Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,661 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 115

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VARUH I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE AKTIVNOSTI, KI PRI...

GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. DELOVODJE V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA IN ZA GOSPODINJSTVO V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE UPORABNIKOV; - OSNOVNO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCA; - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ORTOPEDSKIH PRIPOMO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV,   IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO, TER JE V POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM,   SKRB ZA OSEBNO ...

. guardagujas de ferrocarrilesKRETNIK - M/Ž. KRETNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTAVLJANJE KRETNIC ZA VARNO POT PRI PRIHODU IN ODHODU VLAKA, SODELOVANJE PRI ZAVAROVANJU VLAKOVNIH POTI ZA UVOZE, IZVOZE IN PREVOZE VLAKOV IN DRUGA OPRAVILA, KI SO TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA Z IZVAJANJEM PRO...

. inspector de control de calidad de ropa/inspectora de control de calidad de ropaORGANIZIRANJE IN KONTROLA PROIZVODNJE DELOVNIH OBLAČIL - M/Ž. KONTROLOR ŠIVILJSKIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KONTROLA PROIZVODNJE DELOVNIH OBLAČIL, Od kandidatov pričakujemo:  Izobrazbo V., VI., VII. (poklici: šivilija, modelar, krojač, konfekcijski inženir)m Izkušnje s šivanjem ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadVZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V (J035091) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME, ENOTA MEDICISNKE TEHNIKE - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA IN SERVISIRANJA ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKIH APARATOV ZA TERAPIJO, DIAGNOSTIKO IN POSEGE TER MEDICINSKIH APARATOV SEKUNDARNEGA POMENA - VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE VZDR...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasREVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV V NOTRANJEREVIZIJSKI SLUŽBI - M/Ž. REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE REVIZIJ S PODROČJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, OCENJEVANJE TVEGANJ NA PODROČJU IT, PREIZKUŠANJE OBSTOJA IN DELOVANJA NOTRANJIH KONTROL TER PREISKOVANJE IN VREDNOTENJE PODATKOV IN INF...

. soldador/soldadoraVARILEC MIG/MAG - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV, OBDELAVA, BRUŠENJE, ČIŠČENJE IN RAZMASTITEV VARJENIH MEST,VARJENJE,KONTROLIRANJE IN MERJENJE VARJENCEV PO PREDPISANIH KONTROLNIH POSTOPKIH .., Zaželen varilni certifikat., dopoldan

. guardagujas de ferrocarrilesKRETNIK - M/Ž. KRETNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSTAVLJANJE KRETNIC ZA VARNO POT VLAKOV, SPREMLJANJE STROJEV NA POSTAJNEM OBMOČJU, DVIGANJE IN SPUŠČANJE ZAPORNIC, PREGLEDOVANJE IN ČIŠČENJE KRETNIC, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC., Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev za delov...

OKOLJSKI INŽENIR II (M/Ž), ŠIFRA DM 7014, V SEKTORJU ZA VZDRŽEVANJE IN RAZVOJ MERILNIH MREŽ, URADU ZA OKOLJSKA MERJENJA - M/Ž. GEOLOGI IN GEOFIZIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PROGRAMSKIH REŠITEV AVTOMATSKIH OKOLJSKIH MERILNIH SISTEMOV VZDRŽEVANJE, NADGRADNJA IN UVAJANJE PROGRAMSKIH REŠITEV AVTOMATSKIH MERILNIH SISTEMOV VZDRŽEVANJE MERILNE MREŽE IN MERILNE...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE-FINIŠERIST, VALJARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE TEŽKE SPECIALNE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJ...

. conserje de edificioHIŠNIK V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB KOZINA (ACB KOZINA IN IZPOSTAVA BERTOKI). - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OPREMI, OBJEKTIH IN INFRASTRUKTURI UPRAVLJANJE Z ENERGETSKIMI NAPRAVAMI NADZIRANJE IZVEDBE DEL ZUNANJIH IZVAJALCEV ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV IN OKOLICE TER VODENJE EVIDENC ...

. director de servicios sociales/directora de servicios socialesDIREKTOR/DIREKTORICA VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA POSTOJNA - M/Ž. DIREKTOR VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT MORA POLEG SPLOŠNIH, Z ZAKONOM DOLOČENIH POGOJEV, IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE POGOJE: VISOKA STROKOVNA ALI UNIVERZITETNA IZOBRAZBA IZ 69. ČLENA ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU IN 5 LET DE...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -UPRAVLJANJE TEŽKE MEHANIZACIJE -SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA -OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH ...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) (J034095) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE ELEKTROSISTEMOV, ENOTA ELEKTRO INŠTALACIJE - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDRŽEVANJA - OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPRAVAMI, - IZVAJ...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU:  POMOČ PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVNIK V PEDIATRIČNI AMBULANTI IN DELO NA PROJEKTU "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV..", 0,5 delovnega časa: zdravnik v pediatrični ambulanti 0,5 delovnega časa: delo na projektu "nadgradnja in razvoj preven...

. contableRAČUNOVODJA (ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, IZVAJANJE IN NADZOR VSEH KNJIGOVODSKO- RAČUNOVODSKIH DEL DELOVNE SKUPINE (KNJIGOVODJA, ADMINISTRATOR), KOMUNICIRANJE IN SVETOVANJE STRANKAM: PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV IN  ...

. técnico consultor de explotaciones ganaderas/técnica consultora de explotaciones ganaderasSVETOVALEC - PRIPRAVNIK V SEKRETARIATU - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javne objave z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo ter priloženim obraz...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE KAVKA, LIVŠKE RAVNE - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA, NAROČANJE ŽIVIL ZA POTREBE KUHINJE IN VODENJE EVIDENC., IZOBRAZBA KUHAR. ROČNE SPRETNOSTI, NATANČNOST PRI DELU, ...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaVODJA MALOPRODAJE V TRGOVINAH S TEHNIČNIM IN GRADBENIM MATERIALOM - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA POSLOVALNIC, SKRB ZA DOSEGANJE MALOPRODAJNIH CILJEV, NADZOR NAD PRODAJNIMI REZULTATI, POSPEŠEVANJE PRODAJE., Komunikativnost, samoiniciativnost, zanesljivost, odg...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC-PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 528) V SLUŽBI ZA PRORAČUN IN FINANCE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, -POMOČ PRI ZBIRANJU, UREJANJU IN PRIPRAVI PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK II(I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve zaposlene iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOŽNA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ČISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, SPREM...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠO NEGO IN MEDICINSKO POMOČ, IZVAJA NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU, SAMOS...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA IZVOZU, NADZOR NA PRAVOČASNOSTJO PLAČIL KUPCEV, KORESPONDIRANJE S KUPCI-PRETEŽNO PO TELEFONU, OBČASNA SLUŽBENA POT V TUJINO S SLUŽBENIM AVTOM TER DRUGA DELA  V ...

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasASFALTER I - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVEDBA ZAHTEVNIH ASFALTERSKIH DEL (PREMAZI STIKOV, DELO NA GREBLJICI, PREBRIZGI, RUŠENJA, REZANJA,…) /UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU /NASTAVLJANJE VIŠIN I...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaVODJA PRODAJE DIPO MARIBOR - M/Ž. POSLOVODJA PRODAJNE ENOTE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VODENJE PRODAJNEGA TIMA, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE,DOSEGANJE ZASTAVLJENIH PRODAJNIH CILJEV,USMERJANJE IN  MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH K URESNIČEVANJU CILJEV, Zaželjene izkušnje v prodaji,komunikativnost,izkušnje na podob...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA STANOVALCE ZA H...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČ V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI STROJU ZA REZANJE FURNIRJA, POMOČ PRI STROJU ZA SUŠENJE FURNIRJA, POMOČ PRI STROJU ZA LIKANJE FURNIRJA, POMOČ PRI FURNIRSKIH ŠKARJAH, ,

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ ŠOLE VOŽNJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKA O SPRETNOSTI VOŽNJE, OBNAŠANJE V PROMETU, VOŽNJI PO AVTOCESTI, TER VARNOSTI NA CESTI, OPOZARJANJE KANDIDATOV O NAPAKAH IN SVETOVANJE O PRAVILNIH POSTOPKIH VOŽNJE, NAČRTOVAN...

Más ofertas: << · 58 · 86 · 100 · 107 · 111 · 113 · < · 115 · > · 117 · 120 · 125 · 135 · >>