Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 115

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJIH I - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas  oz. 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ROKOVANJE S CNC STROJI IN NAPRAVAMI NASTAVLJANJE IN VPENJANJE REZILNIH ORODIJ TER OBDELOVANCEV V SKLADU S CNC PROGRAMOM PROGRAMIRANJE S CIKLI NA CNC STROJU ROKOVANJE S STROJI IN NAPRAVAMI NAST...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV HRANE IN NAPITKOV PO NAČELIH ZDRAVE IN DIETNE PREHRANE TER DELITEV OBROKOV HRANE, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI JEDILNIKOV, IZVAJANJE DEL ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA RAZREZ PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, LASERSKI RAZREZ RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE IN AVTOGENI (PLAMENSKI) RAZREZ PLOČEVINE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE, NALAGANJE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA UPOGIBANJE PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPOGIBANJE PLOČEVINE S POMOČJO HIDRAVLIČNEGA UPOGIBNEGA STROJA, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE, PRIPRAVA MATERIALA...

CVETLIČAR/CVETLIČARKA - M/Ž. PRODAJALCI IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. v mesecu oktobru 2021, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA DELA V CVETLIČARNI, ARANŽIRANJE, IZDELAVA  ŠOPKOV, IKEBAN, VENCEV, OPRAVLJANJE Z BLAGAJNO-IZDAJANJE RAČUNOV., , deljen delovni čas

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR ZAVODA- M/Ž - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DOLOČENE S STATUTOM IN DRUGIMI AKTI, Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje: - ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem progra...

. albañilPEČAR-KERAMIČAR - MOŠKI. PEČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODLAGE, POLAGANJE KERAMIKE, ZIDARSKA DELA TER DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, Zaželjeno znanje polaganje karamičnih ploščic, obdelava ploščic, zidarsko znanja. Natančnost, zanesljivost in vestnost.  , dopoldan

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POS...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO-RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM (PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN O...

RAČUNOVODJA (ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO- RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM: PREG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I (E037016) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONIČNIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV, - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA ...

. albañilPOMOČNIK ZIDARJA/PEČARJA - M/Ž. ZIDAR KURIŠČ IN DIMNIKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  pomoč pri vzidavanju kaminov, peči, kurišč in druga spremljajoča zidarska in pečarska dela pri strankah, Visoko stimulativno plačilo glede na delovne izkušnje in samostojnost pri delu z vsemi zkonskim...

. técnico auxiliar de farmacia/técnica auxiliar de farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVNIŠTVO PO PROGRAMU. IZDAJA ZDRAVIL, KI SE IZDAJAJO BREZ RECEPTA V LEKARNAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, IZDELKOV ZA NEGO IN VAROVANJE ZDRAVJA TER PREHRANSKIH DOPOLNIL TER ...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARILSKIH DEL, PRIPRAVA MATERIALA, ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA VARJENJE, NASTAVITEV VARILNIH APARATUR, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA IN MOSTNEGA DVIGA...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNA OBDELAVA KOVIN Z ROČNIM ELEKTRIČNIM ORODJEM, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PILJENJE, VRTANJE, ŽAGANJE, KOVIČENJE, BRUŠENJE, REZANJE, RAVNANJE, SESTAVLJANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAPOSLOVANJU TUJCEV, IZPOLNJEVANJE ZKO-4 IN BUAK, OSTALA DELA PO NAVODILIH DIREKTORJA, zaželjene izkušnje pri zaposlovanju tujcev in komunikacija v nemškem jeziku (komunikacija z AT in DE uradi), dopoldan

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE KOVINSKIH MATERIALOV, KONSTRUKCIJ IN CEVOVODOV PO POSTOPKU TIG 141, samostojnost, delo pretežno v tujini, na višini, znanje varjenja različnih tehnik, ki se v podjetju uporabljajo (TIG 141), delovni preizkus se opravi na po...

POMOČNIK KLETARJA - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI ŽIVIL IPD., poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OPRAVLJANJU PREDELOVALNIH IN KLETARSKIH OPRAVIL PO NAVODILIH KLETARJA (PREDELAVA GROZDJA, FERMENTACIJA, FILTRACIJA, STABILIZACIJA, ZORENJE …)., ,

. camarero de pisos/camarera de pisosČISTILEC - SOBAR - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DNEVNO VZDRŽEVANJE (ČIŠČENJE IN UREJANJE) HOTELSKIH SOB, BRISANJE PROSTIH DELOVNIH POVRŠIN IN POLIC, BRISANJE/RIBANJE STRANIŠČNIH ŠKOLJK, PISOARJEV, KOPALNIH KADI, TUŠ KABIN, TALNIH IN STENSKIH PLOŠČIC, ROČNO VLAŽNO BRISANJ...

. repostero/reposteraSLAŠČIČAR - M/Ž. SLAŠČIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJA MODELE IN ROČNO OBLIKUJE TESTO, GA VLAGA V MODELE, MEŠA RAZNE KREME IN NADEVE, -ROČNO PRIPRAVLJANJE SLADIC, -PEČENJE TORT, PIT, PIŠKOTOV IN FINEGA PECIVA. , , dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPRIPRAVLJALEC MATERIALA ZA NADALJNO OBDELAVO - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ KOVINSKIH PROFILOV NA TRAČNI ŽAGI, ČIŠČENJE KOVINSKIH KOSOV, PESKANJE KOSOV, OSTALA POMOČ PRI PROIZVODNJI., ŽELIMO, DA JE KADIDAT NATANČEN IN SAMOINC...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoDM E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT UPORABLJENEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN LABORATORIJSKEGA PRIBORA, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA KEMIČ...

. cocinero/cocineraKUHAR IV. - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA, ZAGOTAVLJANJE UKREPOV VARNEGA IN HIGIENSKEGA RAVNANJA S HRANO, UPRAVLJANJE VELIKE KUHINJSKE OPREME., NADOMEŠČANJE DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI.,

. cocinero/cocineraKUHAR V. - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA, ZAGOTAVLJANJE UKREPOV VARNEGA IN HIGIENSKEGA RAVNANJA S HRANO, UPRAVLJANJE VELIKE KUHINJSKE OPREME., NADOMEŠČANJE DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI. ,

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, IP, SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO, S STARŠI, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE..., ,

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosVODJA KADROVSKE IN SPLOŠNE SLUŽBE - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE IN NAČRTOVANJE KADROVSKIH POLITIK, POROČANJE VODSTVU, ORGANIZACIJA KADROVSKIH PROCESOV, VODENJE ODDELKA, NAČRTOVANJE SISTEMA IZOBRAŽEVANJA, NAPREDOVANJA IN RAZVOJA KADROV, MENTORSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN UVAJA...

PRODAJNIK MEDICINSKE OPREME - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PRODAJO TEHNIČNIH IN MEDICINSKIH IZDELKOV (RAZEN IKT), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRODAJA IN PROMOCIJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN NAPRAV V BOLNIŠNIČNEM OKOLJU, - IZVAJANJE PREDSTAVITEV PRODAJNEGA PROGRAMA MEDICINSKIH NAPRAV, - UČE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA V RAZREDU, DELO V SKLADU Z LDN IN OSTALA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOŽIJO ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, IZOBRAZBI IN STR...

PROJEKTNO DELOVNO MESTO: UČITELJ ZAČETNIK V SVETOVALNI SLUŽBI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 30. 6. 2022, polni delovni čas, 40, DELO V SKLADU Z JAVNIM RAZPISOM UČIM SE BITI UČITELJ, KI GA JE OBJAVIL ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO., Učitelj začetnik je lahko oseba, ki ...

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev oz. 31. 10. 2022, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK PO NAČELIH PEDAGOGIKE MONTESSORI V STAROSTNI SKUPINI 1- 3, ANGLEŠKO GOVOREČ VZGOJITELJ, osebna oddaja vloge, d...

Más ofertas: << · 58 · 86 · 100 · 107 · 111 · 113 · < · 115 · > · 117 · 119 · 123 · 132 · >>