTREBNIH  PORTALIH (E-NAROČANJE, EJN,E-REVIZIJA...), SODELOVANJE V KOMISIJAH ZA IZV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU,VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ, PRINAŠANJE ALI PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, PO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, E034004, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.12.2021 oz. do vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN - PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO - SPREMLJANJE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020 KIRURŠKA KLINIKA, KKO ZA KIRURIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI E034004, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI E037026, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. orientador educativo/orientadora educativaSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI PA: UGO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

Más ofertas: << · 77 · 115 · 134 · 143 · 148 · 150 · 151 · < · 153 · > · 155 · 158 · >>