Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 154

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE, NADZOR NAD DIETAMI, DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL, UREJANJE PRIROCNE LEKARNE, VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OSKRBO IN ZDRAVSTVENO NE...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaINŽENIR - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELA TEHNIČNO TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO ZA PROIZVODNJO IN SKRBI ZA PRENOS ZNANJA, SODELUJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ V PROIZVODNI PROCES, SODELUJE PRI NADZORU PROIZVODNEGA PROCESA, IZVAJA MANJŠE MENJAV...

. operador de grúa de instalaciones de producción/operadora de grúa de instalaciones de producciónOPERATER TOPLOTNE OBDELAVE - M/Ž. UPRAVLJAVEC MOSTNEGA ŽERJAVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽARILNIH PEČI, POVIJANJE VALJEV S TERMOIZOLACIJSKIM MATERIALOM PRI PROCESU TOPLOTNE OBDELAVE, PRIPRAVA VZORCEV, NALAGANJE/RAZLAGANJE VALJEV, IZVAJANJE TRANSPORTA (UPRAVLJA MOSTNO D...

. técnico auxiliar de farmacia/técnica auxiliar de farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK III (I) - M/Ž. FARMACEVTSKI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN SHRANJEVANJE ZDRAVIL IN DRUGEGA LEKARNIŠKEGA MATERIALA (MEDICINSKI PRIPOMOČKI, FARMACEVTSKE SUBSTANCE, DROGE …, KONTROLA KOLIČINE, PREVERJANJE SKADENCE, PREVERJANJE VIDEZA OVOJNINE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037023 - DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje porodniške odsotnosti do najdlje 30.9.2023, skrajšan delovni čas, 15, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE ODRASLE POPULACIJE NA NIVOJU ZDRAVSTVENEGA DOMA IN LOKALNE SKUPNOSTI, IZVAJANJE DELAVNIC, STATISTIČNA OBDELAVA ...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) V SEKTORJU ZA REGULATIVO ZDRAVIL ZA UPORABO V HUMANI MEDICINI - M/Ž. ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. za nadomeščanje začasno odsotne delavke do marca 2024., polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA: VODENJE POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI SEKTORJA Z ZAHTEVNEJŠIM PRAVNIM OZADJEM, ZAGOTAVLJANJE PRAVNE POD...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER/SESTAVLJALEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE MATERIALOV, ORODIJ IN NAPRAV -SESTAVLJANJE IN MONTAŽA NAJZAHTEVNEJŠIH ELEMENTOV ZA PREZRAČEVANJE PO TEHNIČNI  DOKUMENTACIJI -KOMPLETIRANJE IN OZNAČEVAN...

OSEBNI ASISTENT V ŠEMPETRU V SAVINJSKI DOLINI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vest...

VOZNIK VILIČARJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI ŽERJAVOV, DVIGAL IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE VILIČARJA, PRAZNJENJE SORTIRNIH IN ZLAGALNIH BOKSOV IN RAZVRŠČANJE REZANEGA LESA PO SKLADIŠČIH, NAKLAD, RAZKLAD IN MANIPULACIJA  REZANEGA LESA IN OSTALEGA BLAGA, EVIDENTIRANJE VZDRŽEVALN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH, - POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, -PRIPRAVA VZORCEV HRANE PO PRAVILIH HACCP, - POMIVANJE BELE I...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NACRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, NACRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA, PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE, TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO OSEBNI PRESOJI, URAVNAVANJE TEMP...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA RAČUNOVODSKEM PODROČJU. IZDELOVANJE RAČUNOVODSKIH NAČRTOV, BILANC IN POROČIL. SAMOSTOJNA PRIPRAVA PLANOV IN ANALIZ S SVOJEGA PODROČJA DELA. PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, SPREMLJAN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENO - NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU KOMPETENC V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV. SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PRIPRAVI OSKRBOVANCEV NA ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK, NA DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI, KI SO ZAKLJUČILI ALI ZAKLJUČUJEJO 4 LETNO ŠOLAN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, RAZNA ROČNA IN MONTAŽNA DELA, KONTROLA IN PAKIRANJE IZDELKOV., ROČNE SPRETNOSTI, DOBER VID, NATANČNOST, DOBRA PSIHOFIZIČNA PRIPRAVL...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC ZA STROJNO PODROČJE IN VZDRŽEVALEC ZA ELEKTRO PODROČJE - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NA STROJNI OPREMI IN NAPRAVAH TER OBJEKTIH, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PLANA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA TER DRUGIH PLANIH DELA, OPRAVLJANJE REDNIH VZDR...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT II - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE SO V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA: DELOVNO TERAPEVTSKA OCENA BOLNIKOVEGA STANJA IN POSTAVLJANJE CILJEV OBRAVNAVE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE V SKLADU S HIGIENSKO-EPIDEMIOLOŠKIMI STAN...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasPRIPRAVA BARV (SPECIALIST ZA BARVE) - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN MEŠANJE BARV ZA RAZLIČNE SITOTISKARSKE STROJE, SODELOVANJE OZ. POMOČ RAZVOJU PRI USTVARJANJU NOVIH VZORCEV, RECEPTUR, zahtevno, dinamično delo, odgovornost za lastno delo, samokontrola, pomemben člen v...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZE NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPOZNAVANJE PROIZVODNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA KALKULACIJ, PRIPRAVA POGODB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČIL. REŠE...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaVZDRŽEVALEC STROJNIH NAPRAV - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA REDNE PREVENTIVNE VZDRŽEVALNE PREGLEDE POSTROJENJA IN DRUGE PROIZVODNE OPREME, PREGLEDUJE DELOVANJE OPREME, SODELUJE PRI ANALIZI VZROKOV OKVAR IN ZASTOJEV. POPRAVLJA STR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II, ŠIFRA DM: E037017, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE KRONIČNIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV, - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE V P...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA REDNE PREVENTIVNE VZDRŽEVALNE PREGLEDE POSTROJENJA IN DRUGE PROIZVODNE OPREME, PREGLEDUJE DELOVANJE OPREME, SODELUJE PRI ANALIZI VZROKOV OKVAR IN ZASTOJEV. POPRAVLJA ELEKTROINŠTALACIJE, ELEKTRIČNE STROJE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE:   - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, - DELO ME...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI VARSTVU IN OSKRBI PREDVSEM DEMENTNIH STANOVALCEV - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV - TRANSFER MATERIALA IN STANOVALCEV - OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTR...

. odontólogo/odontólogaDR. DENTALNE MEDICINE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. čas do vrnitve odsotne delavke nazaj na delo, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA ODRASLIH IN MLADINE, SKRB ZA VODENJE DOKUMENTACIJE., Vpis v register zdravnikov in licenca., dvoizmensko

. cocinero/cocineraMOBILNI KULINARIK - CHEF - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO NA TERENU NA OBMOČJU CELE SLOVENIJE IN PO RAZLIČNIH REGIJAH, - POMOČ KUHINJAM PRI KUHANJU, NADOMEŠČANJE VODIJ KUHINJ, - PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE,   - OBČASNO TESTIRANJE NOVIH IZDELKOV, KONTROLA KAKOVOSTI PO LOKACIJ...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMEHANIK / AVTOELEKTRIČAR - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH STROJEV (DVIŽNIH KOŠAR)., ZAŽELENE IZKUŠNJE NA PODROČJU MEHANIKE, HIDRAVLIKE IN AVTOELEKTRIKE, SERVISIRANJE DELOVNIH STROJEV, VILIČARJEV IN DRUGIH...

OSEBNI ASISTENT (OSKRBOVALEC) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OSEBNI ASISTENT NUDI POMOČ UPORABNIKU (INVALIDU) PRI STORITVAH NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA, POMOČ, V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN POMOČ PRI KOMUNIKACIJI., Osebni ...

. ingeniero civil/ingeniera civilPROJEKTANT - STATIK - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA OZIROMA SKLENITEV NOVE POGODBE, polni delovni čas, 40, ZA DOLOČEN ČAS Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZAPOSLIMO SODELAVCA ZA DELO V ODDELKU PROJEKTIVE IN RAZVOJA, KJER BO RAČUNAL STATIKO IN KONSTRUIRAL...

Más ofertas: << · 77 · 115 · 134 · 144 · 149 · 151 · 152 · < · 154 · > · 157 · 160 · >>